zdravljenje ekvinovarusne deformacije stopala po ponsetiju

PODIPLOMSKI SEMINAR ORTOPEDSKE KLINIKE V LJUBLJANI
ZDRAVLJENJE EKVINOVARUSNE DEFORMACIJE STOPALA
PO PONSETIJU
- prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik:
- doc. dr. Janez Brecelj, dr. med.:
Ponsetijeva metoda pri nas
Zgodovinski pregled obravnave PEV in tehnika
Ponsetijevega načina zdravljenja
- Lovro Suhodolčan, dr. med.: Rezultati zdravljenja PEV po Ponsetiju na Ortopedski kliniki
Ponedeljek, 28.11.2011, ob 15.00 v predavalnici Ortopedske klinike, Ljubljana
Program enournega seminarja je celostna obravnava zdravljenja ekvinovarusne deformacije stopala z metodo po
Ponsetiju. V zadnjem desetletju je na tem področju prišlo do precejšnjega napredka. Cilj izpopolnjevanja je
podati pregled področja od mavčenja in tenotomije do zdravljenja z opornicami.
Udeležba na seminarju je priporočljiva za zdravstvene delavce, ki obravnavajo paciente z ekvinovarusno
deformacijo stopala: ortopedi, pediatri, kirurgi, fiziatri. Seminar bo obsegal predstavitve o uvedbi Ponsetijeve
metode v Sloveniji z natančnim opisom tehnike, zgodovinskim pregledom zdravljenja ekvinovarusne
deformacije in sedanjimi rezultati metode na Ortopedski kliniki.
Udeleženci bodo pridobili teoretično in klinično znanje s področja zdravljenja ekvinovarusne deformacije
stopala po Ponsetiju. Ob zaključku predstavitve bo sledila diskusija, v kateri bodo imeli udeleženci priložnost
postaviti svoja vprašanja in primere iz klinične prakse. Udeleženci prejmejo 1 kreditno točko Zdravniške
zbornice Slovenije za podaljšanje licence.
Srečanje organizirata Ortopedska klinika, UKC Ljubljana in Katedra za ortopedijo, UL-MF.
KOTIZACIJE NI, PREDHODNA PRIJAVA NI POTREBNA!