Gorilnik in sistem na lesne pelete

VRHUNSKI GORILNIKI NA PELETE
Omogočajo enostavno predelavo
obstoječih kotlov na drva in olje
Gorilnik in sistem na lesne pelete
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
1. Gorilnik na pelete Fenix™ Special
Gorilnik na peletno biomaso Fenix™ Special predstavlja novost na trgu. Uporabnikom obstoječih sistemov
ogrevanja namreč omogoča enostaven prehod na ogrevanje z lesnimi peleti. S tem pridobite na praktičnosti
ogrevanja v primerjavi z uporabo trdih goriv in, ko gre za kurilno olje, tudi večjo okoljsko sprejemljivost predvsem
pa do 50% nižje stroške ogrevanja. Glavne prednosti gorilnika Fenix™ so:



Enostaven priklop na obstoječe kotle brez posebnih posegov:
o na vse tipe za drva ali kombinirane drva/olje
o na večino tipov na kurilno olje
Napreden vžigni sistem, ki zagotavlja :
o najhitrejši vžig (1 min)
o najmanjšo porabo električne energije (80 W)
Inovativno zasnovana gorilna komora, ki zagotavlja:
o enostavno montažo brez posegov v kotel
o daljšo življenjsko dobo tako gorilnika kot tudi kotla
Enostavnost vgradnje gorilnika omogoča njegova posebno
oblikovana gorilna komora. Komora je zračno hlajena s
pomočjo predgrevanja zraka, ki se ga vpihuje v gorilno
komoro za potrebe gorenja. To precej zniža stroške same
montaže, podaljšuje pa tudi življenjsko dobo tako gorilnika
kot obstoječega kotla v primerjavi z uporabo večine drugih
gorilnikov na trgu. Zasnova komore omogoča tudi visoke
izkoristke izgorevanja pelet in s tem tudi majhne količine
dobljenega pepela.
Druga posebnost gorilnika je vžigni sistem, ki zagotavlja
izredno hiter vžig pelet v eni sami minuti ob priključni moči le
80 W električne energije, kar občutno zmanjša stroške
električne energije v primerjavi s konkurenco (le okoli 10 EUR
na leto!)
Primerjava s konkurenco
V grobem ločimo gorilnike na pelete v dve skupini: take s hlajeno gorilno komoro in tiste z nehlajeno komoro.
Če komora ni hlajena, jo je potrebno potisniti v samo kurišče kotla, da ne bi postala vir toplotnih izgub ali
morebitnih poškodb (opeklin), saj se lahko segreje na nekaj sto stopinj. Takšni gorilniki so enostavnejše
konstrukcijske izdelave in zato praviloma tudi cenejši. So pa primerni le za kotle v večjimi kurišči, kot so kotli
za kurjenje trdih goriv, medtem ko pri specialnih kotlih za kurilno olje njihova namestitev ne pride v poštev.
Nekateri proizvajalci sicer ponujajo nekakšne distančnike, vendar je to za gorilnike z nehlajeno gorilno
komoro najmanj neustrezna, če že ne zelo nevarna rešitev. Je pa tudi jasno, da so nehlajeni gorilniki
podvrženi večjim temperaturnim obremenitvam, zato je tudi njihova življenjska doba krajša, obenem pa
lahko tudi skrajšajo življenjsko dobo samega kotla, če kurišče ni dovolj dolgo in plamen točkovno pregreva
zadnjo steno kurišča.
Po drugi strani gorilniki z hlajeno gorilno komoro takih težav nimajo. Vodno hlajeni gorilniki hladijo gorilno
komoro in se z njihovo montažo načeloma ne posega v sam kotel, kljub temu pa montaža ni enostavna, saj
je potrebno hladilno vodo speljati v sistem centralnega ogrevanja, potrebna pa je tudi nabava dodatne
obtočne črpalke. Druga možnost je hlajenje z vpihovanjem zraka, kjer je prednost predvsem v enostavnosti
montaže, saj dodatna oprema ali inštalacije niso potrebne. Potrebno pa je poudariti, da kar nekaj
proizvajalcev reklamira svoje gorilnike kot zračno hlajene, čeprav je iz njihove konstrukcijske jasno, ta to niso!
Gorilnik Fenix™ Special spada med zračno hlajene gorilnike, katerega konkurenčna prednost pred ostalimi je
ravno enostavnost vgradnje na obstoječe kotle (tudi specialne kotle na kurilno olje). To omogoča inovativno
zasnovana gorilna komora, ki ob namestitvi ne posega v notranjost kurišča kotla, saj se gorilnik enostavno
prisloni/pritrdi na vratca (odprtina v vratcih mora biti 110 mm, kar mnogokrat tudi je). Za hlajenje gorilne
Stran | 2
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
komore se sicer uporabi zrak, ki se ga v gorilno komoro vpihava zaradi samega gorenja. S tem, ko ta je isti
zrak speljan po zunanjem obodu gorilne komore, se segreje (in obenem tako hladi komoro), kar še izboljša
kvaliteta gorenja lesnih plinov v sami gorilni komori, obenem pa ne prihaja do toplotnih izgub. Ker ima
gorilnik hlajeno gorilno komoro, ni podvržen velikim temperaturnim spremembam, zato je tudi njihova
življenjska doba precej daljša (v primerjavi z nehlajenimi gorilniki), kar je podkrepljeno tudi z 5-letno garancijo
na gorilno komoro gorilnika, obenem pa lahko tudi ne skrajšuje življenjsko dobo samega kotla, saj gorilnik ne
posega v notranjost kurišča, zato tudi plamen točkovno ne pregreva zadnjo steno kurišča.
Gorilnik odlikuje tudi napreden in vžigni sistem, ki zagotavlja izredno hiter vžig pelet (v eni sami minuti) ob
minimalni porabi električne energije (v povprečju lahko uporabnik računa na okoli 100 kWh ali 10 EUR
letnega stroška).
Gorilnik Fenix ima vgrajen elektronski krmilni sistem, ki omogoča enostavno in učinkovito uravnavanje
delovanja gorilnika (vklapljanje in izklapljanje gorilnika po potrebi ter prehod med različnimi režimi
delovanja) in natančno nastavitev delovanja, saj ima uporabnik možnost spreminjanja okoli 25 različnih
parametrov, da gorilnik prilagodi delovanju lastnim potrebam.
Možnosti oziroma omejitve glede montaže gorilnika. Gorilnik je načeloma možno montirati na vse tipe kotlov
na drva ali kombiniranih kotlov drva/olje, pri čemer je potrebno zagotoviti 60 cm prostora od vratc (tudi v smeri
njihovega odpiranja), za montažo gorilnika. Pri kotlih izključno za kurilno olje pa je poleg potrebnega prostora
potrebno zagotoviti tudi najmanj 35 cm globoko kurišče ter izpušna cev kotla za dimne pline premera minimalno
130 mm, priporočljivo je, da ima kotel neke vrste vratca, ki se odpirajo na tečaje, ker bo čiščenje pepela precej
lažje. Prikazana diagrama sta uporabniku v prvo pomoč pri preverjanju možnosti za takšno predelavo.
Specialni kotel na
kurilno olje
Kotel na trda goriva /
kombiniran kotel
Ali je dovolj prostora1
pred vratci?
DA
NE
Ste pripravljeni
prestaviti kotel?
Ali je dovolj prostora1
pred vratci?
NE
NE
DA
NE
DA
Ali se vratca odpirajo v
pravo smer?2
Ali je kurišče vsaj
35 cm globoko?2
DA
Ste pripravljeni
NE
prestaviti kotel?
NE
DA
NE
DA
Ali se kotlu
enostavno/pravilno
odpira3 kurišče?
NE
DA
Ste pripravljeni čistiti
pepel na 3 tedne?
NE
Ste pripravljeni čistiti
pepel vsaj 1× na teden?
DA
Lahko privarite nova
vratca ali tečaje?4
NE
DA
NE
DA
bližino3
Ali lahko v
postavite zalogovnik za
pelete?
DA
DA
PREDELAVA
JE MOŽNA !
Ali lahko v bližino5
postavite zalogovnik za
pelete?
NE
NE
DA
PREDELAVA
NI MOŽNA !
1: Za montažo gorilnika Fenix™ potrebujete vsaj 60 cm prostora.
2: Računajte, da bo na vratcih montiran gorilnik, ki se ne sme zadeti v oviro.
3: Morate računati ,da je dolžina polža omejena zato morate zalogovnik
postaviti v radiju 1 m od gorilnika (zalogovnik lahko naredite po meri).
PREDELAVA
JE MOŽNA !
PREDELAVA
NI MOŽNA !
1: Za montažo gorilnika Fenix™ potrebujete vsaj 60 cm prostora.
2: Navadno to pomeni, da mora biti kotel moči vsaj 25 kW.
3: Da bi se izognili demontaži gorilnika vedno ko bi čistili pepel, bi morali
poskrbeti, da se vam sprednja stran kurišča odpira na tečaje. Računajte
tudi, da bo na vratcih montiran gorilnik, ki se ne sme zadeti v oviro.
4: Za takšno predelavo bi se morali pozanimati pri lokalnemu varilcu ali
ključavničarju.
5: Morate računati da je dolžina polža omejena zato morate zalogovnik
postaviti v radiju 1 m od gorilnika (zalogovnik lahko naredite po meri).
Stran | 3
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Bolj podrobni opisi glede prostorskih zahtev za montažo gorilnika na obstoječe kotle ter postavitev zalogovnika
so podani na spodaj.
Prostorske zahteve za montažo gorilnika na kotel:
Ker je gorilna komora gorilnika na pelete Fenix™ Special
(zračno) hlajena, je ni potrebno potisniti v kurišče kotla.
S tem se prepreči, da bi se kotel točkovno pregreval (kar
bi zmanjšalo njegovo življenjsko dobo), obenem pa tudi
zagotavlja daljšo življenjsko dobo samega gorilnika.
60 cm
Hkrati pa to pomeni, da je potrebno zagotoviti vsaj 60
cm prostora za montažo gorilnika na sprednjo stran
kotla, obenem, pa je tak prostor potrebno zagotoviti
tudi v smeri odpiranja vratc, da bi bilo čiščenje pepela iz
kurišča kar se da nemoteno.
Kotel
Gorilnik
60 cm
Prostorske zahteve za postavitev zalogovnika:
Kotel
40 cm
Zalogovnik
70 cm
Kotel
tloris!
Zalogovnik
90 cm
70 cm
tloris!
Mere gorilnika Fenix™ Special 20/50 (mm):
130
Mere gorilnika Fenix™ Special 5/30 (mm):
630
Stran | 4
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Gorilnik na pelete Fenix™ je razvit in izdelan v Sloveniji. Odlikuje
ga atraktiven, kompakten in dodelan videz. Ima vgrajen
elektronski krmilni sistem, ki omogoča enostavno in učinkovito
uravnavanje delovanja gorilnika in se ga dobavi skupaj s
transporterjem za pelete (polžem) in zalogovnikom za pelete
(opcija). In to je vse, kar potrebujete za prehod na precej bolj
varčno in optimalno ogrevanje vaših bivalnih prostorov in
pripravo tople sanitarne vode.
Buderus Logano G115, 25 kW
Buderus Logano G115, 25 kW
Buderus Logano G115, 28 kW
Buderus Logano G115, 34 kW
1355 Polhov Gradec
1355 Polhov Gradec
4264 Bohinjska Bistrica
1351 Brezovica pri Ljubljani
Buderus Logano G115, 32 kW
Buderus Logano G125, 25 kW
Buderus Logano G115, 28 kW
Buderus Logano G115, 32 kW
6281 Škofije
1215 LJ-Dobrunje
3231 Grobelno
9240 Ljutomer
Buderus Logano G125, 32 kW
Buderus Logano G115, 28 kW
Buderus Logano G305, 115 kW
Buderus Logano G115, 28 kW
2270 Ormož
1356 Dobrova pri LJ
1351 Brezovica pri LJ
4220 Škofja Loka
KIV Vransko NTK 15-25 kW
KIV Vransko NTK 15-30 kW
KIV Vransko NTK 15-25 kW
KIV Vransko NTK 15-25 kW
4226 Žiri
1296 Šentvid pri Stični
4246 Kamna Gorica
8310 Šentjernej
Seltron Optima 2 - H32-32 kW
DeDietrich GTU 115, 25 kW
DeDietrich GTU 115, 25 kW
Viadrug G50-3, 37 kW
1270 Litija
1211 LJ-Šmartno
4205 Preddvor
1000 Ljubljana
Stran | 5
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Ekona TG2 (Timex), 38 kW
Riello Tregi, 34 kW
Seltron Optima 1 - H27, 27 kW
Feroterm OBP-30, 35 kW
5290 Šempeter pri Gorici
4248 Lesce
4224 Trebije
1252 Vače
Viadrus U22, 30 kW
Viadrus U22, 30 kW
Viadrus U26, 30 kW
Viadrus U26, 30 kW
4226 Žiri
1380 Cerknica
1215 Medvode
1380 Cerknica
WV Term (Stadler), 25 kW
TVT standard-S, 30 kW
TVT standard-S, 30 kW
TVT standard-S, 30 kW
4226 Žiri
4212 Visoko
1381 Rakek
4208 Šenčur
Waltis WDK-30, 30 kW
Ferrotherm FF32, 32 kW
Buderus Logano G211, 40 kW
Ferrotherm Megal, 35 kW
1381 Rakek
2324 Lovrenc na D.P.
1230 Domžale
4240 Radovljica
Ferrotherm Megal, 35 kW
TVT standard-S, 25 kW
Vreček, 28 kW
Ferrotherm FF40, 40 kW
1261 LJ-Dobrunje
1260 LJ-Polje
1351 Brezovica pri LJ
3205 Vitanje
Wolf N20, 19 kW
TAM Stadler. 40 kW
Vreček, 19 kW
Vreček, 58 kW
A-2320 Rannersdorf
1000 Ljubljana
3000 Celje
1382 Begunje nad Cerknico
Stran | 6
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Na prejšnjih straneh je predstavljena možnost uporabe gorilnika na pelete Fenix™ na obstoječih kotlih, s čimer
se omogoči enostaven prehod na ogrevanje z lesnimi peleti. Gorilnik zaradi svoje inovativno zasnovane, zračno
hlajene, komore ne zahteva velikih posegov v obstoječe kotle, zato je njegova montaža relativno enostavna. Je
pa ob tem vseeno potrebno preveriti, ali je uporaba obstoječega kotla v ta namen tudi praktična.
1. Vprašanje čiščenja pepela
Pri kotlih kombiniranega tipa ni posebnih dilem. Taki kotli so namreč že pripravljeni za čiščenje pepela, ki nastaja
pri kurjenju pelet (opremljeni so z vratci) in tudi samo kurišče je dovolj veliko, tako da je delovanje gorilnika
zanesljivo. V primeru uporabe kotlov, ki so v osnovi namenjeni le za kurilno olje, pa je možnost uporabe gorilnika
na pelete Fenix™ odvisna od več dejavnikov.
Glavno vprašanje se nanaša na čiščenja pepela, ki ga gorilnik spiha
v kurišče kotla. Pogostost čiščenja je sicer odvisna od dejanske
porabe in same kvalitete pelet, kot tudi prostornine kurišča, vendar
za prvo oceno lahko rečemo, da je potrebno pepel čistiti enkrat
tedensko. Da bi bilo čiščenje pepela kar se da praktično, bi moral
imeti kotel vratca za dostop do notranjosti kurišča. Pri nekaterih
kotlih so taka vratca vidna že navzven, kot je prikazano na sliki 1.
Vratca sicer nimajo kljuke (so zaprta z vijaki), vendar so še vedno
priročna za čiščenje pepela.
Slika 1: Kotli z vidnimi vratci – med bolj pogostimi
Pri številnih kotlih vratca
modeli najdemo KIV NTK/Ecotec, Viessmann
morda niso vidna navzven, se
Vitola, Unical Recal ter Stadler RL.
pa skrivajo pod okrasnim
pokrovom kotla, saj so pritrjena direktno na veččlensko litoželezno kurišče
(slika 2). Gorilnik na pelete Fenix™ se tako brez posebnih posegov montira
direktno na vratca takega kurišča (slika 3), redno čiščenje pepela pa lahko
izvedemo brez demontaže gorilnika, saj se da vratca enostavno odpirati.
Res pa je, da obstajajo tudi
kotli, ki takih vratc nimajo
(predvsem nekaterih italijanskih proizvajalcev kot so
Slika 2: Litoželezna veččlenska kurišča
Ferroli GN1, Sime ARB,
nekaterih kotlov na kurilno olje so tudi
Kalart, Ideal Clima, Joannes
opremljena z vratci.
itd). Pri takšnih kotlih
postane čiščenje pepela nepraktično, saj zahteva vsakokratno
demontažo gorilnika. V nekaterih primerih se sicer kotle da
predelati z namestitvijo doma narejenih vratic (če kotel le ni
premajhen za tak poseg), je pa to seveda povezano z dodatnimi
stroški.
2. Potrebna velikost kurišča kotla
Slika 3: Lep primer kotla z litoželeznim
veččlenskim kuriščem je Buderus Logano G115,
njemu podobni pa so tudi številni drugi: De
Dietrich GTU, Viessmann Vitorond, Intercal
Euroline E, Seltron Optima, Viadrus G50, CTC
Wirbex, Biasi SG, Sime Estelle/Rondo, Joannes
Eurofire, itd.
Da lahko zagotovimo nemoteno delovanje gorilnika, mora biti
globina kurišča vsaj 35 cm. V nasprotnem primeru se lahko zgodi,
da bo plamen zabijalo nazaj v gorilnik, kar povzroči njegovo pregrevanje in samodejno izklapljanje. Možen
omejitveni dejavnik je tudi prevelika zaprtost (slaba pretočnost) samega kurišča kotla, saj gorilniki na pelete
slabše premagujejo tlak kot gorilniki na kurilno olje. Če to predstavlja oviro, se v nekaterih primerih da to rešiti z
odstranitvijo enega ali več t.i. turbulatorjev iz kotla – seveda na račun samih izkoristkov.
Na sploh je zaželeno je, da ima kurišče čim večjo prostornino. Pri kurjenju pelet namreč nastaja večji volumen
dimnih plinov kot pri kurjenju kurilnega olja, zato se bodo le-ti zadrževali manj časa v kurišču. S tem je lahko
učinkovitost prenosa toplote na stene kotla manjša, kot je uporabnik navajen pri kurilnem olju.
3. Prostorske zahteve
Ker gorilnik na pelete Fenix zaradi svoje inovativno zasnovane (zračno hlajene komore), ni porinjen v kurišče kotla
(kar je dobro tako za kotel kot gorilnik), potrebujemo vsaj 60 cm prostora na sprednji strani kotla za njegovo
montažo. Poleg tega je potrebno v bližino kotla postaviti tudi primerno posodo, ki bo služila kot zalogovnik za
pelete, iz katere transporter za pelete (t.i. polž) pobira pelete in jih dozira v gorilnik.
Stran | 7
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Certifikati ustreznosti:
Stran | 8
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Nagrade in priznanja:
Stran | 9
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Cenik za izdelke in storitve iz programa Fenix™ Special:
1. Gorilnik na pelete Fenix™ Special 5/30

nazivna moč 6-25 kW

zračno hlajena gorilno komoro

učinkovit in energetsko varčen vžigni sistem (80 W)

industrijski ventilator (48 W)

vgrajen zanesljiv in zelo prilagodljiv krmilnik Siop Digreg 2000 DigPel
1.490,00 € (brez DDV)
2. Gorilnik na pelete Fenix™ Special 20/50

nazivna moč 20-50 kW

zračno hlajena gorilno komoro

učinkovit in energetsko varčen vžigni sistem (80 W)

industrijski ventilator (48 W)

vgrajen zanesljiv in zelo prilagodljiv krmilnik Siop Digreg 2000 DigPel
1.890,00 € (brez DDV)
3. Transporter za pelete Fenix

industrijski motor z reduktorjem za visoke obremenitve (180 W)

cev iz INOX materiala dolžine 1,7 m

zanesljiva vijačnica
250,00 € (brez DDV)
4. Zalogovnik za pelete Fenix – mali

efektivna prostornina 300 L

dimenzije 130 × 70 × 40 cm iz 1,5 mm pocinkane pločevine
160,00 € (brez DDV)
5. Zalogovnik za pelete Fenix – veliki

efektivna prostornina 500 L

dimenzije 135 × 80 × 55 cm iz 1,5 mm pocinkane pločevine
200,00 € (brez DDV)
6. Standardna montaža kompletov Fenix
150,00 € (brez DDV)

predelava obstoječih vratc (izrez ali povečanje odprtine za gorilnik na 112 mm)

montaža gorilnika na vratca

vgradnja senzorjev za temperaturo tople vode in dimnih plinov

postavitev transporterja za pelete v zalogovnik (dobavljen ali tistega, ki ga zagotovi stranka)

zagon sistema

prva optimizacija nastavitev (vpihovanje zraka, doziranje pelete, delovne temperature…)

predaja vse dokumentacije in izobraževanje stranke
V primeru, da opremo končni stranki vgradi pooblaščen monter po
ceniku zgoraj, končni ceni doda 9,5% DDV (sicer je ta 22%). V
primeru, da je montaža zahtevnejša od zgoraj specificirane
standardne montaže, ima pooblaščen monter pravico zaračunati
višje stroške montaže na podlagi svoje strokovne ocene.
Kdaj se to splača? Kakor prikazuje priložen diagram na sliki 5, je
smiselnost takega posega (oziroma investicije) odvisna od količine
kurilnega olja, ki se sicer porabi za ogrevanje. Torej, večja kot je
trenutna poraba, hitreje se povrne investicija – v povprečju pa sta za
to potrebni dve kurilni sezoni.
Stran | 10
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
2. Peletni sistem Fenix™
V primeru, da stranka nima primernega kotla, ki bi z montažo gorilnika na
pelete Fenix™ Special 5/30 omogočal enostaven prehod na ogrevanje na
pelete, priporočamo nakup kompletnega peletnega sistema, ki je sestavljena
iz kotla KDP – 28 D/L in gorilnika Fenix™ Special 5/30. Kurilna naprava ima
nazivno moč 28 kW in je uvrščena na seznam kurilnih naprav, ki so upravičene
do subvencij Eko sklada za občane in to, skladno z izmerjenimi parametri, brez uporabe vodnega zalogovnika.
Kotel je zasnovan za ogrevanje na pelete, na drva in celo na kurilno olje (z zamenjavo gorilnika Fenix™ z gorilnikom
na kurilno olje)! Kotel je narejen iz 5 mm kotlovske pločevine in varjen. Naprava je projektirana za kurjenje pelet
premera 6 do 8 mm ali drv dolžine do 500 mm. Ima veliko dostopno kurišče, z možnostjo levega ali desnega
odpiranja vrat kotla. Kotel je praviloma črno-sive barvne kombinacije, čeprav sta možni tudi rdeče-siva in zelenosiva barvna kombinacija (po naročilu).
Kotel je opremljen z gorilnikom na pelete Fenix™ Special 5/30 z zračno hlajeno gorilno komoro, avtomatskim
vklopom ter nudi tudi možnost avtomatskega preklopa iz kurjenja drv na pelete in to brez demontaže gorilnika.
Ohišje gorilnika je praviloma črne barve, čeprav so možne tudi druge. Gorilnik je opremljen z napredno krmilno
enoto za regulacijo celotnega procesa ogrevanja na pelete. Združuje štiri stopnje delovanja (vžig in razgorevanje,
gorenje, omejeno delovanje, ugašanje). Omogoča tudi uporabniško nastavljivo časovno delovanje ogrevalnega
sistema. Krmilna enota je vgrajena v ohišje samega gorilnika.
Lesni peleti (gorivo) se pobirajo iz zalogovnika za pelete in preko t.i. vijačnega transporterja (polža) vsipajo v
gorilnik. Možna je postavitev samostoječega zalogovnika za pelete na levo ali desno stran kotla ali tudi pred
samim kotlom. V primeru prostorske omejitve pa kotel nudi možnost postavitve zalogovnika tudi na sam kotel.
Obe izvedbi sta prikazani v na spodnjih slikah.
Stran | 11
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Peletni sistem Fenix z samostojnim zalogovnikom
Kotel:
Gorilnik:
Dimenzije:
Postavitev zalogovnika:
Teža zalogovnika
Prostornina zalogovnika
KDP – 28 D/L
Fenix 5/30
103 × 152 × 130 cm
levo / desno / spredaj
50 kg
450 L
Prednost sistema je enostavnejše nalaganje pelet zaradi
nižje višine in večja prostornina zalogovnika, ki nudi daljšo
zalogo pelet. Potrebuje pa ta kombinacija več prostora v
kurilnici.
Stran | 12
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Peletni sistem Fenix z integriranim zalogovnikom
Kotel:
Gorilnik:
Dimenzije:
Postavitev zalogovnika:
Teža zalogovnika
Prostornina zalogovnika
KDP – 28 D/L
Fenix 5/30
67 × 190 × 130 cm
nad kotlom
50 kg
330 L
Prednost sistema je minimalna potreba po prostoru v
kurilnici. Slabost sistema je manjša prostornina
zalogovnika, torej nudi za par dni manjšo zalogo pelet in
tudi težavnejše nalaganje pelet relativno visoke višine.
Ima pa stranska vratca za lažje nalaganje pelet do
prostornine 200 L.
Cenik za izdelke in storitve iz programa Fenix™ Sistem:
1. Peletni sistem Fenix™ Special 6/28
2.990,00 € (brez DDV)
 nazivna moč 28 kW
 večnamenskega kotel KDP - 28 D/L
 peletni gorilnik z zračno hlajeno gorilno komoro
 učinkovit in energetsko varčen vžigni sistem (80 W priklopne moči, čas vžiga: 1 minuta)
 transporter pelet (točna izvedba odvisna od izbrane opcije)
 zalogovnik za pelete (točna izvedba odvisna od izbrane opcije)
Stran | 13
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
Karakteristike kotla KDP 28 D/L, postavitev v kurilnici, čiščenje kotla in pot dimnih plinov v kotlu
Kotel KDP 28
1.
Izhod tople vode
5/4“ (Ø42,4 mm)
2.
Dimna cev
premera 160 mm
3.
Vhod hladne vode
5/4“ (Ø42,4 mm)
4.
Ispust in polnjenje
vode v peč 1/2“
(Ø21,3mm)
Sprednja stran:
Zadnja stran:
5. Spojka 3/4“
(Samson ventil)
Čiščenje kotla
Pot dimnih plinov
Stran | 14
RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN
PROIZVODOV
3. Novi (enostavnejši) gorilnik Fenix™ Optima
Predvidoma v aprilu 2014 pride na trg novi model gorilnika Fenix z imenom, ki bo namenjen predelavi peči na
trda goriva in bo ponujal enostavnejši upravljanje z gorilnikom ter bo zato primeren manj zahtevnim
uporabnikom. Komplet z transportnim polžem bo zato tudi občutneje cenejši od modela Special.
Cenik za izdelke in storitve iz programa Fenix™ Basic:
1. Gorilnik na pelete Fenix™ Optima25 kW

nazivna moč 10-25 kW

zračno hlajena gorilno komoro

standarden grelec za zrak za vžig pelet (250 W)

industrijski ventilator (48 W)

vgrajen zanesljiv vendar poenostavljen krmilnik Siop Digreg 2000 DigPel
990,00 € (brez DDV)
2. Transporter za pelete Fenix

motor z reduktorjem za srednje obremenitve (60 W)

plastična cev dolžine 1,5 m

zanesljiva vijačnica
210,00 € (brez DDV)
3. Zalogovnik za pelete Fenix – mali

efektivna prostornina 300 L

dimenzije 130 × 70 × 40 cm iz 1,5 mm pocinkane pločevine
160,00 € (brez DDV)
4. Zalogovnik za pelete Fenix – veliki

efektivna prostornina 500 L

dimenzije 135 × 80 × 55 cm iz 1,5 mm pocinkane pločevine
200,00 € (brez DDV)
5. Standardna montaža kompletov Fenix
150,00 € (brez DDV)

predelava obstoječih vratc (izrez ali povečanje odprtine za gorilnik na 118 mm)

montaža gorilnika na vratca

vgradnja senzorjev za temperaturo tople vode in dimnih plinov

postavitev transporterja za pelete v zalogovnik (dobavljen ali tistega, ki ga zagotovi stranka)

zagon sistema

prva optimizacija nastavitev (vpihovanje zraka, doziranje pelete, delovne temperature…)

predaja vse dokumentacije in izobraževanje stranke
Stran | 15