OBVESTILO – TEČAJ FFS

Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
tel.: (02) 5391410, fax: (02) 5211491
OBVESTILO – TEČAJ FFS
Vse, ki še nimajo opravljenega tečaja za Izvajalce
zdravstvenega varstva rastlin, obveščamo, da bo
osnovni tečaj organiziran in sicer s pričetkom:
23. februarja 2015 ob 13.00 uri
V predavalnici KGZS Murska Sobota (nasproti
centra SPAR-Maximus)
Tečaj traja 15 šolskih ur. Udeležba na tečaju je obvezna. (23 in 24.2)
Izpitni rok: 3. marec 2015 ob 13.00 uri.
Po opravljenem izpitu slušatelji pridobijo izkaznico, katero
morajo imeti pri nakupu določenih fitofarmacevtskih sredstev.
Tečaj no izveden, če bo vsaj 20 prijavljenih slušateljev.
Cena tečaja 65,88 EUR.
Prijave sprejemajo vse pisarne Kmetijsko svetovalne službe oz.
GSM: 031 703 608 do 15.2.2015.