Naslov: Pletenje iz vrbovih šib Vsebina: Termin in kraj usposabljanja

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:
Evropa investira v podeželje«
UKREP 111 – brezplačna usposabljanja
Naslov: Pletenje iz vrbovih šib
Št. ur usposabljanja: 25
Vsebina:
Termin in kraj
usposabljanja:
Število ur in
predavatelj:
Tehnologija vzgoje vrbovega
šibja
Ponedeljek, 17. 12. 2012,
od 15.00 do 16.35 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Ponedeljek, 17. 12. 2012,
od 16.40 do 19.05 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Torek, 18. 12. 2012,
od 15.00 do 17.25 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Torek, 18. 12. 2012,
od 17.30 do 20.45 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Sreda, 19. 12. 2012,
od 15.00 do 17.25 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Sreda, 19. 12. 2012,
od 17.30 do 19.55 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Četrtek, 20. 12. 2012,
od 15.00 do 17.25 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
Četrtek, 20. 12. 2012,
od 17.30 do 20.45 ure,
Šolski center Ptuj - delavnica
2 uri
Mirko Lovrec
Priprava šib in viter za pletenje
košare
Pletenje podna košare in
spodnjega učvrščevalnega roba
Pletenje stranic košare in
srednjega ušvrščevalnega roba
Pletenje zgornjega
učvrščevalnega roba
Pletenje zaključnega roba košare
Pletenje ročajev košare
Marketing in prodaja izdelkov iz
vrbovega šibja
3 ure
Mirko Lovrec
3 ure
Mirko Lovrec
4 ure
Mirko Lovrec
3 ure
Mirko Lovrec
3 ure
Mirko Lovrec
3 ure
Mirko Lovrec
4 ure
Marjan Horvat