Obvestilo vaje Pef 2013

Katedra za analizno kemijo
10. februar 2014
Razpored študentov Pef na vajah iz analizne kemije po skupinah
1.skupina
četrtek 8:00-10:15
asistent: V. Francetič
2.skupina
četrtek 10:15-12:30
asistent: V. Francetič
3.skupina
četrtek 8:00-10:15
asistent: M. Bončina
Pia
Kleva
Veronika Weixler
Tjaša
Draženović
Anka
Frece
Tanja
Majerle
Sabina Milevšek
Damjana Njivar
Eva
Pivk
Tina
Ris
Mateja Rupnik
Alja Aleša Šplajt
Tina
Tekavčič
Špela
Zorman
Nejc
Mesesnel
David Baler Petrović
Tadej Benedik
Tina
Fabijan
Tina
Fornazarič
Tjaša Glavan
Nika
Glavina
Tanja Gnidovec
Špela Gričar
Ines
Horvat
Marjana Igličar
Urška Keber
Nika
Klobučar
Amedea Klopčič Vukšinič
Taja
Korpar
Tjaša Mahkovec Povalej
Tilen
Sara
Ajda
Anja
Lucija
Žan
Leo
Gašper
Martina
Đemka
Teja
Luka
Nina
Mojca
Miklavčič
Petrovčič
Premrl
Rakovec
Razinger
Rode
Šamanić
Teran
Tomažin
Trako
Udovič
Vinko
Zupanc
Žemlja
1. in 2. skupina začne z vajami v četrtek, 20. februarja 2014, 3. skupina pa v četrtek, 27. februarja 2014 v
laboratoriju katedre za analizno kemijo FKKT, 1. nadstropje točno ob navedeni uri. Vaje za posamezno skupino
se bodo vršile vsakih 14 dni, podrobnejši plan izvedbe si oglejte v spodnji tabeli.
Zamenjave med skupinami so možne samo izjemoma, in sicer morajo biti vzajemne. V takih primerih prosim, da
se oba študenta osebno oglasita pri meni (D. Kočar, soba 139, FKKT, Aškerčeva 5, klet). V izogib čakanju je
priporočljiv predhodni dogovor po e-mailu: [email protected]
Terminski plan izvedbe vaj
Datum
Skupina
Vaja
Datum
Skupina
Vaja
20.2.
27.2.
1. in 2.
3.
1
1
8.5.
15.5.
1. in 2.
3.
8
8
6.3.
13.3.
1. in 2.
3.
2 in 3
2 in 3
22.5.
29.5.
1. in 2.
3.
9 in 10
9 in 10
20.3.
27.3.
1. in 2.
3.
4
4
3.4.
10.4.
1. in 2.
3.
5
5
17.4.
24.4.
1. in 2.
3.
6 in 7
6 in 7
doc. dr. Drago Kočar