Mednarodni poslovni paket CENIK

Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
telefon: (02) 449 2000
telefaks: (02) 449 2111
e-pošta: [email protected]
www.posta.si
CENIK
Mednarodni poslovni paket
Velja od 1. 9. 2014
Vrsta poštne storitve
1
CONA I
Avstrija, Nemčija,
Madžarska
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
CONA II
Belgija, Češka, Slovaška
Italija, Luksemburg
Nizozemska
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
CONA III
Portugalska,Romunija,
Španija, Velika Britanija
Bolgarija, Danska, Estonija,
Francija, Grčija, Litva,
Latvija, Poljska, Švedska
Finska, Irska
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z DDV
2
3
Informativen rok prenosa
12,0902
14,0164
15,9426
17,8689
20,2049
22,2951
25,7377
Informativen rok prenosa
D+2
14,75
17,10
19,45
21,80
24,65
27,20
31,40
D+3
D+4
D+5
15,7377
18,5656
20,9836
24,0574
26,9672
29,9590
34,0984
Informativen rok prenosa
19,20
22,65
25,60
29,35
32,90
36,55
41,60
D+4
D+5
D+6
Pošta Slovenije d. o. o. • Okrožno sodišče v Mariboru
Številka registrskega vpisa 10940000 • šifra dejavnosti: 53.100
Predsednik nadzornega sveta: dr. Davorin Kračun
Osnovni kapital 121.472.482 EUR • TRR 3700 0000 0279 097
TRR: 90672–0000040025 • TRR: 05100–8011026564
TRR: 04515-0001110867 • TRR: 02280–0016990351
Identifikacijska številka: SI25028022
Vrsta poštne storitve
1
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Hrvaška
do 0,5 kg
nad 0,5 kg do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
nad 30 kg do 50 kg
Storitve na mednarodni
poslovni paket – Hrvaška
Odkupnina - mednarodni
poslovni paket - Hrvaška
Pazljivejše ravnanje mednarodni poslovni paket Hrvaška
Dobavnica - mednarodni
poslovni paket - Hrvaška
Obveščanje SMS mednarodni poslovni paket –
Hrvaška
Obveščanje e-mail mednarodni poslovni paket Hrvaška
Črna gora
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Srbija
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z DDV
2
3
22,0902
24,6721
26,9672
29,8770
32,9508
36,0246
39,0574
Informativen rok prenosa
5,8361
6,2049
6,7951
8,2541
9,3361
9,6721
10,7541
11,1721
19,6885
26,95
30,10
32,90
36,45
40,20
43,95
47,65
D + 1-2
7,12
7,57
8,29
10,07
11,39
11,80
13,12
13,63
24,02
se ne zaračuna
se ne zaračuna
0,8361
1,02
0,6557
0,80
0,2459
0,30
se ne zaračuna
Informativen rok prenosa
9,8000
12,9000
19,6000
26,3500
33,5000
40,0500
46,8500
Informativen rok prenosa
7,7500
8,2500
10,3000
se ne zaračuna
D+4
D+5
2/4
Vrsta poštne storitve
1
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
nad 30 kg do 40 kg
nad 40 kg do 50 kg
Države izven EU
Islandija
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Kanada
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Norveška
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Švica
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
ZDA
do 2 kg
nad 2 kg do 5 kg
nad 5 kg do 10 kg
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z DDV
2
3
11,3500
13,4000
14,6500
16,4000
28,8600
32,6400
Informativen rok prenosa
30,4400
30,7900
50,3200
64,9900
82,5500
95,4800
117,7800
Informativen rok prenosa
41,3000
50,1000
60,4600
85,9500
106,0900
123,0800
144,3000
Informativen rok prenosa
31,3100
31,8300
37,1300
48,6200
52,6900
63,2400
73,2300
Informativen rok prenosa
31,9000
32,8000
33,5000
34,4000
35,4000
36,9000
38,5000
Informativen rok prenosa
41,3000
50,1000
56,0000
D+5
D+5
D+5
D+3
D+6
3/4
Vrsta poštne storitve
1
nad 10 kg do 15 kg
nad 15 kg do 20 kg
nad 20 kg do 25 kg
nad 25 kg do 30 kg
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z DDV
2
3
67,3600
82,5500
97,5900
113,5100
Za storitve, ki so v skladu z e. tč. 1. odstavka 52. čl. ZDDV in v skladu s 4. c. tč. 44. čl. ZDDV
oproščene plačila DDV, so cene vpisane samo v stolpcu "Cene v EUR brez DDV".
Cena prenosa vključuje zavarovanje do ugotovljene višine dejanske škode, vendar največ do
zneska 4.200,00 EUR za pošiljke, na katerih je vrednost označena, oziroma največ do 420,00 EUR,
če na pošiljki vrednost ni označena.
Označena vrednost se dodatno ne zaračuna.
Roki prenosa pošiljk so informativni in so lahko tam, kjer so potrebni carinski postopki, tudi daljši
od navedenih.
V rok prenosa se ne šteje dan sprejema (D) ter dnevi, ko ni dostave: sobota, nedelja in praznik.
4/4