Navodila za vaje pri predmetu Svetovni splet

Navodila za vaje pri predmetu Svetovni splet

Vaje potekajo ob sredah med 16:15 in 20:00 v računalniški učilnici LKN (prostor
B515).

Prva vaja bo na urniku v sredo 27.3, o naslednjih pa boste naknadno obveščeni.

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vse tri predvidene vaje.

Pred vsako vajo predelajte gradivo, ki ga boste dobili na spletu.