DRUŠTVO GLUHIH IN - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA
Cesta v Prod 8,
1260 Ljubljana Polje, tel. in faks: 01/528-44-93
e-pošta: [email protected], splet: www.dgnl.si
davčna številka: 56822901, TRR: 02044-0012869327
Poročilo
Državno prvenstvo v športnem ribolovu na Gradiškem jezeru
v soboto, 29. maja 2010 je potekalo tekmovanje v športnem ribolovu
Rezultati ekipno:
1. DGNP Murska Sobota – 6.40
2. MDGN Velenje– 6.15
3. DGN Celje – 5.65
4. MDGN Slov. Konjice – 4.85
5. DGN Koroške – 4,10
6. DGN Podravja Maribor – 3.65
7. AURIS Kranj – 3.35
8. DGN Severne Primorske – 2.15
9. DGN Ljubljana – 1.30
Rezultati posamezno:
1. Albin Šmidlehner DGN Koroške – 3.65
2. Aleš Fajfar MDGN Velenje – 3.60
3. Marjan Vnuk DGNP Murska Sobota – 3,30
4. Martin Ploj AURIS Kranj – 2,85
5. Klemen Ţnidar DGN Ljubljana – 2,55
6. Milan Guček MDGN Sl. Konjice – 2.35
7. Ignac Letič DGNP Murska Sobota – 2.15
7. Milan Kolar DGN Celje – 2.15
9. Silva Kolar DGN Celje – 1.75
9. Drago Brunšek DGN Celje – 1.75
9. Andrej Klačnik DGN Podravja Maribor – 1.75
12. Matevţ Marinko MDGN Sl. Konjice – 1.55
13. Goran Maksimovič DGN Severne Primorske – 1.50
14. Ljubo Gotovnik MDGN Velenje – 1.35
15. Joţe Koser DGN Podravja Maribor – 1.30
16. Eldin Buljubašič MDGN Velenje – 1.20
17. Ciril Rednak MDGN Velenje – 1.05
18. Peter Kvas MDGN Sl. Konjice – 0.95
18. Franc Markovič DGNP Murska Sobota – 0,95
20. Igor Meţnar DGN Ljubljana – 0,80
21. Zvonko Bizjak DGN Podravja Maribor – 0.60
22. Anton Klepec DGN Ljubljana – 0,50
23. Martin Goličar DGN Severne Primorske – 0.40
24. Milan Vrhnjak DGN Koroške – 0.30
25. Marko Mavri AURIS Kranj – 0.25
25. Dušan Pavlinjek AURIS Kranj – 0.25
25. Tomaţ Gruber DGN Koroške – 0.25
25. Joško Pegan DGN Severne Primorske – 0.25
29. Drago Poţonec AURIS Kranj – 0.10
30. Igor Časar DGN Ljubljana – 0.00
31. Marjan Lapanja DGN Ljubljana – 0.00
Ljubljana, 29. 5. 2010
Vodja športne sekcije DGN Ljubljana Samo Petrač