A/A2

ABECEDNI SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV PO PODROČJIH
SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI
A2 / 1
A2 /25
A2 / 7 IN A2 /34
A2/ 21
A2 / 4
A2 /26
A2 /6
A2 / 20
A2 /3
A2 / 9
A2/8
A2 / 10
A2 /15
A2 /13
A2 /11
A2 /18
A2 / 19
A2/ 35
A2 / 14
A2/ 2 IN A2 /34
A/7
A2 / 16
A2 /5
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, SREDNJA ŠOLA
STROKOVNA GIMNAZIJA
SREDNJA STROKOVNA IN POKLICNA ŠOLA
AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG šolanje v tujini
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA
ŽIVILSKA ŠOLA
BRITANSKA MEDNARODNA ŠOLA V LJUBLJANI
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA - PREŠERNOVA
ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA
GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD LJUBLJANA
SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
GIMNAZIJA
POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
SREDNJA LESARSKA ŠOLA
SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA
GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG šolanje v tujini
VEGOVA LJUBLJANA
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
št.RP
VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI
A / 17
A /9
VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
A2 /1
A2 / 7 IN A2 /34
A2 /26
A/5
A /27
A2/ 34
A2 / 35
A2/ 2 IN A2 34
A/7
A2 /33
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
HTMI - HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE SWITZERLAND šolanje v tujini
IAM - INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE
SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE
ABITURA, D. O. O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
B&B IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, D. O. O.
B2 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE LJUBLJANA
DOBA EPIS, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA MARIBOR
EDC KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
EKONOMSKA ŠOLA CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
GEA COLLEGE CVŠ, DRUŽBA ZA VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – CENTER VIŠJIH ŠOL, D. O. O.
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
IAM – INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE
IZOBRAŽEVALNI CENTER ENERGETSKEGA SISTEMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
IZRAZ LJUBLJANA
LAMPRET CONSULTING D. O. O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
LESARSKA ŠOLA MARIBOR
MUCH, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, LJUBLJANA
PRAH, D. O. O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
PROMETNA ŠOLA MARIBOR, VIŠJA PROMETNA ŠOLA
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER VELENJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
TEHNIŠKI CENTER MARIBOR
VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA MARIBOR
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG šolanje v tujini
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA
VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI
A2 /31
A /3
A / 11
A /13
A / 14
A /10
A /5
A /16
A /12
A /6
A2 / 29
A / 19
A /7
A /8
A/4
ALMA MATER EUROPAEA
CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENENCES študij v tujini
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE
GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
HTMI - HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE SWITZERLAND študij v tujini
IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA
KARIERNI CENTER EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY CROATIA študij v tujini
SAE INSTITUTE LJUBLJANA
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG študij v tujini
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)
ŠTUDENTSKI DOMOVI UNIVERZE NA PRIMORSKEM (UP)
VPISNA SLUŽBA IN KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V CELOVCU študij v tujini
Naziv organizacije
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, DIGITALNA KNJIŽNICA UL
UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI
UNIVERZA V LJUBLJANI, OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
UNIVERZA V LJUBLJANI, REPOZITORIJ UL
UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU
UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU
UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI
UNIVERZA V MARIBORU, UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR
UNIVERZA V NOVI GORICI
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA UMETNOST
UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
VISOKA POSLOVNA ŠOLA ERUDIO
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO
FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJE IN SISTEME
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO NOVO MESTO
VIST - VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO
VIST - VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO
Pojasnilo navedb oznak razstavnih prostorov:
Oznaki A ali A2 označujeta dvorani, številka, ki sledi, pa je številka razstavnega prostora.
Naziv organizacije
A /1
A2 /26
A2 /30 IN A2 /34
A2 / 26
A2 / 32
A / 18
A2 / 28
A2 /28
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE
A2 / 7 IN A2 / 34
A2 / 21
A2 /2
A/3
A /13
A2 / 23
A /10
A2 /26
A2 / 22
A2 / 24
A2 / 35
A2 /14
A2 / 2 IN A2 /34
A/7
A/4
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
BRITANSKA MEDNARODNA ŠOLA V LJUBLJANI
BUSINESS & HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND študij v tujini
CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENENCES študij v tujini
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI
FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI študij v tujini
GEA COLLEGE - FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
IZOBRAŽEVALNI CENTER ERUDIO
JEZIKOVNI CENTER NISTA
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG študij v tujini
UNIVERZA V CELOVCU študij v tujini
ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE
A2 / 39
A/5
A / 15
A/1
A2 / 38
JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
HTMI - HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE SWITZERLAND
LANDESKRANKENANSTALTEN-BETRIEBSGESELLSCHAFT KABEG
UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI
A2 / 36
A2 / 40
A2 / 12
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
MOJAIZBIRA.SI
EUROSKILLS - EVROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH
CMEPIUS – CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
DRUGO
PREHOD A/A2-1
PREHOD A/A2-2
A2/36
A2 / 37
A2 / 43
A2 / 22
A2 / 41
A2 / 42
A2 /44
A2/46
A2 /45
DIPLOMSKA.SI
ČOKOLADNICA CUKRČEK
JERNEJ BORTOLATO, S. P.
DIJAŠKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE
DPG
JEZIKOVNI CENTER NISTA
L’MIT
MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
POLICIJA, POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA
PRINTBOX
SLOVENSKE ŽELEZNICE-POTNIŠKI PROMET, D. O. O.
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb. Več na www.informativa.si.
št.RP
TLORIS PRIREDITVE
nda
Legenda
PREDSTAVITEV
POKLICEV
45
srednje šole, šolski centri, dijaški domovi
Informativin
forum
KUHAR/NATAKAR
višje strokovne šole
SŠ
VSŠ
višja strokovna šola
izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, dodatno izobraževanje
visoka šola, fakulteta, univerza, študentski dom
VŠ
štipendiranje,
zaposlovanje
odraslih, vseživljenjsko učenje, dodatno izobraževanje
IO,DI izobraževanje
štipendiranje,
zaposlovanje
državne
javni zavodi
SŽ institucije,
državna institucija,
DI,JZ interesna
strokovna,
združenjajavni zavod
strokovno, interesno združenje
SIZ
drugo
drugo
DR
srednja šola, šolski center, dijaški dom
visoke šole, fakultete,
univerze, študentski domovi
Pojasnilo navedb oznak razstavnih prostorov:
O znaki A ali A2 označujeta dvorani, številka, ki sledi, pa je številka razstavnega prostora.
43
44
42
41
24-25
46
40
39
SLOVENSKI
LES
22
21
38
17
16
15
20
11 12
13
10 14
6
37
35
33
32
31
A2
23
18
36
30
34
29
9
8
7
28
27
1
26
A/A2
19
5
4
3
2
2
1
19
PETEK 23. januar
18
SOBOTA 24. januar
17
A
9
16
15 14 13
VELIKA PREDAVALNICA
6
5
8
11-12
4
10
Avla
7
1
2 3
i
MALA PREDAVALNICA
Vhod