S A B Terminski Plan Usposbljanj

 S A B Terminski Plan Usposbljanj !
Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK/CA« Termin usposabljanja 10. april do 28. april 2014 13. maj do 31. maj 2014 04. junij do 22. junij 2014 26. junij do 14. julij 2014 09. september do 27. september 2014 28. september do 16. oktober 2014 22. oktober do 09. november 2014 09. november do 27. november 2014 19. november do 07. december 2014 !
Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK ČUVAJ/KA« Termin usposabljanja 05. junij do 23. junij 2014 07. september do 25. september 2014 09. november do 27. november 2014 !
Termin preverjanja in potrjevanja dne 07. in 08. maj 2014 dne 10. in 11. junij 2014 dne 01. julij in 02. julij 2014 dne 23. in 24. julij 2014 dne 07. in 08. oktober 2014 dne 29. in 30. oktober 2014 dne 19. in 20. november 2014 dne 08. in 09. december 2014 dne 16. in 17. december 2014 Termin preverjanja in potrjevanja dne 02. julij in 04. julij 2014 dne 08. in 09. oktober 2014 dne 09. in 10. december 2014 Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNIK/CA TELESNI/A STRAŽAR/KA« Termin usposabljanja 09. september do 04. oktober 2014 Termin preverjanja in potrjevanja dne 14. in 15. oktober 2014 !
Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNI/NA TEHNIK/CA« Termin usposabljanja 05. oktober do 16. oktober 2014 !
Termin preverjanja in potrjevanja dne 28. in 29. oktober 2014 Strokovno usposabljanje »NPK OPERATER/KA VARNOSTNO-­‐NADZORNEGA CENTRA« Termin usposabljanja 18. maj do 29. maj 2014 13. november do 24. november 2014 Termin preverjanja in potrjevanja dne 10. in 11. junij 2014 dne 04. in 05. december 2014 1
!
Strokovno usposabljanje »NPK VARNOSTNI/A MENEDŽER/KA« Termin usposabljanja 23. september do 11. oktober 2014 !
Strokovno usposabljanje »NPK POOBLAŠČENI/A INŽENIR/KA VARNOSTNIH SISTEMOV« Termin usposabljanja 10. maj do 21. maj 2014 !
Termin preverjanja in potrjevanja 31. maj in 02. junij 2014 Specialistično usposabljanje za izvajanje notranjega nadzora Termin usposabljanja 23. september do 26. september 2014 !
Termin preverjanja in potrjevanja dne 21. in 22. oktober 2014 Termin preverjanja in potrjevanja dne 08. in 09. oktober 2014 Obdobno strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja za varnostno osebje, ki so usposobljeni za opravljanje del varnostnika/ce čuvaja/ke, varnostnika/ce, varnostnika/ce nadzornika/ce, varnostnika/ce telesnega stražarja/ke ali operaterja/ke VNC Termin usposabljanja Termin preverjanja 19. april 2014 28. april 2014 15. maj 2014 22. maj 2014 10. junij 2014 17. junij 2014 11. september 2014 18. september 2014 13. oktober 2014 21. oktober 2014 10. november 2014 17. november 2014 11. december 2014 18. december 2014 • Specialistično izpopolnjevanje za varovanje prireditev v gostinskih lokalih ter obdobno strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja Termin usposabljanja Termin preverjanja 12. april do 16. april 2014 22. april 2014 10. maj do 14. maj 2014 19. maj 2014 10. junij do 11. junij 2014 19. junij 2014 13. september do 17. september 2014 22. september 2014 15. oktober do 17. oktober 2014 23. oktober 2014 12. november do 14. november 2014 21. november 2014 02. december do 05. december 2014 13. december 2014 2