Naročilnica - Revija Mineral

Nepreklicno naročam letno predplačilo
(6 številk) za revijo:
Mineral
2012
Naročilnica
LETNIK V
ŠTEVILKA 21
MAJ 2012
2
ISSN 1855-5357
STROKOVNE INFORMACIJE
Atlas Copco, Belzona, Gipo, Loctite, Liebherr, Kovinarska-Wibau, JCB
STROKOVNI pRISpEVKI
Geodezija in ZRud, ZDen, Rudarske koncesnine
STROKOVNO DELO
Projekt ReBirth, Reciklaža asfaltnih zmesi
izvodov
po ceni 50 € za Slovenijo (poštnina in DDV vključena)
po ceni 90 € za tujino (poštnina in DDV vključena)
Način plačila:
pREDSTAVITEV
Kubota, Rockster, Xcentric ripper
REpORTAŽA
prosimo predložite predračun za plačilo
s plačilnim nalogom, na račun SI56 0317 1100 0794 897
Mawev Show 2012, Poročilo DTV PO
m i n e r a l
001_NASLOVNA.indd 20
-
r e v i j a
.
s i
3.5.2012 10:36:03
Prejemnik: Business Media, Kotnikova 30, Ljubljana
Namen nakazila: Predplačilo za Mineral
Sklic: 00 davčna številka - 245
Po prejemu plačila vam izdamo R1 račun.
Podatki o naročniku:
Naziv podjetja:
Davčna številka:
Ime in priimek:
Naslov (ulica in hišna številka):
Poštna številka in kraj:
Država:
Telefon:
Faks:
Email:
Komentar:
Podpis:
Izpolnjeno naročilnico in kopijo plačane položnice prosimo faksirajte na številko ++ 386 1 518 1125.
Za dodatne informacije nas kontaktirajte na telefon: ++ 386 1 518 1125.