VN odvodniki razelektritveni razred 3

line discharge class 3
razelektritveni razred 3
prospectus no. 2113 e/d , 09/07
300 00 13, marec 2008
Metal oxide surge arrester
Kovinsko-oksidni odvodnik prenapetosti
with polymer cage - design
v polimerni cage izvedbi
Type series SBKC 6 to 288/10.3
Tipska serija SBKC 6 do 288/10.3
Field of application
Področje uporabe
Protection of transformers, switch-gears and plants
against atmospheric and switching overvoltages.
Zaščita transformatorjev, stikalnih naprav in postrojev
pred atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi.
Selection of metal oxide surge arresters
Izbira kovinsko-oksidnih odvdonikov prenapetosti
The selection of the rated and the continuous operating
voltage of the arresters is depending on the
neutral performance of the networks. Guidelines for
selection: see DIN VDE 0675/part 5 and IEC 60099-5
Izbira nazivne in trajne obratovalne
napetosti odvodnika zavisi od načina ozemljitve
nevtralne točke omrežja. Navodila za izboro
so podana v DIN VDE 0675/part 5 in IEC 60099-5
Design
Konstrukcija
Directly molded and with FRP rods reinforced active part
silicon housing: grey RAL 7040
fittings: Al alloy
connections: clamps, screw, nuts
hot dip galv. or steinless steel
S silikonom direktno zalit, ojačan aktivni del odvodnika
silikonsko ohišje: sive barve RAL 7040
Optional accessories
Dodatni pribor
Monitoring spark gap, surge counter, diagnostic appliance
Iskrila, števci praznitev, oprema za diagnostiko
Operating conditions
Obratovalni pogoji
ambient temperature:
rated frequency:
-60°C do +55°C
16 cps do 62 cps
Technical parameters
rated voltage:
nominal discharge current:
high current impulse (4/10):
long duration current impuls:
line discharge class:
rated short circuit current:
specific energy whitstand
acc. to IEC 60099-4; ed. 1.2:
double impulse 3000 µs:
6 kV to 288 kV
10 kA
100 kA
1000 A / 2000 µs
3
63 kA
8,3 kJ/kV Uc
15 kJ/kV Uc
temperature okolice:
nazivna frekvenca:
-60°C do +55°C
16 cps do 62 cps
Tehnični podatki
nazivna napetost:
nazivni odvodni tok:
visok tokovni impulz (4/10):
dolgotrajni tokovni impulz:
razelektritveni razred:
nazivni kratkostični tok:
specifična energijska odpornost
skladno z IEC 60099-4; ed. 1.2:
dvojni impulz 3000 µs:
6 kV do 288 kV
10 kA
100 kA
1000 A / 2000 µs
3
63 kA
8,3 kJ/kV Uc
15 kJ/kV Uc
1/4
Nazivna
napetost
Preostale napetosti
trajna obrat.
napetost
Sposobnost zadržanja
časne prenapetosti
min. velikost
ohišja
1) With a prior energy stress of two line discharges of class 3. / S predhodno razelektritvijo dveh praznitev razreda 3.
Power frequency voltage versus time characteristic (initial temperature +60°)
Krivulja odpornostnega faktorja (TOV)
(izhodiščna temperature +60°)
prestressed: two line discharges of class 3
z dvema predhodnima praznitvama razreda 3
continouos operating voltage / trajna obratov. napetost Uc
2/4
risba
višina
velikost
ohišja
max. masa
min.
plazilna
razdalja
potencialni
obroči
izolacija ohišja odvodnika
napetost
obratovalne
frekvance
(vlažen)
napetost
atmosferske
razelektritve
(1,2/50 µs)
stikalna
prenapetost
Mechanical guarantee data / Garantirani mehanski podatki
torsional strength / torzijska trdnost
maximum permissible service load /
maksimalni upogibni moment (MPSL)
tensile strength / natezna trdnost
500 Nm
3500 Nm
10 kN
3/4
line terminals / fazni priključki
earth terminals / ozemljitveni priključki
variants of installation and drilling plan / način montaže
How to order / Primer naročila
Metal oxide surge arrester with polymer housing /
kovinsko-oksidni odvodnik prenapetosti
SBKC 60/10.3
Housing size / ohišje
B
line connection / fazni priključek
variant of installation / način montaže
earth connection / ozemljitveni priključek
A
Q
X
Specification in this leaflet are subject to change
without notice /
Pridržujemo si pravico sprememb brez predhodne
objave
TRIDELTA
Überspannungsableiter GmbH
Marie-Curie-Str. 3
07629 Hermsdorf
Germany
zastopa in prodaja:
MR d.o.o.
Miklavčeva ulica 7
2000 Maribor
tel.: 02 229 74 90
www.mr-ei.si
4/4