JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije

Sestava nacionalne ocenjevalne komisije za izbor inovacij 7. Slovenskega foruma inovacij
Predsednik Nacionalne ocenjevalne komisije:
red. prof. dr. Matjaž B. Jurič
Ime in priimek
Strokovno področje
TEHNIČNO – INOVACIJSKI VIDIK
Dr. Žiga Bolta
Biotehnologija
Mag. Mojca Modic, dr. med.
Medicina
Dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.
Medicina
Dr. Boštjan Batagelj
Elektrotehnika
Doc. dr. Andrej Ferdo Gubina
Energetika
Prof. dr. Franc Pohleven
Lesarstvo
Prof. dr. Stojan Kravanja
Gradbeništvo
Janez Navodnik
Kemija in kemijska tehnologija
Prof. dr. Igor Emri
Strojništvo
Prof. dr. Nikolaj Zimic
Računalništvo in informatika
dr. Vincenc Nemanič
Fizika
prof. dr. Mitjan Kalin
Konstruiranje
Doc. dr. Rok Rupnik
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Doc. dr. Mojca Ciglarič
Računalništvo in informatika
prof. dr. Dean Korošak
Fizika
dr. Jurij Prezelj
Strojništvo, energetika
VSEBINSKO – INOVACIJSKI VIDIK
prof. dr. Janez Bešter
Elektrotehnika
prof. dr. Igor Pušnik
Meroslovje
prof. dr. Darja Kobal Grum
Psihologija
Prof. dr. Alenka Gaberščik
Ekologija
Prof. dr. Matjaž Branko Jurič
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
prof. dr. Uroš Lotrič
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Dr. Andrej Brodnik
Računsko intenzivne metode in aplikacije
Doc. dr. Bojan Rosi
Logistika
Pred. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.
Šport in rekreacija
doc. dr. Gorazd Sedmak
Turizem
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, Ljubljana
Tel: 01/5891-870; Mail: [email protected]; Internet: www.foruminovacij.si
Ime in priimek
Strokovno področje
Doc. dr. Srečo Dragoš
Zdravstvo in socialne storitve
prof. dr. Mateja Drnovšek
Poslovna odličnost
dr. Radovan Sernec
Avtomatika, elektrotehnika
Prof. dr. Vlado Stankovski
Računalništvo in informatika, gradbeništvo
Violeta Bulc
Poslovna odličnost
ZASTOPNIK ZA PRAVICE INTELEKTUALNE
LASTNINE
Dr. Saša Bavec
Farmacija
Dr. Marjan Delić
Strojništvo
mag. Sebastjan Kerčmar
Pravo
PODJETNIŠKO – POSLOVNI VIDIK
Prof. dr. Miroslav Rebernik
Podjetništvo
Dr. Gregor Pipan
Podjetništvo
Dr. Špela Stres
Podjetništvo
Doc. dr. Karin Širec
Podjetništvo
Prof. dr. Mojca Indihar Štemberger
Podjetništvo
Dr. Jaka Vadnjal
Podjetništvo
Prof. dr. Katja Zajc Kejžar
Podjetništvo
dr. Jaka Lindič
Podjetništvo
Mag. Tadej Krošlin
Podjetništvo
ODLIČNOST USTVARJALNIH INDUSTRIJ
Rok Jenko
Odličnost ustvarjalnih industrij
Prof. dr. Vojko Pogačar
Odličnost ustvarjalnih industrij
Prof. dr. Maja Makovec Brenčič
Odličnost ustvarjalnih industrij
Mag. Špela Videčnik
Odličnost ustvarjalnih industrij
Doc. Nada Rožmanec Matičič
Odličnost ustvarjalnih industrij
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, Ljubljana
Tel: 01/5891-870; Mail: [email protected]; Internet: www.foruminovacij.si