25 Posebni tisk TGP06

O
UP
OR
AB
ER
NO
POSEBNI TISK
POSEBNI TISK
IN
T
Tehnike tiskanja varnostnih elementov
omogočijo zaščito proti ponarejanju.
MO
ZA
Zaščito dosežemo z :
• zaporedno uporabo več konvencionalnih tehnik tiska
(ofset, globoki in visoki tisk)
• izdelavo specialnih materialov;
papir
barvilo in
posebni elementi (varnostna nitka, vlakna, hologrami...)
SA
Iz varnostnih razlogov - tisk bankovcev le v državnih tiskarnah in
podjetjih z državno licenco.
POSEBNI TISK
UP
OR
AB
Večbarvno ozadje je ponavadi tiskano v:
• ofset tehniki
• posrednem visokem tisku ali
• posrednem globokem tisku
O
Tiskanje ozadja
ER
NO
Slika ozadja je ponavadi izdelana iz pozitivnih in negativnih ukrivljenih linij,
(guilloche) - izdelan na posebnih napravah po strogih matematičnih
zakonih. Vzorec se pogosto tiska v navpičnih linijskih večbarvnih
segmentih.
Tiskanje ozadja
IN
T
POSEBNI TISK
MO
ZA
Skladje izredno natančno:
• dopustno odstopanje do 0,04 mm
• skladnost sprednje in zadnje strani - sestavljanje slike pri prosojnem efektu
(slika delno odtisnjena na sprednji in zadnji strani)
SA
Sestavljena slika v prepuščeni svetlobi na bankovcu za 10€
POSEBNI TISK
UP
OR
AB
Stroji za tisk na pole ali zvitek. Poleg štirih barv na vsaki strani, lahko tiskamo
še dodatno barvo. Konfiguracije strojev so enake, v tehniki globokega tiska in
ofsetnega tiska.
O
Tiskanje ozadja
ER
NO
Shema stroja za obojestranski varnostni, ofset tisk.
Tiskanje ozadja
IN
T
POSEBNI TISK
SA
MO
ZA
Namenski tiskarski stroji (collect-run ali simultaneous printing units)
omogočajo doseganje visokega skladja:
• barva se nanese na ploščne valje
• nato prenese na zbirni - prenosni valj in
• na koncu odtisne na tiskovni material
Shema stroja za enostranski globoki tisk
POSEBNI TISK
UP
OR
AB
Globoki tisk - intaglio.
Tiskarske plošče so izdelane iz ročno gravirane predloge.
(Ta predloga je nato s posebno tehniko izdelana na večji tiskarski plošči,
kjer je zbranih (5x7) 35 identičnih gravur za tisk ene pole papirja.)
O
Tiskanje ozadja
Visok tiskovni tlak (linijska obremenitev do 15000 N/cm) povzroči:
• trajne deformacije tiskovnega materiala
(poleg reliefne oblike zaradi velike količine TB, še relief deformirane
površine papirja)
ER
NO
Visoko viskozna TB se suši na konvencionalen način z vročim zrakom.
POSEBNI TISK
IN
T
Tiskanje serijske številke, datuma in podpisov
MO
ZA
Na namenskem tiskarskem stroju, ki je popolnoma avtomatsko nadzorovan z
elektronskimi napravami, se serijsko številko odtisne na vsak bankovec posebej,
hkrati pa ponavadi tudi datum.
SA
Shema tiskarskega stroja za tiskanje serijskih številk
O
POSEBNI TISK
ER
NO
Vpliv rastriranja pri kopiranju
UP
OR
AB
Rastriranje
• posebno rastriranje zelo svetlih tonov – dobri detajli - preprečeno ponarejanje
• izdelava interferenčnih vzorcev
v sami tiskani sliki so zajeti vzorci finih linij v negativu in pozitivu
(onemogočena izdelava tiskarskih plošč na konvencionalen način - za en del so
podosvetljene, za drugi del preosvetljene)
POSEBNI TISK
IN
T
Folije in laminati
Služijo kot posebna mehanska zaščita:
• onemogoča neposreden dostop do podatkov na dokumentu
ZA
Ob poskusu odstranitve se:
• raztrga
• razdvoji
• vidno poškoduje nosilni material
SA
MO
Folije so lahko:
tanke - ob odstranitvi se poškodujejo, raztgajo
debele - poškodujejo nosilni material
izdelane v obliki večslojnih laminatov npr.:
•
enostavni (nosilni, lepilni in tiskani sloj - se delno odstrani s
folijo, delno pa ostane na substratu)
•
zahtevnejši sestavljen iz petih slojev
POSEBNI TISK
O
Folije in laminati
UP
OR
AB
Primer CSM (Cetis security multilayer)
CSM je večslojna zaščita, namenjena varovanju osebnih podatkov,
zapisanih na papirno podatkovno stran dokumentov - omogoča preverjanje
na otip.
Lastnosti CSM
• sestavljena je iz več izredno tankih slojev
• v povezavi s papirjem postane po laminaciji trdna in fleksibilna
• v primerih poskusa odstranitve s kemikalijami ali s toploto postane krhka in
razpade
• ne vsebuje fleksibilnih in elastičnih folij, ki omogočajo razdvajanje
POSEBNI TISK
IN
T
Folije in laminati
ER
NO
Možnosti uporabe CSM: potni list, vozniško dovoljenje, osebne izkaznice,
indeksi…
Primer: CSM (Cetis security multilayer)
SA
MO
ZA
Zaščitni elementi na CSM
• 3D latentna slika loči CSM od ostalih podobnih izdelkov
• mat/sijajne površine
• zaščitne barve visokega nivoja:
OVI optično variabilna barva
UV fluorescentna barva
UP-CONVERTING barve
color UV fluorescentna slika
mat & sijajna površina
3D tisk – viden samo pod
različnimi koti opazovanja
reliefni tisk - otip
UP
OR
AB
mikrotekst, rasterizacija…
O
POSEBNI TISK
papir z vgrajenimi
zaščitnimi elementi…
nitka za šivanje
vrednostnih tiskovin…
ER
NO
svetlobno, termično
občutljive barve
IN
T
POSEBNI TISK
SA
MO
ZA
posebni tisk;
globoki (intaglio) tisk….
številjenje – dosežemo edinstvenost tiskovine…
implementacija čipa…
hologrami…
POSEBNI TISK
Sprednja stran:
• hologram
UP
OR
AB
Omogočijo hitro in zanesljivo preverjanje pristnosti.
Na sprednji in zadnji strani bankovca:
• reliefni tisk - otip
• vodni znak – presevna svetloba
• varnostna nit in sestavljena številka
O
Zaščitni elementi bankovcev (primer eurobankovci)
ER
NO
Zadnja stran:
• zlatorumen trak (na bankovcih za 5 €, 10 € in 20 €)
• številka spremenljive barve (na bankovcih za 50 €, 100 €, 200 € in 500 €).
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
POSEBNI TISK
IN
T
PREGLED Z OTIPOM
ZA
Papir - čisti bombaž, zato bankovci šelesteči, čvrsti in prožni
MO
Reliefni tisk – posebni globoki tisk (intaglio)
(glavna podoba, črke in številčne oznake vrednosti na sprednji strani
bankovca) - omogoči otip nekoliko dvignjenih tiskanih površin
SA
za slepe in slabovidne - robu bankovca za 200 € in 500 € so v
globokem tisku odtisnjene reliefne oznake za otip
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
POSEBNI TISK
UP
OR
AB
Sestavljena številka
Nepravilni liki, natisnjeni v zgornjem kotu na obeh
straneh bankovca, skupaj oblikujejo številko vrednost bankovca.
Varnostna nit
je vdelana v papir bankovca. Nit
postane vidna kot temen trak –
vsebuje drobne črke z izpisanimi
besedami "EURO" in vrednost
bankovca.
Vodni znak
Nastane kot posledica
različne debeline papirja.
ER
NO
Perforacije
Na hologramu vidne
perforacije - oblikujejo
simbol €. Vidine so tudi
drobne številke - vrednost
bankovca.
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
POSEBNI TISK
IN
T
PREGLED Z NAGIBANJEM
SA
MO
ZA
Hologramski znak (50 €, 100 €, 200 €, 500 €)
podoba se spreminja iz številčne vrednosti
bankovca v podobo okna ali vrat.
V ozadju se mavrični koncentrični krogi iz
drobnih črk premikajo iz sredine proti robovom.
Številka spremenljive barve (50 €, 100 €, 200 €,
500 €)
barva oznake vrednosti na hrbtni strani bankovca
se preliva iz vijolične v olivno zeleno ali rjavo.
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
O
VIZUALNI PREGLED (ob uporabi ˝presevne˝ svetlobe)
POSEBNI TISK
O
DODATNI ZAŠČITNI ELEMENTI
ER
NO
UP
OR
AB
Mikrotisk
Na nekaterih delih bankovca je drobna pisava, npr. znotraj
grškega zapisa "EYPΩ" (EURO v grški abecedi) na sprednji
strani bankovca. Vidite jo lahko s povečevalnim steklom.
Zapis je oster in jasen.
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
POSEBNI TISK
IN
T
DODATNI ZAŠČITNI ELEMENTI
SA
MO
ZA
Pregled z UV svetilko
• papir se ne sveti
• vidna vlakna v rdeči, modri in zeleni barvi
• zastava EU je zelena, zvezde oranžne
• podpis predsednika ECB - zelen
Sprednja stran;
• svetleče velike zvezde in majhni krogi
Hrbtna stran;
• zemljevid, most in številka vrednosti –
rumena
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
POSEBNI TISK
UP
OR
AB
ER
NO
VREDNOSTNI
PAPIRJI
O
OSEBNA
IZKAZNICA
POTNI LIST
http://www.cetis.si/index_s.php?jezik=sl&idN=3&idPN=86&idPPN=43&center=izdelki2.php&title=dokumenti
POSEBNI TISK
IN
T
OSTALI IZDELKI Z VARNOSTNIMI ELEMENTI
Varnostne nalepke
• nudijo zaščito in sledljivost
• ni jih mogoče odstraniti brez poškodbe
• omogočajo elektronsko branje podatkov
MO
ZA
Uporaba za zaščito:
• paketov z zdravili, nevarnimi snovmi ipd.
• paketov varnostnih tiskovin
• pred odpiranjem tehničnih izdelkov na prodajnih policah …
SA
ZAŠČITA PRED
NEPOOBLAŠČENIM
ODPIRANJEM
POSEBNI TISK
UP
OR
AB
Identifikacijske kartice z visoko stopnjo zaščite so namenjene državnim
dokumentom kot so vozniška dovoljenja, osebne izkaznice, kartice
zdravstvenega zavarovanja ipd….
Polikarbonatne kartice
osebne izkaznice
vozniško dovoljenje
ER
NO
PVC kartice
kartice zdravstvenega zavarovanja
LITERATURA
MO
ZA
IN
T
http://www.ecb.int/bc/euro/banknotes/security/html
http://www.cetis.si
Kipphan K., Handbook of Print Media, Springer, 2001,1207 str.
Urbič Tatjana, Varnostni elementi, Seminarska naloga pri predmetu TGP,
2005, 34 strani
SA
O
OSTALI IZDELKI Z VARNOSTNIMI ELEMENTI