Sestav predsedstva in ZNP

PREDSEDSTVO NSKS / PRÄSIDIUM DES RATES
predsednik / Obmann
dr. Valentin Inzko
podpredsednik / Obmannstellvertreter
podpredsednik / Obmannstellvertreter
Nanti Olip
dr. Franz Wutti
člani predsedstva / weitere Mitglieder
Natalija Hartmann
mag. Marko Haschej
prof. mag. Štefan Kramer
prof. mag. Jokej Logar
dipl. inž. Hanzi Mikl
Martin Pandel
Christian Urak
Svetlana Wakounig
ČLANI ZBORA NARODNIH PREDSTAVNIKOV/ VOLKSGRUPPENTAG
BLAŽEJ Milan, BOŠTJANČIČ Niko, BUCH Pavel, dipl.inž. DOMEJ Štefan, mmag. DOVJAK
Martin, FEINIG Stefan, FURJAN – KUTSCHNIG Majda, GREGORIČ Danijel, GREGORN
Gabriel, dr. GRILC Matevž, HANUNA Maja, HASCHEJ Jozej, dr. HREN Karli, JANEŽIČ
Luka, KARNER Hanzej, dipl. inž. KATTNIG Franc, KATZ Lenart, KERT Adrian, mag. KERT
– WAKOUNIG Sonja, KORPITSCH Peter, dipl. inž. KRIŠTOF Peter, KRIŠTOF Sara, KROP
Pepej, KUPPER – WERNIG Katja, KUŠEJ Vinko, MIKEL Hubert, dr. MLINAR Angelika,
OLIP Anton, ORAŽE Marko, prof. mag. ORAŽE Mirko, PARTL Gabriela, prof. mag.
POPOTNIG Urban, ROSENZOPF Marjan, prof. mag. SCHELLANDER Stefan, SMREČNIK
Mirko, SMRTNIK Dana, SMRTNIK Regina, SMRTNIK Toni, ŠIKORONJA Marija, URANK
Rafael, dipl. inž. VOGLAUER Olga, mag. VOUK Rudi, prof. mag. WAKOUNIG Jože, mag.
WAKOUNIG Lucija, ddr. WAKOUNIG Marian, WAKOUNIG Miro, ZABLATNIK Pavel,
ZENZ Mira
NADOMESTNI ČLANI ZBORA NARODNIH PREDSTAVNIKOV / ERSATZMITGLIEDER
VOLKSGRUPPENTAG
FERA Marijan, HUDL Branko, JELEN Franc, JUG Germana, KERT Fric, KOMAR Josef,
KRIVOGRAD Adolf, MOSCHITZ Marija, NAPOTNIK Alois, OŠINA Andi, PASTERK Daniel,
PICEJ Joza, PIPP Dominik, RUTTER Andrej, SADOLSCHEK Daniela, SMOLE – TAUPE
Marlen, SMREČNIK Albert, SMRTNIK Folti, STERN – WAKOUNIG Vesna, STROPNIK Sigi,
SUKALIA Rudolf, TOLMAIER Folti, WAKOUNIG Sonja, ŽIVKOVIČ Borut
Viktringer Ring 26 ● 9020 Klagenfurt / Celovec ● tel.: +43/(0)463/512528 ● fax: +43/(0)463/512528-22
www.nsks.at ● [email protected] ● ZVR-Zahl: 731075661