Četrtek 22

PROGRAM 8. KONFERENCE AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU za četrtek, 4.4.2013
Hotel City, Maribor
Registracija: 8.00-9.30
dvorana A in B, 9.30-9.45: Otvoritev konference
Voditelja: Stanko Strmčnik in Rihard Karba
dvorana A in B, 9.45-11.05: Vabljena predavanja
1.
Andrej Grebenc, Evropska komisija, Bruselj: Obzorje 2020: Novi izzivi in priložnosti za znanstveno in tehnološko sodelovanje v Evropski uniji.
2.
Thorsten Schlüter, Area Sales Manager at Omron Electronics GmbH: OMRON's Long-Term Strategy: Value Generation 2020 (VG2020) - 10 years strategy with
future trend.
11.05-11.20: Premor in osvežitev
Voditelja Vladimir Jovan in Zoran Marinšek
dvorana A in B, 11.20-12.40: Vabljena predavanja - nadaljevanje
3. Zoran Vukić, FER Zagreb: Underwater Systems and Technologies - current state and future developments.
4.
Drago Matko, FE Ljubljana: Vodenje satelitskih formacij: verifikacija algoritmov na misiji Prisma.
dvorana A in B, 12.40-13.10: Tehnološka Mreža TVP- predstavitev in podelitev nagrad (voditelj: Zoran Marinšek)
13.10-14.30: Premor za kosilo
Voditelja: Karel Jezernik in Borut Zupančič
5.
dvorana A in B, 14.30-17.00: Vabljena predavanja - nadaljevanje
Davor Dragišič, Automatic Control Engineering ltd: Geographically distributed SCADA system for oil & gas well field management.
6. Đani Juričić, IJS Ljubljana: Diagnostika, prognostika in e-vzdrževanje industrijske opreme.
7. Zoran Marinšek, Zavod Center ARI: JETNET - Inovativni poslovni model mreženja in internacionalizacije tehnoloških podjetij.
8. Matej Koren, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana: Metodologija izbire prioritetnih tehnoloških rešitev v projektih industrijskih raziskav in razvoja KC
STV.
17.00-17.20: Premor in osvežitev
dvorana A in B, 17.20-19.20: Industrijski forum
Voditelj: Saša Sokolić
1. Emilija Stojmenova, Iskratel d.o.o.: IEEE Women in Engineering Slovenia.
2. Hubert Kosler, Yaskawa Slovenija d.o.o.: Visoko produktivna fleksibilna robotska linija za manipulacijo s katalizatorji.
3. Aleš Skušek, Metronik d.o.o.: Uporaba sodobnih tehnologij pri upravljanju z energijo v bolnišnicah.
4. Samo Gerkšič, IJS Ljubljana: Regulacija vertikalnega položaja plazme v fuzijskem tokamak reaktorju Iter.
5. Janez Križan, AMI d.o.o.: Vodenje reaktorja za sintezo elektrodnih materialov za li-ionske baterije.
6. Simon Čretnik, Siemens d.o.o.: Siemens produktni spekter na področju energetske učinkovitosti v industriji.
Družabno srečanje za vse udeležence konference v Hotelu City ob 20.00 uri
Vzporedni program: Skupna predstavitev študentskih člankov v Hotelu City v dvorani C ob 14.30 uri
Voditelja: Maja Atanasijević-Kunc in Peter Planinšič
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Urban Perme, mentor: izr. prof. dr. Gašper Mušič: Izdelava operaterskega vmesnika sistema za krmiljenje talnih transporterjev
Rok Pučko, mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace: Bilateralno teleoperiran kolesni mobilni robot
Aleš Obal, mentor: izr. prof. dr. Rajko Svečko: Izdelava in vodenje avtonomnega vozila na gosenicah
Uroš Sadek , Bojan Kseneman, mentorja: izr. prof. dr. Aleš Hace, doc. dr. Boris Curk: Vodenje robota z Android OS
Beti Fajdiga, Katja Pretnar, mentorja: izr.prof.dr. S. Blažič in izr.prof.dr. G. Klančar: Vodenje laboratorijske naprave z regulatorjem stanj na osnovi opazovalnika
Aleš Šink, mentor: prof. dr. Aleš Belič: Modeliranje pilotne naprave za analizo vodenja tekočih trakov
Alen Skupek, mentor: mag. Janez Pogorelc: Naprava za zajemanje in obdelavo podatkov natezne trdnosti z uporabo mikrokrmilnika
Timi Karner, mentorja: doc. dr. Tomaž Vuherer, izr. prof. dr. Karl Gotlih: Modeliranje zahtevnih mehatronskih sistemov
Miha Šušterič, Primož Vintar, Rok Vintar, mentor: prof. dr. Aleš Belič: Matematično modeliranje žerjava
Marko Hančič, mentor: prof. dr. Aleš Belič: Modeliranje in simulacija helikopterskega žerjava
PROGRAM 8. KONFERENCE AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU za petek, 5.4.2013
Hotel City, Maribor
dvorana A, 9.00-11.00: Avtomatizacija in vzdrževanje
Registracija: 8.30-9.00
Voditelj: Nenad Muškinja
1.
Pavle Boškoski, IJS Ljubljana: MIMOSA OSA-EAI Standard za E-Vzdrževanje.
2.
Jože Vižintin, FS Ljubljana: Vzdrževanje po stanju: od principov do komercialnih
rešitev.
3.
Peter Žnidarič, Litostroj Power: IKT infrastruktura za podporo obratovanju in
vzdrževanju turbinske opreme v hidroelektrarnah.
4.
Slavko Munih, Kolektor Synatec, d. o. o.: Napredna rešitev nizkonapetostnega
razvoda električne energije.
5.
Dejan Dovžan, FE Ljubljana: Nadzorni sistem za signal koncentracije kisika v čistilni
napravi.
6.
Darko Vrečko, IJS Ljubljana: Algoritem za optimalno izbiro sistemov gretja in hlajenja
v prostorih stavb.
7.
Bogdan Gabrovec, Protok-Lok d.o.o.: Avtomatiziran, računalniško voden sistem cevne
zračne pošte v zdravstvenih ustanovah.
8.
Andrej Zdešar, FE Ljubljana: Avtonomni mobilni sistemi v hišni avtomatizaciji.
dvorana B, 9.00-11.00: Pogoni in pretvorniki
Voditelj: Damir Vrančič
1.
Miran Rodič, FERI Maribor: Štirikvadrantni pogonski sistem za TFM motorje moči 50
kW.
2.
Mitja Truntič, FERI Maribor: Regulacija pretvornika navzdol z V2 tehniko.
3.
Damir Vrančič, IJS Ljubljana: Nadgradnja inteligentnega motornega pogona.
4.
Robert Horvat, FERI Maribor: Sistem za preizkušanje algoritmov vodenja navora
motorja z visoko dinamiko.
5.
Vojko Kosec, Danfoss Trata d.o.o.: Naprava za nastavljanje in testiranje funkcije
elektromotornih pogonov družine AMV/E 65X.
6.
Janez Jamšek, PF Ljubljana: Lubrication starved bearings detection in electrical
motors vibration signals by means of wavelet bispectral analysis.
11.00-11.15: Premor in osvežitev
dvorana A, 11.15-13.30: Vodenje procesov
dvorana B, 11.15-13.30: Naprave in testiranja
Voditelj: Marjan Golob
1.
Marjan Golob, FERI Maribor: Tehnologije spletnega, daljinskega in distribuiranega
vodenja.
Voditelj: Roman Kamnik
1.
Janez Pogorelc, FERI Maribor: Trajnostno testiranje malih gospodinjskih aparatov v
proizvodnji.
2.
Aljaž Stare, Metronik d.o.o.: Vloga mobilnih in spletnih tehnologij v sodobnih sistemih
avtomatizacije.
2.
Andrej Rotovnik, MIEL Elektronika d.o.o.: Poka-Yoke naprava končne kontrole
avtomobilskih vzglavnikov.
3.
Aleksander Preglej, INEA d.o.o.: Primerjava realnega PI in PFC vodenja avtoklava.
3.
4.
Matija Arh, FE Ljubljana: Samo-nastavljivo vodenje z DMC-jem in proporcionalnim
regulatorjem.
Andrej Rotovnik, MIEL Elektronika d.o.o.: Merjenje višine Hallove prirobnice z 2D
laserskim senzorjem Omron.
4.
5.
Samo Gerkšič, IJS Ljubljana: Aplikativna izvedba poenostavljenega eksplicitnega
prediktivnega regulatorja na pilotni napravi.
Marko Kočevar, Margento R&D d.o.o.: Biometrija in samodejno prepoznavanje
prstnih odtisov ter njihova uporaba v industriji.
5.
Andrej Debenjak, IJS Ljubljana: Modul za sprotno diagnostiko PEM gorivnih celic.
6.
Roland Jurcan, Metronik d.o.o.: Optimizacija stroškov izvedbe sistemov vodenja
šaržnih procesov z orodjem za delno avtomatsko generiranje programske kode.
6.
Matija Perne, IJS Ljubljana: Dinamični 1D model vode v membrani in elektrodah
gorivne celice s protonsko prevodno membrano.
7.
Vito Logar, FE Ljubljana: Razvoj metode za določanje zaporedja operacij za neznane
artikle.
7.
Boštjan Pregelj, IJS Ljubljana: Model agregata z gorivnimi celicami HyPM HD 8-200.
8.
Dejan Gradišar, IJS Ljubljana: Metrike za merjenje učinkovitosti proizvodnje.
8.
Matevž Bošnjak, FE Ljubljana: Vodenje kvadrokopterja na podlagi slike.
9.
Miha Glavan, IJS Ljubljana: Podatkovni model za celostno vodenje proizvodnje.
9.
Emilija Stojmenova, Iskratel d.o.o.: Uporabniško testiranje, uporabniška izkušnja,
uporabniško orientirano oblikovanje - razlike in povezave med njimi.
dvorana A, 13.30: Zaključek konference