Informacije o plačilu vrtca

Informacije o plačilu vrtca
Referentka za oskrbnine: Ana Slatinek
E-pošta: [email protected]
Telefon: 01/ 24 12 604
Sedež: Praprotnikova ulica 2, Ljubljana
Ekonomske cene dnevnih programov v javnih vrtcih v MOL znašajo od 1. 8. 2012 dalje na
otroka:
I. starostno obdobje: 485 €
II. starostno obdobje: 346 €
Kombinirani oddelek: 379 €
Razvojni oddelek: 937 €
Plačilo staršev določi občina vsako koledarsko leto glede na družinske dohodke. Starši plačajo
največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok, oziroma najmanj 10% cene
programa.
Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. S 1.1.2012 je na tem področju
spremenjena zakonodaja, zato obrazcev za znižano plačilo ne sprejemamo več v vrtcu, temveč
na Centrih za socialno delo. Ob vstopu otroka v vrtec oziroma ob koncu koledarskega leta za
naslednje leto starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddajo "Vlogo
za znižano plačilo vrtca" na pristojnem Centru za socialno delo. Starši, ki ne uveljavljajo
pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 77 % cene programa.
Starši, ki prejemajo pomoč Centra za socialno delo, so plačila vrtca oproščeni za čas trajanja
odločbe Centra za socialno delo, če jim je izdana taka odločba.
Informacija o odpiranju trajnih nalogov - Z novim poslovanjem preko UJP-neta je
omogočeno, da lahko preko vseh bank odprete trajni nalog za plačilo položnic vrtca. Trajni
nalog bremeni vaš račun 28. dan v mesecu. V primeru odpiranja DB (za plačilo oskrbnine
preko trajnega naloga) obvezno navedite sklic kot referenčno številko. Za več informacij
kontaktirajte Ano Slatinek, tel: 01/ 24 12 604 ; e-naslov: ana.slatinek @guest.arnes.si