Odvodnjavanje kopalnic

8
collect:
zbiranje
Odvodnjavanje
kopalnic
8
8
8. Odvodnjavanje kopalnic
Showerdrain S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Showerdrain F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Showerdrain C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Self Showerchannel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Showerstep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8
Odvodnjavanje kopalnic
ACO Showerdrain S - kanalete za tuš
Prednosti:
Diskretno skoraj neopazno odvodnjavanje
Integrirana horizontalna prirobnica s
posipom
Veliki pretoki do 0,8 l/sek.
0reizkUâena za montaäo proti UdarnemU
zvoku pod DIN EN 4109/VDI 4100
Telo kanalete:
- nerjeveèe jeklo 1.4301, pasivirano
- razred nosilnosti K3
Vgradne višine: 55 - 80 mm (do gornjega
roba prirobnice
Višinska nastavljivost: do 30 mm
Pretoki:
DN50: 0,8 l/sek (akumulacija vode 20 mm
0,5 l/sek (brez akumulacije vode
DN40: 0,65 l/sek (akumulacija vode 20 mm
0,5 l/sek (brez akumulacije vode
DN32: 0,55 l/sek (akumulacija vode 20 mm
0,34 l/sek (brez akumulacije vode
Protismradna zapora: iz umetne mase
Vkljuèno s sitom za lase in nogicami za
višinsko nastavljivost
Pokrivne rešetke:
- nerjeveèe jeklo 1.4301
Višinska prilagodljivost glede na debelino
keramike: 11, 14, 16 in 22 mm
s priloäenimi distanèniki
Nosilnost in pretok skladna z EN 1253
0riloäen pribor za montaäo proti udarnemu
zvoku, po DIN EN 4109/VDI 4100
'olæina
Art. št.
EUR
brez DDV
L1
[mm]
L2
[mm]
700
760
9010.75.00
189,00
800
860
9010.75.01
196,30
900
960
9010.75.02
204,40
1000
1060
9010.75.03
212,10
1200
1260
9010.75.04
218,40
1500
1560
9010.75.05
225,70
700
760
9010.75.10
189,00
800
860
9010.75.11
196,30
900
960
9010.75.12
204,40
1000
1060
9010.75.13
212,10
1200
1260
9010.75.14
218,40
1500
1560
9010.75.15
225,70
700
760
9010.75.20
189,00
800
860
9010.75.21
196,30
Višina 55 mm/DN32/višina vodnega stolpca 25 mm
Višina 64 mm/DN40/višina vodnega stolpca 34 mm
Višina 80 mm/DN50/višina vodnega stolpca 50 mm
900
960
9010.75.22
204,40
1000
1060
9010.75.23
212,10
1200
1260
9010.75.24
218,40
1500
1560
9010.75.25
225,70
94
55 – 110
L2
34
84
L1
Odvodnjavanje kopalnic
8
ACO Showerdrain S - pokrivne rešetke
Design
Dolæina
Art. št.
EUR
brez DDV
L
[mm]
Plate
33,8
20
Stripes
33,3
7
5
700
9010.75.50
83,10
800
9010.75.51
90,20
900
9010.75.52
102,80
1000
9010.75.53
104,00
1200
9010.75.54
118,20
1500
9010.75.55
123,50
700
9010.75.60
83,10
800
9010.75.61
90,20
900
9010.75.62
102,80
1000
9010.75.63
104,00
1200
9010.75.64
118,20
1500
9010.75.64
123,50
Primer vgradnje
85
8
Odvodnjavanje kopalnic
ACO Showerdrain F - kanalete za tuš
Prednosti:
Kanaleta za odvodnjavanje v dvodelni
izvedbi
Iztoèni element in okvir s pokrivno rešetko
se lahko vgradita posamezno
Iztoèni element, okvir in pokrivne rešetke iz
nerjaveèega jekla 1.4301
Nizka skupna vgradna višina: 62 oz. 87 mm
Primerno za adaptacije
Izstavljiva in razstavljiva dvodelna
protismradna zapora (sifon
Iztoèni element:
Standardna izvedba: višina 79 mm
Nizka izvedba: višina 54 mm
S tesnilno prirobnico
Iztok DN50 horizontalen
Višina vodnega stolpca: 30/50 mm
Izstavljiv 2 delen sifon iz umetne mase
Pretok:
- 0,4 l/sek (brez akumulacije vode
- 0,95 l/sek (akumulacija vode 20 mm
Okvir za pokrivno rešetko:
Višina: 8 mm
Širina: 100 mm
Pokrivne rešetke:
- polirane
- nerjaveèe jeklo 1.4301
- nosilnost: K3
Nosilnost in pretok skladna z EN 1253
Skupna vgradna višina:
62 mm (iztoèni element 54 okvir 8 mm
87 mm (iztoèni element 79 okvir 8 mm
Art. št.
EUR
brez DDV
Standardna izvedba (višina 79 mm
407969
188,20
Nizka izvedba (višina 54 mm
407970
188,20
54
(79)
8
100
$OLäINAÏ,
86
Odvodnjavanje kopalnic
8
ACO Showerdrain F - pokrivne rešetke
Design
Dolæina
Art. št.
EUR
brez DDV
L
[mm]
Wave
Square
Water
Slot
685
407842
50,80
785
407843
55,00
885
407844
61,30
985
407845
67,20
685
407846
50,80
785
407847
55,00
885
407848
61,30
985
407907
67,20
685
407853
50,80
785
407854
55,00
885
407855
61,30
985
407856
67,20
685
407857
50,80
785
407858
55,00
885
407859
61,30
985
407860
67,20
87
8
Odvodnjavanje kopalnic
ACO Showerdrain C - kanalete za tuš
Prednosti:
Kanaleta izdelana iz enega kosa
Brez spojev ali stikov, kjer bi lahko zamakala
voda
Kanaleta in prirobnica iz nerjaveèega jekla
1.4301
Pokrivne rešetke iz nerjaveèega jekla
1.4301
Vgrajen vzdoläni padec v kanaleti proti
sredinskem iztoku
Neoviran dostop do odtoène cevi pri
èišèenju
Izstavljiva in razstavljiva dvodelna
protismradna zapora (sifon
Protismradna zapora iz umetne mase:
- izstavljiv 2 delen sifon
- višina vodnega stolpca: 25 in 50 mm
Pretok:
- 0,4 l/sek (brez akumulacije vode
- 0,6 l/sek (akumulacija vode 20 mm
Nosilnost in pretok skladna z EN 1253
Priloäen pribor za montaäo proti udarnemu
zvoku, po DIN EN 4109/VDI 4100
Vgradne višine:
65 - 120 mm
92 - 150 mm
Iztok: DN50 horizontalen
Telo kanalete:
- nerjeveèe jeklo 1.4301, pasivirano
Pokrivne rešetke:
- nerjeveèe jeklo 1.4301
- polirane
- širina pokrivne rešetke: 70 mm
Horizontalna ali stenska prirobnica:
- nerjeveèe jeklo 1.4301
- za vodotesen spoj med tlemi/steno in
kanaleto
S horizontalno prirobnico*
Dolæina
L1
[mm]
Art. št.
EUR
brez DDV
L2
[mm]
Vgradna višina H = 65 - 120 mm
70
700
760
9010.65.40
173,20
800
860
9010.65.41
178,20
900
960
9010.65.42
186,50
1000
1060
9010.65.43
195,30
1200
1260
9010.65.44
208,80
700
760
9010.65.00
173,20
800
860
9010.65.01
178,20
900
960
9010.65.02
186,50
H
130
L2
L1
Vgradna višina H = 92 - 150 mm
1000
1060
9010.65.03
195,30
1200
1260
9010.65.04
208,80
70
H
130
L2
L1
S stensko prirobnico*
Dolæina
Art. št.
EUR
brez DDV
L1
[mm]
L2
[mm]
700
760
9010.65.60
246,50
800
860
9010.65.61
251,20
900
960
9010.65.62
260,30
1000
1060
9010.65.63
275,10
1200
1260
9010.65.64
298,60
700
760
9010.65.20
246,50
800
860
9010.65.21
251,20
Vgradna višina H = 65 - 120 mm
67
H
112
L2
L1
Vgradna višina H = 92 - 150 mm
900
960
9010.65.22
260,30
1000
1060
9010.65.23
275,10
1200
1260
9010.65.24
298,60
67
H
112
L2
L1
88
*L2 = L1 + 60 mm
Odvodnjavanje kopalnic
Prerez kanalete s horizontalno prirobnico
8
Prerez kanalete s stensko prirobnico
198
130
70
179
112
67
’50
65
’50
65
40
40
13
13 20
13
156
130
70
’50
’50
92
92
60
60
13
13 20
13
137
112
67
ACO Showerdrain C - pokrivne rešetke
Design
Dolæina
Art. št.
EUR
brez DDV
L
[mm]
Wave
Quadrato
Tile*
700
9010.65.80
26,30
800
9010.65.81
28,10
900
9010.65.82
30,60
1000
9010.65.83
33,00
1200
9010.65.84
39,90
700
9010.65.85
26,30
800
9010.65.86
28,10
900
9010.65.87
30,60
1000
9010.65.88
33,00
1200
9010.65.89
39,90
700
9010.65.90
52,10
800
9010.65.91
54,50
900
9010.65.92
61,30
1000
9010.65.93
66,90
1200
9010.65.94
74,10
Pribor
Art. št.
Opis
Kotnik iz nerjaveèega jekla
za višinsko nastavljanje kanalete
EUR
brez DDV
Primerno za
ACO Showerdrain C
9010.65.97
8,60
89
*za keramiko debeline do 10 mm
8
Odvodnjavanje kopalnic
ACO Self Showerchannel - kanaleta za tuš
Prednosti:
Kanaleta in horizontalna prirobnica iz
nerjaveèega jekla 1.4301
Pokrivna rešetka iz nerjaveèega jekla
1.4301 pikopasivirana
Vrtljiv iztoèni kos iz umetne mase
Vgrajen vzdoläni padec v kanaleti proti
sredinskem iztoku
Višinska nastavljivost
Enostavno dostopen in izstavljiv sifon
Dolæina
Vgradne višine: 87 - 120 mm
Iztok: DN40/50 horizontalen
Telo kanalete:
- nerjeveèe jeklo 1.4301
Pokrivna rešetka:
- nerjeveèe jeklo 1.4301
- pikopasivirana
Horizontalna prirobnica:
- nerjeveèe jeklo 1.4301
- za vodotesen spoj med tlakom in kanaleto
Višina
Širina
rešetke
Protismradna zapora iz umetne mase:
- izstavljiv 2 delen sifon
- višina vodnega stolpca: 25 mm
Razred nosilnosti: K3
Pretok:
- 0,35 l/sek (brez akumulacije vode
- 0,55 l/sek (akumulacija vode 20 mm
Nosilnost in pretok skladna z EN 1253
Tovarniško narejen vakumski preizkus
vodotesnosti
Teæa
Art. št.
EUR
brez DDV
H
[mm]
[mm]
[kg]
683
744
87
67
2,53
9010.73.70
157,50
783
844
87
67
2,77
9010.73.71
165,80
883
944
87
67
3,13
9010.73.72
174,20
983
1044
87
67
3,37
9010.73.73
182,50
132
L2
[mm]
67
L1
[mm]
50
’
L1
90
87
21
L2
Odvodnjavanje kopalnic
8
Primer vgradnje
91
8
Odvodnjavanje kopalnic
ACO Showestep - profilna letev za izdelavo naklona
Prednosti:
Tri razliène višine (10, 12,5 in 15 mm za
razliène debeline plošèic
Dve doläini (990 in 1490 mm
Izdelek ustreza vgradnji steklene tuš kabine
-oänost teäavnega in neestetskega reza
keramike na robu prehoda nivojev prostorov
je zmanjšana na minimum
Vgrajen naklon
Iz nerjaveèega jekla, material 1.4301
Šèetkana ali elektropolirana površina
Širina: 12 mm
Izvedba
Dolæina
Višina
Art. št.
EUR
brez DDV
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
10
36
9010.72.41
51,50
1490
12,5
36
9010.72.42
53,90
15
36
9010.72.43
57,30
10
30
9010.72.44
32,20
12,5
30
9010.72.45
34,30
15
30
9010.72.46
36,20
10
36
9010.72.47
51,50
12,5
36
9010.72.48
53,90
15
36
9010.72.49
57,30
Šèetkana površina
leva
990
1490
desna
990
10
30
9010.72.50
32,20
12,5
30
9010.72.51
34,30
15
30
9010.72.52
36,20
Elektropolirana površina
1490
leva
990
1490
desna
990
92
10
36
9010.72.53
71,40
12,5
36
9010.72.54
77,40
15
36
9010.72.55
81,50
10
30
9010.72.56
44,10
12,5
30
9010.72.57
46,60
15
30
9010.72.58
48,70
10
36
9010.72.59
71,40
12,5
36
9010.72.60
77,40
15
36
9010.72.61
81,50
10
30
9010.72.62
44,10
12,5
30
9010.72.63
46,60
15
03
9010.72.64
48,70
Odvodnjavanje kopalnic
8
Dimenzije
Duschrinne
Kanaleta
za tuš
Showerstep
desna rechts
ACO ShowerStep
ACO ShowerStep
Showerstep
leva links
L
H2
12
H1
Primer vgradnje
93