vse za tlakovanje

Vakuumska naprava za dvigovanje plose SPEEDY VS
Zelo rnocna sesalna
povrslne iz pranega
plosca sesa tudi zelo porozne talne obloge kot tudi
betona. Hitro in zanesljivo
sesanje oz. prijem.
I Vee dimenzij sesalnih plose za posebne namene, do nosilnosti maksimalno
I Lahka konstrukcija - samo ca. 18 kg lastna teza
140 kg
I Galvansko pocinkana
VS-S-230 / osnovna enota
I Elektrieni pogon 230 V / 50 Hz
I Moeno in zmogljivo sesanje
1St. artikla.: 52700007
NOVO: VS - XL opcija
I Z daljsimi roeaji za lazje polaganje velikih plose
I Z obesalorn in varnostnim pasom za prenos tezjih plose s stroji,
Sesalne
plosce
npr. vilicarjern
SPS za VS
lip
Dolfino
(mm)
SPS 50-VS
~80-VS
SPS100-VS
SPS140-VS
300
400
500
700
Sirino
(mm)
Nostlnost
(kg)
Sl.ortiklo.
250 I
300
300
300
50*
80'
100·
140"
42710013
42710008
42710012
42710011
Eur
-
165,00
21450
228,80
258,50_
1.705 brez.
Prijemalne
klesee
TSZ-uni
Namenjene
za prijem
prenos betonskih
TELE PLAN
roeni ravnalni
sistem
in
Fleksibilen,
enostaven
in
hiter sistem za ravnanje
podlage za pohodne talne
obloge.
izdelkov 5 pornocjo
strojev za dvigovanje
I Velika globina prijema
I Avtomatika prijema in odklopa
I Zamenljiva gumijasta tesnila __
I
I
I
I
DDV.'
I Srpasto zavita oblika aluminijaste ravnalne late ornoqoca
boljsi zarez v planirani material
I Hitrejse delo, manjsi napor, veeja kvaliteta
I Profil teleskopsko nastavljiv po sirini
I Nastavljive razliene delovne sirine late
I Lahek alu profll, ekstremno stabilen
I Stranski nasion na robnik in nastavljiva visina
-
Sirina prijema 50 - 600 mm
Globina prijema 185 mm
Dolzina eeljusti 350 mm
Nosilnost 600 kg - lastna teza 29 kg
Dodatki:
Rocaji HG-TP: ki ornoqocajo
pokoncnern polozaju.
561-
St.art.: 53100338
brez. DDV.'
-
-
--
neutrujajoce
dele v
lip
Delovno sirino (mm)
St. arl.
Eur
TP 60/100
TP 100/165
TP 150/260
HG- TP(1 nerl
600 - 1.000
1.000 - 1.650
1.500 - 2.600
51010006
51010001
51010002
51010005
19800
20900
231 00
72 60
www.lorencic.com
--
od 0 - 127 mm
-
----
Priklopne klesce FTZ-mul .
Nastavljive klesce TSV
Za polaganje tezjih betonskih elementov
Idealne za rocno in strojno uporabo
I Modularno sestavljene mehanicne klesce
I Izbira sirine oprijema
I
I
I
I
I
I
I
I
I
W8-G-42: Kratka gumi celjust za prijem in
prenos elementov
WB-G-120: Dolga gumi celjust za polaganje
daljsih elementov
W8-SQ: Za prenos neravnih kamnitih kvadrov
T~
m-mul~IS/alnma
noprova Urez kieS)
WB·G-42 (pm)
WB-G·120 (par)
WHQ (par)
Obmo~
Pf¥mo
(mm)
200-1.250
200-1.250
200-1.200
GiobRl
I'¥rno
(mml
DoIma
eIjos1i
Univerzalne klesce za vse vrste robnikov
Z obeso za priklop na dvigala
Polavtomatske, rocni preklop za odklop
Rocaj vrtljiv do 90 stopinj
Zamenljive gumi obloge za oprijem
Obrnoqe oprijema 70 - 500 mm
Globina oprijema 125 mm
Dolzina celjusti 200 mm
Nosilnost 250 kg - lastna teza 18 kg
lasIno
N""'(kg)"
Ielo
(kgl
(IMII
1.500 96 53100348
1.122,00
14 43100942
46 43100943
33 43100941
242,00
352,00
797,50
255 420
255 1.200
300
500,50
brez. DDV.
St. artikla 53100130
Nastavljive klesce VZ I
Klesce za robnike BVZ
Enostaven prenos in postavitev daljsih elementov
Ucinkovito polaganje betonskih elementov
I Posebej namenjene za
postavitev robnikov
I Z nastavkom za postavitev
robnikov tesno, drug ob drugega
I Dolzinski prijem, zato potrebno
manj prostora za postavitev robnikov
I Obmocje prijema 500 - 1.045 mm
I Globina prijema 40 mm
I Dolzina celjusti 100 mm
I Nosilnost 100 kg
I Lastna teia 12 kg
I Univerzalno uporabne za vse vrste
betonskih elementov
I Velik nastavljiv oprijem za prilagoditev
vsem vrstam robnikov
I Zamenljiva gumi oprijemala
I ObmoCje prijema 0 - 550 mm
I Globina prijema 210 mm
I Doliina celjusti 200 mm
I Nosilnost 200 kg
I Lastna tefa 12 kg
170,50
brez. DDV.
St. artikla 53100140
170,50
brez. DDV.
St. artikla 53200020
+ 2 kotnika 5B
Klesce za robnike BZ
Vrvica
Prirocne, lahke in precni prijem
Inovativni komplet, za lazje tlakovanje in zidanje
I Za polaganje vseh vrst robnikov in kanalet
I Sirok prijem zato primerne tudl
za kladne stopnice
I Zamenljive gumi obloge na celjusti
I Obmoqe prijema 0 - 400 mm
I Globina prijema 200 mm
I Sirina celjusti 150 mm
I Nosilnost 150 kg
I Lastna teza 4 kg
St. artikla 53200084
I Vrvica je napeta 4 - 5 mm nad
tlakovci, zato lazje delo pri polaganju
I Set sestavljen iz: 2 kovinska kotnika in
kolut vrvice debeline 1,4 mm, 100 m
I Na kotnlku nastavljiv razmik
vrvice po visini in stransko
I Kotnik 120 x 120 mm
I Kotnik iz jekla, prasno
barvan
55,-
brez. DDV.
32,90
brez. DDV.
St. artikla 51800071
www.lorencic.com
-
-
-
Vakuumska dvizna
naprava QUICKJET
QJ 600-e
Sesa zelo porozne
Prirocen,
Dolii••
~I
~rino
(••"I
-
590 590
785 785
~~~:~~;::8
5 900 350
SE-HHonda el. agregat EU20i,
230V 50Hz Benon
i~~
neodvisen
od omreija
elementov z dviznimi napravami
I Uporabna z vsako dvizno napravo
I Vkljucno 5 sesalnoplosco ESP120-38/38
I Elektricni pogon 230 V / 50 Hz
I St. artikla: 52400033
Dodatne sesalne plosce
TIp
robusten,
I Za polaganje sesalno tesnih betonskih
elemente
I Mocno sesanje, do 600 kg nosilnosti
ESP 320-59/59
Vakuumski
STEINMAGNET SM
3 999
•
,
brez. DDV.
E.,
il.OII.
NOIilnOlI
(kgl
320
600
250
_
_
_
I 35 kg lastna tefa
I Dobava brez sesalne plosce
I Pogon preko 12 V -aku
I St.artikla: 52720002
605,00
79200
55550
2.035,00
3lli~~~~
42420029
52500240
I
Sesalne plosce za SM
TIp
f--
~PS 200-SM
~400-SM
Polnile( LG
BB-SMdelovni rocaj
Doliina
(mml
Sirino
(mm)
580
750
280
200 _
260 '..- 400
~,::l![~!jo
.,.poi.ilv.
NOIilnOlI
Ikg)
ln 10101.
42720001
42720002
24200009
42720063
Transportni vozicek
VTK-V
EASYPLAN rocni izravnalni
sistem EP-uni
Za lazji odjem iz palete
transport
tlakovcev
Za planiranje
rnanjslh in srednje velikih povrsin
in
I Enostaven odjem iz palete -
E.,
il.OII.
363,00
440,00
79,20
9350
EP-uni-set 90/230 je sestavljen iz:
- 1 alu-osnovni segment 900 mm in
1.600 mm
- 1 roca], 2 teleskopska elementa 350mm
vgrajen mehanizem
I Tudi primeren za opeko, robnike,
pescenee itd.
I Lastna teza 68 kg
I Razpon550 - 1.050 mm
I Naleina visina do 900 mm
I Dolzina celjusti 200 mm
I Nosilnost 400 kg
I Planiranje brez napora, uporaba teze
telesa zadostuje
I Delovna sirina od 900 do 2.300 mm
I Lastna teia 15 kg
847,-
St. artikla: 51100004
brez.DDV.
St. artikla: 51000040
473,brez.DDV.
PripomoCi<i za polaganje tlakovcev
Palica za poravnavo
RE
I Za poravnavo tlakovcev
I Zamenljivo metalno rezilo
lz vzmetnega jekla
Izvlecnik SZ
I Za popravilo oz.
izvlek tlakovcev
I Uporaben za vse
velikosti tlakovcev
I Nastavljivi razpon
-
TIp
-¥RE
GH
PPH 7/37
PPH 19/50
1~~_~0/;;2
O"""~p<ijtmo
(mm)
NOIilnosl
(kg)
90-330
70-370
190-505
300-620
70-620
60
60
60
60
lasIna tete (kgl
il.OII
E.r
4
15
22
1,5
I 5
15
3
51800030
51800011
51800012
53200053
53200052
53200054
53200055
77 00
4620
4950
4070
4070
4070
71 50
Gumi kladivo GH
I Za zbijanje tlakovcev pred
vibriranjem
I Daljsi rocaj kladiva za lazje delo
I Zamenljive gumi udarne blazine
Profi- nosilec plose PPH
I Za polaganje betonskih in
kamnitih plosc
I Stabilna profi-izvedba
I Zamenljiva prijemala
Ostali produkti po povprasevanju
... Za polaganje tlakovcev:
Inovativen, zelo zmogljiv in
vsestranski. Novi, udoben stroj
za polaganje VM 401.
... Za transport in polaganje robnikov .
Zanesljivo in zelo hitro - nova naprava
za polaganje robnikov Jumbo BV-vario.
... Za posipavanje s peskom/
zapolnjevanju fug. Naprava za
voznjo - fugiranje tlakovcev
Easy-Fill EF-H.
... Za ciscenje umazanih povrsin
tlakovcev. Enostavno in hitro
Ciscenje s Easy -Clean EC 60.
... Enormna racionalizacija pri
transportu in polaganju betonskih
jaskov. Univerzalne klesce za
okrogle jaske SVZ-uni.
... Za uporabo na tovornih vozilih, z
zerjavi. villcarji ali portalnimi dvigali.
Tovorne vilice LG s avtomatsko
izenacevanjern teze.
Cene so v Eur brez DDV, mofne napake v tisku!
Gradbeni servis Lorencic
Poslovna enota Maribor
Miklavska cesta 71
2311 Hoce pri Mariboru
Tel.: +386 (2) 613 00 00
d.o.o,
Gradbeni servis Lorencic
Poslovna enota Ljubljana
Cesta 30. Avgusta 4
1260 Ljubljana Polje
Tel.: +386 (1) 52000 10
Fax: +386 (2) 613 00 03
Fax: +386 (1) 52000 12
[email protected]
[email protected]
www.lorencic.com
d.o.o,
----
-