JAZ IMAM PA GOSLICE - Glasbena šola Murska Sobota

JAZ IMAM PA GOSLICE
3. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV
MURSKA SOBOTA
30. MAREC 2012
Organizacijski odbor:
Polona Žohar, predsednica
Gabriela Bratina
Mihail Petrov
Nataša Škedelj
Andrej Mlekuž
1
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
PROGRAM 3. FESTIVALA MLADIH VIOLINISTOV
Tekmovanje:
PETEK, 30. MAREC 2012:
9.25–9.45
I. kategorija
10.00–11.15
II. kategorija
11.45–13.00
IV. kategorija
14.45–15.40
III. kategorija
16.00–16.50
V. kategorija
17.10–17.50
VII. kategorija
PETEK, 30. MAREC 2012, OB 19. 00
KONCERT PRVONAGRAJENCEV IN SVEČANA PODELITEV PRIZNANJ
2
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
Propozicije
Glasbena šola Murska Sobota razpisuje 3. Festival mladih violinistov ’Jaz imam pa
goslice', ki bo potekal 30. marca 2012.
Festival je tekmovalnega značaja, namenjen pa je učencem glasbenih šol Murska
Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava, Ptuj, Ormož in Maribor.
Vrstni red nastopajočih v posamezni kategoriji bo določen po abecednem redu.
Začetna črka in s tem vrstni red tekmovalcev bo določen na seji organizacijskega
odbora, najmanj teden dni pred začetkom Festivala.
Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah. Vsak razred (od 1. do 6.) je
samostojna kategorija, izjema je VII. kategorija, kjer tekmujejo učenci 7. in 8.
razredov. Udeleženci tekmovanja izvajajo ves program na pamet.
I. in II. kategorija do 5 minut,
Izvajata se dve skladbi različnega karakterja ALI skladba in 1. stavek koncerta ALI
skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
III. in IV. kategorija do 7 minut,
Izvaja se skladba in 1. stavek koncerta ALI skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
V. in VI. kategorija do 10 minut,
Izvaja se skladba in 1. stavek koncerta ALI skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
VII. kategorija do 15 minut,
Izvaja se skladba in 1. stavek koncerta ALI skladba in 2. in 3. stavek koncerta.
1. stavek koncerta se izvaja samostojno, 2. in 3. stavek koncerta se morata izvajati skupaj.
Ocenjevalna žirija ima pravico tekmovalca prekiniti, če ta prekorači predpisano minutažo.
Udeleženec festivala, ki v posamezni kategoriji prejme najvišje število točk, je dolžan nastopiti na
zaključnem koncertu festivala.
V primeru snemanja zaključnega koncerta se tekmovalci odpovejo denarni odškodnini.
3
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
Tekmovalce bo ocenjevala štiričlanska Ocenjevalna žirija v sestavi:
ĐORĐE BERAK, predsednik
TINA BALAZS, članica
VANJA BIZJAK PODLESEK, članica
NARCIS SALIHOVIČ, član
Ocenjevalna žirija:
‒ ocenjuje tekmovalce s točkami od 1 do 10,
‒ dokončno odloča o podelitvi nagrad.
V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prejmejo:
‒ zlato nagrado, če so dosegli od 8,0 do 10 točk,
‒ srebrno nagrado, če so dosegli od 6,0 do 7,99 točk,
‒ bronasto nagrado, če so dosegli od 3,0 do 5,99 točk,
‒ priznanje za udeležbo, če so dosegli manj kot 3,0 točke.
Ocenjevanje tekmovalcev bo tajno.
Dosežene točke in nagrade bodo objavljene po končanem tekmovanju v posamezni
kategoriji na oglasni deski in na spletni strani šole.
4
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
I. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 9.25
I. kategorija
1
PESRL EVA
GŠ Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŢIBRAT
L. Pfeifer: Mala uspavanka
Ukrajinska narodna/P. I. Čajkovski: Ţerjav
2
BOROVIČ LARA
GŠ Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŢIBRAT
L. Pfeifer: Mala uspavanka
Poljska narodna/T. Sygetinski: Kukavica
3
V. Rebikov: Češki ljudski ples
FERENC NIKA
GŠ Lendava
G. F. Händel: Variacije
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: HAJNALKA MAGYAR
4
L. Pfeifer: Mala uspavanka
JELEN SMOLKO MARTINA
GŠ Gornja Radgona
V. and H. Colledge: Hills and dales
Mentor: DEJAN ZORMAN
Korepetitor: PREDRAG BJELAJAC
5
KNEZ NINA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: SIMONA JAMBROVIČ
Korepetitor: DARJA ZORKO
Sh. Suzuki: Andantino
K. and H. Colledge: Polka dots
II. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 10.00
II. kategorija
1
Ch. Bornemann: Der kleine Paganini
LEBAR AN
GŠ Lendava
O. Rieding: Koncert, Op. 35 v h-molu, 1. st.
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: HAJNALKA MAGYAR
2
J. Faust: Koncertino v D-duru, Op. 10, Allegro
MUZEK VESNA
Konservatorij za glasbo in balet
moderato
Maribor
C. Bornemann: Muha
Mentor: ALEKSANDRA HERMAN
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
5
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
3
SKALIČ HORVAT SARA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŢANA MITIĆ
N. Baklanova: Mazurka
F. Küchler: Koncert v G-duru, Op. 11, 1. st.
4
ŠEK PIA
GŠ Ormoţ
Mentor: ELEONORA BRUK
Korepetitor: TATJANA PETEK
P. Nikolič: Otroški koncertino v G-duru, 1. st.
A. Corelli: Largo affetuoso
5
W. A. Mozart: Valček
ŠETAR LUCIJA
GŠ Lendava
C. W. Gluck: Ples
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: HAJNALKA MAGYAR
6
ČASAR TAJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŢANA MITIĆ
N. Baklanova: Horovod
O. Rieding: Koncert v h-molu, 1. st.
7
DENAC MIHA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla
na Ptuju
Mentor: ANA TRNJAR
Korepetitor: ŢIVA HORVAT
N. Baklanova: Mazurka
F. Küchler: Concertino v G-duru, Op. 11, Allegro
moderato
8
DOVEČAR LEA-MARIE
GŠ Ormoţ
Mentor: ELEONORA BRUK
Korepetitor: TATJANA PETEK
P. Nikolič: Otroški koncertino v G-duru, 1. st.
L. Boccherini: Menuet
N. Baklanova: Mazurka
P. Martini: Gavota
9
DVORŠAK NUŠA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: VESNA ČOBAL
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
10
GJERGJEK SANJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: ZORA VREČIČ
Korepetitor: OLGA KOUS
W. A. Mozart: Valček
F. Küchler: Koncert v G-duru, Op. 11, 1. st.
11
KAUČIČ PETRA
GŠ Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: DAVID TETIČKOVIČ
L. Auber: Tamburin
D. Markovič: Tri etude na narodno temo
12
KOČAR ŽIVA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
Sh. Suzuki: Andantino
P. Nikolič: Koncertino v G-duru, 1. st.
13
KOSI LOVRENČEC NEJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŢANA MITIĆ
D. Kabalevski: Galop
P. Nikolič: Koncert št. 1., 1. st.
6
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
14
J. Ph. Rameau: Rigaudon
KOŠA DORIS
GŠ Lendava
W. A. Mozart: Pesem
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: HAJNALKA MAGYAR
15
KRSTIČ LINA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: SIMONA JAMBROVIČ
Korepetitor: DARJA ZORKO
K. and H. Coleridge: Singapur sunset
S. Mach: Concertino facile
IV. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 11.45
IV. kategorija
1
MARJANOVIČ TIA
GŠ Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŢIBRAT
A. Corelli: Largo affetuoso
F. Seitz: Koncert št. 5, 1. st.
C. M. von Weber: Zbor lovcev
F. Küchler: Concertino v D-duru, 1. st.
2
PAAR TINA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: MARTINA PRALJAK
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
G. B. Pergolesi: Siciliana
A. Komarowski: Koncert št. 2 v A-duru, 1. st.
3
PAL LAURA
GŠ Lendava
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: DANICA A.
STOJANOVIĆ
O. Rieding: Koncert v D-duru, Op. 25, 1. st.
L. Auber: Tamburin
4
PALČAR VID
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla
na Ptuju
Mentor: MILADIN BATALOVIĆ
Korepetitor: ŢIVA HORVAT
A. Vivaldi/prir. J. Lenning: Pomlad 1
F. Küchler: Concertino, Op. 12, 1. st.
5
WALDHÜTTER IZA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: VESNA ČOBAL
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
6
ANŽEL GABRIJELA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla
na Ptuju
P. I. Čajkovski: Napolitanska pesem
F. M. Veracini: Koncert v D-duru, Allegro
7
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
Mentor: ANA TRNJAR
Korepetitor: ŢIVA HORVAT
7
G. Perlman: Israeli concertino: Hora - hatikvah
BELCA TIJANA
Konservatorij za glasbo in balet
M. Cohen: Night flight
Maribor
Mentor: ALEKSANDRA HERMAN
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
8
BOROVIČ ANIKA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: MARTINA PRALJAK
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
9
G. B. Pergolesi: Siciliana
BREZNIK ANA
GŠ Gornja Radgona
A. Vivaldi: Koncert v G-duru, 1. st.
Mentor: DEJAN ZORMAN
Korepetitor: PREDRAG BJELAJAC
10
CIGAN PATRICIJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
J. Brahms: Valček
F. Küchler: Concertino, Op. 15 v stilu A. Vivaldi,
1. st.
J. S. Bach: Rondo
F. Seitz: Koncert št. 5, 1. st.
11
DVORŠAK TANJA
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: VESNA ČOBAL
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
L. van Beethoven: Sonatina
A. Vivaldi: Concertino v a-molu, 1. st.
III. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 14.45
III. kategorija
1
J. Brahms: Uspavanka
ŠALAMUN NASTJA
GŠ Gornja Radgona
G. Perlman: Indijanski concertino, 1. st. An Indian
Mentor: DORIS ŠEGULA
story
Korepetitor: BARBARA MARKOLI
2
ŠILAK ŽIVA
GŠ Ljutomer
Mentor: ANDREJA KLINC
Korepetitor: KATJA ŢIBRAT
J. E. Newell: Španski ples
O. Rieding: Koncert v h-molu, 1. st.
3
ŠUMAK URŠKA
L. Auber: Tamburin
8
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Mentor: MARTINA PRALJAK
Korepetitor: OTMAR PLAVČAK
A. Vivaldi: Koncert v G-duru, 1. st.
L. Auber: Tamburin
A. Komarowski: Koncert št. 2 v A-duru, 1. st.
4
FEGUŠ NEŽA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla
na Ptuju
Mentor: SANDRA VIDOVIČ
Korepetitor: ŢIVA HORVAT
5
F. Küchler: Concertino v G-duru, Op. 11
KOCUVAN LANA
GŠ Gornja Radgona
A. Hegner: Deţne kapljice
Mentor: DORIS ŠEGULA
Korepetitor: BARBARA MARKOLI
6
KOLOŠA KUŠEJ JENA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
G. F. Händel: Variacije
F. Küchler: Concertino v G-duru, 1. st.
7
KRENN IZIDORA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
G. F. Händel: Variacije
O. Rieding: Koncert v h-molu, 1. st.
V. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 16.00
V. kategorija
1
PAL BARBARA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
A. Komarowski: Koncert v A-duru, 1. st.
N. Rubinstein: Kolovrat
F. Seitz: Koncert št. 2, 1. st.
A. Dvořak: Humoreska
2
SKOK REBEKA
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla
na Ptuju
Mentor: SANDRA VIDOVIČ
Korepetitor: ŢIVA HORVAT
3
VAUPOTIČ MATEVŽ
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla
na Ptuju
Mentor: MILADIN BATALOVIĆ
A. Vivaldi: Koncert v a-molu, 2. in 3. st.
L. Boccherini: Menuet
9
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012
Korepetitor: ŢIVA HORVAT
A. Komarowski: Koncert v A-duru, 1. st.
N. Rubinstein: Kolovrat
4
VITEZ MOJCA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
5
A. Rubinstein: Romance, Op. 44
HOLC TINKA
GŠ Gornja Radgona
F. Seitz: Koncert št. 5 v D-duru, 1st.
Mentor: DORIS ŠEGULA
Korepetitor: BARBARA MARKOLI
6
HORVAT KATJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: MIHAIL PETROV
Korepetitor: SNEŢANA MITIĆ
T. Albinoni: Allegro from Sonata, Op. 7, No. 7
A. Vivaldi: Koncert v a-molu, 1. st.
VII. KATEGORIJA
ZAČETEK OB 17.10
VII. kategorija
1
LOPERT MATEJ
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
J. Massenet: Thais meditacija
G. B. Viotti: Koncert št. 23 v G-duru, 1. st.
J. S. Bach: Arioso
F. Seitz: Koncert št. 1, Op. 7, 1. st.
2
MATAJIČ SAŠA
GŠ Lendava
Mentor: GYULA CSEH
Korepetitor: DANICA A.
STOJANOVIĆ
3
KRENN ANASTAZIJA
GŠ Murska Sobota
Mentor: POLONA ŢOHAR
Korepetitor: PREDRAG ŠANTEK
F. Kreisler: Liebeslied
G. B. Viotti: Koncert št. 23 v G-duru, 1. st.
10
JAZ IMAM PA GOSLICE 2012