Anton_Šajna_ZBS 2003-2014 - ZBS, Združenje za beton Slovenije

ZBS 2003-2014
Anton Šajna
Ljubljana, 21. november 2014
Konference 2005-2006
Obstojnost betonov v konstrukcijah, Lipica
2005, 140 udeležencev, 26 referatov
Vzdrževanje, zaščita in popravila betonskih
konstrukcij, Lipica 2006, 100 udeležencev, 24
referatov
2 /15
Konference 2007-2009
Novo na področju betona 2007, Lipica 2007,
115 udeležencev, 12 referatov
Izvajanje betonskih del, Lipica 2008, 117
udeležencev, 16 referatov
Dosežki betonske stroke, Lipica 2009, 128
udeležencev, 24 referatov
3 /15
Konference 2009-2012
Beton 21. stoletja, Lipica 2010, 90
udeležencev, 20 referatov
Beton v arhitekturi, Lipica 2011, 60
udeležencev, 16 referatov
Kako zagotoviti načrtovano (zahtevano)
kakovost proizvedenega in vgrajenega betona
v luči predpisov in prakse, Ljubljana 2012, 45
udeležencev, 10 referatov
4 /15
Izdaje 2003-2008
Slovar strokovnih izrazov s področja betona
Priročnik za preskušanje betona
Zbornik konference Obstojnost betonov v
konstrukcijah
Zbornik konference Vzdrževanje, zaščita in
popravila betonskih konstrukcij
Zbornik konference Novo na področju betona
Zbornik konference Izvajanje betonskih del
5 /15
Izdaje 2009-2014
Zbornik konference Dosežki betonske stroke
Zbornik konference Beton 21. stoletja
Zbornik konference Beton v arhitekturi 2011
Priročnik o uporabi standardov SIST EN 206 in
SIST 1026
Gradivo »Kako zagotoviti načrtovano
(zahtevano) kakovost proizvedenega in
vgrajenega betona v luči predpisov in prakse«
6 /15
Prevodi EN standardov
EN 12620:2002 Agregati za beton
EN 1340:2003 Betonski robniki
EN 197-1:2000 Cement-1. del
EN 13670:2008 Izvajanje betonskih
konstrukcij
EN 1338 Betonski tlakovci
EN 1339 Betonske plošče za tlakovanje
EN 13369:2004 Skupna pravila za montažne
betonske izdelke
7 /15
Dogodki
Okrogla miza Perspektive betonskih vozišč v
Sloveniji
Koncept modeliranja vpliva in razpada
inženirske pregrade za primer odlagališča
radioaktivnih odpadkov- oz. ocena trajanja
betonske inženirske pregrade in njen razpad s
časom" 2012
Novosti na področju betona 2013
Beton in trajnostna gradnja - Betonska
vozišča, 2013
8 /15
(v sodelovanju s SLOCEM in GZS - ZGIGM)
Seminarji
9 /15
4 seminarji predstavitev in uporaba SIST EN
1026
Seminar Uporaba SIST EN 1026 za gradbene
inšpektorje
3 seminarji na temo preizkušanje betona
Seminar SIST EN 13670 in SIST EN
13670:2010/A101 Vodenje del s poudarkom na
izvedbeni specifikaciji, planu kakovosti in
dokumentaciji
Leto 2014
Analiza razmer in možnosti delovanja
združenja
Vizija združenja
Osnove dolgoročnega plana dela združenja
Osnove 2 letnega plana dela združenja
Pogoj delovanja združenja v novih razmerah
Dan Združenja za beton Slovenije
10 /15
Dan Združenja za beton Slovenije
11 /15
Pregled novosti standardizacije na področju
SIST TC/BBB
Novosti standarda SIST EN 206:2013
Izvajanje betonskih del
10 let delovanja Združenja za beton Slovenije
Vizija Združenja za beton Slovenije
Skupščina ZBS
Volitve
Financiranje združenja
12 /15
Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Prilivi (EURO)
18.524
20.385
20.630
35.170
37.393
32.613
39.308
16.323
7.285
6.060
Odlivi (EURO)
18.345
19.780
21.016
37.864
28.464
34.344
35.541
21.139
18.982
4.915
Članstvo ZBS
13 /15
Članstvo
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Individualni
84
62
60
42
65
84
81
57
26
15
Kolektivni
/
/
/
5
10
14
13
8
9
9
Posodobitev Združenja
14 /15
Redefinirati namen in cilje ZBS
Pritegniti člane ZBS k aktivnemu sodelovanju
v združenju
Pritegniti nove člane, aktivirati nove
strokovne sodelavce
Pripraviti dolgoročni program združenja
Pripraviti izvedljiv 2 letni program združenja
Urediti financiranje skladno s sprejetimi
nalogami
Posodobiti informiranje in podporo članom
Dan Združenja za beton Slovenije
2014
Hvala
Anton Šajna
15 /15