D. Tručl

Reševanje problematike
odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih
materialov
Dolores Tručl
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
P d t it podjetja
Predstavitev
dj tj A&E :
•
•
•
•
•
•
drugi največji proizvajalec sukancev na svetu
20 proizvodnih
i
d ih llokacij
k ij po svetu
t
A&E Europe: v Sloveniji ,Nemčiji in v Španiji
A&E E
Europe Maribor
M ib – 146 zaposlenih
l ih
A&E Europe Maribor – 1.300.000 proizv kg /letno
A&E E
Europe Maribor
M ib –
75 000 m3 vode
75.000
d /l
/letno
t
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
P d t it podjetja
Predstavitev
dj tj A&E :
•
•
•
•
•
ISO 9001
ISO TS 16 949
Oeko--Tex 100, Class I
Oeko
Eco
E
Di
Driven
P
Programm
10 niti trajnostnega razvoja
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Surovinski sestav materialov in barvila ter
pomožna sredstva za barvanje:
p
j
•
•
•
•
poliester – disperzna barvila
poliamid 6.6 – kisla in metal - kompleksna b.
meta aramidi – bazična barvila
ispergatorji,
p g
j , egalizatorji,
egalizatorji
g
j , ocetna kislina, p
pralna
dispergatorji
sredstva, reduktivna sredstva za čiščenje
poliestra in barvnih aparatov
p
p
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Proces proizvodnje sukancev:
•
•
•
•
•
barvanje sukancev
sušenje
š j na tlačnem
tl č
sušilniku
šil ik alili RF sušilnikom
šil ik
raztezanje
aviviranje
previjanje
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Odpadna voda nastaja:
• v barvarni (odpadne barvne kopeli in pralna
voda),
• v kotlovnici (odsoljevanje
(odsoljevanje in kaluženje parnega
k tl )
kotla),
• pri regeneraciji ionske mase mehčalnih
naprav,
naprav
• kot sanitarna odpadna voda,
• hladilna odpadna voda,
voda
• posledica netesnosti naprav in cevovodov,
• kot meteorna odpadna voda.
voda
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Shematski prikaz vodnega toka:
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Barvanje v aparatu za barvanje navitkov
pranje
barvanje
Tehnološka voda
reduktivno čiščenje
Odpadna voda
pranje
60l/kg
sušenje
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Parametri tehnološke vode za barvanje:
Parametri tehnološke vode za barvanje:
Parameter
Trdota
Železo Fe
Mangan Mn
Baker Cu
Nitrat NO3
Nitrit
pH vrednost
Magnezijeva trdota
Motnost NTU
Klorid
TSS
TDS
Sulfat SO4
elektroprevodnost
enota
mg CaCO3/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg CaCO3/l
mg/l
mg/l
mg/l
µS/cm
vrednost
max. 25 0,1 max. 0,3 max. 0,005 max. 50 5 7 ‐7,5
max. 65 max. 10
max. 30 150 max. 30
400
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Parametri odpadne tehnološke vode:
Parameter
1 Temperatura
2 pH
3 Nerazt. sn. (mg/l)
4 Used. sn. (ml/l)
5 KPK (mg/l)
6 BPK5 (mg/l)
7 Cu * (mg/l)
8 Cd * (mg/l)
9 CrVI * (mg/l)
10 Pb * (mg/l)
11 Hg * (mg/l)
12 AOX * (mg/l)
13 Celotni fosfor (mg/l)
14 Amonijev dušik (mg/l)
15 Tenzidi
16 Obarvanost pri 436 nm
17 Obarvanost pri 525 nm
18 Obarvanost p
pri 620 nm
19 Aluminij
20 Arzen
21 Cink
22 Kobalt
23 Kositer
24 Celotni krom
25 Mangan
26 Železo
27 Sulfat
28 Sulfid
29 Sulfit
30 Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)
31 Hidrazin
32 Klor - prosti* (mg/l)
33 Fenoli
34 Biološka razgradljivost
35 pH-delež vrednosti izven območja MDK(%)*
Temperatura-delež vrednosti izven območja
36 MDK(%)
Mejna
vrednost
40
6,5-9,5
100
10,00
avg.10
54,6
11,42
55
LOD
380
nov.10
50,7
9,99
56
LOD
330
dec.10
46,2
10,58
76
LOD
480
sep.11
31,2
8
64
LOD
480
nov.11
32,5
8,2
140
0,1
1060
dec.11
36,2
7,5
26
LOD
1010
Rezultati preskušanja
jun.12
sep.12
nov.12
38
37,5
37,4
8,7
7,8
8,3
42
53
115
0,1
0,1
0,05
2700
1810
600
jan.13
39,9
8,1
95
0,2
650
jun.13
36,5
9,4
35
0,1
1600
1
0,1
0,202
LOD
0,144
LOD
0,034
LOD
210
0,027
LOD
480
0,072
0,001
520
0,044
0,001
1550
1350
0,058
0,05
0,0001 0,0001
260
0,067
0,0001
230
0,026
LOD
750
0,068
LOD
360
0,067
LOD
625
0,028
LOD
170
0,02
0,0001
440
0,21
0,0001
0,1
0,5
0,01
0,5
0,025
LOD
0,025
LOD
0,29
1,9
2,1
86,2
63,4
32,2
20,6
,
0,1
0,19
2,5
1,1
54,7
23,9
10,3
7,5
,
0,1
0,1
0,219
LOD
0,022
0,1
0,061
0,1
0,013
111
0,02
89,6
0,002
129,8
0,02
77,8
0,002
LOD
0,5
80
100
LOD
0,21
80
100
0,025
LOD
0,001
0,073
1,9
1,5
87,1
31,4
17,7
12,8
,
0,1
0,02
0,1
0,038
LOD
0,019
01
0,1
0,19
148,7
0,05
99,8
0,002
0,26
LOD
0,18
80
100
0,025
0,01
LOD
0,13
1,8
19,9
53,3
8
4,4
2,8
,
0,1
0,015
0,1
0,013
0,1
0,012
01
0,1
0,1
97,9
0,02
19,8
0,002
0,1
LOD
1,7
95
27
0,025
0,01
LOD
0,052
1,9
4,2
92
27,8
15,7
9,2
,
LOD
0,019
0,1
0,01
0,1
LOD
01
0,1
0,33
131
0,02
27,9
0,002
0,2
LOD
0,25
95
22
0,025
0,01
LOD
0,19
1,8
414,2
110
20,3
10,5
5,1
,
0,1
0,014
0,38
0,01
LOD
0,013
01
0,1
0,25
94,5
0,13
36,3
0,002
0,1
LOD
0,25
95
42
0,1
0,01
0,0002
0,15
1,8
322,3
90
17,1
13,1
88,5
,
0,14
0,016
0,53
0,01
0,1
0,023
01
0,1
0,36
220
0,24
70,1
0,002
0,2
LOD
3,47
90
55
0,1
0,001
0,001
0,21
1,2
353,6
56,1
39,3
13,5
59,5
,
0,1
0,011
0,19
0,02
0,1
0,05
01
0,1
0,22
202
0,01
40,5
0,002
0,1
0,001
0,18
95
49
0,1
0,001
0,0002
0,22
11
353,6
35,7
5
8,9
13,8
,
0,1
0,01
0,1
0,035
0,1
0,025
01
0,1
0,29
134
0,06
40,2
0,0002
0,1
0,001
0,69
95
52
0,025
0,01
LOD
0,13
1,4
1
15,6
14,9
7,1
3,9
,
0,1
0,014
0,1
0,013
0,1
0,089
01
0,1
0,25
84,4
LOD
58,2
0,002
0,01
LOD
0,07
90
1
0,025
LOD
LOD
0,16
2,1
1
30
28,5
17,9
12,6
,
0,11
0,01
LOD
0,102
0,1
0,068
01
0,1
0,82
222
0,02
48
0,002
0,1
LOD
0,3
90
8
0,025
LOD
LOD
0,18
1,4
2,2
55,6
23,8
11,8
7,5
,
0,1
0,01
0,1
0,01
LOD
0,033
01
0,1
0,1
151
0,02
50,4
0,002
0,1
LOD
0,12
90
7
0,025
LOD
LOD
0,19
2,7
LOD
61,9
43,3
28,8
22,2
,
0,12
0,01
0,11
0,01
LOD
0,046
01
0,1
0,31
13,7
0,02
22,5
0,002
0,2
LOD
0,16
95
2
0,025
0,001
0,11
0,18
1,1
1
22
7,7
4,6
3,5
,
0,1
0,01
0,2
0,01
0,02
0,015
01
0,1
0,11
50,3
0,02
7,1
0,002
0,1
0,5
0,05
90
9
0,025
0,01
0,0002
0,55
4,2
12,1
39,4
15,9
24,5
38,3
,
0,16
0,01
0,027
0,027
0,1
0,1
01
0,1
1,22
94
0,02
0,3
0,002
0,3
0,5
0,42
85
6
100
100
100
0
1
0
2
23
68
79
76
56
7
33
200
100
70
40
25
1
0,1
3
0,5
1
2
01
0,1
2
400
1
10
0,2
2,0
1,0
10
70
20
20
0
avg.13
40
9,1
24
0,1
980
okt.13
38,8
8,0
130
LOD
1490
feb.14
28,3
7,8
16
0,1
360
jun.14
36,5
7
110
0,05
1620
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Kritični parametri naših odpadnih vod:
temperatura
t
t
pH
sulfit
AOX-- halogenirane organske spojine,
AOX
spojine
adsorbljivi organski halogeni,pralna sredstva in
tista organska onesnažila, ki s klorom tvorijo
adsorbljive organske halogene (AOX).
(AOX).
• KPK pomeni kemijsko potrebo po kisiku in meri
celotne potrebe odpadne vode po kisiku.
•
•
•
•
Možni postopki čiščenja:
Fizikalni
Fi ik l i postopki
t ki čiščenja
čišč j
• obarjalni postopki (koagulacija, flokulacija,
flokulacija,
sedimentacija))
sedimentacija
Kemični p
postopki
p čiščenja
j
• oksidacija (zračni kisik, ozon, H2O2/UV )
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Previsoka temperatura odpadne vode:
vode:
Vzrok:
• Poviševanje zaradi vročih izpustov pri barvanju
poliestra - zmanjševanje presežkov tople
hladilne vode
• Barvanje poliestra pri 130°
130°C – 135
135°°C
Reševanje:
• Hlajenje preko toplotnega izmenjevalca
• Ogrevanje prostorov v zimskem času
• P
Pričetek
ič t k b
barvanja
j prii 50°
50°C
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Temperatura
p
odpadne
p
vode v °C:
60
50
40
MEJNA VREDNOST ZA IZPUST V KANAL
30
20
10
0
VGRADNJA TOPLOTNEGA
IZMENJEVALCA
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Alkalni pH:
pH:
Vzrok:
• Čišč
Čiščenje
barvanju
j poliestra
li t po b
j
• Čiščenje barvnih aparatov
Reševanje:
• Nevtralizacija z doziranjem kisline v
nevtralizacijski bazen
• Povečevanje št. postopkov kislega barvanja
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
pH vrednosti odpadne vode:
vode:
12
11,5
11
10,5
10
9,5
MEJNA VREDNOST ZA IZPUST V KANAL
9
8,5
8
75
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
VGRADNJA NEVTRALIZACIJSKE NAPRAVE
doziranje klorovodikove kisline 33%
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Sulfit :
Vzrok:
• Čišč
Čiščenje
barvanju
j poliestra
li t po b
j
• Čiščenje barvnih aparatov
Reševanje:
• Prezračevanje bazena odpadnih vod z zrakom
• Zamenjava
Z
j
reduktivnega
d kti
sredstva
dt
za čiščenje
čišč j
poliestra in aparatov z glukozo
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Sulfit :
120
110
100
90
ZAMENJAVA
REDUKTIVNEGA SREDSTVA
80
70
60
50
40
30
20
MEJNA VREDNOST ZA IZPUST V KANAL
10
0
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Sulfit:
Na2S2O4
natrijev ditionit
nevaren H251
zdravju
d
j šk
škodljiv
dlji H302
dražljiv H319
polihidroksialdehid
na bazi glukoze
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Zakonodaja – popolnoma usklajena z evropsko:
• Zakon
o varstvu
Z k
t okolja
k lj (ZVO-1)
(ZVO 1)
– upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri
se b
bo opravljala
lj l d
dejavnost,
j
t ki lahko
l hk povzroči
či
onesnaževanje okolja večjega obsega, pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode iz naprav za proizvodnjo,
proizvodnjo
predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni
list RS
RS, št
št. 7/07):
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode (tabela
mejnih vrednosti)
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije
snovi
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda
j za katere se p
j
– določa vrste onesnaževanja,
plačuje
okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda
– osnovo za obračun okoljske dajatve
– enote obremenitve in način izračuna enot
obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve
– način obračunavanja, odmere in plačevanja
posamezne vrste okoljske dajatve
– opredeljuje obratovalni monitoring za
odpadne vode, zahteve za poročilom o opravljenih
meritvah odpadnih vod ter pogoje za njihovo
izvajanje
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Izračun za okoljsko dajatev:
1
OV iz proizvodnje
tekstila
Naziv iztoka:
letna količina odpadne vode na tem
3
iztoku (1000 m )
Iztok v
kanalizacijo s
KČN (DA/NE)
Na katero KČN je priključen kanal
Zap. št.
Naziv
parametra
parametra
6
Strupenost
11
Cu (mg/l)
14
Cd (mg/l)
18
CrVI (mg/l)
19
Ni (mg/l)
21
Pb (mg/l)
23
Hg (mg/l)
38
KPK (mg/l)
43
AOX (mg/l)
33
Celotni fosfor(mg/l)
60
Dušik(mg/l)
Enote obremenitve EON
(brez upoštevanja učinka čiščenja)
Enote obremenitve EON
(z upoštevanjem učinka čiščenja)
2
Komunalne OV
52,651
2,89
da
Maribor
da
Maribor
Povprečne letne
vrednosti
0,049
0,018
0,001
1165
0,17
1,9
1,2
900
1278,5
52,0
71,8
2,1
Skupna enota obremenitve EO =1330,51
(brez upoštevanja učinka čiščenja)
Skupna enota obremenitve EO =73,90
(z upoštevanjem učinka čiščenja)
Zaporedna
številka iztoka
3
4
5
6
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja in
onesnaženja odpadnih voda:
j j
• zmanjšujemo
rabo vode
• optimiranje proizvodnega plana za barvarno ((svetlo
svetlo-temno))
temno
• zmanjšujemo čiščenje in gospodarjenje z aparaturami
• uporabljamo napredne tehnike pri barvanju (nižamo
kopelna razmerja
razmerja))
• zmanjšujemo porabo nerazgradljivih ali slabo
razgradljivih kemikalij.
• uporabljamo barvil, ki ne vsebujejo težkih kovin
• Uporaba tople vode, ki se jo uporablja pri spiranju, za
gretje drugih sistemov.
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov
Ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja in
onesnaženja odpadnih voda:
• preprečujemo in popravljamo lukenje in
razpoke v cevovodih
• recikliramo
ikli
vode
d za hlajenje,
hl j j
• zmanjšamo porabo kemikalij
• varčujemo z energijo.
• uporabljamo moderno opremo za barvanje
Reševanje problematike odvajanja odpadnih vod iz
proizvodnje sintetičnih materialov