Prezracevanje za novogradnje in obnove z rekuperacijo.pdf

Helios KWL
®
Energijsko učinkoviti prezračevalni
sistemi za novogradnje in obnovo.
AGREGAT d.o.o.
Stanežiče 7m,
1210 Ljubljana-Šentvid
F: 01 516 10 55
T: 01 516 10 56
M: 031 217 459
@: [email protected]
W: www.agregat.si
Izbira profesionalcev
Helios KWL®
Kontrolirano prezračevanje
z izkoristkom odpadne toplote
Stran
Varčevanje z energijo za zdravo klimo.
Prezračevalni koncept z dodano vrednostjo.
Vse na enem mestu.
Pregled KWL® prezračevalnih naprav in periferije.
2
3
4
6
8
KWL® prezračevalne naprave
Stenska postavitev, stenska montaža
Stenska naprava za posamezni prostor KWL EC 60
Pregled KWL® naprav z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem
Stenske centralne naprave z zmogljivostjo 200, 300, 500 m3/h
Naprave za pasivne hiše z zmogljivostjo 270, 370 m3/h
10
10
12
14
16
Stropna montaža
Prezračevalne naprave za montažo pod strop z zmogljivostjo
220, 700, 1400 in 2000 m3/h. Testirane v skladu s standardom
za pasivne hiše (PHI).
24
KWL® periferija
32
KWL® dodatna oprema
HygroBox vlažilec za aktivno vlaženje zraka
Zračni in tekočinski zemeljski kolektor
KWL® sistemi za razvod zraka
RenoPipe sistem kanalov za nadometno montažo - sanacije
FlexPipe® sistem gibljivih cevi za vgradnjo v ali na ploščo
IsoPipe® sistem izoliranih cevi za povezavo zajemnega in
izpušnega zraka s prezračevalno napravo
KWL® dodatki
Odvodni in dovodni ventili, pretokovni elementi, filtri,
kompleti za čiščenje, dušilci zvoka, lopute, elementi za
regulacije temperature zraka, grelci, ...
34
34
36
40
40
42
44
46
1
Helios KWL®
Varčevanje z energijo za zdravo klimo
še nikoli ni bilo tako pomembno kot danes.
Politični ukrepi za globalno
zaščito podnebja bodo v naslednjih letih vplivali na gradbeno
industrijio.
Glavni cilj je zmanjšanje količine
izpustov toplogrednih plinov za
40% do leta 2020.
V teh okoliščinah neprestano
narašča zanimanje za standarde,
ki omogočajo energetsko učinkovito gradnjo in obnovo zgradb.
Izboljšana energetska učinkovitost vodi do zrakotesnega ovoja
stavbe.
Višje zahteve po izkoristku, se
uveljavljajo v evropski in nacionalni zakonodaji. Že uveljavitev
Uredbe o varčevanju z energijo
(EnEV) iz leta 2009 in Energije
obnovljivih virov HeatAct
(EEWärmeG) sta povzročila posodobitev strukturnih standardov.
Posodobitev EnEV je predvidena v
letu 2012/2013 in bo naslednji
korak k uveljavitvi zahtev za
energijsko samozadostne zgradbe
"Zero-Energy-House” v novih in
starih stavbah. Povečanje energetskih zahtev se običajno doseže z
optimiziranjem izolacijskega ovoja,
ki posledično naredi zgradbo
zrakotesno.
2
DIN1946-6 zahteva dokazilo o
prezračevalnem konceptu.
Zaradi zrakotesnega ovoja zgradbe
zahteva EnEV dokazilo o zagotavljanju za zdravje minimalno potrebnega
prezračevanja. Zato mora projekt
vsake novogradnje ali prenove
vsebovati projekt prezračevanja v
skladu z DIN1946-6. To je odziv na
pogosto nezadostno prezračevana
stanovanja, ki imajo za posledico
drage strukturne poškodbe in zdravstvene težave stanovalcev. Če objekt
ne prestane preizkusa prezračevalnega koncepta, so neizogibni visoki
odškodninski zahtevki zaradi nastale
škode (povzeto po izkušnjah iz
Nemčije).
Nujno je nadzorovano mehansko
prezračevanje.
Prezračevalni koncepti za zaščito
pred vlago in minimalno izmenjavo
zraka temeljijo na nadzorovanem
mehanskem prezračevanju. Odpiranje oken iz energetskega vidika ni
priporočljivo, ker bi izničilo prihranek
energije zaradi dobre izolacije. Pri
energetsko učinkovitih stavbah delež
izgub toplote zaradi prezračevanja s
pomočjo odpiranja oken presega
delež 50% celotnih izgub za ogrevanje.
Helios KWL®
Zdrava, prijetna bivalna klima ... in počutite se odlično.
Prezračevalni koncept z dodano vrednostjo.
Helios KWL ® naprave za
nadzorovano prezračevanje z
rekuperacijo toplote zagotavljajo popolno in trajno
zaščito pred vlago v skladu z
DIN 1946-6 samostojno in
neodvisno od ravnanja
uporabnikov. Potrebna
minimalna izmenjava zraka je
avtomatično zagotovljena.
Raziskave dokazujejo, da ljudje,
ki živijo ali delajo v nezadostno
prezračevanih stavbah trpijo
zaradi mnogih bolezni, kot so
glavobol in alergije. V povprečju ljudje preživijo 90 % časa v
zaprtih prostorih. Zato je
bistvenega pomena zagotavljanje zdravega zraka znotraj
bivalnih prostorov brez vonja
in visoke vlažnosti.
Svež zrak za ljudi in objekte.
KWL® naprave garantirajo
obstojnost gradbenih materialov in ustvarjajo zdravo in
udobno bivalno okolje v
nepredušno in dobro izoliranih
stavbah.
Nezaželene snovi ostanejo
zunaj, porabljen zrak se nadzorovano in učinkovito obnavlja.
Vlaga se stalno odstranjuje kar
preprečuje nastajanje plesni,
ohranja gradbene materiale in
zagotavlja dolgoročno ohranjanje vrednosti nepremičnine.
Energetske prihranke omogoča
kombinacija dodatne izolacije
zgradbe in uporaba KWL®
prezračevalnega sistema z
izrabo odpadne toplote. Izraba
odpadne toplote z ventilatorji z
EC tehnologijo vodi k nadaljnjemu izboljšanju energetske
učinkovitosti in prihranku
stroškov za ogrevanje do ene
tretjine.
Helios KWL® prezračevali
sistem zagotavlja prijetno in
zdravo bivanje v čistem zraku
skozi vse leto 24 ur na dan.
3
Helios KWL®
Vse na enem mestu.
1
5
2
3
3
5
4
2
1
4
1
Prezračevalna naprava z izkoristkom
odpadne toplote
2
Tekočinski zemeljski kolektor
3
Izoliran cevni sistem IsoPipe ® za zajem
zunanjega zraka in izpuh odpadnega
4
Cevni sistem dovoda in odvoda zraka v
bivalne prostore FlexPipe ®
5
Dodatki, kot so dušilci, elementi za zajem in
odvod zraka itd.
5
4
Helios KWL®
Popolna medsebojna uglašenost sistemskih komponent.
Integriran koncept KWL®
povezuje glavne sestavne
komponente KWL ® naprav v
uglašen sistem, ki zagotavlja
doseganje najboljših rezultatov.
Helios ponuja celovite in
usklajene KWL ® sistemske
rešiteve in s tem zagotavlja
preprosto načrtovanje in
montažo ter zagotavlja največjo učinkovitost. Program
obsega KWL ® naprave za
pretoke zraka do 2.000 m³/h, ki
so primerni za eno in večdružinske hiše, kot tudi za poslovne in industrijske aplikacije.
Uporabniku prijazno programsko orodje KWL®easyPlan
poenostavlja načrtovanje in
omogoča preprosto montažo.
Princip delovanja.
Porabljen zrak z vlago, toksini
in vonjavami se odvaja iz
kuhinje, kopalnice in WC-ja
preko posebno oblikovanih
ventilov do toplotnega izmenjevalca. Čist zunanji zrak
prevzame v hermetično
ločenem toplotnem izmenjevalcu do 90 % toplote porabljenega zraka. Sistem deluje še
učinkovitejše, če mu dodamo
zemeljski kolektor. Zrak nato
potuje skozi dovodne venti le
v bivalne prostore in spalnice
ter ustvarja zdravo in udobno
klimo 24 ur na dan. Izpušni zrak
se odvaja na prosto skozi
strešno ali stensko odprtino.
Izpuh
dovod
odvod
zajem
predfilter G4
predfilter G4
filter F7
ventilator
predgrelec
toplotni
izmenjevalec
Princip delovanja KWL® toplotnega izmenjevalca
= Odvod
= Izpuh
= Zajem
= Dovod
KWL ® načrtovanje s klikom miške.
KWLeasyPlan omogoča hitro in
zanesljivo načrtovanje celotnega
KWL ® sistema Heliosovih komponent v skladu z DIN 1946-6 ter
ustvarjanje predizmer in
predračuna.nProgram je spletna
aplikacija, ki se nahaja na
www.KWLeasyPlan.de. Odpre se
ga neposredno s pomočjo
spletnega brskalnika. Program
omaogoča shranjevanje in
oblikovanje za tiskanje pripravljene različice projekta.
5
KWL® prezračevalne naprave in periferija - pregled
KWL EC 60
KWL EC 200
KWL EC/ET 200
Stenske izvedbe
KWL EC 270
KWL EC/ET 270
KWL EC 300
KWL EC/ET 300
KWL EC 370
Prezračevalne naprave
KWL EC/ET 370
KWL EC 500
Stropne izvedbe
KWL EC/ET 500
KWL EC 220 D
KWL EC 700 D
KWL EC 1400 D
KWL EC 2000 D
HygroBox
Periferija
Zemeljski kolektor
RenoPipe
FlexPipe®
IsoPipe®
Dodatki
* Meritve pretoka so izvedene pri 100 Pa tlaka.
6
Poslovni in industrijski
objekti
Večstanovanjski objekt
skupno, za celoten objekt
Večstanovanjski objekt
za posamezno stanovanje
Enodružinska hiša
Dnevni prostor / soba
Tipične aplikacije
KWL® prezračevalne naprave in periferija - pregled
Stran
Prilagojena za pasivne hiše
Vračanje vlage
10
00
12
50
15
00
17
50
20
00
75
0
50
0
40
0
35
0
30
0
25
0
20
0
15
0
10
0
50
Pretok zraka* [m3/h]
10
KWL-ET 200
Št. 0896
14
13+14
KWL-ET 270
Št. 5912
16
13+16
KWL-ET 300
Št. 0896
18
13+18
KWL-ET 370
Št. 5912
20
13+20
KWL-ET 500
Št. 0897
22
13+22
24
26
28
30
34
36
40
42
44
46
7
KWL® prezračevalne naprave
Helios KWL® naprave z
zmogljivostjo pretoka
zraka od 60 do 2000 m³/h,
so primerne za centralno
prezračevanje ali lokalno
prezračevanje v večstanovanjskih stavbah, za
samostojne pasivne hiše
ali za poslovne objekte.
To so naprave z visoko
učinkovitim entalpijskim
ploščnim protitočnim
toplotnim izmenjevalcem
za stensko, stropno ali
samostoječo montažo.
Naprave so na voljo z
različno dodatno opremo
za bivalno ugodje.
Opremljene so z avtomatskim obhodom toplotnega
izmenjevalca, uporabniku
prijaznim LCD nastavljalnikom ter z možnostjo
regulacije prezračevanja s
pomočjo CO2 senzorjev in
senzorjev vlage. Helios
ponuja optimalne sistemske rešitve prilagojene
individualnim zahtevam.
Prednosti prezračevanja z
izkoristkom odpadne
toplote:
Zdrava klima zaradi
stalnega obnavljanja
zraka v prostoru. Porabljen kisik se nadomesti,
koncentracija CO2 ostaja
nizka. Vonjave in toksini
se sproti odstranjujejo.
Vlaga se zmanjša na
idealno vrednost.
Toplota ostaja v notranjosti, umazanija in hrup
pa zunaj.
Zunanji svež zrak se
filtriran in segret dovaja v
bivalne prostore. Zrak se
lahko dodatno filtrira z
F7 filtrom za odstranjevanje cvetnega prahu.
Zaradi zmanjšane
potrebe po toploti so
bistveno nižji stroški
ogrevanja .
Srce sistemske rešitve:
KWL® prezračevalna naprava.
8
KWL® prezračevalne naprave
KWL EC 60 za podometno
stensko namestitev.
Najpreprostejša rešitev z
rekuperacijo toplote za
prezračevanje enega
prostora. Idealna rešitev za
prenovo ali dodatno
namestitev.
Kompaktne naprave za
stensko montažo
Eco in Pro različica, z
energijsko varčno EC-tehnologijo, visokozmogljivim
toplotnim ali entalpijskim
toplotnim izmenjevalcem
za dodatno ohranjanje
vlage.
Za pretoke zraka od 200
do 500 m³/h, tudi v skladu
s standardom za pasivne
hiše.
Izjemno nizke stropne
naprave
Z visoko učinkovito EC
tehnologijo in zmogljivostjo od 220 do 2.000 m³/h.
Primerene so za namestitev na majhnem prostoru
v večnadstropnih zgradbah, družinskih hišah in
tudi v poslovnih ali industrijskih aplikacijah.
KWL EC 220 D je na voljo v
Eco in Pro različici za
različne zahteve glede
udobja. KWL EC 700, 1400,
2000 D so namenjeni za
univerzalne aplikacije,
opcijsko tudi z vodnim
dogrelcem in z nastavljalnikom na dotik za enostavno rokovanje.
9
Lokalna prezračevalna naprava z izkoristkom odpadne toplote KWL EC 60 za
stensko montažo, z EC-tehnologijo in zmogljivostjo do 60 m3/h
KWL EC 60
Kompaktna prezračevalna
naprava z iskoristkom odpadne
toplote za posamezne prostore in
stensko vgradnjo
KWL EC 60 je prepričljiva rešitev za
udobno bivalno klimo in varčevanje
z energijo v posameznih prostorih.
Optimalna rešitev za doseganje
energetskih predpisov pri adaptaciji
obstoječih prostorov. KWL EC 60
oskrbuje manjše in večje posamezne
prostore, za prezračevanje srednje
velike stanovanjske enote pa se
priporoča vgradnja večih lokalnih
prezračevalnih naprav ali uporaba
centralne prezračevalne naprave.
Idealna rešitev za sanacijo z
enostavno montažo
KWL EC 60 je optimalna rešitev za
sanacijo, kjer je težko naknadno
izvesti centralni prezračevalni
sistem. Povezava z zunanjim zrakom
se izvede s penetracijo skozi zunanji
zid z zidnim vložkom.
To se izvede enostavno med obnovo
fasade. Dve zaščitni rozeti zapreta
gradbeni odprtini.
Lična zunanja rozeta iz nerjavečega
jekla je lep zaključek fasade, na
kateri je izveden tudi odvod
kondenza. Napravo se vgradi z
notranje strani v zidni vložek in se jo
priključi na električno omrežje. Z
notranje strani je viden samo
lep, estetski zaključek, ki hkrati
usmerja zračni tok po prostoru.
Aluminijast ploščni toplotni
izmenjevalec z izkoristkom preko
70 %
S pomočjo učinkovitega aluminijastega ploščnega toplotnega
izmenjevalca z veliko površino in
izkoristkom preko 70 %, prihrani
KWL EC 60 dragoceno energijo za
ogrevanje.
ECgreenVent
Posebno varčni elektromotorji z EC
tehnologijo, ki jih ima KWL EC 60, so
označeni z oznako ECgreenVent.
KWL EC 60 omogoča prezračevanje z
izkoristkom odpadne toplote
posameznih prostorov, pri čemer
lahko več naprav deluje vzporedno,
neodvisno druga od druge. Pri
izključeni napravi je vstop mrzlega
zraka preko dveh elektronsko
krmiljenih loput preprečen.
Način delovanja EcoVent
prezračevalne naprave
Dva visokozmogljva enosmerna EC
vetilatorja skrbita za enakomerno
izmenjavo zraka. Škodljivi delci,
smrad in porabljen zrak se odvajajo
iz prostora, svež in ogret zunanji
zrak pa se v prostor dovaja.
V velikopovršinskem aluminijastem
toplotnem izmenjevalcu prehaja
toplota iz umazanega izstopnega
zraka na svež dovodni zrak brez
medsebojnega mešanja.
Sklopi dobave
Glede na postopek montaže so
naslednje komponente
posamezno dobavljive:
Sklop penetracije, sestoji iz
stenskega vložka dolgega
349 mm, dveh zaščitnih pokrovov
in zunanje rozete iz nerjavečega
jekla.
KWL 60 RS
Št. 0708
KWL EC 60 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim
razmerjem med ceno in
zmogljivostjo za vse načine
vgradnje.
Naprava Eco sestoji iz visokokakovostne notranje rozete z
vgrajenim tristopenjskim
upravljalnim elementom.
KWL EC 60 Eco
Št. 9950
Prezračevalna naprava v
Eco- ali Pro-izvedbi.
Glejte nadaljnje opise.
Skupne lastnosti
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski aluminijasti
ploščni toplotni izmenjevalec z
izkoristkom odpadne toplote
preko 70 %.
Izmenjava zraka
Dva visokozmogljiva enosmerna
EC ventilatorja skrbita za
enakomerno izmenjavo zraka pri
minimalni porabi električne
energije.
Odvod kondenza
Kondenz se odvaja direktno preko
odvoda na zunanji rozeti.
Regulacija moči
Tristopenjsko obratovanje preko
stikala, ki je vgrajen na notranji
maski (z vrtenjem notranje maske
za 180 ° se lahko izbere pozicija
stikala; na vrhu ali na dnu maske).
Vklop/izklop se vrši preko stikala v
prostoru.
Električni priključek
Preko brezvijačnih sponk.
Tehnični podatki
Prezračevalna naprava 1)
KWL EC 60 Eco 1)
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
60
30
17
Glasnost dB(A)
zvočna obremenitev LPA na 3 m
30
22
18
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
4
2
1
Dušenje zvoka DNE dB(A)
Napajanje
Nazivni tok [A]
Št. 9950
39-41
230 V, 50 Hz
0.05
Stopnja zaščite IP
X4
Električno ožičenje
3 x 1.5 mm²
Priklop po vezalni shemi št.
Lična KWL EC 60 zunanja rozeta iz
nerjavečega jekla z odkapnico.
Zračni filter
Dva učinkovita zračna filtra iz
elektrostatičnega materiala tipa
G4, v dovodnem in odvodnem
delu zagotavljata odlično
kvaliteto zraka. Dodatno
(opcijsko) je na voljo še filter
delcev F7.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
949
od – 20 °C do + 40 °C
12
1) Za sestavo funkcionalnega kompleta je potreben sklop penetracije (KWL 60 RS), ki se ga naroči ločeno.
10
Lokalna prezračevalna naprava z izkoristkom odpadne toplote KWL EC 60 za
stensko montažo, z EC-tehnologijo in zmogljivostjo do 60 m3/h
Sklopi dobave
Glede na postopek montaže so
naslednje komponente
posamezno dobavljive:
Sklop penetracije, kot je desno
opisano:
KWL 60 RS
Št. 0708
Prezračevalna naprava, izbira
med Eco- ali Pro-izvedbo.
glejte opise zraven.
Nadomestni zračni filtri
2 filtra G4
ELF-KWL 60/4/4
Št. 9445
2 filtra F7
ELF-KWL 60/7/72)
Št. 9446
Skupni dodatki
Podaljševalni element dolžine 111
mm, poljubnokrat podaljšljiv, z
ločitvenim mostičkom se uporablja
za stene debeline nad 349 mm.
KWL 60 WV
Št. 0884
Premer odprtine fi 352 mm
mere v mm
KWL EC 60 Pro / Pro FF
Samostojno izpolnjuje najvišje
standarde udobja s številnimi
funkcijami.
Naprava Pro sestoji iz visokokakovostne notranje rozete in
komfortnim upravljalnim
elementom (KWL-BCU, 1 kos je v
sklopu dobave). Glejte podrobnosti desno.
KWL EC 60 Pro
Št. 9951
Naprava Pro FF je enaka kot KWL
EC 60 Pro samo, da ima dodatno
integriran senzor vlage za
prezračevanje z nastavljivo
referenčno vrednostjo vlage.
KWL EC 60 Pro FF
Št. 9957
Regulacija moči
V obsegu dobave je komfortni,
uporabniku prijazen posluževalni
element z grafičnim zaslonom, ki
omogoča naslednje funkcije:
Štiristopenjsko obratovanje v
ročnem režimu ali preko stikalne
ure.
Regulacija preko CO2 senzorjev in
senzorjev vlage (dodatek - mogoč
je priklop do štirih senzorjev).
Režim dovoda/odvoda je
samostojno nastavljiv.
Režim zabave; intenzivno
prezračevanje.
Prikaz potrebe po zamenjavi
filtrov, obratovalnega stanja,
obratovalnih ur in sporočil o
napakah.
Preko enega upravljalca se lahko
rokuje z več prezračevalninmi
napravami.
Na eno napravo je lahko
povezanih več daljinskih
upravljalcev.
Zaporne lopute
V primeru odsotnosti (dopust) v
času mirovanju ali v režimu samo
dovoda ali odvoda se zrakotesno
zapre ustrezna zaporna loputa
proti zunanjosti.
Električni priključek
Preko vtikača (v sklopu dobave).
KWL EC 60 Pro 1)
KWL EC 60 Pro FF 1)
Št. 9951
Št. 9957
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
60
45
30
17
Glasnost dB(A)
zvočna obremenitev LPA na 3 m
30
29
22
18
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
4
3
2
1
Dušenje zvoka DNE dB(A)
Napajanje
Nazivni tok [A]
39-41
230 V, 50 Hz
0.06
Stopnja zaščite IP
X4
Električno ožičenje
3 x 1.5 mm²
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
Zaščitna mreža iz nerjavečega jekla
nameščena na zunanji strani za
zaščito pred umazanijo.
KWL 60 SG
Št. 9978
Dodatna oprema za KWL EC 60
Pro.
Dodatni upravljalec
Izgled in funkcija, kot je opisano
levo. 1 kos KWL-BCU je v sklopu
dobave. Mogoč je priklop do štirih
upravljalcev na eno prezračevalno
enoto. Dobavljiv skupaj s 3 m
priključnim kablom.
Mere mm (ŠxVxG) 81x81x20
KWL-BCU (podometni)
Št. 9955
Mere mm (ŠxVxG) 84x84x51
KWL-BCA (nadometni)
Št. 9956
Tehnični podatki
Prezračevalna naprava 1)
vključno s senzorjem vlage
Distančni zunanji okvir iz
nerjavečega jekla. Za stene debeline
med 249 in 349 mm.
KWL 60 DR
Št. 0888
950
CO2-senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Mogoča je
priključitev do 4 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2
Mere mm (ŠxVxG) 95 x 97 x 30
KWL-CO2
Št. 9958
Priključni kabel
Za razdalje > 3 m, z 2 RJ 12 vtičema.
Za povezavo med upravljalci in KWL
EC 60 Pro/Pro FF ali med večimi
napravami.
Vmesniki priključnih kablov
Za poljubne dodatne povezave
naprav, upravljalcev in dodatnih
komponent, ki niso vključeni v
osnovni dobavi.
KWL-ALA
Št. 9960
KWL-AL10 (10 m dolžine) št. 9444
KWL-AL 20 (20 m dolžine) št. 9959
od – 20 °C do + 40 °C
12.5
1) Za sestavo funkcionalnega kompleta je potreben sklop penetracije (KWL 60 RS), ki se ga naroči ločeno.
2)
Pri uporabi F7 filtra je potrebno upoštevati zmanjšanje pretoka zraka za približno 10 %.
11
Entalpijski toplotni izmenjevalec za ohranjevanje vlage med prezračevanjem.
Idealna vlažnost zraka - najvišja učinkovitost - udobno prezračevanje.
Rekuperacija toplote in
vlage za udobno klimo.
KWL® naprave s kombinirano rekuperacijo toplote
in vlage z entalpijskim
toplotnim izmenjevalcem
zagotavljajo udobno in
zdravo bivalno klimo,
brez dodatne porabe
energije in brez uporabe
vlažilnika zraka.
Idealena klima v prostoru
omogoča zdravo okolje
V bivalnih prostorih mora
biti relativna vlažnost
zraka med 30 in 60 %.
Poisledice prenizke zračne
vlažnosti so izušena
sluznica, suh prah in
povečan elektrostatični
naboj v bivalnem prostoru.
Učinki se pojavijo v obdobju kurilne sezone, ko ima
zunanji zrak visoko
stopnjo nasičenja z vlago.
Ko se v bivalnem prostoru
ta segreje, se relativna
vlažnost zniža.
Pri zunanji temperaturi
-5 °C in 100 % zračni
vlažnosti se znotraj pri
temperaturi +21 °C relativna vlažnost zniža na manj
kot 17 %. Pri takšni vlažnosti bivanje ni prijetno.
Prezračevalne naprave z
entalpijskim toplotnim
izmenjevalcem na dovodni zrak prenesejo poleg
toplote tudi do 65 %
zračne vlage. Tako se
poleg toplote prenese na
dovodni zrak tudi zdrava
vsebina zračne vlage.
Heliosove prezračevalne
naprave z entalpijskim
toplotnim izmenjevalcem
dosežejo skupni učinek
prenosa toplote višji od
100 %.
topel in vlažen
odvodni zrk
evaporacija
vodne molekule
vodne molekule
kondenzacija
sloj kristalov soli
dovodni zrak
izpušni zrak
hladen in suh
zunanji zrak
membrana toplotnega
izmenjevalca
Povratek energije
100 %
teoretični maks.
izkoristek po
DIBT
12
s povratkom
vlage
Senzibilna
toplota
Senzibilna
toplota
Toplotni izkoristek
aluminijastega izmenjevalca
Toplotni izkoristek
entalpijskega izmenjevalca
do 116 %
certificiran
izkoristek po
TÜV
Način delovanja entalpijskega toplotnega izmenjevalca
Vodne molekule odvodnega zraka kondenzirajo ob
stiku s površino entalpijskega toplotnega izmenjevalca. Vodo potiskajo skozi
membrano na podoben
način kot pri rastlinah.
Na membranski površini
na strani dovoda suh
dovodni zrak absorbira
vodne molekule.
Solno kristalna plast
membrane entalpijskega
toplotnega izmenjevalca
zagotavlja higienični in
učinkovit prenos vlage.
Omogoča, da voda ohranja molekularno strukturo
za vstop v dovodni zrak.
Dovodni in odvodni zrak
sta hermetično ločena,
tako da prenos organskih
delcev in vonjav ni mogoč.
Prezračevalne naprave z
enalpijskim toplotnim
izmenjevalcem nudijo
prepričljive prednosti:
prihranek energije z
rekuperacijo toplote in
vlage med kurilno
sezono,
prenos do 65 % vlažnosti iz odvodnega na
dovodni zrak, odvisno
od vlažnost zraka v
prostoru,
dodatni vlažilci niso
potrebni.
Heliosovi KWL® sistemi z
entalpijskim izmenjevalcem združujejo prednosti
rekuperacije toplote z
zdravo notranjo vlažnostjo
zraka na optimalni način.
Energija shranjena v
molekulah skupno dosega
energetsko boljši prenos
toplote v primerjavi s
toplotnim izmenjevalcem
brez entalpije. Heliosovi
entalpijski toplotni izmenjevalci dosegajo učinkovitost prenosa toplote
višjo od 100 %.
Pregled: KWL ® naprave z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem
S stopnjevanimi maksimalnimi količinami pretoka zraka od 200 do 500 m³/h
Kompaktne prezračevalne enote velikosti 200, 300 in 500 m3/h
Prezračevalne naprave z visoko
učinkovitim entalpijskim
toplotnim izmenjevalcem; s
kombiniranim vračanjem vlage
in toplote. TÜV certifikat
učinkovitosti vračanja toplote
glede na DIBt potrjuje
izkoristek do 116 %.
Z najsodobnejšo tehnologijo EC
ventilatorjev za energijsko
varčno delovanje.
Prezračevalne enote za pasivne hiše velikosti 270 in 370 m3/h
Toplotni izmenjevalec
Veliko površinski, visoko učinkovit
entalpijski toplotni izmenjevalec
za dodatno vračanje vlage.
Robustna izdelava iz polimerov.
Enostavno odstranljiv za potrebe
čiščenja.
Vključno z obsežno nadzorno
opremo
Uporabniku prijazen 8 stopenjski
nastavljalnik z LCD zaslonom za
regulacijo prezračevanja in
opcijsko povezavo CO2 senzorja in
senzorja vlage. Avtomatska
funkcija obhoda toplotnega
izmenjevalca (bypass) za
delovanje v poletnem režimu.
Električni predgrelec preprečuje
zamrzovanje toplotnega
izmenjevalca v hladnem zimskem
obdobju.
Za centralno prezračevanje hiš
in stanovanjskih enot z
nazivnim pretokom zraka: 200,
300 in 500 m³/h.
Prezračevalne naprave z visoko
učinkovitim entalpijskim
toplotnim izmenjevalcem; s
kombiniranim vračanjem vlage
in toplote z iskoristkom nad
100 %.
Z najsodobnejšo EC prezračevalno tehnologijo za energijsko
varčno obratovanje in inovativno regulacijo konstantnega
pretoka ne glede na prehodne
spreminjajoče upornosti.
Za centralno prezračevanje
pasivh hiš in stanovanjskih enot
z nazivnim pretokom zraka: 270
in 370 m³/h.
Opis preostalih različic in tehnične
podatke najdete pri modelih KWL
EC 200, 300, 500 Pro na straneh:
14,15, 18, 19, 22, 23.
Tehnični podatki
KWL EC/ET.. Pro
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC/ET 200 Pro R
KWL EC/ET 200 Pro L
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
285
Dodatne informacije
glejte KWL EC 200 Pro na straneh 14 in 15
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC/ET 300 Pro R
KWL EC/ET 300 Pro L
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
360
Dodatne informacije
glejte KWL EC 300 Pro na straneh 18 in 19
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC/ET 500 Pro R
KWL EC/ET 500 Pro L
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
550
Dodatne informacije
glejte KWL EC 500 Pro na straneh 22 in 23
235
335
495
200
305
430
za stensko montažo
Št. 5895
Št. 5894
160
130
105
80
55
Št. 5903
Št. 5902
270
240
195
165
105
365
320
275
235
190
Standardna oprema za udobje
Prezračevalna naprava je izdelana
is visoko kakovostnega ekspandiranega polistirena (EPS) za
maksimalno toplotno izolacijo.
Naprava omogoča tudi popolnoma avtomatsko zaščito pred
zamrzovanjem (brez električnega
grelca), avtomatsko funkcijo
obhoda toplotnega izmenjevalca
(bypass) za delovanje v poletnem
režimu in uporabniku prijazen
nastavljalnik za udobno
regulacijo.
Opis preostalih različic in tehnične
podatke najdete pri modelih KWL
EC 270, 370 Pro na straneh: 16, 17,
20, 21.
Tehnični podatki
KWL EC/ET.. Pro
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC/ET 270 Pro R
KWL EC/ET 270 Pro L
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
285
za stensko montažo
230
Št. 5899
Št. 5898
170
Dodatne informacije
glejte KWL EC 270 Pro na straneh 16 in 17
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC/ET 370 Pro R
KWL EC/ET 370 Pro L
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Dodatne informacije
Št. 5911
Št. 5910
Toplotni izmenjevalec
Veliko površinski, visoko učinkovit
entalpijski toplotni izmenjevalec
za dodatno vračanje vlage.
Robustna izdelava iz polimerov.
Enostavno odstranljiv za potrebe
čiščenja.
350
280
110
Št. 5907
Št. 5906
200
140
glejte KWL EC 370 Pro na straneh 20 in 21
Nasvet
Dodatnimi tipi z entalpijskim
toplotnim izmenjevalcem v »Eco«
različici so dobavljivi le na zahtevo.
Nasvet
Entalpijski toplotni izmenjevalec KWL-ET za dodatno nadgradnjo KWL EC.. prezračevalnih
naprav, glejte na strani 12.
13
Centralna prezračevalna naprava za stensko montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 210 m3/h
KWL EC 200 Eco in Pro
KWL EC 200.. R
izpuh
odvod
dovod
zajem
Mere so v mm
Odvod kondezata ø 12 mm
KWL EC 200.. L
zajem
dovod
odvod
izpuh
Na sliki: KWL EC 200 Pro R, z F7-filtrom (dodatek) na dovodu.
Centralna prezračevalna naprava
za prezračevanje stanovanjskih hiš
in etažnih stanovanj.
Visokozmogljivi ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom do 90%. Najmodernejša EC
tehnologija motorjev z izredno
nizko porabo električne energije.
KWL EC 200 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim
razmerjem med ceno in zmogljivostjo za vse načine vgradnje.
Zračni filter
Dovod zraka se vrši preko G4
filtra. Dodatno se lahko vgradi še
filter cvetnega prahu F7. Na
izpušni strani je vgrajen G4 filter,
ki ščiti toplotni izmenjevalec pred
nečistočami iz prostora.
Skupne lastnosti
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine, dvostensko z vseh strani
obdano z 12 mm toplotno in
zvočno izolacijo.
Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo sprednje stranice
so vse komponente enostavno
dosegljive.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec (okoli 12 m2
površine) z visokim izkoristkom.
Robustna aluminijasta izvedba.
Enostavna demontaža z eno
potezo za potrebe čiščenja.
Zaščita pred zmrzaljo
Vgrajen termostat ščiti toplotni
izmenjevalec pred zamrznitvijo
pri nizkih temperaturah z
avtomatskim izklopom ventilatorja dovodnega zraka.
Regulacija moči
Na razdalji do 100 m od naprave
se montira 4 stopenjsko
obratovalno stikalo (vključeno v
dobavo). Z njim se stopenjsko
nastavlja želena moč obratovanja
(glejte karakteristike).
Na obratovalno stikalo se lahko
priklopi stikalna ura (dodatna
oprema).
WSUP
Št. 9990
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, skrbita za dovod in
odvod zraka. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
V povezavi s tlačnim stikalom
(dodatna oprema) se na
obratovalnem stikalu prikaže
stanje filtra.
DDS
Št. 0445
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
zgornji strani naprave se priključijo
cevi DN125.
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
spodnjem delu naprave, se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Dobava vključuje tudi kroglični
(suhi) sifon.
Poletni režim
Serijsko je vgrajena ročna bypass
funkcija1). Ko je funkcija aktivna
zunanji zrak zaobide toplotni
izmenjevalec in ne prejme toplote
odvodnega zraka, kar je primerno
za nočno pohlajevanje v
poletnem času.
1)
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem. Zunanja
priključna omarica je namenjena
priključitvi obratovalnega stikala
in tedenske stikalne ure.
Mere so v mm
KWL EC 200 Pro ponuja serijsko
izvedbo z dodanim električnim
predgrelcem in avtomatsko
bypass funkcijo. V obsegu
dobave je tudi LCD nastavljalnik
s tedensko stikalno uro.
Posebne lastnosti prezračevalne
naprave KWL EC 200 Pro
Zračni filter
Čist dovod zunanjega zraka se
vrši preko G4 filtra, opcijsko je
dodatno dobavljiv filter cvetnega
prahu F7. Na izpušni strani je
vgrajen G4 filter, ki ščiti toplotni
izmenjevalec pred nečistočami iz
prostora. Vse filtre je možno
odstraniti z eno potezo za
potrebe čiščenje ali zamenjave.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo
nizkih temperaturah in tako
omogoča nemoteno delovanje
prezračevalne naprave in
preprečuje zamrznitev
toplotnega izmenjevalca.
Nastavljiv je v območju med
- 6 °C in +15°C.
Regulacija moči
V obsegu dobave je stenski LCD
nastavljalnik s tedensko stikalno
uro. Napravo lahko krmilimo z do
3 nastavljalniki, do 5 senzorji CO2
in do 2 senzorja vlage.
Napravo lahko krmilimo v obsegu
8 stopenj preko enega ali večih
nastavljalnikov.
Centralna regulacija obratovalnih
režimov je možna tudi preko
LON-Bus modula (dodatna
oprema) ali preko zunanjega
analognega signala (0 - 10 V
ali 4 - 20 mA).
Delovanje LCD nastavljalinka
Programiranje od osnovne do
najvišje stopnje prezračevanja in
glede na mejne vrednosti
senzorjev CO2 [ppm] in relativne
vlage [%].
Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.
14
Odvod kondezata ø 12 mm
Prikaz temperature,
posluževalnih menujev in
potrebe po vzdrževanju.
Vgrajena digitalna tedenska
stikalna ura.
Optični nadzor filtrov z
nastavljivimi časovnimi intervali.
Vklop kaminske funkcije ali
funkcije intenzivnega
prezračevanja.
Nastavljanje števila vrtljajev
dovodnega in odvodnega
ventilatorja.
Nastavitev zaščite pred
zamrznitvijo.
Nastavitev poletnega režima.
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
bypass funkcija. V poletnem
režimu, pri nastavljenih
parametrih, zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem in
priključenim nastavljalnikom.
Zunanja priključna omarica je
namenjena priključitvi dodatnih
nastavljalnikov, senzorjev in
priključitvi Bus modula ter
analognega signala.
Drugi dodatki
KWL periferija
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
KWL EC 200 Eco in Pro
Tehnični podatki
KWL EC 200 Eco
Frekvenca
LWA Odvod
LWA Dovod
LPA Ohišje
KWL EC 200 Pro
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Total 125
44
38
44
32
40
33
250
39
35
33
500
37
40
32
∆pstat
[Pa]
1k
37
38
34
2k
32
35
31
4k
26
29
21
Dodatna oprema za
KWL EC 200 Pro
8k
22
22
18
Nastavljalnik (dodatni)
LCD nastavljalnik s funkcijami kot je
opisano v sklopu regulacija moči. En
kos KWL-FB je vključen v dobavo,
nadaljni se lahko dodatno naročijo.
Na eno napravo je mogoče
priključiti največ 3 KWL-FB enote.
Mere v mm (Š x V x G) 90x 107x 21
KWL-FB
Št. 9417
KWL EC 200 Eco
–
KWL EC 200 Pro
–
Pretok [m3/h]
Dodatna oprema za
KWL EC 200 Eco
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru. Ima možnost avtomatske
in ročne nastavitve mejnih vrednosti
vlažnosti. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija relativne vlage
pod nastavljeno vrednostjo. Možna
je priključitev do dveh senzorjev.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-FF
Št. 9414
Tedenska stikalna ura
Digitalna stikalna ura z LCD
prikazom za avtomatsko krmiljenje
obratovalnega režima. Stikalna ura
z dnevnim režimom programiranja
za pod ali nadometno montažo.
Mere v mm (Š x V x G ) 85 x 85 x 52
WSUP
Št. 9990
Diferenčno tlačno stikalo
S tem stikalom se nadzira razlika v
tlaku pred in za filtrom ter tako
ugotavlja umazanosti filtra. Ko so
filtri potrebni zamenjave ali čiščenja,
naraste tlak ventilatorjev in nivo
tlaka celotne naprave.
V dobavi kot vgradni komplet.
DDS
Št. 0445
Bus modul
Za priključitev KWL EC 200 Pro na
LON mrežo. Za centralno vodenje
in obdelavo podatkov prezračevalne
naprave.
Mere v mm (Š x V x G)120 x158 x75
KWL-LB
Št. 9415
Tehnični podatki
KWL EC 200 Eco
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 200 Eco R
KWL EC 200 Eco L
za stensko montažo
Tehnični podatki
0945
0946
Desna izvedba
Leva izvedba
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A)
285
235
200
130
80
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
44
44
40
40
39
35
37
36
32
31
31
26
28
28
21
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
49
31
21
11
7
Napajanje
Nazivni tok [A]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
230 V, 50 Hz
0.7
ročni, z odkrivanjem izmenjevalca 1)
857.1
od – 20 °C do +40 °C
40
Nasvet
Entalpijski toplotni izmenjevalec za kombiniran izkoristek vlažnosti in
odpadne toplote pri KWL EC 200 Eco in Pro: KWL-ET 200
Št. 0896
1)
CO2 senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev do 5 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-KDF
Št. 9413
Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.
Nadomestni zračni filtri
2 filtra G4
ELF-KWL 200/4/4
Št. 0021
1 filter F7
ELF-KWL 200/72)
Št. 0038
KWL EC 200 Pro
za stensko montažo
KWL EC 200 Pro R
0947
KWL EC/ET 200 Pro R 3)
5895
KWL EC 200 Pro L
0950
3
)
KWL EC/ET 200 Pro L
5894
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A)
285
235
200
160
130
105
80
55
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
44
44
40
40
39
35
37
36
32
34
33
29
31
31
26
29
30
23
28
28
21
27
28
20
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
49
31
21
16
11
9
7
5
230 V, 50 Hz
Napajanje
0.7
Nazivni tok [A] - prezračevanje
- predogrevanje
4.4
- maks. skupaj
5.1
Električni predgrelec kW
1.0
Poletni obhod - Bypass
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
817
od – 20 °C do +40 °C
Približna teža [kg]
41
2)Pri uporabi F7 filtra je potrebno upoštevati zmanjšanje pretoka zraka za približno 10 %.
3)
Prezračevalna naprava z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem.
15
Centralna prezračevalna naprava z izkoristkom odpadne toplote za pasivne
hiše, z EC tehnologijo in zmogljivost prezračevanja do cca. 270 m3/h
KWL EC 270 Eco in Pro
KWL EC 270.. R
izpuh
zajem
dovod
odvod
Odvod kondezata
ø 10 mm
Mere so v mm
KWL EC 270.. L
odvod
dovod
zajem
izpuh
Odvod kondezata
ø 10 mm
Mere so v mm
Centralna prezračevalna naprava
za prezračevanje stanovanjskih hiš
in etažnih stanovanj v skladu s
standardom za pasivne hiše.
Visokozmogljivi ploščni toplotni
izmenjevalec z izkoristkom nad
90%. Najmodernejša EC tehnologija motorjev z regulacijo konstantnega pretoka, ki omogoča
konstanten pretok v nastavljeni
stopnji obratovanja ne glede na
spremenljive upornosti v prezračevalnem krogu (npr. umazanost
filtrov).
Skupne lastnosti
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine.
Notranje komponente
ohišja so iz visoko-toplotno
izolativnega EPS.
Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo sprednjega panela
je enostaven dostop do izmenjevalca in filtrov.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec iz umetne
mase z izredno visokim izkoristkom. Enostavna demontaža z eno
potezo za potrebe čiščenja.
Zračni filter
Čist dovod zunanjega zraka se vrši
preko G4 filtra, opcijsko je
dodatno dobavljiv filter cvetnega
prahu F7. Na izpušni strani je
vgrajen G4 filter. Serijski je G4
obhodni (bypass) filter, opcijski
pa je to lahko F7 filter.
Zaščita pred zmrzaljo
Preko zmanjševanja pretoka
dovodnega ventilatorja ali preko
priklopljenega grelnega registra
(dodatek).
EHR-R 1,2/160
Št. 9434
Pred grelnim registrom mora biti
nameščen G4 filter (dodatek).
LFBR 160 G4
Št. 8578
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo in z regulacijo volumna
skrbita za ustrezen dovod in odvod
zraka tudi pri spremembah tlačnih
upornosti sistema. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
Drugi dodatki
KWL periferija
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
zgornji strani naprave se priključijo
cevi DN160.
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
spodnjem delu naprave, se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Dobava vključuje tudi sifon.
KWL EC 270 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim
razmerjem med ceno in zmogljivostjo za vse načine vgradnje.
Regulacija moči
Tristopenjsko obratovanje preko v
ohišju integriranega upravljalca
Tri prostodefinirane stopnje, ki so
zmeraj nastavljive preko
potenciometra. Nastavljivo
razmerje vrtljajev dovodnega in
odvodnega ventilatorja.
Izklop preko ločenega vklopnega
stikala ali potenciometra.
LED diode prikazujejo obratovalno stanje, potrebo po zamenjavi
filtrov, opozorilo zaščite pred
zmrzaljo, temperaturo dovodnega
zraka pod 5°C in motnje.
Aktiviranje intenzivnega
prezračevanja preko dodatnega
zunaj vgrajenega stikala.
Serijsko je vgrajena avtomatska
obhodna (bypass) funkcija. V
poletnem režimu pri nastavljenih
parametrih zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
Električni priključek
Lahko dostopna priključna škatla
s stopnjo mehanske zaščite IP 44
in priključni kabel dolžine cca.
1,5 m.
Tehnični podatki
KWL EC 270 Eco
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 270 Eco R
KWL EC 270 Eco L
za stensko montažo
9598
9599
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) pri 100 Pa 2)
285
170
110
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
63
49
43
52
38
32
46
32
27
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
68
19
10
Izgube v pripravljenosti
Napajanje
Nazivni tok (prezračevanje) [A]
Predgrevanje (izhod) kW
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
1)
<1 W
230 V, 50 Hz
1.0
1.0
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
942
od – 20 °C do +40 °C
48
Stopnje so poljubno nastavljive. 2)Podatki o glasnosti naraščajo z naraščanjem sistemskega pritiska.
16
KWL EC 270 Eco in Pro
Tehnični podatki
Dodatna oprema za
KWL EC 270 Pro
Nastavljalnik (dodatni)
Izgled in funkcija, kot je opisano
levo. 1 kos KWL-BCU je v sklopu
dobave. Možen je priklop do štirih
nastavljalnikov. Dobavljiv je skupaj
s 3 m priključnim kablom.
Mere v mm (Š x V x G) 81x81x20
KWL-BCU (podometni)
Št. 9955
Mere v mm (Š x V x G) 84x84x51
KWL-BCA (nadometni)
Št. 9956
KWL EC 270..
Frekvenca *
Odvod
Dovod
Ohišje
LWA
LWA
LPA
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Total 125
49
29
63
49
43
30
∆pstat
[Pa]
250
43
56
35
500
46
59
41
1k
36
57
36
2k
38
54
33
4k
33
48
29
8k
22
41
25
Obratovalna območja po
meritvah PHI:
Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje
Pretok [m3/h]
* Zvočna obremenitev dB (A) pri 100 Pa
KWL EC 270 Pro
Ponuja serijsko komfortno
izvedbo, funkcionalnost in
enostavno rokovanje. Popolnoma
avtomatska regulacija, regulacija
električnega predgretja (dodatek)
in električno obhodno (bypass)
funkcijo. V obsegu dobave je tudi
nastavljalnik z grafičnim
zaslonom.
Regulacija moči
V obsegu dobave je tudi
nastavljalnik z grafičnim zaslonom
in uporabniku prijaznim
posluževanjem, ki zajema
naslednje funkcije:
štiristopenjsko obratovanje v
ročnem režimu ali preko tedenske
stikalne ure,
obratovalne stopnje so prosto
nastavljive znotraj obratovalnega
območja naprave,
režim zabave/intenzivnega
prezračevanja, dodatno tudi preko
zunanjega stikala,
regulacija je možna tudi preko
CO2 senzorjev in senzorjev vlage
(dodatek; mogoč je priklop do
štirih senzorjev),
prikaz potrebe po zamenjavi
filtrov, obratovalnega stanja,
obratovalnih ur in javljanje
napak.
Preko enega nastavljalnika se
lahko upravlja več naprav.
Na eno napravo se lahko priključi
več nastavljalnikov.
S priklopom dodatnih grelcev
(EHR-R.. ali WHR, dodatek), se
dovodni zrak dodatno segreje. V
ta namen so navoljo tudi
kanalska tipala, termostati in
hidravlični moduli s črpalko (več
na desni).
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
obhodna (bypass) funkcija. V
poletnem režimu, pri nastavljenih
parametrih, zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
Tehnični podatki
KWL EC 270 Pro
Desna izvedba
KWL EC 270 Pro R
KWL EC/ET 270 Pro R 3)
KWL EC 270 Pro L
KWL EC/ET 270 Pro L 3)
Leva izvedba
za stensko montažo
9600
5899
9608
5898
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) pri 100 Pa 2)
285
230
170
110
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
63
49
43
58
43
39
52
38
32
46
32
27
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
68
35
19
10
Izgube v pripravljenosti
Napajanje
Nazivni tok [A] - prezračevanje
230 V, 50 Hz
1.0
1.0
Dogrevanje (izhod) [kW]
2.0
Poletni obhod - Bypass
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru v vseh štirih stopnjah pod
nastavljeno vrednostjo vlage. Ima
možnost avtomatske in ročne
nastavitve mejnih vrednosti
relativne vlažnosti. Možna je
priključitev do štirih senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
se regulira prezračevanje glede
na vrednost senzorja, ki prikazuje
največjo vlažnost.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF
Št. 9989
Električni in vodni grelni register
Dovodni zrak je možno dodatno
dogreti preko vodnega ali
električnega grelca:
Električni grelni register
EHR-R 2,4/160
Št. 9435
Za regulacijo je potrebno 1
kanalsko tipalo.
KWL-LTK (kanasko tipalo) Št. 9644
Vodni grelni register
WHR 160
Št. 9481
Hidravlični sklop
WHSH 1100 24V (0 - 10 V) Št. 8819
Za regulacijo sta potrebna 2
kanalska tipala.
KWL-LTK (kanasko tipalo) Št. 9644
Prostorska temp. regulacija
WHST 300 T38
Št. 8817
Priključni kabel
Za razdalje > 3 m, z 2 RJ 12 vtičema.
Za povezavo med upravljalci in
prezračevalno napravo ali med
večimi prezračevalnimi napravami.
KWL-AL10 (10 m dolžine) Št. 9444
KWL-AL 20 (20 m dolžine) Št. 9959
Vmesniki priključnih kablov
Za poljubne povezave naprav,
upravljalcev in dodatnih komponent.
KWL-ALA
Št. 9960
<1 W
Predogrevanje (izhod) [kW]
Priklop po vezalni shemi št.
CO2-senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev do 5 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO2
Št. 9988
943
od – 20 °C do +40 °C
49
Nadomestni zračni filtri
2 filtra G4
ELF-KWL 270/4/4
Št. 9613
1 filter F7
ELF-KWL 270/7
Št. 9614
2 filtra G4 za bypass
ELF-KWL 270/4/4 BP
Št. 9617
1 filter F7 za bypass
ELF-KWL 270/7 BP
Št. 9618
Nasvet
Entalpijski toplotni izmenjevalec
(dodatek) za kombiniran izkoristek
vlažnosti in odpadne toplote pri
KWL EC 270 Eco in Pro:
KWL-ET 270
Št. 5912
1)
Stopnje so poljubno nastavljive. 2)Podatki o glasnosti naraščajo z naraščanjem sistemskega pritiska. 3)Prezračevalne naprave z entalpiskim toplotnim izmenjevalcem.
17
Centralna prezračevalna naprava za stensko montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 300 m3/h
KWL EC 300 Eco in Pro
KWL EC 300.. R
izpuh
odvod
dovod
zajem
Mere so v mm
Odvod kondezata ø 12 mm
KWL EC 300.. L
zajem
dovod
odvod
izpuh
Mere so v mm
Na sliki: KWL EC 300 Pro R.
Centralna prezračevalna naprava
za prezračevanje stanovanjskih hiš
in etažnih stanovanj.
Visokozmogljivi ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom do 90%. Najmodernejša EC
tehnologija motorjev z izredno
nizko porabo električne energije.
Skupne lastnosti
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine, dvostensko z vseh strani
obdano z 12 mm toplotno in
zvočno izolacijo.
Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo sprednje stranice
so vse komponente enostavno
dosegljive.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec (okoli 12 m2
površine) z visokim izkoristkom.
Robustna aluminijasta izvedba.
Enostavna demontaža z eno
potezo za potrebe čiščenja.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, skrbita za dovod in
odvod zraka. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
zgornji strani naprave se priključijo
cevi DN125.
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
spodnjem delu naprave, se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Dobava vključuje tudi kroglični
(suhi) sifon.
KWL EC 300 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim
razmerjem med ceno in zmogljivostjo za vse načine vgradnje.
Zračni filter
Dovod zraka se vrši preko G4
filtra. Dodatno se lahko vgradi še
filter cvetnega prahu F7. Na
izpušni strani je vgrajen G4 filter,
ki ščiti toplotni izmenjevalec pred
nečistočami iz prostora.
Zaščita pred zmrzaljo
Vgrajen termostat ščiti toplotni
izmenjevalec pred zamrznitvijo
pri nizkih temperaturah z
avtomatskim izklopom ventilatorja dovodnega zraka.
Regulacija moči
Na razdalji do 100 m od naprave
se montira 4 stopenjsko
obratovalno stikalo (vključeno v
dobavo). Z njim se stopenjsko
nastavlja želena moč obratovanja
(glejte karakteristike).
Na obratovalno stikalo se lahko
priklopi stikalna ura (dodatna
oprema).
WSUP
Št. 9990
V povezavi s tlačnim stikalom
(dodatna oprema) se na
obratovalnem stikalu prikaže
stanje filtra.
DDS
Št. 0445
Poletni režim
Serijsko je vgrajena ročna bypass
funkcija1). Ko je funkcija aktivna
zunanji zrak zaobide toplotni
izmenjevalec in ne prejme toplote
odvodnega zraka, kar je primerno
za nočno pohlajevanje v
poletnem času.
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem. Zunanja
priključna omarica je namenjena
priključitvi obratovalnega stikala
in tedenske stikalne ure.
KWL EC 300 Pro ponuja serijsko
izvedbo z dodanim električnim
predgrelcem, avtomatsko bypass
funkcijo in F7 filtrom za cvetni
prah. V obsegu dobave je tudi
LCD nastavljalnik s tedensko
stikalno uro.
Posebne lastnosti prezračevalne
naprave KWL EC 300 Pro
Zračni filter
Čist dovod zunanjega zraka se
vrši preko G4 filtra, v sklopu
dobave pa je tudi filter cvetnega
prahu F7. Na izpušni strani je
vgrajen G4 filter, ki ščiti toplotni
izmenjevalec pred nečistočami iz
prostora. Vse filtre je možno
odstraniti z eno potezo za
potrebe čiščenje ali zamenjave.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo
nizkih temperaturah in tako
omogoča nemoteno delovanje
prezračevalne naprave in
preprečuje zamrznitev
toplotnega izmenjevalca.
Nastavljiv je v območju med
- 6 °C in +15°C.
Regulacija moči
V obsegu dobave je stenski LCD
nastavljalnik s tedensko stikalno
uro. Napravo lahko krmilimo z do
3 nastavljalniki, do 5 senzorji CO2
in do 2 senzorji vlage.
Napravo lahko krmilimo v obsegu
8 stopenj preko enega ali večih
nastavljalnikov.
Centralna regulacija obratovalnih
režimov je možna tudi preko
LON-Bus modula (dodatna
oprema) ali preko zunanjega
analognega signala (0 - 10 V
ali 4 - 20 mA).
Delovanje LCD nastavljalinka
Programiranje od osnovne do
najvišje stopnje prezračevanja in
glede na mejne vrednosti
senzorjev CO2 [ppm] in relativne
vlage [%].
1)Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.
18
Odvod kondezata ø 12 mm
Prikaz temperature,
posluževalnih menujev in
potrebe po vzdrževanju.
Vgrajena digitalna tedenska
stikalna ura.
Optični nadzor filtrov z
nastavljivimi časovnimi intervali.
Vklop kaminske funkcije ali
funkcije intenzivnega
prezračevanja.
Nastavljanje števila vrtljajev
dovodnega in odvodnega
ventilatorja.
Nastavitev zaščite pred
zamrznitvijo.
Nastavitev poletnega režima.
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
bypass funkcija. V poletnem
režimu, pri nastavljenih
parametrih, zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem in
priključenim nastavljalnikom.
Zunanja priključna omarica je
namenjena priključitvi dodatnih
nastavljalnikov, senzorjev in
priključitvi Bus modula ter
analognega signala.
Drugi dodatki
KWL periferija
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
KWL EC 300 Eco in Pro
Tehnični podatki
KWL EC 300 Eco
Frekvenca
LWA Odvod
LWA Dovod
LPA
Ohišje
KWL EC 300 Pro
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Total 125
49
38
49
38
46
38
250
44
44
40
500
44
45
41
∆pstat
[Pa]
1k
42
42
39
2k
39
41
37
4k
32
35
28
Dodatna oprema za
KWL EC 300 Pro
8k
23
25
24
Nastavljalnik (dodatni)
LCD nastavljalnik s funkcijami kot je
opisano v sklopu regulacija moči. En
kos KWL-FB je vključen v dobavo,
nadaljni se lahko dodatno naročijo.
Na eno napravo je mogoče
priključiti največ 3 KWL-FB enote.
Mere v mm (Š x V x G) 90x 107x 21
KWL-FB
Št. 9417
KWL EC 300 Eco
–
KWL EC 300 Pro
–
Pretok [m3/h]
Dodatna oprema za
KWL EC 300 Eco
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru. Ima možnost avtomatske
in ročne nastavitve mejnih vrednosti
vlažnosti. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija relativne vlage
pod nastavljeno vrednostjo. Možna
je priključitev do dveh senzorjev.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-FF
Št. 9414
Tedenska stikalna ura
Digitalna stikalna ura z LCD
prikazom za avtomatsko krmiljenje
obratovalnega režima. Stikalna ura
z dnevnim režimom programiranja
za pod ali nadometno montažo.
Mere v mm (Š x V x G ) 85 x 85 x 52
WSUP
Št. 9990
Diferenčno tlačno stikalo
S tem stikalom se nadzira razlika v
tlaku pred in za filtrom ter tako
ugotavlja umazanosti filtra. Ko so
filtri potrebni zamenjave ali čiščenja,
naraste tlak ventilatorjev in nivo
tlaka celotne naprave.
V dobavi kot vgradni komplet.
DDS
Št. 0445
Bus modul
Za priključitev KWL EC 300 Pro na
LON mrežo. Za centralno vodenje
in obdelavo podatkov prezračevalne
naprave.
Mere v mm (Š x V x G)120 x158 x75
KWL-LB
Št. 9415
Tehnični podatki
KWL EC 300 Eco
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 300 Eco R
KWL EC 300 Eco L
za stensko montažo
0802
0803
360
335
305
240
165
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
49
49
46
47
47
44
44
45
42
40
40
37
35
35
30
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
97
80
65
36
18
Nazivni tok [A]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
230 V, 50 Hz
1.3
ročni, z odkrivanjem izmenjevalca 1)
857.1
od – 20 °C do +40 °C
41
Nasvet
Entalpijski toplotni izmenjevalec za kombiniran izkoristek vlažnosti in
odpadne toplote pri KWL EC 300 Eco in Pro: KWL-ET 300
Št. 0896
1) Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.
Nadomestni zračni filtri za
KWL.. Eco
2 filtra G4
ELF-KWL 300/4/4
Št. 0021
1 filter F7
ELF-KWL 300/72)
Št. 0038
Nadomestni zračni filtri za
KWL.. Pro
2 filtra G4 in 1 filter F7
ELF-KWL 300/4/4/7
Št. 0020
za stensko montažo
Tehnični podatki
KWL EC 300 Pro
Desna izvedba
KWL EC 300 Pro R
KWL EC/ET 300 Pro R 3)
KWL EC 300 Pro L
KWL EC/ET 300 Pro L 3)
Leva izvedba
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A)
Napajanje
CO2 senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev do 5 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-KDF
Št. 9413
0812
5903
0814
5902
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A)
360
335
305
270
240
195
165
105
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
49
49
46
47
47
44
44
45
42
42
42
39
40
40
37
37
37
33
35
35
30
32
33
26
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
97
80
65
46
36
25
18
10
230 V, 50 Hz
Napajanje
Nazivni tok [A] - prezračevanje
- predogrevanje
- maks. skupaj
1.3
4.4
5.7
Električni predgrelec kW
1.0
Poletni obhod - Bypass
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
817
od – 20 °C do +40 °C
42
2)Pri uporabi F7 filtra je potrebno upoštevati zmanjšanje pretoka zraka za približno 10 %.
3)Prezračevalna naprava z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem.
19
Centralna prezračevalna naprava z izkoristkom odpadne toplote za pasivne
hiše, z EC tehnologijo in zmogljivost prezračevanja do cca. 370 m3/h
KWL EC 370 Eco in Pro
KWL EC 370.. R
izpuh
dovod
zajem
odvod
Odvod kondezata
ø 10 mm
Mere so v mm
KWL EC 370.. L
odvod
dovod
zajem
izpuh
Odvod kondezata
ø 10 mm
Mere so v mm
Centralna prezračevalna naprava
za prezračevanje stanovanjskih hiš
in etažnih stanovanj v skladu s
standardom za pasivne hiše.
Visokozmogljivi ploščni toplotni
izmenjevalec z izkoristkom nad
90%. Najmodernejša EC tehnologija motorjev z regulacijo konstantnega pretoka, ki omogoča
konstanten pretok v nastavljeni
stopnji obratovanja ne glede na
spremenljive upornosti v prezračevalnem krogu (npr. umazanost
filtrov).
Skupne lastnosti
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine.
Notranje komponente
ohišja so iz visoko-toplotno
izolativnega EPS.
Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo sprednjega panela
je enostaven dostop do izmenjevalca in filtrov.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec iz umetne
mase z izredno visokim izkoristkom. Enostavna demontaža z eno
potezo za potrebe čiščenja.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo in z regulacijo volumna
skrbita za ustrezen dovod in odvod
zraka tudi pri spremembah tlačnih
upornosti sistema. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
Drugi dodatki
KWL periferija
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
zgornji strani naprave se priključijo
cevi DN160.
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
spodnjem delu naprave, se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Dobava vključuje tudi sifon.
Zračni filter
Čist dovod zunanjega zraka se vrši
preko G4 filtra, opcijsko je
dodatno dobavljiv filter cvetnega
prahu F7. Na izpušni strani je
vgrajen G4 filter. Serijski je G4
obhodni (bypass) filter, opcijski
pa je to lahko F7 filter.
Zaščita pred zmrzaljo
Preko zmanjševanja pretoka
dovodnega ventilatorja ali preko
priklopljenega grelnega registra
(dodatek).
EHR-R 1,2/160
Št. 9434
Pred grelnim registrom mora biti
nameščen G4 filter (dodatek).
LFBR 160 G4
Št. 8578
KWL EC 370 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim
razmerjem med ceno in zmogljivostjo za vse načine vgradnje.
Regulacija moči
Tristopenjsko obratovanje preko v
ohišju integriranega upraljalca
Tri prostodefinirane stopnje, ki so
zmeraj nastavljive preko
potenciometra. Nastavljivo
razmerje vrtljajev dovodnega in
odvodnega ventilatorja.
Izklop preko ločenega vklopnega
stikala ali potenciometra.
LED diode prikazujejo obratovalno stanje, potrebo po zamenjavi
filtrov, opozorilo zaščite pred
zmrzaljo, temperaturo dovodnega
zraka pod 5°C in motnje.
Aktiviranje intenzivnega
prezračevanja preko dodatnega
zunaj vgrajenega stikala.
Serijsko je vgrajena avtomatska
obhodna (bypass) funkcija. V
poletnem režimu pri nastavljenih
parametrih zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
Električni priključek
Lahko dostopna priključna škatla
s stopnjo mehanske zaščite IP 44
in priključni kabel dolžine cca.
1,5 m.
Tehnični podatki
KWL EC 370 Eco
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 370 Eco R
KWL EC 370 Eco L
za stensko montažo
9609
9610
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) pri 100 Pa 2)
350
200
140
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
71
56
51
58
44
41
52
37
34
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
111
25
14
Izgube v pripravljenosti
Napajanje
Nazivni tok (prezračevanje) [A]
Predgrevanje (izhod) kW
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
<1 W
230 V, 50 Hz
2.2
1.0
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
942
od – 20 °C do +40 °C
51
1)Stopnje so poljubno nastavljive. 2) Podatki o glasnosti naraščajo z naraščanjem sistemskega pritiska.
20
KWL EC 370 Eco in Pro
Tehnični podatki
KWL EC 370..
Frekvenca *
LWA Odvod
LWA Dovod
LPA Ohišje
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Total 125
56
41
70
60
51
43
∆pstat
[Pa]
250
53
64
44
500
52
66
44
1k
38
63
44
2k
40
64
43
4k
33
59
39
8k
23
53
34
Obratovalna območja po
meritvah PHI:
Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje
Pretok [m3/h]
* Zvočna obremenitev dB (A) pri 100 Pa
KWL EC 370 Pro
Ponuja serijsko komfortno
izvedbo, funkcionalnost in
enostavno rokovanje. Popolnoma
avtomatska regulacija, regulacija
električnega predgretja (dodatek)
in električno obhodno (bypass)
funkcijo. V obsegu dobave je tudi
nastavljalnik z grafičnim
zaslonom.
Regulacija moči
V obsegu dobave je tudi
nastavljalnik z grafičnim zaslonom
in uporabniku prijaznim
posluževanjem, ki zajema
naslednje funkcije:
štiristopenjsko obratovanje v
ročnem režimu ali preko tedenske
stikalne ure,
obratovalne stopnje so prosto
nastavljive znotraj obratovalnega
območja naprave,
režim zabave/intenzivnega
prezračevanja, dodatno tudi preko
zunanjega stikala,
regulacija je možna tudi preko
CO2 senzorjev in senzorjev vlage
(dodatek; mogoč je priklop do
štirih senzorjev),
prikaz potrebe po zamenjavi
filtrov, obratovalnega stanja,
obratovalnih ur in javljanje
napak.
Preko enega nastavljalnika se
lahko upravlja več naprav.
Na eno napravo se lahko priključi
več nastavljalnikov.
S priklopom dodatnih grelcev
(EHR-R.. ali WHR, dodatek), se
dovodni zrak dodatno segreje. V
ta namen so navoljo tudi
kanalska tipala, termostati in
hidravlični moduli s črpalko (več
na desni).
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
obhodna (bypass) funkcija. V
poletnem režimu, pri nastavljenih
parametrih, zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
za stensko montažo
Tehnični podatki
KWL EC 370 Pro
Desna izvedba
KWL EC 370 Pro R
KWL EC/ET 370 Pro R 3)
KWL EC 370 Pro L
KWL EC/ET 370 Pro L 3)
Leva izvedba
Dodatna oprema za
KWL EC 370 Pro
Nastavljalnik (dodatni)
Izgled in funkcija, kot je opisano
levo. 1 kos KWL-BCU je v sklopu
dobave. Možen je priklop do štirih
nastavljalnikov. Dobavljiv je skupaj
s 3 m priključnim kablom.
Mere v mm (Š x V x G) 81x81x20
KWL-BCU (podometni)
Št. 9955
Mere v mm (Š x V x G) 84x84x51
KWL-BCA (nadometni)
Št. 9956
9611
5907
9612
5906
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) pri 100 Pa 2)
350
280
200
140
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
71
56
51
64
50
46
58
44
41
52
37
34
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
111
62
25
14
Izgube v pripravljenosti
Napajanje
230 V, 50 Hz
2.2
Predogrevanje (izhod) [kW]
1.0
Dogrevanje (izhod) [kW]
2.0
Poletni obhod - Bypass
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru v vseh štirih stopnjah pod
nastavljeno vrednostjo vlage. Ima
možnost avtomatske in ročne
nastavitve mejnih vrednosti
relativne vlažnosti. Možna je
priključitev do štirih senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
se regulira prezračevanje glede
na vrednost senzorja, ki prikazuje
največjo vlažnost.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF
Št. 9989
Električni in vodni grelni register
Dovodni zrak je možno dodatno
dogreti preko vodnega ali
električnega grelca:
Električni grelni register
EHR-R 2,4/160
Št. 9435
Za regulacijo je potrebno 1
kanalsko tipalo.
KWL-LTK (kanasko tipalo) Št. 9644
Vodni grelni register
WHR 160
Št. 9481
Hidravlični sklop
WHSH 1100 24V (0 - 10 V) Št. 8819
Za regulacijo sta potrebna 2
kanalska tipala.
KWL-LTK (kanasko tipalo) Št. 9644
Prostorska temp. regulacija
WHST 300 T38
Št. 8817
Priključni kabel
Za razdalje > 3 m, z 2 RJ 12 vtičema.
Za povezavo med upravljalci in
prezračevalno napravo ali med
večimi prezračevalnimi napravami.
KWL-AL10 (10 m dolžine) Št. 9444
KWL-AL 20 (20 m dolžine) Št. 9959
Vmesniki priključnih kablov
Za poljubne povezave naprav,
upravljalcev in dodatnih komponent.
KWL-ALA
Št. 9960
<1 W
Nazivni tok [A] - prezračevanje
Priklop po vezalni shemi št.
CO2-senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev do 5 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO2
Št. 9988
943
od – 20 °C do +40 °C
52
Nadomestni zračni filtri
2 filtra G4
ELF-KWL 370/4/4
Št. 9613
1 filter F7
ELF-KWL 370/7
Št. 9614
2 filtra G4 za bypass
ELF-KWL 370/4/4 BP
Št. 9617
1 filter F7 za bypass
ELF-KWL 370/7 BP
Št. 9618
Nasvet
Entalpijski toplotni izmenjevalec
(dodatek) za kombiniran izkoristek
vlažnosti in odpadne toplote pri
KWL EC 370 Eco in Pro:
KWL-ET 370
Št. 5912
1) Stopnje so poljubno nastavljive. 2) Podatki o glasnosti naraščajo z naraščanjem sistemskega pritiska. 3) Prezračevalne naprave z entalpiskim toplotnim izmenjevalcem.
21
Centralna prezračevalna naprava za stensko montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 500 m3/h
KWL EC 500 Eco in Pro
KWL EC 500.. R
dovod
zajem
odvod
izpuh
Mere so v mm
Odvod
kondezata ø 10 mm
KWL EC 500.. L
izpuh
odvod
zajem
dovod
:KWEC
L 500
EC Pro
500R,Pr
R w ith pol
len filter
ass F7 (accessory)
Na sliki: KWL
zo
F7-filtrom
(dodatek)
nacl
dovodu.
Centralna prezračevalna naprava
za prezračevanje stanovanjskih hiš
in etažnih stanovanj.
Visokozmogljivi ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom do 90%. Najmodernejša EC
tehnologija motorjev z izredno
nizko porabo električne energije.
Skupne lastnosti
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine, dvostensko z vseh strani
obdano z 12 mm toplotno in
zvočno izolacijo.
Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo sprednje stranice
so vse komponente enostavno
dosegljive.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z visokim
izkoristkom. Robustna aluminijasta
izvedba. Enostavna demontaža z
eno potezo za potrebe čiščenja.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, skrbita za dovod in
odvod zraka. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
zgornji strani naprave se priključijo
cevi DN160.
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
spodnjem delu naprave, se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Dobava vključuje tudi kroglični
(suhi) sifon.
KWL EC 500 Eco
Ekonomična izbira z ugodnim
razmerjem med ceno in zmogljivostjo za vse načine vgradnje.
Zračni filter
Dovod zraka se vrši preko G4
filtra. Dodatno se lahko vgradi še
filter cvetnega prahu F7. Na
izpušni strani je vgrajen G4 filter,
ki ščiti toplotni izmenjevalec pred
nečistočami iz prostora.
Zaščita pred zmrzaljo
Vgrajen termostat ščiti toplotni
izmenjevalec pred zamrznitvijo
pri nizkih temperaturah z
avtomatskim izklopom ventilatorja dovodnega zraka.
Regulacija moči
Na razdalji do 100 m od naprave
se montira 4 stopenjsko
obratovalno stikalo (vključeno v
dobavo). Z njim se stopenjsko
nastavlja želena moč obratovanja
(glejte karakteristike).
Na obratovalno stikalo se lahko
priklopi stikalna ura (dodatna
oprema).
WSUP
Št. 9990
V povezavi s tlačnim stikalom
(dodatna oprema) se na
obratovalnem stikalu prikaže
stanje filtra.
DDS
Št. 0445
Poletni režim
Serijsko je vgrajena ročna bypass
funkcija1). Ko je funkcija aktivna
zunanji zrak zaobide toplotni
izmenjevalec in ne prejme toplote
odvodnega zraka, kar je primerno
za nočno pohlajevanje v
poletnem času.
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem. Zunanja
priključna omarica je namenjena
priključitvi obratovalnega stikala
in tedenske stikalne ure.
Mere so v mm
KWL EC 500 Pro ponuja serijsko
izvedbo z dodanim električnim
predgrelcem in avtomatsko
bypass funkcijo. V obsegu
dobave je tudi LCD nastavljalnik
s tedensko stikalno uro.
Posebne lastnosti prezračevalne
naprave KWL EC 500 Pro
Zračni filter
Čist dovod zunanjega zraka se
vrši preko G4 filtra, opcijsko je
dodatno dobavljiv filter cvetnega
prahu F7. Na izpušni strani je
vgrajen G4 filter, ki ščiti toplotni
izmenjevalec pred nečistočami iz
prostora. Vse filtre je možno
odstraniti z eno potezo za
potrebe čiščenje ali zamenjave.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo
nizkih temperaturah in tako
omogoča nemoteno delovanje
prezračevalne naprave in
preprečuje zamrznitev toplotnega izmenjevalca.
Nastavljiv je v območju med
- 6 °C in +15°C.
Regulacija moči
V obsegu dobave je stenski LCD
nastavljalnik s tedensko stikalno
uro. Napravo lahko krmilimo z do
3 nastavljalniki, do 5 senzorji CO2
in do 2 senzorji vlage.
Napravo lahko krmilimo v obsegu
8 stopenj preko enega ali večih
nastavljalnikov.
Centralna regulacija obratovalnih
režimov je možna tudi preko
LON-Bus modula (dodatna
oprema) ali preko zunanjega
analognega signala (0 - 10 V
ali 4 - 20 mA).
Delovanje LCD nastavljalinka
Programiranje od osnovne do
najvišje stopnje prezračevanja in
glede na mejne vrednosti
senzorjev CO2 [ppm] in relativne
vlage [%].
1)Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.
22
Odvod
kondezata ø 10 mm
Prikaz temperature,
posluževalnih menujev in
potrebe po vzdrževanju.
Vgrajena digitalna tedenska
stikalna ura.
Optični nadzor filtrov z
nastavljivimi časovnimi intervali.
Vklop kaminske funkcije ali
funkcije intenzivnega
prezračevanja.
Nastavljanje števila vrtljajev
dovodnega in odvodnega
ventilatorja.
Nastavitev zaščite pred
zamrznitvijo.
Nastavitev poletnega režima.
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
bypass funkcija. V poletnem
režimu, pri nastavljenih
parametrih, zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka.
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem in
priključenim nastavljalnikom.
Zunanja priključna omarica je
namenjena priključitvi dodatnih
nastavljalnikov, senzorjev in
priključitvi Bus modula ter
analognega signala.
Drugi dodatki
KWL periferija
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
KWL EC 500 Eco in Pro
Tehnični podatki
KWL EC 500 Eco
Frekvenca
LWA Odvod
LWA Dovod
LPA Ohišje
KWL EC 500 Pro
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Total 125
52
38
56
46
48
43
250
43
51
42
500
47
51
42
∆pstat
[Pa]
1k
46
49
41
2k
44
47
38
4k
39
41
35
Dodatna oprema za
KWL EC 500 Pro
8k
28
31
34
Nastavljalnik (dodatni)
LCD nastavljalnik s funkcijami kot je
opisano v sklopu regulacija moči. En
kos KWL-FB je vključen v dobavo,
nadaljni se lahko dodatno naročijo.
Na eno napravo je mogoče
priključiti največ 3 KWL-FB enote.
Mere v mm (Š x V x G) 90x 107x 21
KWL-FB
Št. 9417
KWL EC 500 Eco
–
KWL EC 500 Pro
–
Pretok [m3/h]
Dodatna oprema za
KWL EC 500 Eco
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru. Ima možnost avtomatske
in ročne nastavitve mejnih vrednosti
vlažnosti. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija relativne vlage
pod nastavljeno vrednostjo. Možna
je priključitev do dveh senzorjev.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-FF
Št. 9414
Tedenska stikalna ura
Digitalna stikalna ura z LCD
prikazom za avtomatsko krmiljenje
obratovalnega režima. Stikalna ura
z dnevnim režimom programiranja
za pod ali nadometno montažo.
Mere v mm (Š x V x G ) 85 x 85 x 52
WSUP
Št. 9990
Diferenčno tlačno stikalo
S tem stikalom se nadzira razlika v
tlaku pred in za filtrom ter tako
ugotavlja umazanosti filtra. Ko so
filtri potrebni zamenjave ali čiščenja,
naraste tlak ventilatorjev in nivo
tlaka celotne naprave.
V dobavi kot vgradni komplet.
DDS
Št. 0445
Bus modul
Za priključitev KWL EC 300 Pro na
LON mrežo. Za centralno vodenje
in obdelavo podatkov prezračevalne
naprave.
Mere v mm (Š x V x G)120 x158 x75
KWL-LB
Št. 9415
za stensko montažo
Tehnični podatki
KWL EC 500 Eco
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 500 Eco R
KWL EC 500 Eco L
0785
0786
550
430
365
275
190
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
56
52
48
50
46
43
46
44
40
41
39
35
35
35
30
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
143
79
50
30
16
Nazivni tok [A]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
230 V, 50 Hz
1.8
ročni, z odkrivanjem izmenjevalca 1)
857.1
od – 20 °C do +40 °C
65
Nasvet
Entalpijski toplotni izmenjevalec za kombiniran izkoristek vlažnosti in
odpadne toplote pri KWL EC 500 Eco in Pro: KWL-ET 500
Št. 0897
1) Prezračevalne naprave izvedbe Eco, z motorno bypass funkcijo so dobavljive le na zahtevo.
Cevni priključki
Priključki z ustnimi tesnili za
priklop cevne periferije.
Št. 9641
RVBD 160 2)
RVBD 180/169 3)
Št. 9589
Nadomestni zračni filtri
2 filtra G4
ELF-KWL 500/4/4
Št. 0039
1 filter F7
ELF-KWL 500/74)
Št. 0042
za stensko montažo
Tehnični podatki
KWL EC 500 Pro
Desna izvedba
KWL EC 500 Pro R
KWL EC/ET 500 Pro R 5)
KWL EC 500 Pro L
KWL EC/ET 500 Pro L 5)
Leva izvedba
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A)
Napajanje
CO2 senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev do 5 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2.
Mere v mm (Š x V x G) 57x 171 x 43
KWL-KDF
Št. 9413
0787
5911
0788
5910
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A)
550
495
430
365
320
275
235
190
dovod LWA
odvod LWA
ohišje LPA na 1 m
56
52
48
53
49
46
50
46
43
46
44
40
44
42
38
41
39
35
39
38
33
35
35
30
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
143
110
79
50
42
30
22
16
230 V, 50 Hz
Napajanje
Nazivni tok [A] - prezračevanje
- predogrevanje
- maks. skupaj
1.8
4.4
6.2
Električni predgrelec kW
1.0
Poletni obhod - Bypass
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
817
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
od – 20 °C do +40 °C
66
2) Za cevi premera 160 mm
3) Za cevi premera 180 mm
4) Pri uporabi F7 filtra je potrebno upoštevati zmanjšanje pretoka zraka za približno 10 %.
5) Prezračevalna naprava z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem.
23
Centralna prezračevalna naprava za stropno montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 220 m3/h
KWL EC 220 D Eco in Pro
KWL EC 220 D.. R
izpuh
odvod
dovod
zajem
Odvod
kondezata ø 12 mm
pogled od spodaj
Mere so v mm
KWL EC 220 D.. L
Odvod kondezata
ø 12 mm
dovod
zajem
izpuh
odvod
pogled od spodaj
Mere so v mm
Centralna prezračevalna naprava
stropne izvedbe za prezračevanje
manjših stanovanjskih hiš in
stanovanj v večstanovanjskih
zgradbah.
Visokozmogljivi ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom do 90%. Testirana po
standardih PHI. Najmodernejša EC
tehnologija motorjev z izredno
nizko porabo električne energije.
Skupne lastnosti
Ohišje
Iz belo pobarvane pocinkane
pločevine, dvostensko z vseh strani
obdano z 20 mm toplotno in
zvočno izolacijo.
Enostavna montaža in vzdrževanje.
Z odstranitvijo stranske stranice
so vse komponente enostavno
dosegljive.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z visokim
izkoristkom. Robustna aluminijasta
izvedba, ki zagotavlja dolgo
življensko dobo in enostavno
vzdrževanje. Enostavna demontaža
z eno potezo za potrebe čiščenja.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, skrbita za dovod in
odvod zraka. Ne potrebujeta
vzdrževanja in sta enostavno
snemljiva za potrebe čiščenja.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj. Na priključke na
obeh straneh naprave se priključijo
cevi DN125.
Priključek kondenzata
Priključek, ki se nahaja na
levi ali desni strani naprave
(odvisno od izvedbe), se
priključi na odtočno kanalizacijo.
Zračni filter
Dovod zraka se vrši preko G4
filtra. Dodatno se lahko vgradi še
filter cvetnega prahu F7. Na
izpušni strani je vgrajen G4 filter,
ki ščiti toplotni izmenjevalec pred
nečistočami iz prostora. Vsi filtri
so lahko dostopni in odstranljivi
brez uporabe orodja.
Poletni režim
Serijsko je vgrajena avtomatska
bypass loputa. Ko je funkcija
aktivna zunanji zrak zaobide
toplotni izmenjevalec in ne
prejme toplote odvodnega zraka,
kar je primerno za nočno
pohlajevanje v poletnem času.
Nastavljalnik
V sklopu dobave je eksterni
nastavljalnik, ki omogoča
upravljanje naprave iz želenega
prostora. Izvedba in funkcije
nastavljalnika se razlikujejo glede
na izbrani tip naprave (Eco / Pro).
Električni priključek
Naprava je dobavljena z
električnim vtičem in nastavljalnikom. Enostavno dostopna
notranja priključna omarica je
namenjena priključitvi nastavljalnika in pri Pro verziji tudi
dodatnih nastavljalnikov in
senzorjev.
KWL EC 220 D Eco
Serijsko z nastavljalnikom in
avtomatsko bypass funcijo.
Pripravljena za opcijsko
električno predgretje.
Zaščita pred zmrzaljo
Izvaja se z zmanjšanjem pretoka
dovodnega ventilatorja ali z
vgradnjo dodatnega električnega
predgrelca (KWL-EVH, dodatek).
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo
nizkih temperaturah in tako
omogoča nemoteno delovanje in
preprečuje zamrznitev toplotnega izmenjevalca.
KWL-EVH 220 D
Št. 9636
Regulacija moči
Tristopenjsko delovanje preko
podomentnga nastavljalnika s
prikazom režima delovanja (v
sklopu dobave).
3 prosto nastavljive obratovalne
stopnje. Nastavljivi vrtljaji
ventilatorjev, pri čemer je možno
tudi spreminjati razmerje med
dovodnim in odvodnim
ventilatorjem.
Tehnični podatki
KWL EC 220 D Eco
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 220 D Eco R
KWL EC 220 D Eco L
za stropno montažo
9630
9631
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
260
120
60
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
53
13
7
Napajanje
Nazivni tok [A]
- prezračevanje
- predgretje (izhod)
- skupaj
Električni predgrelec
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
24
Izklop naprave preko dodatnega
vgradnega stikala (ni v sklopu
dobave).
Svetleča dioda prikazuje
obratovalno stanje, potrebo po
zamenjavi filtrov, zaščito pred
zmrzaljo, dovodno temperaturo
zraka pod +5 °C in motnje.
Aktiviranje intenzivnega
prezračevanja in preklop v režim
pripravljenosti preko dodatnih
zunanjih vgradnih stikal (niso
v sklopu dobave).
230 V , 50 Hz
1.2
4.4
1.2 (5.6 vključno s predgretjem)
dodatek
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
1003
od – 20 °C do +40 °C
50
KWL EC 220 D Eco in Pro
Tehnični podatki
KWL EC 220 D Eco in Pro
Frekvenca
LWA Odvod
LWA Dovod
LPA Ohišje
∆pstat
[Pa]
Hz
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Total 125
57
46
77
45
59
42
250
53
62
48
500
53
75
56
1k
47
71
54
2k
42
65
46
4k
38
59
39
Dodatna oprema za
KWL EC 220 D Pro
Nastavljalnik (dodatni)
Izgled in funkcija, kot je opisano
levo. 1 kos KWL-BCU je v sklopu
dobave. Možen je priklop do štirih
nastavljalnikov. Dobavljiv je skupaj
s 3 m priključnim kablom.
Mere v mm (Š x V x G) 81x81x20
KWL-BCU (podometni)
Št. 9955
Mere v mm (Š x V x G) 84x84x51
KWL-BCA (nadometni)
Št. 9956
8k
26
48
25
Obratovalna območja po
meritvah PHI:
Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje
Pro
Eco
1.9 V
1.9 V
5.0 V
5.0 V
7.5 V
10 V
10 V
500
400
300
200
100
0
0
80
160
KWL EC 220 D Pro
ponuja serijsko izpopolnjeno
izvedbo upravljanja preko
nastavljalinka z grafičnim
zaslonom, reguliranim električnim
predgrelcem, elektronskim
krmiljenjem in avtomatsko bypass
funkcijo.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo
nizkih temperaturah in tako
omogoča nemoteno delovanje
in preprečuje zamrznitev
toplotnega izmenjevalca.
Nastavljiv je v območju med 0 °C
in +10 °C.
Regulacija moči
V obsegu dobave je podometni
nastavljalnik z grafičnim zaslonom
in uporabniku prijaznem
posluževanju. Omogoča naslednje
funkcije:
Prezračevalni režim v štirih
stopnjah ter vklop in izklop. Po
potrebi nastavitev samo
dovodnega ali odvodnega
obratovanja. Krmiljenje preko
enega ali večih nastavljalnikov. V
režimu pripravljenosti naprava
porabi <1 W.
240
Pretok [m3/h]
4 prosto nastavljive prezračevalne
stopnje znotraj obratovalnega
območja.
Obratovanje preko ročne ali
digitalne stikalne ure.
Dopustniški program in obratovanje z zamikom.
Mirovanje in režim zabave.
Avtomatska regulacija s pomočjo
CO2 senzorjev ter senzorjev
relativne vlage (dodatek). Možen
je priklop do 4 senzorjev.
Prikaz potrebe po zamenjavi
filtrov, obratovalnega stanja,
obratovalnih ur in javljanje napak.
Na napravo se lahko priklopi
več regulacijskih elementov.
S priklopom zunanjega električnega ali toplovodnega grelca
(EHR-R.. oz. WHR.., dodatek - glejte
desni stolpec) se lahko temperaturo dovodnega zraka ustrezno
zviša.
Tehnični podatki
KWL EC 220 D Pro
Desna izvedba
Leva izvedba
KWL EC 220 D Pro R
KWL EC 220 D Pro L
za stropno montažo
9632
9633
Pretok zraka po stopnjah
do-/odvodni zrak [m3/h]
260
200
120
60
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
53
27
13
7
Napajanje
Nazivni tok [A]
- prezračevanje
- predgretje
-gretje (izhod)
- skupaj
Električni predgrelec [kW]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
CO2-senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2 v
bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev do 4 CO2 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
napravo krmili senzor, ki nameri
najvišjo koncentracijo CO2
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO2
Št. 9988
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti v
prostoru v vseh štirih stopnjah pod
nastavljeno vrednostjo vlage. Ima
možnost avtomatske in ročne
nastavitve mejnih vrednosti
relativne vlažnosti. Možna je
priključitev do 4 senzorjev. V
primeru priključitve večih senzorjev,
se regulira prezračevanje glede
na vrednost senzorja, ki prikazuje
največjo vlažnost.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF
Št. 9989
Električni in vodni grelni register
Dovodni zrak je možno dodatno
dogreti preko vodnega ali
električnega grelca:
Električni grelni register
EHR-R 2,4/125
Št. 9433
Za regulacijo je potrebno 1
kanalsko tipalo.
KWL-LTK (kanasko tipalo) Št. 9644
Vodni grelni register
WHR 125
Št. 9480
Hidravlični sklop
WHSH 1100 24V (0 - 10 V) Št. 8819
Za regulacijo sta potrebna 2
kanalska tipala.
KWL-LTK (kanasko tipalo) Št. 9644
Prostorska temp. regulacija
WHST 300 T38
Št. 8817
Priključni kabel
Za razdalje > 3 m, z 2 RJ 12 vtičema.
Za povezavo med upravljalci in
prezračevalno napravo ali med
večimi prezračevalnimi napravami.
KWL-AL10 (10 m dolžine) Št. 9444
KWL-AL 20 (20 m dolžine) Št. 9959
Vmesniki priključnih kablov
Za poljubne povezave naprav,
upravljalcev in dodatnih komponent.
KWL-ALA
Št. 9960
230 V, 50 Hz
1.2
4.4
5.2
5.6 (10.8 vključno z gretjem)
1.0
avtomatski, nastavljiv, z odkrivanjem izmenjevalca
1004
od – 20 °C do +40 °C
55
Cevni priključki
Priključki z ustnimi tesnili za
priklop cevne periferije DN 125.
RVBD 125
Št. 9640
Nadomestni zračni filtri
2 filtra G4
ELF-KWL 220 D/4/4
Št. 9638
1 filter F7
ELF-KWL 220 D/7
Št.9639
Drugi dodatki
KWL periferija
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Razdelileci zraka
- Izolirani cevni sistemi
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
25
Centralna prezračevalna naprava za stropno montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 700 m3/h
KWL EC 700 D Pro
KWL EC 700 D Pro
odvod
dovod
zajem
izpuh
pogled od spodaj
Mere so v mm
Izredno majhna višina kompaktne
prezračevalne naprave z izkoristkom odpadne toplote omogoča
stropno namestitev na majhnem
prostoru. Naprava je primerna za
široko področje uporabe za
prezračevanje v stanovanjskih,
poslovnih in industrijskih objektih.
Posebne lastnosti naprave
Najvišja energetska učinkovitost,
testirana po standardu za
pasivne hiše.
Izredno kompaktna izvedba z
različnimi izvedbami glede na
opremo in udobje.
Enostavna montaža s prilagodljivimi možnostmi priklopa.
Ohišje
Iz dvostenske pocinkane pločevine,
z vseh strani obdano s 30 mm
toplotno in zvočno izolacijo iz
mineralne volne.
Revizijska odprtina za menjavo
filtrov se na spodnji strani odpre
brez uporabe orodja.
V obsegu dobave so tudi pritrdilni
elementi za stropno montažo, ki
preprečujejo zibanje naprave in
prenos tresljajev.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom
do 90 %. Robustne aluminijaste
izvedbe enostaven za demontažo
za potrebe čiščenja. Odstranljiv je
le z nekaj potezami.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, z nazaj ukrivljenimi
lopaticami zagotavljata najvišjo
energetsko učinkovitost. Posebna
regulacijska tehnologija omogoča
regulacijo konstantnega tlaka ali
konstantnega volumna.
Opomba
Prostostoječa izvedba je na voljo le
na zahtevo.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj za dimenzije cevi
250 mm. Napravo se lahko namesti
tudi zrcalno, tako da so priključki
zunanjega/izpušnega in
dovodnega/odvodnega
zraka lahko na levi ali desni strani.
Priključek kondenzata
Zaradi lažjega vzdrževanja naprave
je pod toplotnim izmenjevalcem
ločena posoda za kondenzat. Na
priključek za odtok, ki je nameščen
s strani zraven priključne omarice,
je že pritrjena odtočna cev.
26
Zračni filter
Standardna oprema:
Čist dovod zunanjega zraka preko
F7 filtra. Odpadni zrak se filtrira
preko F5 filtra pred vstopom v
toplotni izmenjevalec. Vsi filtri
imajo nadzor padca tlaka in se
enostavno zamenjajo.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo nizkih
temperaturah in tako omogoča
nemoteno delovanje naprave in
preprečuje zamrznitev toplotnega
izmenjevalca.
Regulacija moči
Naprava je dobavljiva z izpopolnjenim nadomentnnim nastavljalnikom z zaslonom na dotik, ki z
uporabniku prijaznimi posluževalnimi okni omogoča naslednje
funkcije:
Direktno upravljanje preko zaslona
na dotik.
Prosto nastavljive obratovalne
stopnje znotraj celotnega
obratovalnega območja.
Izbiro med režimom regulacije
konstantnega tlaka ali konstantnega volumna.
Prezračevanja, prilagojenega
dejanskim potrebam s pomočjo
senzorja vlage ali senzorja CO2.
Regulacijo preko nadzornega
sistema zgradbe preko RS 485.
Prvi zagon (avtomatska nastavitev
karakteristik naprave).
Regulacijo zunanjih loput.
Priključek kontaktov za javljanje
požara.
Nastavitev tedenskega in
dnevnega programa.
Nadzor nad umazanostjo filtrov
preko nadzora padca tlaka.
Prikaz obratovalnega stanja,
motenj in opozorila za menjavo
filtrov.
Različni nivoji dostopa.
Grelni register
(KWL EC.. Pro WW)
Integrirani vodni grelec skrbi za
ekonomično ogrevanje dovodnega zraka. Želena temperatura se
preprosto nastavi na nastavljalniku. Za regulacijo grelca je
priporočena hidravlična enota
(WHSH 1100 24V (0-10 V),
dodatek).
WHSH 1100 24 V (0-10 V) Št. 8819
Poletni režim
Za dodatno udobje je serijsko
vgrajena avtomatska bypass
funkcija.
Električni priključek
Naprava ima ob strani nameščeno
lahko dostopno priključno
omarico. Na spodnji strani ohišja
je servisno stikalo za vzdrževalna
dela, ki je s ključavnico zaščiteno
pred nedovoljenimi posegi.
Drugi dodatki
KWL periferija
- Cevni razvod
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
KWL EC 700 D Pro in Pro WW
Tehnični podatki
Dodatki za tip .. WW
Hidravlični sklop
Regulira pretok skozi vodni grelec s
pogonom tripotnega ventila 24 V (010 V) in s tem prenos toplote na
dovodni zrak. Dobavljiv je celoten
sklop vključno z VL-/RL temperaturnim prikazom, obtočno črpalko in
priključnimi cevmi.
WHSH 1100 24V (0-10V) Št. 8819
KWL EC 700 D Pro
Frekvenca
LWA Odvod
LWA Dovod
Hz
dB(A)
dB(A)
Total 125
53
46
68
54
∆pstat
[Pa]
250
49
65
500
47
63
1k
41
59
2k
40
53
4k
34
48
8k
23
39
Obratovalna območja po
meritvah PHI:
Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje
Dodatki za vse tipe
Prehodni kos
Simetrični prehodni kos za priklop
na cevne sisteme preseka Ø 250
mm. Enostavna montaža s štirimi
pritrdilnimi vijaki.
KWL-ÜS 700 D
Št. 4206
Pretok [m3/h]
Fleksibilni spoj
Za zmanjšanje vibracij na cevnem
sistemu. Komplet vključuje 2
objemki.
FM 250
Št. 1672
Mere so v mm
CO2 senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2
v bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo v celotnem
obratovalnem območju tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev enega CO2 senzorja ali
enega senzorja relativne vlage.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO2
Št. 9988
Nadomentni nastavljalnik
Funkcije, ki so opisane na levi, se
nadzorujejo s pomočjo inovativnega nadometnega nastavljalnika, ki
je dobavljiv skupaj z napravo.
Rokovanje je enostavno preko
grafičnih simbolov s kratkimi
pojasnili preko zaslona na dotik.
Priklop nastavljalnika se izvede
preko kabla dolžine 5 m, ki je tudi v
obsegu dobave.
Nadomestni zračni filtri za oba
modela naprave
1 filter F5
ELF-KWL 700 D/5
Št. 4189
1 filter F7
ELF-KWL 700 D/7
Št. 4191
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti
v prostoru senzor vlage krmili
prezračevalno napravo v področju
celotnega obratovalnega območja
tako, da ostane vrednost vlažnosti
pod nastavljeno mejno vrednostjo.
Mogoča je priključitev enega CO2
senzorja ali enega senzorja vlage.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF
Št. 9989
Tehnični podatki
KWL EC 700 D
Tip naprave
Za stropno montažo
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) 2)
dovod LWA (zvočna obremenitev)
odvod LWA (zvočna obremenitev)
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
Napajanje
Št.
KWL EC 700 D Pro
4171
KWL EC 700 D
Z vodnim grelcem
Tip naprave
Št.
KWL EC 700 D Pro WW
4172
510
330
210
510
330
210
68
53
64
47
55
37
68
53
64
47
55
37
60
38
110
60
38
110
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
2.6
2.6
- predgretje
12.2
12.2
- skupaj
14.8
14.8
–
2.3 (pri 60/40 °C), 2.1 (pri 50/40 °C) in 1.3 (pri 40/30 °C)
Nazivni tok [A] - prezračevanje
Vodni grelec [kW]
Električni predgrelec [kW]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
1) Obratovalne točke po PHI (Passive House Institute).
2.2
2.2
avtomatski
avtomatski
1006
1006
– 20 °C do +40 °C
– 20 °C do +40 °C
110
115
2) Merjeno pri 100 Pa.
27
Centralna prezračevalna naprava za stropno montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 1400 m3/h
KWL EC 1400 D Pro
KWL EC 1400 D Pro
odvod
zajem
dovod
izpuh
pogled od spodaj
Mere so v mm
Izredno majhna višina kompaktne
prezračevalne naprave z izkoristkom odpadne toplote omogoča
stropno namestitev na majhnem
prostoru. Naprava je primerna za
široko področje uporabe za
prezračevanje v stanovanjskih,
poslovnih in industrijskih objektih.
Posebne lastnosti naprave
Najvišja energetska učinkovitost,
testirana po standardu za
pasivne hiše.
Izredno kompaktna izvedba z
različnimi izvedbami glede na
opremo in udobje.
Enostavna montaža s prilagodljivimi možnostmi priklopa.
Ohišje
Iz dvostenske pocinkane pločevine,
z vseh strani obdano s 30 mm
toplotno in zvočno izolacijo iz
mineralne volne.
Revizijska odprtina za menjavo
filtrov se na spodnji strani odpre
brez uporabe orodja.
V obsegu dobave so tudi pritrdilni
elementi za stropno montažo, ki
preprečujejo zibanje naprave in
prenos tresljajev.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom
do 90 %. Robustne aluminijaste
izvedbe enostaven za demontažo
za potrebe čiščenja. Odstranljiv je
le z nekaj potezami.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, z nazaj ukrivljenimi
lopaticami zagotavljata najvišjo
energetsko učinkovitost. Posebna
regulacijska tehnologija omogoča
regulacijo konstantnega tlaka ali
konstantnega volumna.
Opomba
Prostostoječa izvedba je na voljo le
na zahtevo.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj za dimenzije cevi
315 mm. Napravo se lahko namesti
tudi zrcalno, tako da so priključki
zunanjega/izpušnega in
dovodnega/odvodnega
zraka lahko na levi ali desni strani.
Priključek kondenzata
Zaradi lažjega vzdrževanja naprave
je pod toplotnim izmenjevalcem
ločena posoda za kondenzat. Na
priključek za odtok, ki je nameščen
s strani zraven priključne omarice,
je že pritrjena odtočna cev.
28
Zračni filter
Standardna oprema:
Čist dovod zunanjega zraka preko
F7 filtra. Odpadni zrak se filtrira
preko F5 filtra pred vsopom v
toplotni izmenjevalec. Vsi filtri
imajo nadzor padca tlaka in se
enostavno zamenjajo.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo nizkih
temperaturah in tako omogoča
nemoteno delovanje naprave in
preprečuje zamrznitev toplotnega
izmenjevalca.
Regulacija moči
Naprava je dobavljiva z izpopolnjenim nadomentnnim nastavljalnikom z zaslonom na dotik, ki z
uporabniku prijaznimi posluževalnimi okni omogoča naslednje
funkcije:
Direktno upravljanje preko zaslona
na dotik.
Prosto nastavljive obratovalne
stopnje znotraj celotnega
obratovalnega območja.
Izbiro med režimom regulacije
konstantnega tlaka ali konstantnega volumna.
Prezračevanja, prilagojenega
dejanskim potrebam s pomočjo
senzorja vlage ali senzorja CO2.
Regulacijo preko nadzornega
sistema zgradbe preko RS 485.
Prvi zagon (avtomatska nastavitev
karakteristik naprave).
Regulacijo zunanjih loput.
Priključek kontaktov za javljanje
požara.
Nastavitev tedenskega in
dnevnega programa.
Nadzor nad umazanostjo filtrov
preko nadzora padca tlaka.
Prikaz obratovalnega stanja,
motenj in opozorila za menjavo
filtrov.
Različni nivoji dostopa.
Grelni register
(KWL EC.. Pro WW)
Integrirani vodni grelec skrbi za
ekonomično ogrevanje dovodnega zraka. Želena temperatura se
preprosto nastavi na nastavljalniku. Za regulacijo grelca je
priporočena hidravlično enoto
(WHSH 1100 24V (0-10 V),
dodatek).
WHSH 1100 24 V (0-10 V) Št. 8819
Poletni režim
Za dodatno udobje je serijsko
vgrajena avtomatska bypass
funkcija.
Električni priključek
Naprava ima ob strani nameščeno
lahko dostopno priključno
omarico. Na spodnji strani ohišja
je servisno stikalo za vzdrževalna
dela, ki je s ključavnico zaščiteno
pred nedovoljenimi posegi.
Drugi dodatki
KWL periferija
- Cevni razvod
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
KWL EC 1400 D Pro in Pro WW
Tehnični podatki
Dodatki za tip .. WW
Hidravlični sklop
Regulira pretok skozi vodni grelec s
pogonom tripotnega ventila 24 V (010 V) in s tem prenos toplote na
dovodni zrak. Dobavljiv je celoten
sklop vključno z VL-/RL temperaturnim prikazom, obtočno črpalko in
priključnimi cevmi.
WHSH 1100 24V (0-10V) Št. 8819
KWL EC 1400 D Pro
Frekvenca
LWA Odvod
LWA Dovod
Hz
dB(A)
dB(A)
Total 125
60
51
80
63
∆pstat
[Pa]
250
53
68
500
53
71
1k
50
71
2k
51
75
4k
49
71
8k
45
70
Obratovalna območja po
meritvah PHI:
Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje
Dodatki za vse tipe
Prehodni kos
Simetrični prehodni kos za priklop
na cevne sisteme preseka Ø 315
mm. Enostavna montaža s štirimi
pritrdilnimi vijaki.
KWL-ÜS 1400 D
Št. 4207
Pretok [m3/h]
Fleksibilni spoj
Za zmanjšanje vibracij na cevnem
sistemu. Komplet vključuje 2
objemki.
FM 315
Št. 1674
Mere so v mm
CO2 senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2
v bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo v celotnem
obratovalnem območju tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev enega CO2 senzorja ali
enega senzorja relativne vlage.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO2
Št. 9988
Nadomentni nastavljalnik
Funkcije, ki so opisane na levi, se
nadzorujejo s pomočjo inovativnega nadometnega nastavljalnika, ki
je dobavljiv skupaj z napravo.
Rokovanje je enostavno preko
grafičnih simbolov s kratkimi
pojasnili preko zaslona na dotik.
Priklop nastavljalnika se izvede
preko kabla dolžine 5 m, ki je tudi v
obsegu dobave.
Nadomestni zračni filtri za oba
modela naprave
1 filter F5
ELF-KWL 1400 D/5
Št. 4193
1 filter F7
ELF-KWL 1400 D/7
Št. 4195
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti
v prostoru senzor vlage krmili
prezračevalno napravo v področju
celotnega obratovalnega območja
tako, da ostane vrednost vlažnosti
pod nastavljeno mejno vrednostjo.
Mogoča je priključitev enega CO2
senzorja ali enega senzorja vlage.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF
Št. 9989
Tehnični podatki
KWL EC 1400 D
Tip naprave
Za stropno montažo
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) 2)
dovod LWA (zvočna obremenitev)
odvod LWA (zvočna obremenitev)
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
Št.
KWL EC 1400 D Pro
650
400
1000
650
400
80
60
71
51
60
39
80
60
71
51
60
39
140
80
225
140
80
225
400 V, 50 Hz
Nazivni tok [A] - prezračevanje
- predgretje
- skupaj
6.2 / – / –
6.2 / – / –
– / 6.5 / 6.5
–
Električni predgrelec [kW]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
2)
400 V, 50 Hz
– / 6.5 / 6.5
6.2 / 6.5 / 6.5
Vodni grelec [kW]
Obratovalne točke po PHI (Passive House Institute).
Št.
4174
1000
Napajanje
1)
4173
KWL EC 1400 D
Z vodnim grelcem
Tip naprave
KWL EC 1400 D Pro WW
6.2 / 6.5 / 6.5
4.7 (pri 60/40 °C), 4.2 (pri 50/40 °C) in 2.7 (pri 40/30 °C)
4.5
4.5
avtomatski
avtomatski
1007
1007
– 20 °C do +40 °C
– 20 °C do +40 °C
185
190
Merjeno pri 100 Pa.
29
Centralna prezračevalna naprava za stropno montažo z izkoristkom odpadne
toplote in EC tehnologijo, z zmogljivostjo do cca. 2000 m3/h
KWL EC 2000 D Pro
KWL EC 2000 D Pro
zajem
odvod
dovod
izpuh
pogled od spodaj
Mere so v mm
Izredno majhna višina kompaktne
prezračevalne naprave z izkoristkom odpadne toplote omogoča
stropno namestitev na majhnem
prostoru. Naprava je primerna za
široko področje uporabe za
prezračevanje v stanovanjskih,
poslovnih in industrijskih objektih.
Posebne lastnosti naprave
Najvišja energetska učinkovitost,
testirana po standardu za
pasivne hiše.
Izredno kompaktna izvedba z
različnimi izvedbami glede na
opremo in udobje.
Enostavna montaža s prilagodljivimi možnostmi priklopa.
Ohišje
Iz dvostenske pocinkane pločevine,
z vseh strani obdano s 30 mm
toplotno in zvočno izolacijo iz
mineralne volne.
Revizijska odprtina za menjavo
filtrov se na spodnji strani odpre
brez uporabe orodja.
V obsegu dobave so tudi pritrdilni
elementi za stropno montažo, ki
preprečujejo zibanje naprave in
prenos tresljajev.
Toplotni izmenjevalec
Velikopovršinski ploščni protitočni
toplotni izmenjevalec z izkoristkom
do 90 %. Robustne aluminijaste
izvedbe enostaven za demontažo
za potrebe čiščenja. Odstranljiv je
le z nekaj potezami.
Dovajanje zraka
Dva visokozmogljiva, energijsko
varčna EC motorja z izredno nizko
hrupnostjo, z nazaj ukrivljenimi
lopaticami zagotavljata najvišjo
energetsko učinkovitost. Posebna
regulacijska tehnologija omogoča
regulacijo konstantnega tlaka ali
konstantnega volumna.
Opomba
Prostostoječa izvedba je na voljo le
na zahtevo.
Cevni priključki
Priključki dovodnega, odvodnega,
zunanjega in izpušnega zraka
omogočajo enostavno priključitev
cevi brez križanj za dimenzije cevi
400 mm. Napravo se lahko namesti
tudi zrcalno, tako da so priključki
zunanjega/izpušnega in
dovodnega/odvodnega
zraka lahko na levi ali desni strani.
Priključek kondenzata
Zaradi lažjega vzdrževanja naprave
je pod toplotnim izmenjevalcem
ločena posoda za kondenzat. Na
priključek za odtok, ki je nameščen
s strani zraven priključne omarice,
je že pritrjena odtočna cev.
30
Zračni filter
Standardna oprema:
Čist dovod zunanjega zraka preko
F7 filtra. Odpadni zrak se filtrira
preko F5 filtra pred vsopom v
toplotni izmenjevalec. Vsi filtri
imajo nadzor padca tlaka in se
enostavno zamenjajo.
Zaščita pred zmrzaljo
Električni predgrelec segreje
dovodni zunanji zrak pri zelo nizkih
temperaturah in tako omogoča
nemoteno delovanje naprave in
preprečuje zamrznitev toplotnega
izmenjevalca.
Regulacija moči
Naprava je dobavljiva z izpopolnjenim nadomentnnim nastavljalnikom z zaslonom na dotik, ki z
uporabniku prijaznimi posluževalnimi okni omogoča naslednje
funkcije:
Direktno upravljanje preko zaslona
na dotik.
Prosto nastavljive obratovalne
stopnje znotraj celotnega
obratovalnega območja.
Izbiro med režimom regulacije
konstantnega tlaka ali konstantnega volumna.
Prezračevanja, prilagojenega
dejanskim potrebam s pomočjo
senzorja vlage ali senzorja CO2.
Regulacijo preko nadzornega
sistema zgradbe preko RS 485.
Prvi zagon (avtomatska nastavitev
karakteristik naprave).
Regulacijo zunanjih loput.
Priključek kontaktov za javljanje
požara.
Nastavitev tedenskega in
dnevnega programa.
Nadzor nad umazanostjo filtrov
preko nadzora padca tlaka.
Prikaz obratovalnega stanja,
motenj in opozorila za menjavo
filtrov.
Različni nivoji dostopa.
Grelni register
(KWL EC.. Pro WW)
Integrirani vodni grelec skrbi za
ekonomično ogrevanje dovodnega zraka. Želena temperatura se
preprosto nastavi na nastavljalniku. Za regulacijo grelca je
priporočena hidravlično enoto
(WHSH 1100 24V (0-10 V),
dodatek).
WHSH 1100 24 V (0-10 V) Št. 8819
Poletni režim
Za dodatno udobje je serijsko
vgrajena avtomatska bypass
funkcija.
Električni priključek
Naprava ima ob strani nameščeno
lahko dostopno priključno
omarico. Na spodnji strani ohišja
je servisno stikalo za vzdrževalna
dela, ki je s ključavnico zaščiteno
pred nedovoljenimi posegi.
Drugi dodatki
KWL periferija
- Cevni razvod
- Dodatni elementi
Detajli dodatne opreme
Zračne rešetke, cevi, sestavni kosi,
strešni prehodi, izpušni elementi.
Heliosov glavni katalog
KWL EC 2000 D Pro in Pro WW
Tehnični podatki
Dodatki za tip .. WW
Hidravlični sklop
Regulira pretok skozi vodni grelec s
pogonom tripotnega ventila 24 V (010 V) in s tem prenos toplote na
dovodni zrak. Dobavljiv je celoten
sklop vključno z VL-/RL temperaturnim prikazom, obtočno črpalko in
priključnimi cevmi.
WHSH 1100 24V (0-10V) Št. 8819
KWL EC 2000 D Pro
Frekvenca
Odvod
Dovod
LWA
LWA
Hz
dB(A)
dB(A)
Total 125
59
56
77
66
∆pstat
[Pa]
250
52
68
500
48
67
1k
49
72
2k
47
69
4k
45
69
8k
40
64
Obratovalna območja po
meritvah PHI:
Osnovno prezračevanje
Nazivno prezračevanje
Intenzivno prezračevanje
Dodatki za vse tipe
Prehodni kos
Simetrični prehodni kos za priklop
na cevne sisteme preseka Ø 400
mm. Enostavna montaža s štirimi
pritrdilnimi vijaki.
KWL-ÜS 2000 D
Št. 4208
Pretok [m3/h]
Fleksibilni spoj
Za zmanjšanje vibracij na cevnem
sistemu. Komplet vključuje 2
objemki.
FM 400
Št. 1676
Mere so v mm
CO2 senzor
Za uravnavanje koncentracije CO2
v bivalnem prostoru. Senzor krmili
prezračevalno napravo v celotnem
obratovalnem območju tako, da
ostane koncentracija CO2 pod
nastavljeno vrednostjo. Možna je
priključitev enega CO2 senzorja ali
enega senzorja relativne vlage.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-CO2
Št. 9988
Nadomentni nastavljalnik
Funkcije, ki so opisane na levi, se
nadzorujejo s pomočjo inovativnega nadometnega nastavljalnika, ki
je dobavljiv skupaj z napravo.
Rokovanje je enostavno preko
grafičnih simbolov s kratkimi
pojasnili preko zaslona na dotik.
Priklop nastavljalnika se izvede
preko kabla dolžine 5 m, ki je tudi v
obsegu dobave.
Nadomestni zračni filtri za oba
modela naprave
1 filter F5
ELF-KWL 2000 D/5
Št. 4197
1 filter F7
ELF-KWL 2000 D/7
Št. 4204
Senzor vlage
Za uravnavanje relativne vlažnosti
v prostoru senzor vlage krmili
prezračevalno napravo v področju
celotnega obratovalnega območja
tako, da ostane vrednost vlažnosti
pod nastavljeno mejno vrednostjo.
Mogoča je priključitev enega CO2
senzorja ali enega senzorja vlage.
Mere v mm (Š x V x G) 95 x 97 x 30
KWL EC-FF
Št. 9989
Tehnični podatki
KWL EC 2000 D
Tip naprave
Za stropno montažo
Pretok zraka po stopnjah 1)
do-/odvodni zrak [m3/h]
Glasnost dB(A) 2)
dovod LWA (zvočna obremenitev)
odvod LWA (zvočna obremenitev)
Nazivna moč ventilatorjev 2xW
Napajanje
Št.
KWL EC 2000 D Pro
4175
KWL EC 2000 D
Z vodnim grelcem
Tip naprave
KWL EC 2000 D Pro WW
Št.
4176
1800
1150
720
1800
1150
720
77
59
67
50
57
40
77
59
67
50
57
40
245
150
395
245
150
395
400 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
6.2 / – / –
6.2 / – / –
- predgretje
10.1 / 10.1 / 10.1
10.1 / 10.1 / 10.1
- skupaj
16.3 / 10.1 / 10.1
Nazivni tok [A] - prezračevanje
Vodni grelec [kW]
Električni predgrelec [kW]
Poletni obhod - Bypass
Priklop po vezalni shemi št.
Temp. delovno območje
Približna teža [kg]
1) Obratovalne točke po PHI (Passive House Institute).
–
16.3 / 10.1 / 10.1
8.1 (pri 60/40 °C), 7.3 (pri 50/40 °C) in 4.6 (pri 40/30 °C)
7.0
7.0
avtomatski
avtomatski
1008
1008
– 20 °C do +40 °C
– 20 °C do +40 °C
265
270
2) Merjeno pri 100 Pa.
31
KWL®-periferija
Razdelilec zraka
Talna komora
z rešetko
FlexPipe® cev
“Vse iz enega središča” za popoln prezračevalni
sistem s povratkom toplote iz Heliosa.
32
KWL®-periferija
KWL® dodatna oprema
Idealno prilagojeni dodatki
povečujejo funkcionalno
celovitost KWL® sistemov.
HygroBox deluje skozi vse
leto kot aktivni vlažilec, ki
zagotavlja zdrav zrak v
prostoru z zadostno vlago
in preprečuje drage
poškodbe na pohištvu,
tleh in oblogah.
Opcijski zračni ali tekočinski zemeljski kolektor
zvišuje učinkovitost
prezračevalne naprave, ki
prihrani še več energije v
zimskem času in zagotavlja prijetno hlajenje v
vročih dneh.
KWL® distribucijski sistem
zraka
Helios nudi rešitve za vse
instalacijske tipe in zahteve. Perfektna rešitev za
energetske obnove je
nadometni sistem RenoPipe, ki se preprosto pritrdi v
kot med strpom in steno.
FlexPipe® sistem gibljivih
cevi je primeren zaradi
velike prilagodljivosti in se
lahko vgradi v ali nad
betonsko ploščo.
IsoPipe® je idealen za
dovod zunanjega zraka in
izpuh. Primeren je tudi za
dovode in odvode v kleti
in hladnih prostorih.
KWL® dodatki
Najrazličnejši dodatki
dopolnjujejo celotni
koncept Heliosovega
programa prezračevanja z
rekuperacijo odpadne
toplote.
Na voljo so različni dovodni in odvodni ventili,
lopute, dušilci, rešetke,
omejevalci pretoka,
komponente za regulacijo
temperature, grelni
registri, filtri, …
Stropna komora za
dovod ali odvod
33
KWL ® HygroBox
Aktivno vlaženje za zdravo klimo
KWL HB..
KWL HB 250.. L
511
Smer zračnega toka
Mere so v mm
KWL HB 250 WW L,
KWL HB 250 EH L
KWL HB 500 WW L
in
Smer zračnega toka
Razvit za prezračevalne sisteme
v stanovanjskih stavbah in
pisarnah. Helios HygroBox, je
namenjen samodejnemu
doseganju zdrave klime z
idealno vlažnostjo skozi vse
leto.
Prednosti
Konstantna klima v prostorih z
idealno vlažnostjo.
Preprečuje škodo na pohištvu,
lesenih talnih površinah in
starinah.
Krepitev obrambnih sposobnosti
telesa zaradi skrajšanja življenjske
dobe bakterij in virusov.
Zmanjšana vsebnost drobnega
prahu in elektrostatičnega naboja
v prostoru.
Posebne lastnosti HygroBox
Stalen dotok vlažnega in
segretega zraka v bivalne
prostore.
Zaradi principa naravnega
izhlapevanja vode je preprečena
prekomerna vlažnost.
Higienska neoporečnost z UV-C
dezinfekcijo.
Popolnoma avtomatski obratovalni režim s samodejnim poletnim
izklopom.
Nizki vzdrževalni stroški in
enostavna namestitev.
Nizki obratovalni stroški zaradi
uporabe energije izhlapevanja
obstoječega sistema ogrevanja.
Princip delovanja
HygroBox je aktivna vlažilna
naprava za integracijo v nov ali
obstoječ KWL prezračevalni sistem
z izkoristkom odpadne toplote.
Svež zunanji zrak se vodi preko
toplotnega izmenjevalca KWL
naprave in prevzema toploto iz
odvodnega zraka. V primeru
uporabe entalpijskega izmenjevalca, ki vrača tudi delež vlage, se
HygroBox uporablja le v primeru
zdravstvenih težav ali če je
vlažnost še vedno prenizka
34
(poslovni prostori ipd.). Segret
zrak gre nato skozi HygroBox, kjer
se avtomatsko navlaži po principu
naravnega izhlapevanja vode.
Rotor z lamelami neprestano
dovaja iz vodne kopeli vodne
molekule in vlaži površino lamel
na strani segretega dovodnega
zraka.
Ne glede na obratovalni režim
KWL sistema in ne glede na
zunanji vremenski vpliv HygroBox
vzdržuje nastavljeno konstantno
relativno vlažnost in tako vzdržuje
zdravo bivalno okolje z idealno
vlažnostjo zraka.
Dobava
Kompaktna enota, pripravljena za
priklop vključno z vodno cevko in
vodnim filtrom.
Grelni register
HygroBox je opremljen z vodnim
(tip WW) ali električnim grelnim
registrom (tip EH). Dovodni zrak se
pred navlažitvijo segreje in tako
pridobi potrebno energijo za
izhlapevanje. Obenem pa dobimo
prijetno temperaturo dovodnega
zraka.
Pri nizkotemperaturnih ogrevalnih
sistemih z manjšim pretokom
vode (npr. toplotna črpalka) lahko
na priključke HygoBox-a
priljučimo tudi nizkotemperaturni
grelni register (KWL-NHR.. z
ostalimi dodatki) kot dodatno
ogrevanje.
Poletni režim obratovanja
Pri dovolj visoki vlažnosti
zunanjega zraka (npr. poleti) se
HygroBox avtomatsko preklopi v
režim pripravljenosti. Vode ni v
napravi in rotor miruje.
Padec tlaka [Pa]
Mere so v mm
Na sliki: KWL HB.. WW L
KWL HB 250 WW
KWL HB 250 EH
KWL HB 250 WW z grelnim
registrom (nizkotemp.)
KWL HB 500 WW
Pretok zraka [m³/h]
Namestitvena shema KWL HB.. WW R
HygroBox z vodnim
grelnim registrom,
desna izvedba
(KWL.. WW R)
Sistem izoliranih kanalov (IP)
Fasadna
kombinirana
rešetka (IP-FKB)
Priklop
odpadne
vode
KWL naprava
(npr. KWL EC
370 Pro R)
Priklop
pitne vode
Črpalno mešalni sklop
Vodni
filter
= Dovod
= Odvod
= Zajem
= Izpuh
KWL® HygroBox
Dodatna oprema - tehnični podatki
KWL-NHR
Nizkotemperaturni vodni grelni
register (za KWL-HB.. WW)
Opis
V povezavi z nizkotemperaturnim
vodnim grelnim registrom (tip.
..WW) je priporočljiva namestitev
dodatnega grelnega registra na
izhodu zraka iz HygroBox-a, ki
kompenzira ohlajanje zraka
zaradi izhlapevanja.
Zunanji temperaturni senzor
grelnega registra (vključena v
dobavi) se namesti približno 50
cm za registrom, v dovodni zračni
kanal.
Dodatna oprema
Nizkotemperaturni grelni register
- za KWL 250 WW..
KWL-NHR 250
Št. 5628
- za KWL 500 WW..
KWL-NHR 500
Št. 5633
KWL-PMA
KWL-WF
KWL-UVR, KWL-OME
Sklop črpalke in mešalnega
ventila (za KWL-HB.. WW)
Rezervna UV-C žarnica in
osmozna membrana (za vse tipe)
Opis
Helios HygroBox naprave so
opremljene s konstantno
samodejno UV-C dezinfekcijo, ki
učinkovito ubija vse mikroorganizme.
Poleg tega se samodejno
spreminja količina vode v
uparjalni kadi glede na trdoto in
intenziteto izhlapevanja.
Higienska varnost HygroBox-a je
dokumentirana s strokovnim
mnenjem in certifikatom.
Opis
Za priključitev HygroBox-a na
obstoječi tokokrog centralnega
ogrevanja.
Sestavljen je iz:
- 1 kos: obtočna črpalka (230 V)
- 2 kosa: vijačni spoji, R 1/2a/15
mm MS (medenina)
- 1 kos: tripotni mešalni ventil s
servo motorjem (230 V), Rp1/2’’,
DN 15, čas delovanja 120
sekund
Dodatna oprema
Sklop črpalke in mešalnega ventila
- za KWL 250 WW..
KWL-PMA 250
Št. 5629
- za KWL 500 WW ..
KWL-PMA 500
Št. 5634
Rezervni vodni filter
(za vse tipe)
Vodni filter na dovodni strani
oskrbe z vodo je potrebno
zamenjati vsakih 6 mesecev. Na
zaslonu higro komore se pojavi
opozorilo za potrebno menjavo
filtra.
Dodatna oprema
Rezervni vodni filter
KWL-WF
Št. 5630
Dodatna oprema
Rezervna UV-C žarnica
KWL-UVR
Št. 5631
Rezervna osmozna membrana
KWL-OME
Št. 5632
Tehnični podatki
Desna izvedba (zajem zraka na desni)
Leva izvedba (zajem zraka na levi)
Z električnim grelnim registrom
Za KWL® enote do 250 m3/h
Tip
Št.
Z vodnim grelnim registrom
Za KWL® enote do 250 m3/h
Tip
Št.
Za KWL® enote do 500 m3/h
Tip
Št.
KWL HB 250 EH R
KWL HB 250 EH L
KWL HB 250 WW R
KWL HB 250 WW L
KWL HB 500 WW R
KWL HB 500 WW L
0963
0962
0923
0922
Nastavljiva relativna vlažnost dovodnega zraka [%]
40-60
40-60
40-60
Nastavljiva temperatura dovodnega zraka [°C]
15-25
15-25
15-25
Maksimalen pretok zraka [m3/h]
250
250
500
Maksimalna poraba električne energije [W]
1400
100
100
Grelna moč [W]
1300
2000
4200
Napajanje
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
3/4“
3/4“
3/4“
Vodna drenaža za odpadno vodo [Ø mm]
40-50
40-50
40-50
Teža (neto/v obratovanju) približno [kg]
25/28
25/28
46/61
–
KWL-PMA 250
KWL-PMA 500
–
5629
5634
–
KWL-NHR 250
KWL-NHR 500
Priključek za svežo vodo
0981
0980
Pripomočki
Črpalka z mešalnim sklopom
Št.
Nizko temperaturni grelni register
Št.
UV-C žarnica
Št.
Vodni filter
Št.
Osmozna membrana
Št.
–
5628
5633
KWL-UVR
KWL-UVR
KWL-UVR
5631
5631
5631
KWL-WF
KWL-WF
KWL-WF
5630
5630
5630
KWL-OME
KWL-OME
KWL-OME
5632
5632
5632
35
Tekočinski zemeljski kolektor SEWT
SEWT set
Tekočinski zemeljski kolektor
SEWT znatno zvišuje učinkovitost prezračevalne naprave z
izkoristkom odpadne toplote.
SEWT prihrani še več energije in
znižuje stroške ogrevanja na
minimum. Optimalna dopolnitev prezračevalne naprave z
izkoristkom odpadne toplote.
Opis delovanja
Tekočinski zemeljski kolektor
SEWT izkorišča v zemlji
akumulirano toploto, ki je
relativno konstantne temperature. Zemeljski kolektor se
položi v zemljo na globino okoli
1,5 m. Hidravlični sklop skrbi
za cirkulacijo medija po
kolektorju v odvisnosti od
zunanje temperature. Medij v
kolektorju deluje kot prenosnik
toplote in preda toploto
dovodnemu zraku v modulu
toplotnega izmenjevalca.
Učinki:
V hladnem delu leta se mrzli
dovodni zrak predgreje za do 14
°C. Tako se zunanji zrak
ponavadi segreje nad 0 °C in
tako ni nevarnosti nabiranja
ledu na toplotnem izmenjevalcu prezračevalne naprave. Višja
temperatura dovodnega zraka
pozitivno vpliva na energijsko
bilanco in izkoristek naprave.
Dodatno segrevanje dovodnega zraka je tako potrebno samo
v izredno hladnih dneh.
V vročih poletnih dneh deluje
zemeljski kolektor kot hladilec
zraka in tako znatno ohladi zrak
še pred prezračevalno napravo.
V prehodnem obdobju se
pretok medija v kolektorju
prilagaja v odvisnosti od
termostatsko merjene zunanje
temperature. Rezultat je
prihranek energije in prijetna
bivalna klima v prostorih.
36
Nasveti za načrtovanje
Za čimboljši prenos toplote
preko zemeljskega kolektorja se
mora kolektor položiti v zemljo
na globino najmanj 1,2 m, ker je
tam preko leta relativno
konstantna temperatura od 8
do 12 °C. Temperatura zemlje je
z globino zmeraj bolj konstantna.
Za izboljšanje prenosa toplote
mora biti cev kolektorja v
tesnem stiku z zemljo in jo zato
položimo v peščeno posteljico.
Pri paralelnem polaganju
kolektorja morajo biti cevi med
seboj razmaknjene za najmanj
0,5 m (od ene do druge cevi).
Kot alternativa polaganju
kolektorja v zemljo na globini
1,5 m obstaja tudi možnost
vrtine.
Dobava
Celoten funkcionalen sklop je
dobavljiv v kompletu. Komplet
zagotavlja funkcionalnost
sistema in prileganje posameznih komponent. Zaradi
kompaktnega pakiranja opreme
je tudi transport enostavnejši.
Sistem je dobavljiv v treh
sklopih, ki so opisani na
naslednji strani.
SEWT set
Shema delovanja
Za preprečevanje nabiranja kondenzata je predviden sistem izoliranih cevi
IsoPipe®. Alternativa je cev iz pocinkane pločevine z dodatno izolacijo.
Montažna shema
Tekočinski toplotni
izmenjevalec s filtrom Avtomatski odzračevalni
ventil
Pred
dežjem
zaščitena
rešetka
(dodatek)
Obratovalno
stikalo
Povezava toplotnega
izmenjevalca
in hidravličnega modula *
zunanji
termostat
Izolirani hidravlični modul
z varnostno opremo
Priključna
doza
Št. 2564
Stenska pentracija cevi
zemeljskega kolektorja
Prednosti
Dodatno predgretje in
preprečevanje zmrzovanja v
hladnem delu leta.
Prijetno naravno hlajenje v
vročih dneh.
Montažni komplet s prilegajočimi se komponentami.
PE-HD cev s spojkami
Ekspanzijska posoda z
razbremenilnim ventilom
in nastavkom za stensko
montažo.
Tekočinski zemeljski kolektor SEWT
Tehnični podatki
SEWT-W
SEWT-H
SEWT-E
Vse mere so v mm
Modul izmenjevalca toplote
Opis
Visokozmogljivi tekočinski
toplotni izmenjevalec z
aluminijastimi lamelami za
optimalen prenos toplote na
zunanji zrak. Zunanji priključki so
bakreni Ø 12 mm.
Dvostensko kompletno izolirano
belo pobarvano pločevinasto
ohišje z 20 mm izolacijo in
montažno konzolo za stensko ali
stropno montažo.
Zračni priključki premera 180 mm
z dvojnimi objemnimi tesnili.
Variabilna smer pretoka zraka s
prenastavljivim filtrom.
Vgrajeni zračni filter G3
preprečuje vstop umazaniji,
insektom, itd.
Enostavna odstranitev revizijskega pokrova brez orodja, za
dostop do filtra.
Priložen sifon za odvod
kondenzata Ø 1/2“.
Dodatki
Rezervni filtri (3 kosi)
ELF-SEWT-F
Cev zemeljskega kolektorja s
spojkama in 20 L glikolnega
medija
Hidravlični modul in krmiljenje
Opis
Kompleten hidravlični montažni
sklop z vsemi komponentami za
priklop tekočinskega zemeljskega
kolektorja in ustreznih krmilnih
naprav za avtomatsko in ročno
delovanje naprave.
Obseg dobave
Obtočna črpalka medija (230 V)
montirana v izoliranem nosilcu z
zaščito.
Temperaturni prikaz dovoda in
odvoda.
Avtomatski odzračevalnik s
protipovratnim ventilom.
Membranska 12 litrska ekspanzijska posoda s priključkom 3/4''
vključno s stensko montažno
konzolo in razbremenilnim
ventilom.
Termostatski modul
z dvema nastavitvenima vrednostima
za avtomatski
preklop režima iz
zimskega na poletni.
Stikalo za preklop med avtomatskim režimom termostata in
ročnim režimom (vključno s
priključno dozo).
Tehnični podatki ta termostat
16 A (4 A ind.)
Obremenitev
230 V, 50/60 Hz
Napajanje
Stopnja zaščite
Vezalna shema št.
Temperaturno območje
Opis
Gibljive PE-HD (visokotlačni
polietilen) cevi zemeljskega
kolektorja, debelina stene 2,9
mm, zunanji premer 32 mm,
dobavljiv v 100 m kolutu.
Specialno razvit za zemeljski
kolektor.
Spojke iz visoko kakovostnega
polipropilena (PP) za priklop
kolektorja na hidravlični sklop.
Priključni komplet (32-1'')
zagotavlja aktivno tesnenje.
20 L kantica glikolne raztopine
brez amoniaka in nitritov zadošča
za polnjenje sistema s 25%
mešanico glikola in vode.
IP 54
SS-906
2 x 0 – 40 °C
Tehnični podatki za hidravlični modul
Nazivni tok
0.2 A
Napajanje
230 V, 50 Hz
Moč, 3-Stpnje
25, 35, 45 W
Stopnja zaščite
IP 44
Št. 2568
Nasvet
SEWT – komplet garantira poleg
ugodnejše cene za komplet tudi
funkcionalnost in natančno
prileganje komponent.
Tip
Št.
SEWT set
2564
Tehnični podatki za SEWT-W
Padec tlaka v toplotnem izmenjevalcu
Z upoštevanim čistim G3 filtrom
∆p
[Pa]
Izstopna temperatura poleti
Izstopna temperatura pozimi
∆T
[°C]
∆T
[°C]
Zunanja temperatura je 28 °C
Zunanja temperatura je -12 °C
t = 12 °C
t = 10 °C
t = 8 °C
pretok [m3/h]
pretok [m3/h]
t = 12 °C
t = 10 °C
t = 8 °C
pretok [m3/h]
Posamezne komponente SEWT
sistema
Tip
Št.
SEWT-W
2565
SEWT-H
2566
SEWT-E
2567
37
Zračni zemeljski kolektor LEWT
LEWT set
Zračni zemeljski kolektor LEWT
znatno zvišuje učinkovitost
prezračevalne naprave z izkoristkom odpadne toplote.
Prednosti
Dodatno predgretje v hladnem
delu leta brez dodatne porabe
energije.
Preprečitev zamrznitve toplotnega izmenjevalca.
Prijetno naravno hlajenje v vročih
dneh.
Dodatno segrevanje zunanjega
zraka je potrebno samo pri zelo
nizkih temperaturah.
Montažni komplet z natančno
prilegajočimi se komponentami.
Opis delovanja
Zračni zemeljski kolektor LEWT
izkorišča v zemlji akumulirano
toploto, saj je na globini 1,5 m čez
leto relativno konstantna
temperatura. Prezračevalna
naprava ne zajema direktno
zunanjega zraka, ampak zrak iz
zemeljskega kolektorja, ki je
položen v globini cca. 1,2 do 1,5
m in je dolg najmanj 40 m.
Učinki:
V hladnem delu leta se mrzel
dovodni zrak predgreje za do
14 °C. Tako se zunanji zrak
ponavadi segreje nad 0°C in ni
nevarnosti nabiranja ledu na
toplotnem izmenjevalcu
prezračevalne naprave. Višja
temperatura dovodnega zraka
pozitivno vpliva na energijsko
bilanco in izkoristek naprave.
Dodatno segrevanje dovodnega
zraka je tako potrebno samo v
izredno hladnih dneh.
V vročih poletnih dneh deluje
zemeljski kolektor kot hladilec
zraka in tako znatno ohladi zrak že
pred prezračevalno napravo.
V prehodnem obdobju se zajema
zunanji zrak preko kolektorja
ali direktno skozi zunanjo rešetko
avtomatsko, v odvisnosti od
termostatske meritve zunanje
temperature. Električna bypass
loputa avtomatsko regulira
idealno izbiro zajema zunanjega
Shematski prikaz polaganja kolektorja pri podkleteni hiši.
Zemeljski kolektor se priključi skozi podzemno stensko penetracijo.
Kondenzat odteka skozi križni kos s sifonom v kletnem prostoru.
Shema vgradnje
Nasveti za načrtovanje
Za čimboljši prenos toplote preko
zemeljskega kolektorja se mora
kolektor položiti v zemljo na
globino najmanj 1,2 m, ker je tam
preko celega leta relativno
konstantna temperatura med 8 in
12 °C. Temperatura zemlje je z
globino konstantnejša.
Pri polaganju kolektorja je
potrebno paziti na ustrezen
naklon cevi (najmanj 2%) zaradi
odvoda kondenzata.
Za izboljšanje prenosa toplote
mora biti cev kolektorja v tesnem
stiku z zemljo in jo zato položimo
v peščeno posteljico. Pri
paralelnem polaganju kolektorja
morajo biti cevi med seboj
razmaknjene za najmanj 1 m (od
ene do druge cevi).
Za preprečitev prevelikega padca
tlaka mora biti radij krivljenja
kolektorja najmanj 1 m.
zraka. Temperatura dovedenega
zunanjega zraka se tako
energijsko prilagaja notranjim
potrebam. Rezultat je prihranek
energije in prijetna bivalna klima
v prostorih.
Dobava
Celoten funkcionalen sklop je
dobavljiv v kompletu. Ta
zagotavlja funkcionalnost sistema
in odlično prileganje posameznih
komponent. Zaradi kompaktnega
pakiranja opreme je tudi
transport enostavnejši. Sistem je
dobavljiv v treh sklopih, ki so
opisani na naslednji strani.
Komplet omogoča enostavno in
hitro montažo in zanesljivo
delovanje.
LEWT set
Št. 2977
Shematski prikaz polaganja kolektorja za nepodkletene hiše.
Zemeljski kolektor se priključi skozi talno penetracijo. Vzdrževanju in
odvodu kondenzata je namenjen revizijski jašek.
Shema vgradnje
Zajemna fasadna rešetka
Min. 2 % naklon zaradi odvoda kondenzata,
dolžina cca. 35 - 50 m
Zidna penetracija
Pokrov revizijske
odprtine
Zajemni zrak proti KWL napravi
Bypass loputa
min. 1 m
Zajemni
stebriček
1.1 m
Zajemni zrak proti KWL napravi
Zrakotesni jašek za
odvod kondenzata
Betonski
venec
min. 1.2 m
Cev zemeljskega kolektorja
38
Regulacijska omarica
Bypass loputa
min. 1.2 m
Betonski
venec
Globina polaganja
min. 1 m
Zunanji termostat
Regulacijska omarica
Zunanji termostat
Zajemna fasadna rešetka
1.1 m
Zajemni
stebriček
Sifon za odvod
kondenzata
min. 2 % in 35 - 50 m
Pokrov
revizijske odprtine
Talna penetracija
Sifon za odvod
kondenzata
Zračni zemeljski kolektor LEWT
Dobavni sklopi - tehnični podatki
LEWT-E+M
LEWT-A
LEWT-S+F
Vse mere so v mm
Cev zemeljskega kolektorja in
stenska penetracija LEWT-E+M
Zajemni stebriček zunanjega
zraka LEWT-A s filtrom
Opis
Gibljiva zunaj narebrana in
znotraj gladka cev zemeljskega
kolektorja z majhnim zračnim
uporom; Ø 200 mm.
Opis
Zajemni stebriček za zunanji
zraka iz nerjaveče pločevine.
Cev zračnega zemeljskega
kolektorja je razvita posebej za ta
namen. Narejena je iz toksikološko in fiziološko neoporečnega
polietilena (PE-HD).
Antibakterijske in antistatične
gladke notranje stene kolektorja.
Enostavno čiščenje.
100 % brez vonja in preverjene
kakovosti.
PE-HD material dosega 2 krat
višjo toplotno prevodnost kot PP
in 2,5 krat višjo kot PVC.
Cev kolektorja je dobavljiva v
dveh kolutih po 25 m, vključno s
povezovalno spojko in tesnili.
Minimalna priporočljiva dolžina
kolektorja je 40 m.
Povezava med stebričkom in
zemeljskim kolektorjem je z
enostavnim natikanjem na cev in
pritrjanjem na betonski venec
skozi katerega poteka cev.
Vsi deli so iz nerjaveče pločevine.
Z vgrajenim vrečastim G3 filtrom
preprečuje vstop umazaniji in
insektom.
Filter je za potrebe čiščenja in
zamenjavo z odstranitvijo kape
stebrička z eno potezo odstranljiv.
Dodatki
Nadomestni filter (v kompletu so
3 kosi)
ELF-LEWT-A
Št. 2975
Opis
Samodejni preklop med
zajemanjem zraka preko
zemeljskega kolektorja ali
direktno skozi fasadno rešetko, se
regulira preko termostatske
meritve zunanje temperature.
Temperaturo za direktno
vsesavanje se nastavi na samem
termostatu.
Možna je ročna nastavitev režima
obratovanja.
Obseg dobave
Bypass loputa DN 200 z 230 V
motorjem na zunanji strani
T-kosa.
Križni kos za priklop na stensko
penetracijo vključno z revizijsko
odprtino za čiščenje, zbiralnikom
kondenzata in sifonom.
Fasadna zajemna rešetka
preprečuje vdor dežja, majhnih
živali in večjih insektov v zunanjo
izolirano cev prezračevanja.
Regulator in
termostat za
avtomatsko in ročno
krmiljenje bypass
lopute. Termostat se
montira na severno stran objekta
na višino 1m nad tlemi.
Mere v mm š 200 x h 90 x g 70.
Stikalna omarica z dvojnim
menjalnim stikalom za naslednje
režime obratovanja:
- avtomatsko termostatsko
obratovanje
- ročno - preko
zemeljskega
kolektorja
ali direktno
zajemanje s fasade.
Mere v mm
š 110 x h 180 x g 100.
Tehnični podatki termostata
Obremenitev
Napajanje
16 A (4 A ind.)
230 V, 50/60 Hz
Stopnja zaščite
Vezalna shema št.
Temp. delovno območje
V dobavi je tudi stenska
penetracija iz polipropilena DN
200 s pripadajočimi tesnili.
IP 54
SS-798.1
2 x 0 – 40 °C
Tehnični podatki pogona lopute
Napajanje
Zemeljski kolektor, stenska
penetracija in tesnila dosegajo
stopnjo zaščite IP67.
Dodatna spojka vključno z
dvemi tesnili.
LEWT-MU
Št. 2971
Krmiljenje in prehodni elementi
LEWT-S+F
Padec tlaka v zajemnem stebričku z G3
filtrom in 40 m zemeljskega kolektorja
∆p
[Pa]
1.5 W
Stopnja zaščite
IP 54
Nasvet
Posamezne komponente LEWT
sistema je možno naročiti tudi
ločeno:
Tip
LEWT-E+M
LEWT-S+F
LEWT-A
m3/h
230 V, 50/60 Hz
Moč
Št.
2991
2990
2992
Možno je naročiti tudi dodatne
povezovalne spojke in tesnila.
39
Razvodni sistem zračnih kanalov RenoPipe
Za nadometno namestitev med steno in strop
Pametna rešitev razvita za
energetsko prenovo objektov.
Sistem združuje zračne kanale z
estetsko zunanjostjo. Glavne
prednosti sistema so:
hitra in preprosta namestitev
mogoča tudi v nastanjenih
objektih,
suha montaža,
majhno število sestavnih
komponent,
ekonomičnost z le nekaj
komponentami in brez
komponent za odvod zraka.
RenoPipe - nadometni razvod zraka
Montaža
Dolžina RenoPipe kanalov se
enostavno prilagodi z natančnim
žaganjem.
Nadometna montaža med strop
in steno s pomočjo sistema na
„klik“. Komponente se enostavno
natakne na pritrdilne elemente.
Kombinirana razvodna komora
Vse mere so v mm
Kombinirana razvodna komora
Dolg spojni kos
Kratek spojni kos
RenoPipe kombinirana razvodna
komora, dovod zraka desno
Kompaktna razvodna komora iz
pocinkane jeklene pločevine z
zvočno izolativno oblogo na notranji
strani. Deluje kot zbiralec odpadnega zraka, in razdelilec svežega zraka
ter dušilec zvoka. Zunanji priključki
2 x DN 125, 2 x DN 100 za odvod, 2 x
DN 100 za dovod zraka. Vključuje
revizijsko odprtino in pokrov.
RP-KVK 3-100/125 R
Št. 3048
Ravni kanal
RenoPipe kombinirana razvodna
komora, dovod zraka levo
Kompaktni razvodna komora iz
pocinkane jeklene pločevine z
zvočno izolativno oblogo na notranji
strani. Deluje kot zbiralec odpadnega zraka, in razdelilec svežega zraka
ter dušilec zvoka. Zunanji priključki
2 x DN 125, 2 x DN 100 za odvod, 2 x
DN 100 za dovod zraka. Vključuje
revizijsko odprtino in pokrov.
RP-KVK 3-100/125 L
Št. 3038
T-kos
Dolg spojni kos
Sestavljen iz tesnilne spojke DN 100
iz odpornega polipropilena z dvema
gumijastima ustnima tesniloma za
zrakotesno povezavo kanalov.
Nastavek za enostavno pritrditev
spojke na strop ali steno je v obsegu
dobave.
RP-LV
Št. 3029
Notranji kot
Kratek spojni kos
Sestavljen iz tesnilne spojke DN 100
iz odpornega polipropilena z
gumijastima ustnima tesniloma za
zrakotesno povezavo z RenoPipe
prehodnimi kosi (kotni in stenski
prehodni kosi).
RP-KV
Št. 3030
Zunanji kot
Značilnosti in prednosti
Komponente so izdelane iz visoko
stisnjene EPS plastike v beli barvi,
ki jih je mogoče prebarvati.
Hitra nadometna suha montaža,
brez zamudnih gradbenih del za
prekrivanje kanalov.
Montaža distribucijskih zračnih
kanalov
Odvodni zrak iz kuhinje in
kopalnice se zbira neposredno v
zvočno izolirani kombinirani
razvodni komori. Odvodni zračni
kanali in dušilci niso potrebni.
Gumijasta ustna tesnila zagotavljajo zrakotesno spajanje
celotnega RenoPipe sistema.
Ravni kanal
(pakiranje = 4 kosi) *
Kanalski kos z gladkim, kvadratnim
profilom. Notranji premer DN 100,
dolžina 1 m.
RP-K
Št. 3061
Ravni kanal s štukaturnim
profilom
(pakiranje = 4 kos) *
Enako kot zgoraj, vendar z vizualno
privlačnim štukaturnim profilom.
RP-SK
Št. 3065
T-kos
(pakiranje = 4 kos) *
Kompaktni T-kos za gladki,
kvadratni profil. Znotraj DN premera
100/100/100.
RP-T
Št. 3062
T-kos s štukaturnim profilom
(pakiranje = 4 kos) *
Enako kot zgoraj, vendar z vizualno
privlačnim štukaturnim profilom.
RP-ST
Št. 3066
Notranji kot (pakiranje = 2 kosa) *
90 ° notranji kot v obliki kompaktne
kocke z gladkim, kvadratnim
profilom. Notranji premer DN 100.
RP-IW
Št. 3075
Notranji kot s štukaturnim
profilom
(pakiranje = 2 kos) *
Enako kot zgoraj, vendar z vizualno
privlačnim štukaturnim profilom.
RP-SIW
Št. 3077
Zunanji kot
(pakiranje = 2 kos) *
90 ° zunanji kot v obliki kompaktne
kocke z gladkim, kvadratnim
profilom. Notranji premer DN 100.
RP-AW
Št. 3076
Zunanji kot s štukaturnim
profilom
(pakiranje = 2 kos) *
Enako kot zgoraj, vendar z vizualno
privlačnim štukaturnim profilom.
RP-SAW
Št. 3078
* Število kosov v embalažnih enotah.
40
Preprosto krajšanje kanalov in
prilagoditveni kosi omogočajo
natančno prilaganje kanalov
obliki stropov in sten objekta.
Razvodni sistem zračnih kanalov RenoPipe
Za nadometno namestitev med steno in strop
Odvodni prezračevalni ventil
Odvodni prezračevalni ventil
Prezračevalni ventil za odvod zraka,
DN 100, nastavljiv. S prilagodljivo
odprtino in vgrajenim filtrom.
DLV 100
Št. 3039
Rezalno vodilo
Rezalno vodilo
Praktično vodilo za rezanje, 15 mm
prešana bukev, za enostavno
rezanje odsekov cevi na dolžino.
RP-SH
Št. 3036
Nadomestni zračni filtri
(pakiranje = 5 kosov) *
ELF-DLV 100
Št. 3042
Dovodni prezračevalni ventil
Dovodni prezračevalni ventil
Prezračevalni ventil za dovod zraka,
DN 100.
DLVZ 100
Št. 3040
Precizna žaga
Precizna žaga
Posebna ročna žaga s preciznim
rezilom.
RP-FS
Št. 3044
Kombinirana fasadna rešetka
Kombinirana fasadna rešetka
Za priključitev zajemnega in
izpušnega zraka. Univerzalna, s
priklopom odpadnega zraka
(naravnost) in zajemom zraka levo,
desno in spodaj. Lepo oblikovana iz
nerjavečega jekla. Priključek DN
125.
IP-FKB 125
Št. 2689
Pritrdilni kos
Pritrdilni kos (pakiranje = 5 kosov) *
Iz visoko kakovostnega polimera
odpornega na udarce.
RP-BK
Št. 3031
Fasadna rešetka
Fasadna rešetka zajemnega zraka
Lepo oblikovana iz nerjavečega
jekla. Priključek DN 125.
IP-FBA 125
Št. 3125
Ustna tesnil
Ustna tesnila
(pakiranje = 10 kosov) *
DN 100 iz EPDM.
RP-LD
Št. 3033
Zaključni in revizijski pokrov
Zaključni in revizijski pokrov
DN 100 iz visoko kakovostnega
polimera, z gumijastim ustnim
tesnilom. Za namestitev na kanal.
RP-RD
Št. 3037
Fasadna rešetka izpušnega zraka
Lepo oblikovana iz nerjavečega
jekla. Priključek DN 125.
IP-FBF 125
Št. 3126
IP-FBA
IP-FBF
Stenski prehodni kos
Stenski prehodni kos
DN 100 iz PVC, vključno z nastavkom
za enostavno stensko označitev
izvrtine.
RP-WH
Št. 3035
* Število kosov v embalažnih enotah.
41
Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®
Za vgradnjo v, na ali pod betonsko ploščo
FlexPipe® cevni sistem FRS
Prilagodljiv sistem FRS kanalov za
neposredno vgradnjo v, na ali pod
betonsko ploščo. Tudi najzahtevnejši poteki kanalov so enostavno
izvedljivi. Priročen FRS sistem za
razumno ceno.
Enostavno načrtovanje.
Enostavna namestitev s hobotnič
nim načinom polaganja.
Hitra namestitev, zaradi
minimalnih potrebnih prilagoditev.
Konstantna distribucija zraka.
Enostavni za čiščenje in higiensko
popolni.
Priročno rokovanje zaradi majhne
teže.
Na voljo v dveh velikostih
FRS .. 75
Zunanji Ø: 75 mm, notranji Ø: 63
mm, za pretoke zraka do 30 m3/h,
FRS .. 63
Zunanji Ø: 63 mm, notranji Ø: 52
mm, za pretoke zraka, do 20 m3/h.
Namestitev
FlexPipe cevi so visoko odporne
(SR24> 8 kN/m2) in jih je mogoče
zaradi izredne prilagodljivosti
preprosto namestiti neposredno
v, na ali pod betonsko ploščo na
poljuben način.
Značilnosti in prednosti
Cev je izdelana iz kakovostne
PE-HD plastike. Iz novega
materiala, ki je neporozen, brez
vonja in antistatičen.
Zunanja stena cevi je rebrasta,
notranja površina pa je popolnoma gladka z antistatično
prevleko. To zagotavlja:
— zelo nizko upornost pretoka zraka
in visoko absorpcijo zvoka
— minimalno nabiranje umazanije
— enostavno čiščenje
Kombinirana razdelilna komora
Koncept polaganja razvoda
Namesti se ena dovodna
razdelilna komora za dovodni
zrak in ena za odvodni zrak. Če sta
prostora za odvod zraka sosednja
prostora, se lahko za odvod
uporablja kombinirana razdelilna
komora za dovodni in odvodni
zrak FRS-KVK, ki prihrani material
in prostor.
Dodatni dušilci zvoka med
prostori niso potrebni.
Veliko različnih komponent
zagotavlja popolno rešitev za
skoraj vsako aplikacijo. Na voljo
so stropni ventili DN 125, kot tudi
stenske in talne rešeke ter
pripadajoče priključne komore.
Povezave med komponentami in
zračnimi kanali so natične z
ustnimi tesnili, ki zagotavljajo
zrakotesne spoje.
Kompaktna razdelilna komora 2)
Tip
Št.
ø 75 mm
FRS-KVK 6-75/125 L
FRS-KVK 6-75/125 R
Ø priklopa
mm
9419
9420
125
125
FRS-KVK 6-75/125 L
FlexPipe® cev
Fleksibilna cev
Tip
Št.
(kolut = 50 m)
Razdelilna komora 5-75, 5+1-75
Mere v mm
Ø zunaj Ø znotraj
ø 75 mm
ø 63 mm
FRS-R 63
ø 75 mm
FRS-R 75
Razdelilna komora 6-63, 12-63
FRS-VK 5-75/125
9327
63
52
2913
75
63
Razdelilna komora 6-63, 12-63 1)
Tip
Št. Ø priklopa
Razdelilna komora 6-75, 10-75
FRS-VK 6-75/125
9355
160
FRS-VK 12-63/160
9336
160
Za povezavo 6 ali 12 fleksibilnik kanalov
FRS-R 63. Ker je komora zvočno izolirana,
je primerna tudi kot element za dušenje
zvoka. Položaj priključne plošče z 12 x
Ø 63 se lahko zamenja z revizijsko
odprtino, zato se komora lahko uporablja
za vertikalno ali horizontalno postavitev.
Razdelilna komora 18-63 1)
Tip
Št. Ø priklopa
Razdelilna komora 18-63
mm
ø 63 mm
FRS-VK 18-63/180
9364
180
Za povezavo 18 fleksibilnih kanalov
FRS-R 63. Ker je komora zvočno izolirana,
je primerna tudi kot element za dušenje
zvoka. Položaj priključne plošče z 18 x
Ø 63 se lahko zamenja z revizijsko
odprtino, zato se komora lahko uporablja
za vertikalno ali horizontalno postavitev.
1)
Vsebuje 6 pokrovov.
42
2)
Vsebuje 2 pokrova.
3)
Vsebuje 5 pokrovov.
125
Razdelilna komora 6-75, 10-75 3)
Tip
Št. Ø priklopa
ø 75 mm
mm
FRS-VK 6-63/125
mm
9477
FRS-VK 5+1-75/125 9365
125
Za povezavo do 5 ali 6 fleksibilnih kanalov
FRS-R 75; FRS-VK 5 +1-75/125 z dodatnim
stranskim nastavkom. Kot komora, ki
absorbira zvok, je primerna tudi kot
element za dušenje zvoka. Priključna
plošča z nastavki za priklop gibljivih cevi
je zamenljiva z revizijsko odprtino.
ø 63 mm
Vse mere so v mm
Razdelilna komora 5-75, 5+1-75 2)
Tip
Št. Ø priklopa
* FRS-VK 6-75/125
Razdelilna komora 15-75
mm
9370
125
FRS-VK 10-75/160
2985
160
Za povezavo do 6 ali 10 fleksibilnih
kanalov. Kot komora, ki absorbira zvok, je
primerna tudi kot element za dušenje
zvoka. Priključna plošča z nastavki za
priklop gibljivih cevi je zamenljiva z
revizijsko odprtino. Zato se lahko
uporablja za vertikalno in horizontalno
namestitev.
Razdelilna komora 15-75 3)
Tip
Št.
ø 75 mm
FRS-VK 15-75/180
9363
Ø priklopa
mm
180
Za povezavo do 15 fleksibilnih kanalov.
Kot komora, ki absorbira zvok, je
primerna tudi kot element za dušenje
zvoka. Priključna plošča z nastavki za
priklop gibljivih cevi je zamenljiva z
revizijsko odprtino. Zato se lahko
uporablja za vertikalno in horizontalno
namestitev.
Sistem gibljivih zračnih kanalov FlexPipe®
Za vgradnjo v, na ali pod betonsko ploščo
Koleno FRS
90°- 90°
Koleno FRS - 90°
Stenska komora po naročilu-primer
Tip
Tip
64
SK 2/63_po naročilu
ø 63 mm
FRS-B 63
Vse mere so v mm
Stropna komora - enojna
90°
2994
SK 2/75_po naročilu
78
Stropna komora z enim priključ.
Tip
Stenska komora - enojna
Tip
64
SK 50x200 1/63
9912126
SK 50x200 1/75
78
FK-WA 200 W
* Stenska rešetka in komora se naročata ločeno.
Stenska komora - dvojna
78
9350
Stenska komora z dvema priključ.
Tip
64
SK 50x200 2/63
øD
mm
ø 63 mm
9912123
9912119
64
9912129
78
ø 75 mm
9912125
Tip
SK 50x200 2/75
78
Stropna komora s tremi priključ.
Stenska rešeka *
FK-WA 200 W
* Stenska rešetka in komora se naročata ločeno.
FRS spojni kos
9350
Stenska komora za priključitev dveh FRS cevi v
ravnini stene.
FRS spojka (VM) / pokrovček (VD)
A/ øD
mm
Tip
øD
mm
ø 63 mm
ø 63 mm
9912122
64
ø 75 mm
SK 125 3/75
9912128
Stenska komora za priključitev ene FRS cevi v
ravnini stene.
øD
mm
Stropna komora za priključitev dveh FRS cevi v,
na ali pod betonsko ploščo. Na drugi strani
omogoča priključitev ventila dovodnega ali
odvodnega zraka in omejevalca pretoka SVE, vse
DN 125.
SK 125 3/63
64
Stenska rešeka *
ø 63 mm
Stropna komora - trojna
9912118
ø 75 mm
Tip
ø 75 mm
SK 125 2/75
øD
mm
ø 63 mm
9912124
Stropna komora z dvema priključ.
SK 125 2/63
Stenska komora z enim priključ.
øD
mm
Stropna komora za priključitev ene FRS cevi v, na
ali pod betonsko ploščo. Na drugi strani
omogoča priključitev ventila dovodnega ali
odvodnega zraka in omejevalca pretoka SVE, vse
DN 125.
Stropna komora - dvojna
78
Ker včasih ni primerne komore med redno
ponudbo, je možno izdelati tudi komoro
drugačnih dimenzij.
ø 63 mm
ø 75 mm
SK 125 1/75
64
ø 75 mm
Koleno FRS se redko uporablja, lahko pa je
koristen element tam, kjer je FRS cev potrbno
speljati na kratki razdalji z majhnim radiusom
krivljenja pod kotom 90°.
SK 125 1/63
øD
mm
ø 63 mm
9348
ø 75 mm
FRS-B 75
Stenska komora po naročilu
øD
mm
FRS pokrovček za cev
9912133
FRS-VM 63
9329
120 / 64
FRS-VD 63
9330
– / 53
FRS-VM 75
2914
150 / 78
FRS-VD 75
2915
– / 63
ø 75 mm
78
Stropna komora za priključitev treh FRS cevi v,
na ali pod betonsko ploščo. Namenjena je za
kuhinjski odvod preko VFE 70 odvodnega
elementa z maščobnim filtrom.
Pakiranje: komplet = 10 kosov
Talna komora z rešetko - enojna
Talna komora z enim priključ.
FRS tesnilo
9912121
Pakiranje: komplet = 10 kosov
9912132
78
Talna rešeka *
FRS-BG grape
9462
Talna komora za priključitev ene FRS cevi v, na ali
pod betonsko ploščo, za dovod zraka.
Talna komora z rešetko - dvojna
FRS-DR 63
64
ø 75 mm
SK 140 1/75
øD
mm
ø 63 mm
ø 63 mm
SK 140 1/63
FRS tesnilo
Tip
øD
mm
Tip
9331
63
2916
75
ø 75 mm
FRS-DR 75
Tesnilo (stopnja zaščite IP66) je potrebno
na vsakem spojnem elementu (cev/spojka,
cev/komora, cev/razdelilec). Tesnila se lahko
naročijo ločeno.
Talna komora z dvema priključ.
øD
mm
Tip
ø 63 mm
SK 140 2/63
9912120
64
9912131
78
ø 75 mm
SK 140 2/75
Talna rešeka *
FRS-BG grape
* Talna rešetka in komora se naročata ločeno.
9462
Talna komora za priključitev dveh FRS cevi v, na
ali pod betonsko ploščo, za dovod zraka.
43
Sistem izoliranih zračnih kanalov IsoPipe ®
Za zajem in izpuh zraka
Inovativna alternativa „spiro“
kanalom iz pocinkane pločevine,
ki morajo biti dodatno izolirani,
da se prepreči kondenzacija.
IsoPipe® sistem
Tehnični podatki
Vsi deli so popolnoma izolirani
izdelani iz vodo- in paro
nepropustne ter antistatične EPE,
ki jo odlikuje težka vnetljivost
razreda B1. Material je primeren
za temperature zraka od 25 do
80 °C. Toplotna prevodnost
λ = 0,04 W/mK, d = 16 mm.
Sistem izoliranih zračnih kanalov
IsoPipe ®:
— prepreči nabiranje kondenzata,
— notranja površina je gladka,
— enostavna za čiščenje in absorbira
zvok,
— prihrani čas namestitve,
— je idealna rešitev za zajem
zunanjega zraka in izpuh zraka.
Namestitev
Vse IsoPipe komponente: kolena,
stenske rešetke, strešn kape,
prehodni kosi, ... se med seboj
odlično ujemajo in se preprosto
spajajo. IsoPipe je hitro vgrajen in
prihrani do 70 % časa v primerjavi z
montažo spiro kanalov z dodatno
izolacijo.
Polaganje, zasnova in namestitev
IsoPipe sistem je primeren za
namestitev kanalov zajemnega in
izpušnega zraka v kleti in hladni
okolici.
Primeren je za količine pretoka
zraka do 500 m3/h.
IsoPipe material je zelo lahek,
odporen na udarce, in se z nožem
enostavno skrajša na zahtevano
dolžino.
IsoPipe® kanal
IsoPipe®
ø 125 mm
ø 160 mm
Dimenzije v mm
Tip
Kanal s spojko
IP 125/2000
Kanal z notranjo povez.
1)
Št.
øA
øB
Tip
Št.
9406
—
157
—
—
—
—
pakiranje = 8 x 2m
ø 180 mm
Dimenzije v mm
IP 160/2000
9447
pakiranje = 6 x 2m
øA
Dimenzije v mm
øB
160 192
1)
Tip
Št.
—
—
IP 180/2000
9448
pakiranje = 4 x 2m
øA
øB
180 212
1)
Spojke in notranje povezave
IsoPipe®
ø 125 mm
ø 160 mm
Tip
Spojka
Koleno 45° z notr. povez.
IP-B 125/45
—
IsoPipe®
øA
—
—
IP-IV 160
Koleno 90° z notr. povez.
Št.
9399
IP-B 125/90
øA
øB
125 157
—
—
Št.
9398
—
Št.
øA øB
—
9453 160
—
C
Dimenzije v mm
80
Tip
—
IP-IV 180
0
ø 160 mm
Tip
Št.
—
—
IP-B 160/45
øA
øB
125 157
9449
øA
øB
Št.
—
—
IP-B 160/90
9451
øA øB
—
9454 180
—
C
80
160 192
Dimenzije v mm
Tip
Št.
—
—
IP-B 180/45
ø 160 mm
Dimenzije v mm
Tip
Št.
ø 180 mm
Dimenzije v mm
ø 125 mm
Dimenzije v mm
Tip
Koleno 90° s spojko
44
157 104
Tip
ø 125 mm
Tip
Koleno 45° s spojko
Kolena 90°
C
Dimenzije v mm
øA
øB
—
IsoPipe®
øB
øA øB
IP-MU 125 9394 —
Notranjo povezava
Kolena 45°
Št.
ø 180 mm
Dimenzije v mm
Dimenzije v mm
øA
øB
160 192
9450
øA
øB
180 212
ø 180 mm
Dimenzije v mm
Tip
Št.
—
—
IP-B 180/90
9452
øA
øB
180 212
Sistem izoliranih zračnih kanalov IsoPipe ®
Za zajem in izpuh zraka
Lepilni trak / pritrditvene objemke
IsoPipe®
ø 125 mm
ø 160 mm
Tip
Tip
øB
Št.
ø 180 mm
Dimenzije v mm
Dimenzije v mm
Dimenzije v mm
Tip
øB
Št.
Št.
øB
Lepilni trak
—
izoliran, 50x3 mm, 15 m
Pritrditvene objemke
Nastavki za priklop kanalov
—
IP-S 125
IsoPipe®
9395
IP-KLB
9643
IP-S 160
9392
ø 125 mm
Dimenzije v mm
priklop na KWL® naprave Tip
za priklop na KWL® DN 125 RVBD 125
Št.
øA
øB
Tip
Št.
9640
125
—
—
—
—
Vsi nastavki so iz cinkanega jekla.
192
IP-KLB
9643
IP-S 180
9421
ø 160 mm
Spojka s tesnili za
za priklop na KWL® DN 160
RVBD 125,
RVBD 160
157
—
ø 180 mm
Dimenzije v mm
Dimenzije v mm
RVBD 160
øA
9641
212
160
øB
—
Tip
Št.
—
—
RVBD 180/160
øA
9589
øB
180 160
RVBD
180/160
Priklop na razdelilno komoro
IsoPipe®
øB
ø 125 mm
øA
øA
ø 160 mm
Tip
razdelilno komoro
Tip
za priklop na DN 125
Direkten cevni priklop
za priklop na DN 160
IP-ARZ 160/125 9358
125 160
Direkten cevni priklop
za priklop na DN 180
IP-ARZ 180/125 9360
Vse spojke so iz cinkanega jekla.
125 180
IP-ARZ 180/160 9455
Št.
øA
øB
ø 180 mm
Dimenzije v mm
Dimenzije v mm
Spojni kos za priklop na
Št.
øA
IP-ARZ 125/160 9458
øB
160 125
Dimenzije v mm
Tip
Št.
—
—
øA
IP-ARZ 160/180 9459
160 180
øB
180 160
Direkten cevni priklop
øB
Priklop na HygroBox in zemeljski
kolektor
IsoPipe®
ø 125 mm
Tip
HygroBox
ø 160 mm
Dimenzije v mm
Spojni kos za priklop na
øB
Št.
øA
KWL HB 250, DN priklj. 160 IP-ARZ 160/125 9358
KWL HB 500, DN priklj. 250
na zemeljski kolektor
—
øB
125 160
—
LEWT, DN priklj. 200
IP-ARZ 200/125 9359 125 200
SEWT, DN priklj. 180
IP-ARZ 180/125 9360 125 180
Vse spojke so iz cinkanega jekla.
øA
Fasadne rešetke
IsoPipe®
IP-FBA
ØB
IP-FKB
IP-DHS 125
* IP-DH.. 160/180
A
Dimenzije v mm
Tip
C
D
E
øB C
D
IP- -FBA 125 3125 230 — 200 78
øA
Št.
—
øB
—
160 250
IP-ARZ 250/180 9591 180 250
IP-ARZ 200/160 9456
160 200
IP-ARZ 200/180 9457 180 200
IP-ARZ 180/160 9455
160 180
Direkten cevni priklop
ø 180 mm
Tip
Št.
Št.
IP-FKB 180
2694
2695
Dim. v mm A ø B C D E Dim. v mm A ø B C D E
480 192 240 118 210
520 212 290 150 230
A
Dim. v mm
øB C
D
-FBA 160 3127 265 — 240 97
Dim. v mm
A
øB C
D
-FBA 180 3130 285 — 260 126
za izpuh zraka
IP- -FBF 125 3126 230 157 200 78 -FBF 160 3128 265 192 240 97 -FBF 180 3131 285 212 260 126
Vse fasadne rešetke so iz nerjavečega jekla.
* Priklop zajema in izpuha je možno zamenjati.
IP-FBF
Strešni zaključki
Dim. v mm
øB
IP-ARZ 250/160 9590
IP-FKB 160
2689
420 157 200 100 170
za zajem zraka
øA
Direkten cevni priklop
Tip
Dim. v mm A ø B
ØB
Št.
ø 160 mm
Št.
IP-FKB 125
Ločene fasadne rešetke
Tip
ø 125 mm
Kombinirane fasad. reš. * Tip
ø 180 mm
Dimenzije v mm
IP-UDPS 125
* IP-BP 160/180
Ø 158
Ø 203
ØC
IsoPipe®
ØC
Tip
Strešna kapa
črna
IP-DHS 125
s priklopom
rdeča
poševne strehe, s
svinčeno obrobo
ø 160 mm
Dimenzije v mm
iz penetracije in kape *
Strešna penetracija za
IP-FDP
ø 125 mm
Strešni zaključek, sestoji
—
IP-UDPS 125
—
—
Št.
ø 180 mm
Dimenzije v mm
Tip
Dimenzije v mm
Št.
øA øC
3542
192 210
IP-DHS 180
3542
180 210
—
IP-DHR 160
3543
192 210
IP-DHR 180
3543
180 210
—
øC
157 160
3546 α 25°– 45° IP-BP 160/25
—
Št.
Tip
IP-DHS 160
3541
øB
øB
øC
9384 α 20°– 30° IP-BP 180/25
9384 α 20°– 30°
IP-BP 160/35
9385 α 30° – 40° IP-BP 180/35
9385 α 30° – 40°
IP-BP 160/45
9386 α 40° – 50° IP-BP 180/45
9386 α 40° – 50°
Strešna pen. za ravne str. IP-FDP 125
3544 — 158 IP-FDP 160
* Pri naročanju je potrebno naročiti strešno kapo in penetracijo ločeno.
3545
—
203
IP-FDP 180
3545
—
203
45
Dodatki za KWL ® sistem
Ventili, rešetke, elementi za odvod zraka
Odvod
AE
Samoregulatorni ventili
Za še boljši nadzor nad odvodnimi
količinami zraka. Inovativna loputa
omejuje pretok samodejno, brez pogona.
Odvodni ventili namenjeni za odvod iz obremenjenih prostorov
Uniformen priklop na priključek Ø 125 mm
Omejitev pretoka na 30 m3/h
Omejitev pretoka na 75 m3/h
Tip
Tip
Št.
AE 30
Št.
AE 75
2030
2033
Odvodni ventil s filtorm, brez regulacije
AE FV 125
K TVA / MTVA
9478
KTVA / MTVA
Odvodni ventil z nastavitvijo višjega ali
nižjega pretoka zraka.
ø 80
Tip
ø 100
Št.
ø 125
Tip
Št.
Tip
ø 160
Št.
Tip
Št.
Ventili iz umetne mase
KTVA 75/80
0940
KTVA 100
0941
KTVA 125
0942
KTVA 160
0943
MTVA 100
8869
MTVA 125
8870
MTVA 160
8871
Kovinski ventili
MTVA 75/80
Kuhinjski odvod s filtorm
Dovod
VF E
DLV
8868
Dodatni filtrirni element VFE
Pokriva odvodne elemente AE.., lahko pa
stoji samostojno in pokriva odvodni kanal
iz kuhinje. Preprečuje nabiranje maščobe
in prahu na odvodnem cevnem razvodu
iz kuhinje. Ohišje iz pocinkanega jekla,
belo, prašno barvano. Filter je iz
aluminijastega okvirja s aluminijasto
filtrirno površino 324 cm2 .
Estetski ventili
Namenjeni so za dovod ali odvod zraka.
Možna je nastavitev višjega ali nižjega
pretoka zraka.
ø 80
VF E 70
E L F /VF E
2554
Rezervni filter
(pakiranje = 2 kosa)
Odlikuje jih kompaktna in atraktivna
štirioglata maska, imajo pa tudi vgrajen
grobi filter.
ø 100
Tip
2552
ø 125
Št.
Tip
ø 160
Št.
Estetski DLV 1) dovodni ali odvodni ventil iz umetne mase
DLV 100
3039
ELF-DLV 100 2) 3042
1)Z integriranim filtrom.
K TVZ / MTVZ
DLV 125
3049
ELF-DLV 125 2) 3058
2) Rezervni filtri za DLV (pakiranje = 5 kosov).
Krožnični ventili
Za višje ali nižje pretoke zraka, v kovinski
izvedbi ali iz umetne mase.
ø 80
Tip
ø 100
Št.
Tip
ø 125
Št.
Tip
ø 160
Št.
Tip
Št.
Ventili iz umetne mase
KTVZ 80
2762
KTVZ 100
2736
KTVZ 125
2737
KTVZ 160
2738
MTVZ 100
9604
MTVZ 125
9605
MTVZ 160
9606
Kovinski ventili
MTVZ 75/80
Vratne rešetke
LTG
9603
Vratne rešetke
Diskretne, neopazne rešetke izdelane iz
odpornega polimera, ki se vgradijo v
vrata.
Za vse podrobnosti glejte glavni katalog.
46
LTG W
0246
Izdelana iz belega polimera.
LTG B
Izdelana iz rjavega polimera.
0247
Pribor za KWL ® enote
Lopute, dušilci, čistilni komplet, nadzorni sistem temperature zraka
Protipovratne lopute
ø 80
ø 100
ø 125
ø 160
ø 200
ø 180
ø 250
Protipovratne lopute - avtomatske, za namestitev v kanal, iz pocinkane pločevine ali umetne mase *
RSKK* 100 5106 RSKK* 125
5107 RSK 160
5669
RSK 200
5074 RSK 250
4099
KAK 200 4100
5673
Zaporne dimne lopute - za sisteme v večetažnih stavbah
Dušilci zvoka
KAK 80
4096 KAK 100
4097 KAK 125
4098 KAK 160
Fleksibilni dušilci zvoka - izdelani iz spiralno vitega aluminija in polnilom iz kamene volne ali umetne mase
Polnilo kam. vol. FSD 100
Polnilo umet. m. DD 100
Vodni grelni registri
Tip
Št.
0676 FSD 125
0677 FSD 160
DD 125
Primerno
za cevi
0678
DD 160
Podatki za zrak
FSD 200
DD 180
maks.
pretok
Grelna moč
Δ T zraka
ø mm
kW1)
kW2)
K1)
K2)
m3/ h
Podatki za vodo 1)
padec pri pretoku
tlaka
vode
∆ pwkPa
0679 FSD 250 0680
DD 200
l/h
teža
DD 250
Primeren sistem za
regulacijo temp.
Tip
Št.
ca. kg
WHR 100
9479
100
1.9
0.9
35
17
150
1
84
3.2
WHR 125
9480
125
2.6
1.1
29
13
250
2
115
3.2
WHST 300 T50 8820
WHST 300 T50 8820
WHR 160
9481
160
5.5
3.1
38
22
400
11
245
4.9
WHST 300 T50 8820
WHR 200
9482
200
7.2
4.1
33
19
600
17
317
4.9
WHST 300 T50 8820
WHR 250
9483
250
10.7
6
37
21
800
8
470
6.9
WHR 315
9484
315
18.3
10.4
36.2
21
1400
9
810
9.0
Zgoraj navedene vrednosti veljajo za temperaturo dovoda zraka 0°C in temperaturo vode: 1) 90/70 ° C, 2), 60/40 ° C.
Komplet za čiščenje distribucijskega sistema FlexPipe ® in
RenoPipe
Univerzalni komplet za čiščenje je
prilagojen za čiščenje gibljivih
kanalov sistema FlexPipe ® (DN 75 in
DN 63) in za sistem zračnih kanalov
RenoPipe (DN 100). Za čiščenje
daljših kanalov ali ozkih kolen se v
odsek najprej porine plastificirana
jeklenica z najlonsko kroglico, ki se
jo potiska proti zračni komori z
ventilom.
Nato se na jeklenico pritrdi ščetka z
najlonskimi ščetinami, na nastavek
cevi pod revizijo razdelilne komore
pa se 90° koleno, na katerega se
pritrdi cev sesalca (industrijskega ali
hišnega). Tako se prašni delci, ki jih
odstrani ščetka z najlonskimi
ščetinami, enostavno posesajo tudi
z navadnim sesalcem.
Sistem za uravnavanje temp. zraka
Sistem za uravnavanje temperature zraka za KWL ® enote z
vodnim PWW grelnim registrom
Za uravnavanje temperature zraka
naprav tipa KWL .. WW z vgrajenim
PWW grelnim registrom. Dobava
obsega termostat z daljinskim
nadzorom ali oddaljenim tipalom.
Enostavna in poceni rešitev za
preprosto in hitro montažo.
Temperaturno območje delovanja
8 - 38 °C.
WHST 300 T38
Št. 8817
Sistem za uravnavanje temp. zraka
Hidravlični sklop
Regulira tok grelne baterije s
pomočjo tripotnega mešalnega
ventila s pogonom 24 V (0-10 V)
Na ta način se nadzoruje prenos
toplote na dovodni zrak. Dobavljiv
je v kompletu skupaj s prikazom
temperature dovodne in povratne
vode, obtočno črpalko in gibljivimi
cevmi za priklop.
WHSH 1100 24 V (0-10V) Št. 8819
Ostali dodatki
- HygroBox
- Zemeljski kolektor
- Sistemi za razvod zraka po
stavbah
- Protipožarni elementi za priklop
zajema in odvoda zraka na
vertikalne kanale v večnadstropnih stavbah
Dodatki - podrobnosti
Dimenzije, nadaljnje tehnične
informacije, kot tudi druge velikosti:
Sistem za uravnavanje temperature
za PWW grelne registre, rešetke,
kanali, komponente za kanale,
stenski in strešni zaključki, elementi
za izpust zraka, ventili, ...
Čistilni set
glejte Helios glavni katalog
—
—
—
—
––
––
Dobava v praktični torbi.
Obseg dobave (po 1 kos):
kolut plastificirane jeklenice (20
tekočih metrov),
3 ščetke z najlonskimi ščetinami DN
63, 75, 100
90° koleno in tesnilo za priključek
jeklenice
prilagoditvena kosa DN 56/40 in DN
56/32 za priklop sesalca.
KWL-RS
Št. 2797
Zračni sistem za uravnavanje
temperature za grelni register s
toplo vodo WHR
Idealno za ogrevanje dovodnega
zraka. Dobava obsega termostat s
kanalskim temperaturnim tipalom (z
2 m kapilarne cevi) in ventil.
Omogoča konstantno temperaturo
dovodnega zraka. Enostavna, poceni
rešitev za preprosto in hitro
montažo. Temperaturno območje
delovanja 20 - 50 ° C.
WHST 300 T50
Št. 8820
glejte Helios glavni katalog
47
Beležka
48
Beležka
49
Izbira profesionalcev
Servis in dodatne informacije
AGREGAT d.o.o.
Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana-Šentvid, F: 01 516 10 55, T: 01 516 10 56,
M: 031 217 459, @: [email protected], W: www.agregat.si