LedSiLine

LedSiLine
1
001_stojece svetilke_:Siteco katalog SLO_K-2010-11_
13/Nov/10
9:58
Page 3
/"+ $/$)"
Oznaka za naročilo
Svetlobni vir
L (mm)
FUVFEEOA0SISJWQXSGG!
FUVFEEOA0SIJ\WQXJGG!
FUVFEEOA0SIEOWQXEGG!
FUVFEEOA0SI\^WQX\GG!
SJ!<@"<!YBZV!B6-!!
J\!<@"<!YBZV!B6-!!
EO!<@"<!YBZV!B6-!!
\^!<@"<!YBZV!B6-!!
EJF!
OSF!
]GF!
SS]F!
W (mm)
!
!
!
!
[J!
[J!
[J!
[J!
H (mm)
!!!!!!!![[
!!!!!!!![[
!!!!!!!![[
!!!!!!!![[
X_QD!_.$&!Q&'/N!WQD!W&$.3/!Q&'/N!UQD!U'))#;!Q&'/! !
A0D!'/0&)!I!B0D!013&!I!G0D!4)&&*!I!R0D!)&$!I!WCD!7##1!;%.(&!I!WWD!;')/!;%.(&!I!WND!*#)/'1!;%.(&
Posebnosti
!Dober prenos temperature
!Možnost zatemnjevanja
!Ohišje iz a13/.*ija
!Zaščitno steklo
!6+(etski izgled
!6nostavna usmeritev z montažnim priborom
Lastnosti
!Tok LED!D!EFG!/2
!Temperaturno območje!D!IJG°C...EF°C
!Priključna napetostD!JJGIJEGMN!FGIOG!<PN!ACQRSJ!1&$TN!+.1.k#*sko
ožič enje, funkcija zatemnjevanja na voljo kot opcija
!Zaščitno steklo iz kaljenega jekla je odporno proti vandalizmu
!Enostavna montaža in demontaža stekla
!Visoka IP zaščitna stopnja in dvojna izolacija
!Dolga obratovalna/življenjska doba!
!Možnost spremembe barv na optičnem nosilcu
!Zašč itna [email protected]
!Zaščitni razred!D!S
!Vrsta svetlobnega vira!LEDD!S_ -!'/0&)N!013&N!4)&&*N!;%.(&
!Optika!D!ozka, srednje široka, široka eliptična porazdelitev
2