AQUAcare sistemi - E

Zagožen d.o.o.
Cesta na Lavo 2a
3310 Žalec
Do05-28
(vaš znak)
Žalec: 22.11.2012
(naš znak)
ZADEVA:
Spoštovani poslovni partnerji,
Podjetje Zagožen d.o.o. (http://www.zagozen.si/) Vam predstavljamo novo blagovno znamko
– celovito ponudbo materialov za urejanja podzemne infrastrukture zunanje okolice
stanovanjskih in drugih manjših objektov.
Na sejmu MOS 2012 smo jo prvič predstavili. Odziv strank je bil izredno pozitiven, saj«ponudba na enem
mestu« pomeni investitorju precej olajšano izbiro potrebnih materialov.
:
•
biološke čistilne naprave SBR 3,4,6,8,12 PE ……..do 500PE
(http://www.cnaquamax.si/sl/) , ki delujejo na principu regulirane aeracije brez dodajanja
kemičnih in bioloških preparatov, in to do takšne stopnje, da so parametri očiščene vode na
izpustu tudi do polovice manjši od zakonsko zahtevanih
(http://www.cnaquamax.si/sl/vsebina/5-IZDELEK.html ) . Vse ponujene čistilne naprave z več
kot 60.000 uspešno delujočih sistemov z zadovoljnimi uporabniki v zadnjih 10-tih letih,
izpolnjujejo vse zakonske kriterije in so uvrščene na seznam MKČN do 50PE pri Gospodarski
zbornici Slovenije
(http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005).
•
rezervoarji za deževnico, odpadne vode, pitno vodo…. do 14.000l
(http://www.zagozen.si/rezervoarji_za_vodo)
•
•
ponikovalni tuneli
lovilci olja(http://www.zagozen.si/lovilci_olj_in_mascob)
Linki do prospektov in strani:
http://cnaquamax.si/files/katalog-aquamax2.pdf
http://www.zagozen.si/male_bioloske_cistilne_naprave
V povezavi z obstoječim proizvodno-prodajnim programom materialov za zunanji vodovod in
kanalizacijo tvorijo celovito ponudbo zunanje ureditve, kot je bila do sedaj na razpolago samo za velike
projekte.
CELOVITA PONUDBA UREJANJA PODZEMNE INFRASTRUKTURE ZUNANJE OKOLICE
STANOVANJSKIH IN DRUGIH MANJŠIH OBJEKTOV
JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
POZ.9 - VODOVODNI
PRIKLJUČEK
POZ.9 - VODOMERNI TERMO
JAŠEK tip ZAGOŽEN
POZ.3 – PESKOLOV DN 400
s PE pokrovom
POZ.6 – AQUAway
ponikovalno polje
POZ.7 - PESKOLOV DN
400 z LTŽ rešetko
POZ.4 – AQUAstay
zbiralnik deževnice
POZ.8 - AQUAoil
lovilec olja
POZ.1 – HIŠNI JAŠEK
DN 400
POZ. 5 – SEDIMENTACIJSKI
JAŠEK DN 625
protismradni
POZ.2 – AQUAmax
čistilna naprava
PE REVIZIJSKI JAŠEK
tip ZAGOŽEN
Z LTŽ POKROVOM
METEORNI KANALIZACIJSKI SISTEM