blanco novak 2013

Studio Novak 2013
Pomivalna korita, mešalne baterije in sistemi za
ločeno zbiranje odpadkov
WWW.NOVAK.SI
Odlična uporabnost
2
www.novak.si
bLANCo je eden vodilnih
ponudnikov pomivalnih centrov v
mednarodnem merilu.
Smo zanesljivo, uspešno podjetje
povezano v skupino podjetij E.G.O.
Naša prednost: izjemna funkcionalnost
zaradi inovativnih konceptov izdelave.
Vsebina
STEELART ....................................4
STEELART .............................5 – 10
NERjAvNo jEkLo .....................11
Najvišja kakovost: močna razvojna
služba in priznani menedžment kakovosti
zagotavljata najboljšo kakovost materialov
in obdelave.
Pomivalna korita ...................12 – 15
Korita IF ........................................16
Podpultna vgradnja ..............16 – 18
SILGRANIT® ................................19
Pomivalna korita ...................20 – 25
Ploskovgradna korita ............25 – 27
Podpultna vgradnja ......................29
Moduli ..........................................29
kERAMIkA ..................................30
Izjemna funkcionalnost: sodobno
zasnovani izdelki in domišljena
oprema.
Pomivalna korita ...........................31
Podpultna vgradnja ......................32
MEšALNE bATERIjE ..................33
Mešalne baterije ...................34 – 41
Mešalne baterije za vgradnjo
pred okno .....................................42
Dozirniki pomivalnega sredstva .....43
Potezni gumbi ..............................43
Sistemske rešitve: pomivalna korita,
kuhinjske mešalne baterije, sistemi za
Sistemi za ločeno zbiranje
odpadkov in nadgradnja ....44 – 45
ločeno zbiranje odpadkov in fukcionalni
pribor, ki se odlično dopolnjujejo.
Popolna ponudba: velika izbira v vseh
koristni kuhinjski pomočniki ......46
segmentih.
3
Ekskluzivni izdelki iz nerjavnega
jekla www.novak.si
BLANCOSOLITAIRE II
Ekskluzivni ročno izdelani pomivalni
centri in po meri narejeni delovni
pulti iz nerjavnega jekla iz programa
BLANCO STEELART nudijo neomejene
možnosti za oblikovanje kuhinje po vaši
želji. www.novak.si
kompetence za dizajn: pomivalna korita se
ponašajo s številnimi nagradami za dizajn in
prepričujejo s svojo jasno govorico oblik.
visoka tehnologija in ročna izdelava
Ekskluzivnost
Individualnost
Z neizčrpnimi možnostmi ročne izdelave
Enkratne, tekoče geometrijske linije iz nerjav-
Po meri narejeni izdelki iz programa BLANCO
nastajajo v kombinaciji z najnovejšimi
nega jekla učinkovito dokumentirajo ekskluzi-
STEELART izpolnjujejo želje naših kupcev.
tehnologijami neprimerljive oblike.
vnost pomivalnih centrov BLANCOFLOW-IF.
4
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
MPC
z DDV
BLANCODIVON 45 S-IF
Nerjavno jeklo
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
BLANCOCLARON 6 S-IF
Nerjavno jeklo
Korito de.
516 089
Korito le.
516 090
752,90
Glavno korito de.
514 001
Glavno korito le.
514 002
860 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 39
1000 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 41
BLANCODIVON 5 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 8 S-IF
Nerjavno jeklo
Korito de.
515 931
Korito le.
515 932
817,80
Glavno korito de.
514 003
Glavno korito le.
514 004
1000 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 39
1160 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 41
BLANCODIVON 6 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 400-IF/A
Nerjavno jeklo
Korito de.
515 933
Korito le.
515 934
1.168,30
515 642
1000 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 39
460 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 42
BLANCODIVON 8-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 500-IF/A
Nerjavno jeklo
516 093
1.246,10
515 643
860 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 39
560 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 42
BLANCODIVON 8 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 550-IF/A
Nerjavno jeklo
Korito de.
516 091
Korito le.
516 092
1.298,10
516 797
1.661,60
1.765,40
649,00
675,00
748,00
610 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 42
1160 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 39
BLANCOCLARON 4 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 700-IF/A
Nerjavno jeklo
Korito de.
513 997
Korito le.
513 998
1.116,40
515 644
780 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 41
760 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 42
BLANCOCLARON 5 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 340/180-IF/A
Nerjavno jeklo
Korito de.
513 999
Korito le.
514 000
1000 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 41
Vgradna ali ploskovgradna
MPC
z DDV
1.168,30
514 204
804,80
1.401,90
605 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 42
5
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
MPC
z DDV
BLANCOCLARON 400/400-IF/A
Nerjavno jeklo
MPC
z DDV
BLANCOCLARON 550-T-IF
Nerjavno jeklo
514 206
1.401,90
517 277
885 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 42
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
BLANCOCLARON 180-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 700-IF
Nerjavno jeklo
517 208
493,30
517 222
180 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
700 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
BLANCOCLARON 340-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 340/180-IF
Nerjavno jeklo
517 210
519,20
Glavno korito de.
517 225
Glavno korito le.
517 224
340 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
545 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
BLANCOCLARON 400-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 400/400-IF
Nerjavno jeklo
517 212
545,20
517 230
400 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
825 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
BLANCOCLARON 450-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 400/550-T-IF
Nerjavno jeklo
517 214
571,20
Glavno korito de.
517 233
Glavno korito le.
517 232
450 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
975 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
BLANCOCLARON 500-IF
Nerjavno jeklo
bLANCoCLARoN 550-IF izvedba za parno pečico
Nerjavno jeklo
517 216
597,10
BLANCOCLARON 550-IF
Nerjavno jeklo
517 220
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
516 989
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. mostična deska za rezanje
550 x 332 mm, glej nemški katalog, str. 45
500 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 43
6
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
661,40
441,40
675,00
1.116,40
1.194,20
986,60
908,60
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
MPC
z DDV
BLANCOZEROX 4 S-IF
Nerjavno jeklo
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
BLANCOZEROX 700-IF/A
Nerjavno jeklo
Korito de.
513 704
Korito le.
513 758
700,90
515 641
780 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 47
760 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 48
BLANCOZEROX 5 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 340/180-IF/A
Nerjavno jeklo
Korito de.
514 005
Korito le.
514 006
Glavno korito de.
513 701
778,80
1000 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 47
605 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 48
BLANCOZEROX 6 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 400/400-IF/A
Nerjavno jeklo
Glavno korito de.
513 705
Glavno korito le.
513 759
513 703
1.090,40
1000 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 47
885 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 48
BLANCOZEROX 8 S-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 180-IF
Nerjavno jeklo
Glavno korito de.
513 706
Glavno korito le.
513 760
517 236
1.168,30
1160 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 47
180 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
BLANCOZEROX 400-IF/A
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 340-IF
Nerjavno jeklo
515 639
466,50
517 238
460 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 48
340 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
BLANCOZEROX 500-IF/A
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 400-IF
Nerjavno jeklo
515 640
490,80
517 240
560 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 48
400 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
BLANCOZEROX 550-IF/A
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 450-IF
Nerjavno jeklo
516 794
610 x 510 mm, glej nemški katalog, str. 48
Vgradna ali ploskovgradna
MPC
z DDV
519,20
517 242
545,20
986,60
1.064,40
381,30
399,90
429,70
437,70
450 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
7
Korita: vgradna/ali ploskovgradna
MPC
z DDV
BLANCOCLARON 180-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 500-IF
Nerjavno jeklo
517 244
447,50
517 209
500 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
180 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
BLANCOZEROX 550-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 340-U
Nerjavno jeklo
517 246
467,30
517 211
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
340 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
BLANCOZEROX 550-T-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 400-U
Nerjavno jeklo
517 275
428,30
517 213
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
400 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
BLANCOZEROX 700-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 450-U
Nerjavno jeklo
517 248
471,20
517 215
700 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
450 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
BLANCOZEROX 340/180-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 500-U
Nerjavno jeklo
Glavno korito de.
517 253
Glavno korito le.
517 252
830,70
517 217
545 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
500 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
BLANCOZEROX 400/400-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 550-U
Nerjavno jeklo
517 258
882,60
517 221
825 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
BLANCOZEROX 400/550-T-IF
Nerjavno jeklo
BLANCOCLARON 550-T-U
Nerjavno jeklo
Glavno korito de.
517 261
Glavno korito le.
517 260
975 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 49
8
MPC
z DDV
Podpultna korita
882,60
517 276
405,70
429,10
455,80
469,50
479,00
497,30
337,50
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
Vgradna ali ploskovgradna
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOCLARON 700-U
Nerjavno jeklo
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOZEROX 400-U
Nerjavno jeklo
517 223
545,20
517 241
700 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 51
400 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
BLANCOCLARON 340/180-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 450-U
Nerjavno jeklo
Glavno korito de.
517 227
Glavno korito le.
517 226
934,60
517 243
545 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 52
450 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
BLANCOCLARON 400/400-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 500-U
Nerjavno jeklo
517 231
1.012,50
517 245
825 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 52
500 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
BLANCOCLARON 400/550-T-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 550-U
Nerjavno jeklo
Glavno korito de.
517 235
Glavno korito le.
517 234
908,60
517 247
975 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 52
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
bLANCoCLARoN 550-U izvedba za parno pečico
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 550-T-U
Nerjavno jeklo
516 990
739,90
517 274
Pribor iz nerjavnega jekla, vklj. mostična deska za rezanje
550 x 332 mm, glej nemški katalog, str. 53
550 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
BLANCOZEROX 180-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 700-U
Nerjavno jeklo
517 237
315,30
517 249
180 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
700 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
BLANCOZEROX 340-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 340/180-U
Nerjavno jeklo
517 239
340 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 55
333,70
Glavno korito de.
517 255
Glavno korito le.
517 254
355,30
364,70
373,10
385,80
379,00
415,40
726,90
545 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 56
9
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOZEROX 400/400-U
Nerjavno jeklo
BLANCOZEROX 400/550-T-U
Nerjavno jeklo
517 259
825 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 56
10
MPC
z DDV
Podpultna korita
778,80
Glavno korito de.
517 263
Glavno korito le.
517 262
975 x 400 mm, glej nemški katalog, str. 56
830,70
Pomivalni centri
iz nerjavnega jekla:
brezčasna lepota
Nerjavno jeklo
Nerjavno jeklo se od vseh materialov
najbolje vključi v vsako kuhinjo.
Najpomembnejše lastnosti:
• klasična večna lepota
• ne rjavi
• povsem odporno na vročino
• primerno za živila in higiensko
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Nerjavno jeklo, lanena struktura
• odporno proti madežem in kislinam
• barvno obstojno na svetlobi
• preprosta nega
BLANCO uporablja samo kakovostno
nerjavno jeklo, ki zadovoljuje največje
zahteve.
11
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
bLANCoAXIS II 6 S-IF izvedba za parno pečico
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOSTATURA 6-IF Crystal
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
pribor bel
516 101
pribor črn
516 029
1.215,30
Korito de.
516 533
Korito le.
516 534
818,30
1000 x 510 mm
600 x 520 mm
s priborom
Pribor iz nerjavnega jekla vklj.
mostična deska za rezanje
in BLANCOCARRIER
vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 61
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 67
BLANCOSTATURA 6 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOSTRATO Pro-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Korito de.
515 871
Korito le.
515 872
778,80
1000 x 530 mm
Korito de.
516 758
Korito le.
516 759
558,10
1000 x 510 mm
s priborom
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje iz
varnostnega stekla
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 62
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 68
BLANCOSTATURA 6-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCORONIS-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
514 841
700,90
610 x 530 mm
s priborom
ø 530 mm
Glej nemški katalog, str. 69
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 63
518 493
BLANCOAXIS II 6 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
259,60
Vgradna ali
ploskovgradna
BLANCOVEKTRIS 6 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Korito de.
516 529
Korito le.
516 530
597,10
1000 x 510 mm
Korito de.
514 627
Korito le.
514 628
558,10
1000 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje iz
varnostnega stekla
Pribor iz nerjavnega jekla
Vgradna ali
ploskovgradna
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 70
Glej nemški katalog, str. 65
BLANCOCLASSIC Pro 6 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOAXIS II 6 S-IF Edition
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Korito de.
516 531
Korito le.
516 532
1000 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. mostična deska za
rezanje
Glej nemški katalog, str. 66
12
Obojestransko korito
516 852
778,80
1000 x 510 mm
Vgradna ali
ploskovgradna
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 71
Vgradna ali
ploskovgradna
467,30
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOLIVIT 6 S Centric
Nerjavno jeklo, krtačeno
60 cm
BLANCODANA-IF
Nerjavno jeklo, krtačeno
Obojestransko korito
516 191
273,90
1000 x 500 mm
514 646
575 x 505 mm
Glej nemški katalog, str. 76
Pribor iz nerjavnega jekla
BLANCORONDOSET
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCOLANTOS 6 S-IF
Nerjavno jeklo, krtačeno
Obojestransko korito
516 612
3 ½" ventil s košarico
513 310
336,20
169,80
Ø 460 mm
Glej nemški katalog, str. 89
940 x 490 mm
Glej nemški katalog, str. 73
226,50
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 72
Pribor iz nerjavnega jekla
MPC
z DDV
Spodnja omarica
Vgradna ali
ploskovgradna
BLANCOLANTOS 6 S
Nerjavno jeklo, krtačeno ali lanena struktura
Obojestransko korito
Krtačeno
514 012
Lanena
struktura
514 014
272,80
299,40
950 x 500 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 73
50 cm
BLANCOLANTOS 6-IF
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCOAXIS II 5 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Obojestransko korito
516 676
316,80
593 x 488 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 74
Spodnja omarica
Obojestransko korito
516 528
545,20
915 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje iz
varnostnega stekla
Vgradna ali
ploskovgradna
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 79
BLANCOLANIS 6 S
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCOCLASSIC Pro 5 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Obojestransko korito
516 049
243,10
Obojestransko korito
516 849
950 x 500 mm
915 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 75
Glej nemški katalog, str. 80
402,40
Vgradna ali
ploskovgradna
13
50 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
45 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOCLASSIC Pro 45 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOLIVIT 5 S Centric
Nerjavno jeklo, krtačeno
Obojestransko korito
514 791
Obojestransko korito
516 842
253,50
860 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 84
950 x 500 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
311,50
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 81
BLANCOLIVIT 45 S Centric
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCOLANTOS 5 S-IF
Nerjavno jeklo, krtačeno
Obojestransko korito
517 281
287,10
Vgradna ali
ploskovgradna
Glej nemški katalog, str. 82
BLANCOLANTOS 5 S
Nerjavno jeklo, krtačeno ali lanena struktura
Obojestransko korito
Krtačeno
514 800
Lanena
struktura
514 801
214,50
Obojestransko korito
517 280
193,70
860 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 86
940 x 490 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Obojestransko korito
514 790
BLANCOLANTOS 45 S-IF
Nerjavno jeklo, krtačeno
212,80
242,60
950 x 500 mm
850 x 490 mm
Glej nemški katalog, str. 87
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 82
Vgradna ali
ploskovgradna
BLANCOLANTOS 45 S
Nerjavno jeklo, krtačeno ali lanena struktura
Obojestransko korito
z daljinskim upravljanjem izliva
Krtačeno
514 008
Lanena
struktura
514 010
860 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 87
45 cm
Spodnja omarica
BLANCOAXIS II 45 S-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
860 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 83
14
190,40
148,40
165,90
BLANCOPLUS 45 S
Nerjavno jeklo, krtačeno
Obojestransko korito
516 527
vklj. deska za rezanje
iz varnostnega stekla
brez daljinskega upravljanja izliva
Krtačeno
514 007
Lanena
struktura
514 009
168,30
Vgradna ali
ploskovgradna
454,30
860 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 88
Obojestransko korito
z daljinskim upravljanjem izliva
512 874
142,80
brez daljinskega upravljanja izliva
508 217
121,90
45 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCORONDOSOL-IF / BLANCORONDOSOL
Nerjavno jeklo, krtačeno
Ploščati rob IF
3 ½" ventil
s košarico 514 647
80 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOLIVIT 8 S
Nerjavno jeklo, krtačeno
Obojestransko korito
brez daljinskega upravljanja izliva
514 798
108,20
294,70
Vgradna ali
ploskovgradna
Ploščati rob IF:
ø 448 mm
Klasični vgradni rob:
ø 460 mm
Glej nemški katalog, str. 89
1210 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 95
Klasični vgradni rob
3 ½" ventil
s košarico 513 306
90,10
ventil s
čepom 1 ½" 513 307
87,60
BLANCORONDOVAL
Nerjavno jeklo, krtačeno
3½" ventil
s košarico
513 313
100,00
535 x 490 mm
Glej nemški katalog, str. 90
90 cm
BLANCOFLEX
Nerjavno jeklo, naravno
Spodnja kotna omarica
BLANCODELTA-IF / BLANCODELTA
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Obojestransko korito
511 917
145,80
Ploščati
rob IF
514 626
623,10
Vgradna ali
ploskovgradna
860 x 435 mm
Glej nemški katalog, str. 91
1056 x 575 mm
Klasični
vgradni rob 509 265
571,20
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 97
BLANCOLANTOS 9 E-IF /BLANCOLANTOS 9 E
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCOFLEX mini
Nerjavno jeklo, naravno ali lanena struktura
Obojestransko korito
Nerjavno jeklo 511 918
Lanena
struktura
512 032
Ploščati
rob IF
125,70
133,90
780 x 435 mm
Glej nemški katalog, str. 91
930 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 98
40 cm
516 277
337,70
Vgradna ali
ploskovgradna
Klasični
vgradni rob 516 276
239,80
516 051
262,20
Spodnja omarica
BLANCOCLASSIC 40 S
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
780 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 92
BLANCOLANIS 9 E
Nerjavno jeklo, krtačeno
Korito de.
511 124
Korito le.
511 125
299,60
985 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 99
15
MPC
z DDV
Korita IF
BLANCOANDANO 180-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOANDANO 180-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
518 303
225,70
Vgradna ali
ploskovgradna
180 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 186
194,70
518 306
254,50
518 310
259,60
518 314
324,50
Korito de.
518 318
469,90
Korito le.
518 322
BLANCOANDANO 340-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
518 308
290,70
Vgradna ali
ploskovgradna
340 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 186
340 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 188
BLANCOANDANO 400-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOANDANO 400-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
518 312
296,00
Vgradna ali
ploskovgradna
400 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 186
400 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 188
BLANCOANDANO 500-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOANDANO 500-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
518 316
371,40
Vgradna ali
ploskovgradna
500 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 187
500 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 189
BLANCOANDANO 340/180-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOANDANO 340/180-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Korito de.
518 320
Korito le.
518 324
545 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 187
540,00
Vgradna ali
ploskovgradna
545 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 189
BLANCOANDANO 400/400-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOANDANO 400/400-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
518 328
16
518 301
180 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 188
BLANCOANDANO 340-IF
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
825 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 187
MPC
z DDV
Podpultna korita
Vgradna ali
ploskovgradna
636,00
518 326
825 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 189
553,10
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSTATURA 6-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSUPRA 160-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
514 265
795,90
518 196
165,90
518 198
184,50
518 200
176,60
518 202
181,70
518 204
195,20
160 x 310 mm
600 x 520 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
s priborom
Glej nemški katalog, str. 195
Glej nemški katalog, str. 191
BLANCOSTATURA K 550-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
Korito de.
514 845
941,70
BLANCOSUPRA 180-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
180 x 340 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
578 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 195
s priborom
Glej nemški katalog, str. 192
BLANCOSTATURA 450-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOSUPRA 340-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
514 055
395,00
450 x 330 mm
Glej nemški katalog, str. 193
340 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 195
BLANCOSTATURA 160-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
BLANCOSUPRA 400-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
514 056
289,00
160 x 330 mm
Glej nemški katalog, str. 193
400 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 196
BLANCOSUPRA 450-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCORONIS-U
Nerjavno jeklo, svilnat lesk
518 494
Ø 480 mm
Glej nemški katalog, str. 194
199,80
450 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 196
17
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSUPRA 500-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSUPRA Set
BLANCOSUPRA 340-U + BLANCOSUPRA 160-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
518 206
519 250
510,80
Glavno
korito de.
518 211
443,90
Glavno
korito le.
518 212
221,90
500 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 196
340 x 400 mm / 160 x 310 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 197
BLANCOSUPRA 550-T
Nerjavno jeklo, krtačeno
BLANCOYPSILON 550-U
Nerjavno jeklo, krtačeno
512 145
550 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 197
18
445,10
550 x 420 mm
Glej nemški katalog, str. 198
BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II –
toplina kamna v kuhinji
SILGRANIT® PuraDur® II
Lastnosti materiala
SILGRANIT® PuraDur® II s patentirano formulo za higiensko zaščito
Kamnito-svilnato, in zaradi izjemno
SILGRANIT® PuraDur® II s patentirano
finih por zelo gladko površino,
formulo za higiensko zaščito.
odlikujejo prijetne lastnosti kamna.
Hygiene+Plus je zaščitni znak za
odpornost površin na umazanijo in
Neverjetna usklajenost barv
bakterije ter znak za lažje čiščenje.
Na voljo je deset privlačnih barv, ki
Zaradi izjemne, patentirane zaščitne
imajo vse enakomerno strukturo
formule za higieno učinkuje
površine in jih lahko vedno optimalno
SILGRANIT® PuraDur® II antibakterijsko.
uskladite tudi z raznolikimi kuhinjskimi
Testi dokazujejo, da nova higienska
mešalnimi baterijami BLANCO.
zaščita za povprečno 98 odstotkov
Izjemno preprosto vzdrževanje
zmanjša razmnoževanje bakterij.
Izjemno preprosto in trajno
vzdrževanje
Z novimi odličnimi lastnostmi materiala
in novo dodatno obdelano gladko
površino brez por, smo pri programu
SILGRANIT® PuraDur® II zagotavlja:
• 100% primernost za živila
• 100% odpornost na kisline
• 100% barvno obstojnost na svetlobi
SILGRANIT® PuraDur® II dosegli, da je
čiščenje barvnih korit lažje kot kdaj koli
doslej.
• Neprekosljiva odpornost na praske
• Neprekosljiva odpornost na udarce
• Neprekosljiva obstojnost na vročino
do 280 °C
SILGRANIT® PuraDur® II odlikujejo:
• izjemno preprosto vzdrževanje
• nepresežena odpornost
• patentirana formula za higiensko zaščito
19
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 510 mm
Pribor: dve deski za
rezanje iz varnostnega
stekla
Glej nemški katalog, str. 106
60 cm
BLANCOZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
Pribor črn
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 556
518 820
516 557
516 559
516 560
516 561
516 562
516 563
517 283
516 565
Pribor bel
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 719
518 821
516 720
516 722
516 723
516 724
516 725
516 726
517 284
516 728
714,70
1000 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
Glej nemški katalog, str. 108
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
iz varnostnega stekla
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 818
518 828
516 819
516 821
516 822
516 823
516 824
516 825
517 289
516 827
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 828
518 829
516 829
516 831
516 832
516 833
516 834
516 835
517 290
516 837
467,30
519 240
519 241
519 242
519 243
519 244
519 245
519 246
519 247
519 248
519 249
z desko za rezanje
iz varnostnega stekla
Korito de.
antracit
519 271
skalnato siva 519 272
aluminij
519 273
svilnato siva 519 274
bela
519 275
jasmin
519 276
šampanjec 519 277
pesek
519 278
tartuf
519 279
kava
519 280
519,20
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
Glej nemški katalog, str. 107
519 281
519 282
519 283
519 284
519 285
519 286
519 287
519 288
519 289
519 290
BLANCOCLASSIC 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 109
20
z desko za rezanje
iz jesenovega lesa
Korito de.
antracit
519 230
skalnato siva 519 231
aluminij
519 232
svilnato siva 519 233
bela
519 234
jasmin
519 235
šampanjec 519 236
pesek
519 237
tartuf
519 238
kava
519 239
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
BLANCOAXIA II 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
Obojestransko korito
antracit
510 429
skalnato siva 518 841
aluminij
511 638
svilnato siva 515 174
bela
509 234
jasmin
510 559
šampanjec 513 881
pesek
508 606
tartuf
517 307
kava
514 984
477,70
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOTRISONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
iz umetne mase
60 cm
Spodnja omarica
MPC
z DDV
BLANCOELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
513 774
518 918
513 766
515 257
513 767
513 768
513 775
513 769
517 393
515 075
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
513 784
518 919
513 776
515 258
513 777
513 778
513 785
513 779
517 394
515 076
519,20
780 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 115
Obojestransko korito
antracit
518 735
skalnato siva 518 736
aluminij
518 737
svilnato siva 518 738
bela
518 739
jasmin
518 740
šampanjec 518 741
pesek
518 742
tartuf
518 743
kava
518 744
324,50
Glej nemški katalog, str. 110
BLANCOMETRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 117
Ø 480 mm
Glej nemški katalog, str. 111
512 172
518 913
512 173
515 212
512 165
512 166
513 924
512 167
517 390
515 030
392,70
780 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 118
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 113
Obojestransko korito
antracit
514 676
skalnato siva 518 860
aluminij
514 669
svilnato siva 515 240
bela
514 670
jasmin
514 671
šampanjec 514 672
pesek
514 673
tartuf
517 337
kava
515 060
454,30
1000 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 119
345,10
Obojestransko korito
antracit
515 286
skalnato siva 518 881
aluminij
515 279
svilnato siva 515 288
bela
515 280
jasmin
515 281
šampanjec 515 282
pesek
515 283
tartuf
517 360
kava
515 287
337,50
BLANCOMETRA 6
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCODALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur® II
615 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 116
Obojestransko korito
antracit
513 473
skalnato siva 518 876
aluminij
513 553
svilnato siva 515 226
bela
513 468
jasmin
513 469
šampanjec 513 938
pesek
513 470
tartuf
517 353
kava
515 044
BLANCOMETRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCOLEXA 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
397,00
BLANCOMETRA 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCORONDO PRO SET
SILGRANIT® PuraDur® II
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
Obojestransko korito
antracit
513 053
skalnato siva 518 877
aluminij
513 045
svilnato siva 515 227
bela
513 046
jasmin
513 047
šampanjec 513 939
pesek
513 048
tartuf
517 354
kava
515 045
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
514 197
518 850
514 198
515 248
514 199
514 592
514 194
514 195
517 320
515 066
340,80
615 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 120
Obojestransko korito
antracit
516 165
skalnato siva 518 874
aluminij
516 156
svilnato siva 516 163
bela
516 157
jasmin
516 158
šampanjec 516 159
pesek
516 160
tartuf
517 351
kava
516 162
327,30
21
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOMEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 480 mm
Glej nemški katalog, str. 121
Obojestransko korito
antracit
518 363
skalnato siva 518 890
aluminij
518 364
svilnato siva 518 365
bela
518 366
jasmin
518 367
šampanjec 518 368
pesek
518 369
tartuf
518 370
kava
518 371
332,40
950 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 126
Obojestransko korito
z daljinskim upravljanjem izliva
311,50
antracit
514 275
skalnato siva 518 899
aluminij
514 268
svilnato siva 515 402
bela
514 269
jasmin
514 270
šampanjec 514 271
pesek
514 272
tartuf
517 380
kava
515 401
BLANCOAXIA II 5 S
SILGRANIT® PuraDur® II
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
iz varnostnega stekla
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 801
518 826
516 802
516 804
516 805
516 806
516 807
516 808
517 287
516 810
Pribor iz umetne mase
Glej nemški katalog, str. 125
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
518 521
518 848
518 522
518 523
518 524
518 525
518 526
518 527
518 528
518 529
322,00
BLANCOMETRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 128
441,40
860 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 129
BLANCOCLASSIC 5 S
SILGRANIT® PuraDur® II
915 x 510 mm
363,50
Obojestransko korito
antracit
513 044
skalnato siva 518 871
aluminij
513 036
svilnato siva 515 223
bela
513 037
jasmin
513 038
šampanjec 513 935
pesek
513 039
tartuf
517 348
kava
515 041
322,20
BLANCONOVA 5 S
SILGRANIT® PuraDur® II
Glej nemški katalog, str. 124
22
515 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 127
Spodnja omarica
915 x 510 mm
Obojestransko korito
antracit
518 641
skalnato siva 518 642
aluminij
518 643
svilnato siva 518 644
bela
518 645
jasmin
518 646
šampanjec 518 647
pesek
518 648
tartuf
518 649
kava
518 650
BLANCODALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur® II
brez daljinskega upravljanja izliva
298,60
antracit
510 462
skalnato siva 518 900
aluminij
511 699
svilnato siva 515 204
bela
510 488
jasmin
510 579
šampanjec 513 916
pesek
510 489
tartuf
517 379
kava
515 022
50 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOLEXA 5
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCONOVA 6 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 123
50 cm
Obojestransko korito
antracit
510 428
skalnato siva 518 840
aluminij
511 637
svilnato siva 515 173
bela
509 242
jasmin
510 557
šampanjec 513 880
pesek
508 596
tartuf
517 304
kava
514 983
392,00
Obojestransko korito
z daljinskim upravljanjem izliva
272,60
antracit
512 620
skalnato siva 518 896
aluminij
512 612
svilnato siva 515 201
bela
512 613
jasmin
512 614
šampanjec 513 913
pesek
512 615
tartuf
517 372
kava
515 019
brez daljinskega upravljanja izliva
259,60
antracit
510 461
skalnato siva 518 895
aluminij
511 697
svilnato siva 515 200
bela
510 484
jasmin
510 577
šampanjec 513 912
pesek
510 485
tartuf
517 371
kava
515 018
45 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOAXIA II 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 510 mm
Pribor: deska za rezanje
iz varnostnega stekla
Glej nemški katalog, str. 130
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
Glej nemški katalog, str. 131
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOCLASSIC 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 775
518 824
516 776
516 778
516 779
516 780
516 781
516 782
517 285
516 784
359,90
780 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 132
BLANCOZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 510 mm
45 cm
Obojestransko korito
antracit
510 427
skalnato siva 518 839
aluminij
511 636
svilnato siva 515 172
bela
510 454
jasmin
510 584
šampanjec 513 879
pesek
510 453
tartuf
517 301
kava
514 982
327,00
BLANCOLEXA 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
z desko za rezanje
iz jesenovega lesa
Korito de.
antracit
519 210
skalnato siva 519 211
aluminij
519 212
svilnato siva 519 213
bela
519 214
jasmin
519 215
šampanjec 519 216
pesek
519 217
tartuf
519 218
kava
519 219
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
519 220
519 221
519 222
519 223
519 224
519 225
519 226
519 227
519 228
519 229
z desko za rezanje
iz varnostnega stekla
Korito de.
antracit
519 251
skalnato siva 519 252
aluminij
519 253
svilnato siva 519 254
bela
519 255
jasmin
519 256
šampanjec 519 257
pesek
519 258
tartuf
519 259
kava
519 260
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
519 261
519 262
519 263
519 264
519 265
519 266
519 267
519 268
519 269
519 270
415,40
860 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 133
Obojestransko korito
antracit
514 660
skalnato siva 518 858
aluminij
514 653
svilnato siva 515 238
bela
514 654
jasmin
514 655
šampanjec 514 656
pesek
514 657
tartuf
517 335
kava
515 058
311,50
BLANCODALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur® II
465 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 134
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
517 156
518 846
517 157
517 159
517 160
517 161
517 162
517 163
517 317
517 165
305,40
BLANCOMETRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 135
Obojestransko korito
antracit
513 035
skalnato siva 518 868
aluminij
513 027
svilnato siva 515 220
bela
513 028
jasmin
513 029
šampanjec 513 932
pesek
513 030
tartuf
517 345
kava
515 038
270,30
BLANCORONDO PRO
SILGRANIT® PuraDur® II
Ø 480 mm
Glej nemški katalog, str. 111
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
512 163
518 912
512 164
515 211
512 156
512 157
513 923
512 158
517 389
515 029
302,10
23
45 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCORONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 136
Obojestransko korito
antracit
515 792
skalnato siva 518 916
aluminij
515 783
svilnato siva 515 790
bela
515 784
jasmin
515 785
šampanjec 515 786
pesek
515 787
tartuf
517 518
kava
515 789
327,00
680 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 140
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
515 669
518 914
515 659
515 666
515 660
515 661
515 662
515 663
517 391
515 665
259,10
680 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 141
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
511 629
518 910
511 704
515 210
511 621
511 623
513 922
511 624
517 387
515 028
269,80
BLANCONOVA 45 S
SILGRANIT® PuraDur® II
Obojestransko korito
z daljinskim upravljanjem izliva
275,10
antracit
513 679
skalnato siva 518 856
aluminij
513 786
svilnato siva 515 261
bela
513 787
jasmin
514 229
šampanjec 513 676
pesek
513 677
tartuf
517 328
kava
515 079
Spodnja omarica
BLANCOLEXA 8
SILGRANIT® PuraDur® II
Obojestransko korito
z daljinskim upravljanjem izliva
249,20
antracit
512 611
skalnato siva 518 894
aluminij
512 603
svilnato siva 515 198
bela
512 604
jasmin
512 605
šampanjec 513 910
pesek
512 606
tartuf
517 370
kava
515 016
brez daljinskega upravljanja izliva
233,60
antracit
510 442
skalnato siva 518 893
aluminij
511 696
svilnato siva 515 197
bela
510 438
jasmin
510 576
šampanjec 513 909
pesek
510 440
tartuf
517 369
kava
515 015
24
285,50
brez daljinskega upravljanja izliva
259,60
antracit
513 799
skalnato siva 518 857
aluminij
513 800
svilnato siva 515 262
bela
513 801
jasmin
514 230
šampanjec 513 796
pesek
513 797
tartuf
517 329
kava
515 080
80 cm
810 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 139
Obojestransko korito
antracit
518 621
skalnato siva 518 622
aluminij
518 623
svilnato siva 518 624
bela
518 625
jasmin
518 626
šampanjec 518 627
pesek
518 628
tartuf
518 629
kava
518 630
BLANCOENOS 40 S
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur® II
Ø 450 mm
Glej nemški katalog, str. 138
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOLEXA 40 S
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCORONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur® II
Ø 535 mm
Glej nemški katalog, str. 137
40 cm
780 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 146
Obojestransko korito
antracit
514 692
skalnato siva 518 862
aluminij
514 685
svilnato siva 515 242
bela
514 686
jasmin
514 687
šampanjec 514 688
pesek
514 689
tartuf
517 339
kava
515 062
430,90
BLANCOLEXA 8 S
SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 147
Obojestransko korito
antracit
514 708
skalnato siva 518 864
aluminij
514 701
svilnato siva 515 244
bela
514 702
jasmin
514 703
šampanjec 514 704
pesek
514 705
tartuf
517 341
kava
515 064
472,40
80 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
Ploskovgradna korita
BLANCODALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur® II
815 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 148
90 cm
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
516 629
518 852
516 630
516 632
516 633
516 634
516 635
516 636
517 323
516 638
466,30
60 cm
Spodnja kotna omarica
BLANCOALAROS 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCODELTA
SILGRANIT® PuraDur® II
1057 x 575 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 152
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
510 000
518 854
511 635
515 216
508 904
508 903
513 928
509 013
517 325
515 034
532,20
1148 x 498 mm
Pribor: dve deski za
rezanje iz varnostnega
stekla
Glej nemški katalog, str. 155
BLANCOVIVA 9 E
SILGRANIT® PuraDur® II
930 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 153
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
510 426
518 920
511 695
515 196
510 249
510 575
513 908
510 251
517 401
515 014
359,20
Pribor črna
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
517 682
518 822
517 683
517 684
517 685
517 686
517 687
517 688
Pribor bela
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
517 689
518 823
517 690
517 691
517 692
517 693
517 694
517 695
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
516 875
518 834
516 876
517 649
516 878
516 879
517 295
516 881
751,80
BLANCOAXIA II 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCOLEXA 9 E
SILGRANIT® PuraDur® II
1070 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 154
MPC
z DDV
Spodnja omarica
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
515 104
518 866
515 097
515 246
515 098
515 099
515 100
515 101
517 343
515 105
415,40
990 x 500 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
iz varnostnega stekla
558,10
Glej nemški katalog, str. 156
25
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
987,5 x 497,5 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vklj. deska za rezanje
Glej nemški katalog, str. 157
z desko za rezanje
iz jesenovega lesa
Korito de.
antracit
519 315
skalnato siva 519 316
aluminij
519 317
bela
519 318
jasmin
519 319
šampanjec 519 320
tartuf
519 321
kava
519 322
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
514,10
905 x 500 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
vkl. deska za rezanje
iz varnostnega stekla
516 811
518 827
516 812
517 650
516 814
516 815
517 288
516 817
480,30
Glej nemški katalog, str. 160
519 323
519 324
519 325
519 326
519 327
519 328
519 329
519 330
BLANCOCLASSIC 5 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
z desko za rezanje
iz varnostnega stekla
Korito de.
antracit
519 307
skalnato siva 519 308
aluminij
519 309
bela
519 310
jasmin
519 311
šampanjec 519 312
tartuf
519 313
kava
519 314
900 x 495 mm
Pribor iz umetne mase
Obojestransko korito
antracit
510 953
aluminij
511 683
bela
517 653
jasmin
510 947
šampanjec 513 958
tartuf
517 306
kava
515 089
417,90
Glej nemški katalog, str. 161
BLANCODALAGO 5-F
SILGRANIT® PuraDur® II
519 198
519 199
519 200
519 201
519 202
519 203
519 204
519 205
505 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 162
45 cm
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
518 530
518 849
518 531
518 532
518 533
518 534
518 535
518 536
353,00
516 785
518 825
516 786
517 651
516 788
516 789
517 286
516 791
379,30
Spodnja omarica
BLANCOAXIA II 45 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
BLANCOCLASSIC 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
Pribor iz nerjavnega jekla
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOAXIA II 5 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
985 x 495 mm
50 cm
Obojestransko korito
antracit
510 963
aluminij
511 684
bela
517 652
jasmin
510 957
šampanjec 513 959
tartuf
517 311
kava
515 090
503,70
770 x 500 mm
Pribor: deska za rezanje
iz varnostnega stekla
Glej nemški katalog, str. 158
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
Glej nemški katalog, str. 163
BLANCODALAGO 6-F
SILGRANIT® PuraDur® II
605 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 159
26
BLANCOCLASSIC 45 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
514 773
518 851
514 770
514 771
517 657
514 772
517 322
515 095
368,00
765 x 495 mm
Glej nemški katalog, str. 165
Obojestransko korito
antracit
510 943
aluminij
511 682
bela
517 654
jasmin
510 937
šampanjec 513 957
tartuf
517 303
kava
515 088
353,00
45 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOZENAR 45 S-F
SILGRANIT® PuraDur® II
847,5 x 497,5 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
vklj. deska za rezanje
Glej nemški katalog, str. 164
45 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCODALAGO 45-F
SILGRANIT® PuraDur® II
z desko za rezanje
iz jesenovega lesa
Korito de.
antracit
519 182
skalnato siva 519 183
aluminij
519 184
bela
519 185
jasmin
519 186
šampanjec 519 187
tartuf
519 188
kava
519 189
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
456,80
455 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 166
80 cm
519 299
519 300
519 301
519 302
519 303
519 304
519 305
519 306
517 166
518 847
517 167
517 169
517 658
517 170
517 319
517 171
338,20
516 639
518 853
516 640
516 644
517 656
516 643
517 324
516 645
491,00
510 923
518 855
511 673
517 655
510 917
513 955
517 327
515 086
558,10
Spodnja omarica
BLANCODALAGO 8-F
SILGRANIT® PuraDur® II
z desko za rezanje
iz varnostnega stekla
Korito de.
antracit
519 291
skalnato siva 519 292
aluminij
519 293
bela
519 294
jasmin
519 295
šampanjec 519 296
tartuf
519 297
kava
519 298
Korito le.
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
805 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 167
90 cm
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
Spodnja kotna omarica
BLANCODELTA-F
SILGRANIT® PuraDur® II
519 190
519 191
519 192
519 193
519 194
519 195
519 196
519 197
1042 x 560 mm
antracit
skalnato siva
aluminij
bela
jasmin
šampanjec
tartuf
kava
Pribor iz nerjavnega jekla
Glej nemški katalog, str. 168
Barvna lestvica SILGRANIT®
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
27
Dizajnerska podpultna vgradnja
BLANCOSUBLINE v SILGRANIT® -u PuraDur® II
BLANCOMODEX-M 60
Moderen in ekskluziven modul.
28
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSUBLINE 340/160-U
SILGRANIT® PuraDur® II
525 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 201
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
BLANCOSUBLINE 350/350-U
SILGRANIT® PuraDur® II
513 795
518 956
513 789
515 237
513 790
513 791
513 954
513 792
517 430
515 057
407,50
725 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 206
BLANCOSUBLINE 500-U
SILGRANIT® PuraDur® II
500 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 202
MPC
z DDV
Podpultna korita
516 295
518 959
516 286
516 293
516 287
516 288
516 289
516 290
517 432
516 292
517,70
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
518 381
518 971
518 382
518 383
518 384
518 385
518 386
518 387
518 388
518 389
537,30
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
515 782
518 968
515 773
515 780
515 774
515 775
515 776
515 777
517 437
515 779
389,50
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
BLANCOSUBLINE 700-U Level
SILGRANIT® PuraDur® II
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
513 413
518 965
513 414
515 236
513 408
513 410
513 953
513 409
517 434
515 056
347,90
700 x 400 mm
Pribor: večnamenska
košara iz nerjavnega
jekla
Glej nemški katalog, str. 207
BLANCOSUBLINE 400-U
SILGRANIT® PuraDur® II
400 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 203
BLANCOSUBLINE 700-U
SILGRANIT® PuraDur® II
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
515 762
518 961
515 753
515 760
515 754
515 755
515 756
515 757
517 433
515 759
315,10
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
513 406
518 952
513 407
515 235
513 401
513 403
513 952
513 402
517 427
515 055
291,20
700 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 208
BLANCOSUBLINE 320-U
SILGRANIT® PuraDur® II
320 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 204
MoDULI bLANCo
BLANCOSUBLINE 160-U
SILGRANIT® PuraDur® II
160 x 400 mm
Glej nemški katalog, str. 205
BLANCOMODEX-M 60
SILGRANIT® PuraDur® II
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
513 399
518 951
513 400
515 234
513 394
513 396
513 951
513 395
517 425
515 051
244,10
1200 x 605 mm
Pribor: deska za rezanje
iz jeseneovega lesa,
BLANCO CapFlow
Korito de.
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
518 329
518 891
518 330
518 372
518 331
518 332
518 333
518 373
518 334
518 335
1.090,40
Glej nemški katalog, str. 221
29
BLANCO-keramika
Odlično združeni narava in dizajn.
bLANCo-kERAMIkA
Pomivalna korita iz programa BLANCO-
Posebne lastnosti izdelkov
Keramika poskrbijo za prijetno domače
bLANCo-keramika:
vzdušje v kuhinji. Odlikujejo jih tekoče
• neverjetno preprosto vzdrževanje
oblike in gladke površine. Izdelki iz pro-
• odpornost proti udarcem in sunkom
grama BLANCOKERAMIK se prav lepo
Pomivalna korita iz
naravnih materialov
keramika PuraPlus®
pri običajni uporabi v gospodinjstvu
vklopijo tako v tradicionalne kakor tudi v
• neobčutljivost na praske in madeže
moderne kuhinje - pa naj gre za barvne
• intenzivne polne barve, mat ali
kontraste ali za ujemanje barv in oblik.
sijajne barve
Moderna tehnologija, specialni postopki
• izjemno zahtevna ročna izdelava
izdelave in dolgoletne izkušnje naših
• obstojnost na vročino
sodelavcev omogočajo vedno enako
• neškodljivi za živila in higienski
Obdelana z BLANCO PuraPlus®
visoko kakovost naših zdelkov. Veliko
• obstojnost na kisline
so tudi starejša keramična
skrbi skozi celoten proces proizvodnje
• obstojnost barv – tudi pri
korita videti kot nova. Specialni premaz
posvečamo natančni obdelavi tudi vseh
PuraPlus zgladi površino. Vodoodbojni
detaljev.
®
neposrednih sončnih žarkih
površinski premaz učinkuje tako, da
zmanjša oprijem ostankov (npr. vodnega
kamna) in nastanek madežev. Za dnevno
čiščenje zadostuje mehka, vlažna krpa in
malo pomivalnega sredstva. Po
odstranitvi obrabljenih mest
Za odstranjevanje umazanije
Stalni nadzor kakovosti, ki ga na željo
z abrazivnim sredstvom
in kovinskih ostankov na keramičnih
firme Blanco izvaja neodvisni inštitut
priporočamo, da površine
pomivalnih koritih
LGA, potrjuje izpolnitev visokih zahtev,
obdelate še z BLANCO
– BLANCOCeraCare.
ki si jih postavljamo sami in zagotavlja
PuraPlus Liquid.
®
30
izdelke, na katere se lahko zanesete.
60 cm
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOAXON II 6 S
Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
Pribor iz nerjavnega jekla,
vkl. deska za rezanje
iz varnostnega stekla
Glej nemški katalog, str. 170
MPC
z DDV
Spodnja omarica
BLANCOZENAR 45 S
Keramika PuraPlus®
Korito de.
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
Korito le.
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
516 554
516 552
516 550
1.064,40
516 540
516 542
516 546
516 544
860 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 175
516 555
516 553
516 551
516 541
516 543
516 547
516 545
Korito de.
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
Korito le.
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
517 202
517 200
517 198
611,20
517 188
517 190
517 194
517 192
517 203
517 201
517 199
517 189
517 191
517 195
517 193
BLANCOPRION 45 S
Keramika PuraPlus®
BLANCOPRION 6 S
Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 171
45 cm
Obojestransko korito
črna
512 864
bazalt
516 979
aluminijasto siva 512 862
kristalno
bela sijajna
514 811
bela mat
512 860
jasmin
512 861
vanilija
512 865
764,90
780 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 176
Obojestransko korito
črna
512 850
bazalt
516 977
aluminijasto siva 512 848
kristalno
bela sijajna
514 809
bela mat
512 846
jasmin
512 847
vanilija
512 851
539,00
BLANCOIDESSA 45 S
Keramika
50 cm
Spodnja omarica
780 x 500 mm
Glej nemški katalog, str. 177
BLANCOPRION 5 S
Keramika PuraPlus®
915 x 510 mm
Glej nemški katalog, str. 173
Obojestransko korito
črna
512 857
bazalt
516 978
aluminijasto siva 512 855
kristalno
bela sijajna
514 810
bela mat
512 853
jasmin
512 854
vanilija
512 858
661,40
90 cm
Korito de.
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
Korito le.
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
514 500
516 982
514 496
453,10
514 498
514 488
514 492
514 490
514 499
516 981
514 495
514 497
514 487
514 491
514 489
Spodnja kotna omarica
BLANCODELTA
Keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm
Pribor iz nerjavnega jekla
črna
bazalt
aluminijasto siva
kristalno
bela sijajna
bela mat
jasmin
vanilija
512 281
516 985
512 278
1.012,50
514 808
512 277
512 279
513 093
Glej nemški katalog, str. 178
31
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSUBLINE 350/150-U
Keramika PuraPlus® in keramika
525 x 396 mm
Glej nemški katalog, str. 211
Keramika PuraPlus®
z daljinskim upravljanjem izliva
črna
514 531
bazalt
516 976
aluminijasto siva 514 528
kristalno
bela sijajna
514 529
bela mat
514 525
jasmin
514 527
vanilija
514 526
MPC
z DDV
Podpultna korita
BLANCOSUBLINE 375-U
Keramika PuraPlus® in keramika
624,10
374 x 396 mm
Glej nemški katalog, str. 213
Keramika
brez daljinskega upravljanja izliva
kristalno
bela sijajna
514 522
545,20
Keramika PuraPlus®
z daljinskim upravljanjem izliva
črna
516 044
bazalt
516 974
aluminijasto siva 516 041
kristalno
bela sijajna
516 042
bela mat
516 038
jasmin
516 040
vanilija
516 039
Keramika
brez daljinskega upravljanja izliva
kristalno
bela sijajna
516 035
406,70
BLANCOSUBLINE 500-U
Keramika PuraPlus® in keramika
500 x 396 mm
Glej nemški katalog, str. 212
Keramika PuraPlus®
z daljinskim upravljanjem izliva
črna
514 515
bazalt
516 975
aluminijasto siva 514 512
kristalno
bela sijajna
514 513
bela mat
514 509
jasmin
514 511
vanilija
514 510
579,50
Keramika
brez daljinskega upravljanja izliva
kristalno
bela sijajna
514 506
500,40
Barvna lestvica KERAMIKA
črna
bazalt
jasmin
vanilija
32
aluminijasto siva
427,10
kristalno bela sijajna
bela mat
Zaupanje kakovosti BLANCO
t in hig
os
Ar
CO
a
ien
Var
n
Pri najpomembnejšem živilu, kot je voda, je kakovost na prvem mestu.
m
at
u re B L
AN
Izdelek
Certifikat
Potrdilo o varnosti in zdravstveni
ustreznosti izdelka
Čista voda zagotavlja zdravje porabnikov.
Zato so pri firmi bLANCo higienske
lastnosti mešalnih baterij na lastno
željo pod strogim nadzorom zakonodaje za pitno vodo, kar dokazuje
certifikat nemškega združenja za plin
in vodo (DvGW CERT GmbH).
Certifikat zagotavlja, da so mešalne
baterije BLANCO med najkvalitetnejšimi,
ki so na voljo na tržišču.
Nepreverjene mešalne baterije lahko
bistveno prekoračijo mejne vrednosti
snovi, ki ogrožajo zdravje. BLANCO
uporablja v vseh delih, po katerih se
pretaka voda, samo preverjene in
dovoljene materiale.
S prostovoljnim certificiranjem
nemškega združenja (DvGW CERT
GmbH) dokumentira bLANCo
upoštevanje zahtev za zaščito pitne
vode.
Mešalna baterija BLANCO si pridobi
certifikat nemškega združenja (DVGW)
šele po preverjanju in ocenjevanju rezultatov preverjanja LGA (neodvisni inštitut)
in TZW (tehnološki center za vodo).
Več na naslovu: www.blanco.de in
wwww.novak.si
33
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOLINEE-S
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 232
nerjavno jeklo,
svilnat lesk HD
nerjavno jeklo,
svilnato mat HD
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOHOT
517 591
321,70
517 592
566,60
517 593
566,60
Sistem vroče vode
krom
519 064
726,90
Glej nemški katalog, str. 237
BLANCOLINEE
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 232
nerjavno jeklo,
svilnat lesk HD
nerjavno jeklo,
svilnato mat HD
BLANCOBRAVON
517 594
272,30
517 595
516,90
517 596
516,90
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 233
nerjavno jeklo,
svilnat lesk HD
nerjavno jeklo,
svilnato mat HD
Glej nemški katalog,
str. 235
nerjavno jeklo,
svilnat lesk HD
nerjavno jeklo,
svilnato mat HD
508,00
514 918
1.029,50
514 919
1.029,50
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 234
nerjavno jeklo,
svilnat lesk HD
nerjavno jeklo,
svilnato mat HD
Glej nemški katalog,
str. 234
34
nerjavno jeklo,
svilnat lesk HD
nerjavno jeklo,
svilnato mat HD
519 062
519 063
163,60
168,80
BLANCOSEDA
515 397
441,40
515 906
846,00
515 907
846,00
krom HD
krom/črna mat HD
Glej nemški katalog,
str. 268
BLANCOCULINA-S
514 606
503,20
514 607
1.018,60
514 608
1.018,60
krom HD
nerjavno jeklo HD
517 597
517 598
450,50
583,60
Glej nemški katalog,
str. 238
BLANCOMASTER-S Semi-Profi
BLANCOQUADRIS
krom HD
155,70
Glej nemški katalog,
str. 267
BLANCOQUADRIS-S
krom HD
519 060
BLANCOLIAN
514 917
BLANCOKANTOS
krom HD
106,40
Glej nemški katalog,
str. 284
BLANCOLEVOS-S
krom HD
518 818
514 603
395,00
514 604
903,20
514 605
903,20
krom HD
nerjavno jeklo HD
514 246
514 247
488,90
676,00
Glej nemški katalog,
str. 239
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOJULOS
BLANCOQUATURA-S
krom HD
517 185
341,30
krom HD
nerjavno jeklo HD
516 754
516 755
316,60
420,50
Glej nemški katalog,
str. 245
Glej nemški katalog,
str. 240
BLANCOQUATURA
krom HD
517 186
BLANCOYOVIS-S
272,30
krom HD
518 291
350,50
Glej nemški katalog,
str. 246
Glej nemški katalog,
str. 240
BLANCOYOVIS-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
BLANCOELOS One
krom HD
517 557
363,70
Glej nemški katalog,
str. 241
Glej nemški katalog,
str. 246
krom HD
515 986
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
518 292
518 807
518 293
518 294
518 295
518 296
518 297
518 298
518 300
518 299
428,30
518 290
285,50
BLANCOYOVIS
BLANCOELOS-W
630,40
Glej nemški katalog,
str. 242
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 247
BLANCOVONDA Control
BLANCOLINEE-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 243
MPC
z DDV
Mešalne baterije
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
518 438
518 804
518 439
518 440
518 441
518 442
518 443
518 444
518 446
518 445
krom HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
467,30
Glej nemški katalog,
str. 244
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
516 756
516 757
324,50
518 437
493,30
Glej nemški katalog,
str. 248
BLANCOVONDA
BLANCOJULOS-S
krom HD
nerjavno jeklo HD
518 436
395,50
526,80
krom HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
518 434
272,60
518 435
376,40
Glej nemški katalog,
str. 248
35
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOMERKUR-S
BLANCOLINUS
krom HD
nerjavno jeklo HD
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
nerjavno jeklo ND
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
513 711
513 714
397,00
496,60
Glej nemški katalog,
str. 249
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
513 724
518 785
513 716
514 952
513 717
513 718
513 723
513 719
517 620
514 930
496,60
Glej nemški katalog,
str. 254
518 406
365,00
516 698
518 814
516 699
516 701
516 702
516 703
516 704
516 705
517 622
516 707
277,10
514 847
514 848
514 849
514 850
514 851
273,60
337,20
326,80
375,10
439,90
Glej nemški katalog,
str. 255
krom HD
krom ND
krom mat HD
krom mat ND
nerjavno jeklo HD
nerjavno jeklo ND
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
ročica za levičarje
krom HD
nerjavno jeklo HD
BLANCOELIPSO-S-A II
512 402
512 200
512 403
512 201
512 404
512 202
248,50
338,60
359,20
416,90
407,50
473,90
517 184
477,50
514 016
514 017
272,80
407,50
krom HD
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
516 688
518 813
516 689
516 691
516 692
516 693
516 694
516 695
517 621
516 697
516 708
517 643
516 709
516 710
516 711
516 712
516 713
380,50
BLANCOELIPSO-S II
videz SILGRANIT®-a
326,50
Glej nemški katalog,
str. 255
BLANCOLINUS-S
videz keramike
črna keramika HD
bazalt HD
aluminijasto siva HD
kristalno bela sijajna HD
bela keramika mat HD
keramika, jasmin HD
vanilija HD
514 915
Glej nemški katalog,
str. 258
BLANCOLINUS-S
videz SILGRANIT®-a
36
517 183
BLANCOELIPSO-S II
BLANCOLINUS-S
Glej nemški katalog,
str. 253
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
nerjavno jeklo ND
285,50
Glej nemški katalog,
str. 250
Glej nemški katalog,
str. 252
220,70
287,90
293,50
402,70
BLANCOLINUS
videz SILGRANIT®-a
BLANCOLINUS-S Vario
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 251
514 019
514 020
514 021
514 022
Glej nemški katalog,
str. 254
BLANCOMERKUR-S
videz SILGRANIT®-a
Glej nemški katalog,
str. 249
MPC
z DDV
Mešalne baterije
363,70
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
514 866
518 786
514 852
514 870
514 854
514 856
514 858
514 860
517 623
514 868
351,00
antracit ND
skalnato siva HD
aluminij ND
svilnato siva ND
silgranit bela ND
jasmin ND
šampanjec ND
pesek ND
tartuf ND
kava ND
514 867
518 787
514 853
514 871
514 855
514 857
514 859
514 861
517 624
514 869
439,90
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOELIPSO-S II
videz keramike
Glej nemški katalog,
str. 256
črna keramika HD
bazalt HD
aluminijasto siva HD
kristalno bela sijajna HD
bela keramika mat HD
keramika, jasmin HD
vanilija HD
514 878
517 644
514 877
514 873
514 872
514 875
514 874
BLANCOPYLOS-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
376,70
Glej nemški katalog,
str. 259
514 879
514 880
514 881
514 882
514 883
163,10
229,40
220,40
249,20
313,30
512 984
518 790
512 968
514 957
512 970
512 972
513 982
512 974
517 628
514 935
403,90
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
512 985
512 986
512 989
181,70
209,20
246,30
Glej nemški katalog,
str. 260
Glej nemški katalog,
str. 257
BLANCOELIPSO-A II
krom HD
514 916
BLANCOPYLOS
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
295,20
Glej nemški katalog,
str. 260
Glej nemški katalog,
str. 258
BLANCOELIPSO II
videz SILGRANIT®-a
Glej nemški katalog,
str. 257
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
BLANCOPYLOS
BLANCOELIPSO II
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
nerjavno jeklo ND
MPC
z DDV
Mešalne baterije
514 898
518 788
514 884
514 902
514 886
514 888
514 890
514 892
517 625
514 900
234,60
antracit ND
skalnato siva ND
aluminij ND
svilnato siva ND
silgranit bela ND
jasmin ND
šampanjec ND
pesek ND
tartuf ND
kava ND
514 899
518 789
514 885
514 903
514 887
514 889
514 891
514 893
517 626
514 901
302,60
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
Glej nemški katalog,
str. 259
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
248,20
517 815
517 816
517 817
517 818
223,00
256,80
268,10
296,70
Glej nemški katalog,
str. 261
BLANCOZENOS-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 261
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
517 819
518 784
517 820
517 821
517 822
517 823
517 824
517 825
517 828
517 827
279,50
BLANCOZENOS-S
videz keramike dvobarvna
BLANCOPYLOS-S
512 991
512 992
512 995
512 960
518 791
512 944
514 958
512 946
512 948
513 981
512 950
517 627
514 936
BLANCOZENOS-S
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
299,40
343,30
375,40
Glej nemški katalog,
str. 262
črna keramika/krom HD 517 829
bazalt/krom HD
517 836
aluminijasto siva/
krom HD
517 830
kristalno bela sijajna/
krom HD
517 831
bela keramika mat/
krom HD
517 832
keramika, jasmin/
krom HD
517 833
vanilija/krom HD
517 834
279,50
37
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOZENOS
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
517 801
517 802
517 803
517 804
BLANCOACTIS
videz keramike dvobarvna
121,40
139,70
145,30
202,60
Glej nemški katalog,
str. 263
Glej nemški katalog,
str. 266
BLANCOZENOS
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 263
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
517 805
518 783
517 806
517 807
517 808
517 809
517 810
517 811
517 814
517 813
512 913
512 914
512 915
512 917
167,50
256,30
362,40
BLANCOALTA-S Compact Vario
234,40
269,60
281,50
311,80
krom HD
518 407
334,70
Glej nemški katalog,
str. 270
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
BLANCOALTA-S Compact
512 935
518 815
512 919
514 961
512 921
512 923
513 987
512 925
517 631
514 939
293,50
512 889
512 890
512 891
512 893
115,30
133,10
139,00
192,90
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
517 182
431,20
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
515 333
518 809
515 326
515 335
515 327
515 328
515 329
515 330
517 634
515 334
418,60
BLANCOALTA Compact
BLANCOACTIS
videz SILGRANIT®-a
512 911
518 816
512 895
514 965
512 897
512 899
513 985
512 901
517 632
514 941
323,20
363,50
447,40
BLANCOALTA-S Compact
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 271
Glej nemški katalog,
str. 265
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
515 122
518 448
515 123
Glej nemški katalog,
str. 271
BLANCOACTIS
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
38
512 319
512 321
Glej nemški katalog,
str. 269
BLANCOACTIS-S
videz SILGRANIT®-a
Glej nemški katalog,
str. 265
208,00
BLANCOALTA
Glej nemški katalog,
str. 264
Glej nemški katalog,
str. 264
črna keramika/krom HD 514 981
bazalt/krom HD
517 646
aluminijasto siva/
krom HD
514 980
kristalno bela sijajna/
krom HD
514 975
bela keramika mat/
krom HD
514 976
keramika, jasmin/
krom HD
514 978
vanilija/krom HD
514 977
krom HD
nerjavno jeklo HD
BLANCOACTIS-S
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
MPC
z DDV
Mešalne baterije
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
159,60
515 120
518 447
515 121
229,90
257,00
337,70
517 181
359,20
Glej nemški katalog,
str. 272
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOALTA Compact
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 272
BLANCOFINESS
515 323
518 810
515 316
515 325
515 317
515 318
515 319
515 320
517 633
515 324
313,30
krom HD
517 578
krom/sijajna, bela HD 517 579
krom/sijajna, črna HD 517 580
185,50
244,80
244,80
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
krom HD
krom mat HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
162,40
203,10
517 179
255,00
BLANCOTIVO-S
Glej nemški katalog,
str. 273
krom HD
krom ND
517 648
518 424
222,70
298,60
Glej nemški katalog,
str. 278
BLANCOFILO-S
krom HD
krom mat HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
512 405
512 406
196,20
242,10
517 180
304,40
Glej nemški katalog,
str. 274
BLANCOTIVO-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 278
BLANCOFILO-S
videz SILGRANIT®-a
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
512 768
518 812
512 761
514 967
512 762
512 763
513 989
512 764
517 635
514 944
282,30
BLANCOFILO-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 275
512 322
512 323
Glej nemški katalog,
str. 277
BLANCOJIL
Glej nemški katalog,
str. 274
MPC
z DDV
Mešalne baterije
antracit/
nerjavno jeklo HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/
nerjavno jeklo HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
Glej nemški katalog,
str. 276
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
517 610
518 798
517 611
517 612
517 613
517 614
517 615
517 616
517 619
517 618
276,90
antracit/krom ND
skalnato siva/krom ND
aluminij/krom ND
svilnato siva/krom ND
silgranit bela/krom ND
jasmin/krom ND
šampanjec/krom ND
pesek/krom ND
tartuf/krom ND
kava/krom ND
518 425
518 799
518 426
518 427
518 428
518 429
518 430
518 431
518 433
518 432
350,50
517 599
518 414
178,20
218,20
BLANCOTIVO
512 760
518 811
512 753
514 966
306,90
245,80
245,80
245,80
512 754
512 755
513 990
512 756
517 636
514 943
306,90
245,80
245,80
245,80
245,80
245,80
512 324
512 325
135,10
169,00
517 178
234,20
krom HD
krom ND
Glej nemški katalog,
str. 279
BLANCOTIVO
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
BLANCOFILO
krom HD
krom mat HD
nerjavno jeklo,
krtačeno HD
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
Glej nemški katalog,
str. 279
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
517 600
518 800
517 601
517 602
517 603
517 604
517 605
517 606
517 609
517 608
222,70
39
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOTIVO
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 279
antracit/krom ND
skalnato siva/krom ND
aluminij/krom ND
svilnato siva/krom ND
silgranit bela/krom ND
jasmin/krom ND
šampanjec/krom ND
pesek/krom ND
tartuf/krom ND
kava/krom ND
518 415
518 801
518 416
518 417
518 418
518 419
518 420
518 421
518 423
518 422
BLANCOANTAS
krom HD
krom ND
290,70
515 990
Glej nemški katalog,
str. 283
BLANCOANTAS-S
515 348
516 764
190,90
221,90
Glej nemški katalog,
str. 281
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
515 356
518 794
515 349
515 358
515 350
515 351
515 352
515 353
517 637
515 357
302,60
antracit/krom ND
skalnato siva/krom ND
aluminij/krom ND
svilnato siva/krom ND
silgranit bela/krom ND
jasmin/krom ND
šampanjec/krom ND
pesek/krom ND
tartuf/krom ND
kava/krom ND
516 772
518 795
516 765
516 774
516 766
516 767
516 768
516 769
517 638
516 773
341,30
Glej nemški katalog,
str. 282
40
515 345
518 796
515 338
515 347
515 339
515 340
515 341
515 342
517 639
515 346
182,00
antracit/krom ND
skalnato siva/krom ND
aluminij/krom ND
svilnato siva/krom ND
silgranit bela/krom ND
jasmin/krom ND
šampanjec/krom ND
pesek/krom ND
tartuf/krom ND
kava/krom ND
516 111
518 797
516 104
516 113
516 105
516 106
516 107
516 108
517 640
516 112
255,30
511 268
511 272
512 063
512 543
244,10
289,40
305,10
299,10
511 276
511 280
512 064
512 542
128,80
150,70
150,40
186,30
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
Glej nemški katalog,
str. 285
BLANCOORION
krom HD
krom ND
krom mat HD
nerjavno jeklo HD
Glej nemški katalog,
str. 285
BLANCOANTAS-S
videz keramike dvobarvna
črna keramika/krom HD 516 075
bazalt/krom HD
517 647
aluminijasto siva/
krom HD
516 074
kristalno bela sijajna/
krom HD
516 069
bela keramika mat/
krom HD
516 070
keramika, jasmin/
krom HD
516 072
vanilija/krom HD
516 071
antracit/krom HD
skalnato siva/krom HD
aluminij/krom HD
svilnato siva/krom HD
silgranit bela/krom HD
jasmin/krom HD
šampanjec/krom HD
pesek/krom HD
tartuf/krom HD
kava/krom HD
BLANCOORION-S
BLANCOANTAS-S
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
Glej nemški katalog,
str. 281
128,10
181,70
BLANCOANTAS
videz SILGRANIT®-a dvobarvna
323,70
Glej nemški katalog,
str. 280
krom HD
krom ND
515 337
516 103
Glej nemški katalog,
str. 283
BLANCOTRADON
krom HD
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOORION-A
krom HD
265,20
511 381
189,60
Glej nemški katalog,
str. 285
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOWEGA-S
krom HD
krom ND
bela HD
512 035
514 212
512 036
BLANCOWEGA
195,20
224,50
221,20
Glej nemški katalog,
str. 286
krom HD
krom ND
bela HD
137 228
514 211
137 229
102,30
123,70
120,40
Glej nemški katalog,
str. 287
BLANCOWEGA-S
videz SILGRANIT®-a
Glej nemški katalog,
str. 286
MPC
z DDV
Mešalne baterije
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
512 047
518 805
512 038
514 972
512 039
512 041
513 996
512 042
517 642
514 949
BLANCOWEGA
videz SILGRANIT®-a
212,30
Glej nemški katalog,
str. 287
antracit HD
skalnato siva HD
aluminij HD
svilnato siva HD
silgranit bela HD
jasmin HD
šampanjec HD
pesek HD
tartuf HD
kava HD
511 113
518 806
511 880
514 973
511 110
511 116
513 995
511 115
517 641
514 950
134,40
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
Izvedbe za vgradnjo pred okno - prava rešitev
41
MPC
z DDV
Mešalne baterije
BLANCOELOSCOPE-F II
krom HD
516 672
BLANCOELIPSO-S-F II
508,50
Glej nemški katalog,
str. 290
krom HD
krom ND
BLANCOPERISCOPE-S-F II
516 671
355,30
410,80
BLANCOELIPSO-F II
564,00
Glej nemški katalog,
str. 292
krom HD
krom ND
514 913
514 914
289,40
347,90
Glej nemški katalog,
str. 295
BLANCOLINUS-S-F
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
514 023
514 276
514 024
BLANCOTIVO-S-F
416,90
467,00
539,50
Glej nemški katalog,
str. 293
krom HD
krom ND
518 410
518 411
324,50
373,90
Glej nemški katalog,
str. 296
BLANCOLINUS-F
krom HD
krom ND
nerjavno jeklo HD
514 025
514 277
514 026
BLANCOTIVO-F
373,60
416,90
451,80
Glej nemški katalog,
str. 293
krom HD
krom ND
518 408
518 409
282,00
324,50
Glej nemški katalog,
str. 296
BLANCOALTA-S-F Compact
krom HD
518 413
BLANCOORION-S-F
454,30
Glej nemški katalog,
str. 294
krom HD
krom ND
514 208
514 278
316,80
364,50
Glej nemški katalog,
str. 297
BLANCOALTA-F Compact
krom HD
42
514 911
514 912
Glej nemški katalog,
str. 295
krom HD
Glej nemški katalog,
str. 294
MPC
z DDV
Mešalne baterije
518 412
BLANCOORION-F
402,40
krom HD
krom ND
514 207
514 279
186,30
215,30
Glej nemški katalog,
str. 297
HD = visokotlačna · ND = nizkotlačna
Dozirniki pomivalnega sredstva
MPC
z DDV
BLANCOLEVOS
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
BLANCOLEVOS
517 585
131,80
517 586
251,20
517 587
251,20
Glej nemški katalog,
str. 299
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
BLANCOKANTOS
53,70
221 940
81,40
221 941
81,40
BLANCOQUADRIS
517 582
123,90
517 583
188,40
517 584
188,40
Glej nemški katalog,
str. 299
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
221 902
54,00
221 942
81,40
221 943
81,40
Glej nemški katalog,
str. 57
BLANCOQUADRIS
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
Okrogli potezni gumb
517 588
114,50
517 589
229,90
517 590
229,90
Glej nemški katalog,
str. 299
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
medenina,
Glej nemški katalog, str. nerjavno jeklo
medenina,
57, 214, 311
nerjavno jeklo, brušeno
BLANCOPIONA
krom
nerjavno jeklo,
krtačeno
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
517 667
123,70
517 537
211,30
515 991
190,10
515 992
190,10
512 593
512 594
221 339
50,50
222 115
56,20
222 118
56,20
221 336
59,80
226 540
62,80
BLANCOQUADRIS
set za naknadno vgradnjo
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
517 550
56,80
517 551
85,70
517 552
85,70
Glej nemški katalog,
str. 57
BLANCOTORRE
krom
nerjavno jeklo
Glej nemški katalog,
str. 298
221 901
Glej nemški katalog,
str. 57
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
Glej nemški katalog,
str. 298
MPC
z DDV
Potezni gumbi
BLANCOLEVOS
set za naknadno vgradnjo
49,90
71,50
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
517 547
56,80
517 548
85,70
517 549
85,70
Glej nemški katalog,
str. 57
okrogli potezni gumb
set za naknadno vgradnjo
krom
nerjavno jeklo,
svilnat lesk
nerjavno jeklo,
svilnato mat
517 544
53,20
517 545
59,10
517 546
59,10
Glej nemški katalog,
str. 57
43
Sistem za ločeno zbiranje odpadkov
Zagotovo več udobja – praktičen, stabilen, hitro vgrajen
stabilen
tih
hitra
montaža
MPC
z DDV
Sistem za ločeno zbiranje odpadkov
BLANCOBOTTON Pro
13 l
13 l
13 l
13 l
13 l
širina spodnje omarice 45 cm
BLANCOBOTTON Pro 45/2
Automatic – avtomatski izvlek
517 468
96,00
BLANCOBOTTON Pro 45/2
Manuell – ročni izvlek
517 467
77,90
širina spodnje omarice 60 cm
BLANCOBOTTON Pro 60/3
Automatic – avtomatski izvlek
517 470
119,40
BLANCOBOTTON Pro 60/3
Manuell – ročni izvlek
517 469
101,30
širina spodnje omarice 45, 50, 60 cm
BLANCOSELECT SINGOLO
512 880
47,60
Glej nemški katalog, str.
304/305
BLANCO SINGOLO
Glej nemški katalog, str. 306
44
MPC
z DDV
Sistem za ločeno zbiranje odpadkov
BLANCOLUXON
kombinirano upravljanje z nogo in roko
okvir s popolnim izvlekom in pokrovom
iz nerjavnega jekla, po želji z nadgradnjo,
stopalka, montažni pribor in vedro iz
umetne mase
17 l
širina spodnje omarice 45 cm
BLANCOLUXON 45/1
517 680
276,10
BLANCOLUXON 45/2
516 566
289,90
BLANCOLUXON 45/3
516 567
308,30
širina spodnje omarice 50 cm
BLANCOLUXON 50/3
516 568
300,40
BLANCOLUXON 50/4
516 569
314,80
17 l
širina spodnje omarice 60 cm
BLANCOLUXON 60/2
516 570
z nadgradnjo
516 573
292,40
344,90
17 l
BLANCOLUXON 60/3
z nadgradnjo
516 571
516 574
308,30
363,20
BLANCOLUXON 60/4
z nadgradnjo
516 572
516 575
325,80
381,30
širina spodnje omarice 45 cm
BLANCOECON 45/1
517 681
184,50
BLANCOECON 45/2
516 577
184,50
BLANCOECON 45/3
516 578
215,30
17 l
7l
17 l
7l
Glej nemški katalog,
str. 302
11 l
17 l
11 l
11 l
7l
11 l
7l
35 l
16 l
16 l
16 l
7l
16 l
7l
BLANCOECON
udobno ročno upravljanje
okvir s popolnim izvlekom in
pokrovom s sivo prevleko, po želji z
nadgradnjo, montažni pribor in vedro
iz umetne mase
17 l
17 l
7l
17 l
7l
Glej nemški katalog,
str. 303
širina spodnje omarice 50 cm
BLANCOECON 50/3
516 579
11 l
200,80
17 l
11 l
11 l
7l
11 l
7l
BLANCOECON 50/4
516 580
215,30
širina spodnje omarice 60 cm
35 l
17 l
BLANCOECON 60/2
z nadgradnjo
516 581
516 584
200,80
251,20
17 l
BLANCOECON 60/3
z nadgradnjo
516 582
516 585
204,60
257,00
BLANCOECON 60/4
z nadgradnjo
516 583
516 586
222,40
275,60
16 l
16 l
16 l
7l
16 l
7l
45
MPC
z DDV
koristni kuhinjski pomočniki
BLANCO SensorControl-BSC
Senzorsko daljinsko upravljanje izliva očara
z eleganco in preprostim vzdrževanjem.
515 399
242,30
BLANCO CapFlow
estetski pokrov izliva
517 666
15,30
BLANCO - snemljiv odcejalni
pladenj iz visokokakovostne
umetne mase v črno-sivi barvi
226 545
35,40
Glej nemški katalog,
str. 214
Glej nemški katalog,
str. 214
Glej nemški katalog,
str. 309
BLANCO - prožna podloga za rezanje
primerna npr.: za deske za rezanje pri
BLANCOAxIA II 6-S, BLANCOZENAR xL 6 S itd.
38 x 29 cm
225 469
7,40
BLANCOCARRIER
iz nerjavnega jekla
za nameščanje posod GN
BLANCOCARRIER nerjavno jeklo
BLANCOCARRIER nerjavno jeklo
(BLANCOAXIA II 6 S)
223 166
225 330
92,10
84,00
BLANCO univerzalna deska za rezanje
Širina pomivalnega korita 500 mm
masivna bukev
218 313
53,90
Širina pomivalnega korita 500 mm
bela umetna masa
217 611
66,20
Širina pomivalnega korita 510 mm
masivna bukev
225 362
53,90
Širina pomivalnega korita 510 mm
bela umetna masa
210 521
61,80
Glej nemški katalog,
str. 310
Glej nemški katalog,
str. 310
Glej nemški katalog,
str. 310
46
Barvna lestvica SILGRANIT®
antracit
skalnato siva
aluminij
svilnato siva
bela
jasmin
šampanjec
pesek
tartuf
kava
aluminijasto siva
kristalno bela sijajna
bela mat
Barvna lestvica KERAMIKA
črna
bazalt
jasmin
vanilija
47
Špruha 6
Trzin
GSM: +386 41 636736
Fax: 01 5610121
Tel: 01 5610120
www.novak.si
E-pošta: [email protected]
4280/04-13 · © BLANCO GmbH + Co KG 2013 - Vse pravice, kakor tudi pravica do sprememb in tiskarskih napak, pridržane. Možna so odstopanja barvnih odtenkov.
NOVAK d.o.o.