Pomen usklajevanja poklicnega in družinskega

Svetovalno-izobraževalni center
Gosarjeva ulica 5
SI-1000 Ljubljana
telefon: +386 1 5805 590
faks: +386 1 5805 595
[email protected]
www.fu.uni-lj.si
Fakulteta za upravo že vrsto let uspešno izobražuje študente na področjih ekonomike, prava in informatike
za potrebe javnega sektorja. Prav tako ponuja permanentna izobraževanja in svetovanja za zaposlene v
javnem sektorju. V času krize in pomanjkanja sredstev so potrebe po kvalitetnem in ciljnem izobraževanju
toliko bolj pomembne.
Vabimo vas na posvet
POMEN USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN
DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA
10. marec 2014 od 9.30 do 12.15
Posvet bo na Fakulteti za upravo, Gosarjeva ulica 5, predavalnica P1, suteren.
Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebna je le prijava.
Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 3. marec 2014, prijavite se na tej povezavi.
Prijave sprejemamo do zasedbe mest.
Na posvetu se boste seznanili s pomenom, ki ga ima usklajeno poklicno in družinsko življenje tako za
zaposlene kot za organizacije. V povezavi z vsebino bo prikazan tudi pomen certifikata "Družini prijazno
podjetje".
Program posveta
9.30–9.45
9.45–10.30 Dr. Tatjana Kozjek, Fakulteta
za upravo
10.30–10.45
10.45–12.15 



Maja Skorupan, Združenje
delodajalcev Slovenije
Nežka Bozovičar, univ.
dipl. prav., Svet gorenjskih
sindikatov
Barbara Filipov, Svet
gorenjskih sindikatov
Dr. Tatjana Kozjek,
Fakulteta za upravo
Registracija udeležencev
RAZLIČNI VIDIKI USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN
DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA (UPDŽ)
 pomen UPDŽ
 akterji pri UPDŽ
 rezultati raziskave UPDŽ med slovenskimi
delodajalci in zaposlenimi
Odmor s kavo
OKROGLA MIZA IN RAZPRAVA