Javni stanovanjski sklad MOL, Polje II

Ime ustanove
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Država:
SLOVENIJA
Skupina izdelkov:
stavbne komponente
Povzetek
Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana je razvil trajnostni načrt za upravljanje svojih
neprofitnih stanovanj: vse novogradnje naj bi bile nizkoenergijske, prenovljene stavbe pa naj bi bile
energijsko učinkovite in okoljsko prijazne. Principi iz projekta “Green Labels Purchase” so bili
vključeni v načrtovanje in izbor stavbnih komponent za stanovanjske stavbe v Ljubljani, za stavbe s
predvideno gradnjo v letu 2009.
Končni izgled stavb za predviden pričetek gradnje v letu 2009
Kontakt
Naslov:
Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:
ga. Tonka Grgič
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internetni naslov:
+386 1-30 61 400
Buy Smart - www.buy-smart.info
[email protected]
http://www.jssmol.si/
Opis naročila
Strategija gradnje energetsko učinkovitih in okoljsko prijaznih neprofitnih stanovanj je bila glavna
tema pilotnega projekta, osredotočena generalno na zeleno označevanje, ob upoštevanju
nacionalnega označevanja kakovosti izdelkov, uporabo obnovljivih virov energije in energetsko
učinkovito razsvetljavo v skupnih prostorih in na skladnost z energetskim razredom A pilotne
energetske izkaznice stavbe, z upoštevanjem meril iz projekta “GreenLabelsPurchase – making a
greener procurement with energy labels“.
Tipična masivna stavba stanovanjskega kompleksa neprofitnih stanovanj »Polje II« je bila načrtovana
na osnovi razprav, priporočil in računskih ocen na osnovi zelenih priporočil. Na splošno je potrebno
nabor ukrepov individualno prilagoditi vsaki novogradnji ali prenovi.
Rezultati
Končna odločitev o toplotnih in okoljskih lastnostih tipične stavbe je vsebovala znatno povečanje
debeline toplotne izolacije, spremembo oken na nizkoenergetski nivo in vgradnjo higrosenzibilnega
prezračevalnega sistema. Toplotni mostovi so bili preprečeni s skrbnim načrtovanjem detajlov stavbe.
Ena stavba bo predvidoma imela nameščene fotovoltaične sisteme, druga pa sončne kolektorje.
S takšnimi ukrepi je bil dosežen energetski razred A pilotne energetske izkaznice stavbe. S pomočjo
materialov in vodnikov projekta GreenLabelsPurchase je bila načrtovana stavba umeščena proti nizko
energetskemu nivoju (ovoj stavbe in prozornih elementov). V primerjavi s prvotno predvidenim
stanjem znašajo predvideni letni prihranki 51.416 kWh in tako se zmanjšajo emisije CO2 za 17 ton za
tipično stavbo v kompleksu Polje II.
Buy Smart - www.buy-smart.info