Waldorfska šola Ljubljana Maribor, 20. 3. 2013 OE Maribor Šolnine

OE WALDORFSKA ŠOLA MARIBOR
Cankarjeva 5, 2000 Maribor
Waldorfska šola Ljubljana
OE Maribor
Maribor, 20. 3. 2013
Šolnine od 1. 4. 2013 glede na povprečno neto plačo v letu 2011
(987,39 EUR)
Plačilni
razred
1.
2.
3.
4.
Dohodkovni
razred
do 55%
nad 55% do 90%
nad 90% do 130%
nad 130%
Višina šolnine 1. otrok Višina šolnine 2. otrok Višina šolnine 3. otrok
Znesek šolnine -25% Znesek šolnine -50%
88,00 €
66,00 €
66,00 €
116,00 €
87,00 €
66,00 €
146,00 €
109,50 €
73,00 €
165,00 €
123,75 €
82,50 €
V skladu s Pravilnikom o šolninah OE Maribor je najnižja možna šolnina s popustom
66€.
Tel. št.: 02 / 251 63 34
E-pošta: [email protected]
Trans. račun: 04302-0001158261
Matična številka: 5642574
ID za DDV: 65714415