Osnove omrežij

Pisno preverjanje znanja iz računalniških omrežij
SVETOVNI SPLET
Ime in priimek:
Datum:
Ogovorite na naslednja vprašanja.
1.
Kaj je svetovni splet?
2.
Kdaj in kje je nastal svetovni splet?
3.
Kdo je izumitelj svetovnega spleta?
4.
Kdo je izdelal prvi grafični brskalnik?
5.
Kdo skrbi za razvoj in nadzor spletnih standardov?
Dopolnite!
6.
Marc Andreessen, avtor prvega grafičnega brskalnika Mosaic, je ustanovil podjetje ________________ .
7.
Za ogled spletnih strani je potrebna programska oprema, ki se imenuje _______________________ .
Ali so trditve pravilne ali napačne?
8.
Kratica WWW pomeni svetovni splet.
9.
Brskalniki uporabljajo protokol HTTP.
10.
Do svetovnega spleta imajo dostop samo ustanove.
11.
Velikost svetovnega spleta je omejena na 10 TB.
Obkrožite pravilni odgovor!
12. Katera vrata privzeto uporablja protokol HTTP v protokolnem skladu TCP/IP?
a) 21
b) 25
c) 80
d) 8080
13. Na katerem sloju protokolnega sklada TCP/IP je protokol HTTP?
a) omrežnega vmesnika
b) internetnem
c) transportnem
d) aplikacijskem
14. Kateri protokol se uporablja za dostop do svetovnega spleta?
a) SLIP
b) PPP
c) WWW
d) HTTP
15. Kako se imenuje prvi grafični brskalnik, ki je bil izdelan leta 1993?
a)
Internet Explorer
b)
Mosaic
c)
FireFox
d)
Opera