razpored predmetov magistrski programi 2013/2014

Seznam predmetov v magistrskih programih na DOBA Fakulteti
Študijsko leto 2013/14 – študij na daljavo - OBČAN
Predmeti po programih in modulih:
Zap- Predmet
št.
Nosilec
Pričetek
Zaključek
3
dr. Viljem Pšeničny
[email protected]
dr. Vito Bobek
[email protected]
dr. Tomislav Rozman
[email protected]
dr. Andrej Raspor
[email protected]
dr. Andrej Raspor
[email protected]
4.2.2014
14.3.2014
18.3.2014
25.4.2014
29.4.2014
6.6.2014
10.6.2014
18.7.2014
5.11.2013
6.12.2013
dr. Valentina Prevolnik Rupel
([email protected])
dr. Valentina Prevolnik Rupel
([email protected])
dr. Boris Cizelj
[email protected]
dr. Peter Stanovnik
[email protected]
dr. Draško Veselinovič
[email protected]
dr. Branko Škafar
[email protected]
dr. Bojan Pretnar
[email protected]
dr. Mihael Černetič
[email protected]
10.12.2013
17.1.2014
10.12.2013
17.1.2014
21.1.2014
21.2.2014
25. 2. 2014
28.3.2014
25.2.2014
28.3.2014
1.4.2014
2.5.2014
6.5.2014
6.6.2014
10.6.2014
11.7.2014
dr. Alenka Gril
[email protected]
dr. Vinko Potočnik
[email protected]
dr. Valentina Prevolnik Rupel
[email protected]
dr. Valentina Prevolnik Rupel
(valentina.prevolnik-
25. 2. 2014
28.3.2014
1.4.2014
2.5.2014
6.5.2014
6.6.2014
10.12.2013
17.1.2014
4
5
Poslovna prognostika in strategija
trajnostnega razvoja
Mednarodna poslovna ekonomija
9
Upravljanje podjetij z informacijskimi
tehnologijami
Kreativno upravljanje človeških virov
za konkurenčne prednosti
Organizacijska dinamika za odličnost
podjetij in kreativno upravljanje
sprememb
Individualna strokovna naloga
10
Integrativni projekt (PIP za dir.2.let.)
11
Komuniciranje z vplivnimi javnostmi
in lobiranje
Kreativno upravljanje tehnoloških
inovacij
Mednarodne poslovne finance (v
ANG) (PIP)
Kreativno upravljanje inovacij v
storitveni dejavnosti
Intelektualna lastnina
6
8
12
13
14
15
16
17
18
Pozitivna psihologija za sodobno
poslovanje (v ANG) (PIP ali
pred.modula)
Organiziranje socialnih mrež
19
Teorija in praksa dobrodelništva in
solidarnosti
Kakovost življenja
20
Integrativni projekt
21
Učinkovitost izobraževalnih procesov
in ekonomika izobraževanja
22
Izobraževalne politike
23
E-izobraževanje v sodobni
organizaciji
[email protected])
dr. Milena Bevc
[email protected]
dr. Zdenko Medveš
zdenko.medveš@net.doba.si
dr. Tomaž Klobučar
[email protected]
4.2.2014
14.3.2014
18.3.2014
25.4.2014
26.8.2014
26.9.2014
ANG*- predmet se izvaja v angleškem jeziku. Gradiva in komunikacija poteka v angleškem jeziku, medtem ko lahko naloge
oddate v slovenskem jeziku. V predmet bodo vključeni študenti iz tujih trgov, zaradi česar vam bomo lahko omogočili
medkulturno izkušnjo.