Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek

Navodila za odvzem ali spremembo pooblastila za
opravljanje postopkov prek portala e-VEM
januar, 2015
Navodila za pooblaščanje preko portala e-VEM
KAZALO
1.
UVOD
1.1
1.2
1
Izbira pooblaščene osebe
Podpis odvzema oz. spremembe pooblastila
1
4
Navodila za pooblaščanje preko
portala e-VEM
1.
UVOD
Dokument zajema navodila za gospodarske družbe, druge poslovne subjekte in samostojne
podjetnike, ki uporabljajo e-VEM »od doma« in želijo osebi ali podjetju, ki je pooblaščeno za
opravljanje postopkov e-VEM odvzeti pooblastilo ali obstoječa pooblastila le spremeniti.
Če želite osebi oz. pooblaščenemu podjetju, odvzeti pravice oziroma pooblastilo za te postopke,
ali pa spremeniti dano pooblastilo, to lahko storite preko portala e-VEM.
Če ste zakoniti zastopnik podjetja, vstopite na portal e-VEM (http://evem.gov.si) in kliknite na
gumb »Prijava«.
Za podpisovanje dokumentov mora vaš brskalnik imeti nameščeno tudi podpisno komponento
ProXSign, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/
ali
Vnesite geslo za prijavo v portal e-VEM, ki ste si ga določili ob prvi prijavi na portal. V primeru,
da se prvič prijavljate na portal, vpišite geslo za prijavo na portal eVem in vaš elektronski
naslov.
1.1
IZBIRA POOBLAŠČENE OSEBE
Vnesete matično številko podjetja (gospodarske družbe oz. poslovnega subjekta) ali davčno
številko podjetnika in na levi strani menija izberete »Pooblaščenci podjetja«.
1
Navodila za pooblaščanje preko
portala e-VEM
ali
Po prijavi na portal e-VEM je potrebno v levem meniju izbrati povezavo »Pooblaščenci
podjetja«.
Na ekranu se prikažejo pooblaščene osebe za podjetje ali samostojnega podjetnika.
Pooblastilo za opravljanje storitev portala e-VEM odvzamete ali uredite, torej spremenite, tako
da kliknete na gumb z gumbom: »Uredi.« Nastavitve pooblastil lahko poljubno spreminjate.
Pravice odvzamete tako, da odkljukate postopke, za katere želite prekiniti pooblastilo. Potem
izberete gumb: »Izbriši označene pravice.«
2
Navodila za pooblaščanje preko
portala e-VEM
Prikaže se seznam odvzetih pooblastil za izbrano osebo. Spremembo pooblastila potrdite z
gumbom: »Potrdi spremembe pravic in pripravi pooblastilo«.
3
Navodila za pooblaščanje preko
portala e-VEM
1.2
PODPIS ODVZEMA OZ. SPREMEMBE POOBLASTILA
Odvzem pooblastila začne pravno veljati z vašim digitalnim podpisom. Izberite gumb
»Elektronsko podpišite dokument« in kliknite »V redu«.
Na ekranu se v zelenem okvirju izpiše tekst
Oseba oz. podjetje, ki ste mu odvzeli pooblastilo, ne more več opravljati postopkov prek portala
e-VEM oziroma lahko le-te opravlja tako, kot ste določili s spremembo pooblastil.
4