Locandina

[email protected]
v sodelovanju z - in collaborazione con
N
E
S
��������������
k.d. SLOVAN - [email protected]
prireja ob priliki kresovanja
11.8. NOCˇNI
orientacijski
......
po
po sledeh
sledeh
POHOD
POHOD
mr. jascev
mr.jascev
v petek,
17. junijA 2011
ob 22. uri
GUSTIN MIRAN
Antenne TV e SAT
Sistemi Antifurto, reti LAN
Tel. 3472444864 - 3939221181
> zbiraliœ@e in vpisovanje v prostorih Gozdne
Zadruge na [email protected] (na cesti proti
Gropadi), v petek 17. junija 2011,
od 20.30 do 21.45
> sodelujejo lahko skupine od 3 do 7 oseb,
mlajœi od 14. leta tekmujejo v spremstvu
odrasle osebe
> œtart prve skupine ob 22. uri
> skupina mora, peœ in s [email protected]
topografske karte poiskati kontrolne [email protected]
po bli¡njih stezah in gmajnah (5km),
reœevati [email protected] naloge in odgovarjati
na vpraœanja
> sledil bo [email protected] prigrizek
> nagrajevanje prvih treh skupin, prve ¡enske
skupine, najmlajœega in najstarejœega
tekmovalca se bo vrœilo ob priliki
svetoivanskega kresovanja v @etrtek,
23. junija, na vaœkem trgu
! zaradi omejitve [email protected] na
35 skupin je obvezen predvpis skupine
preko e-poœte do @etrtka 16. junija
e-mail: [email protected]
info tel. 349 7386823 (ob [email protected] urah)
S seboj vzemite svetilko,
rezervne baterije, kompas,
pisalo, meter in ... precej
poguma!!!!
c.c. SLOVAN - Padriciano
organizza in occasione
del falò di S. Giovanni il
118
°°
orienteering
notturno
sulle orme
orme dei
dei ......
sulle
CINGHIALI
CINGHIALI
(mr. jascev)...
jascev)...
(mr.
venerdì,
17 giugno
2011
alle ore 22.00
> ritrovo e iscrizioni presso la sede del
Consorzio Boschivo a Padriciano (sulla
strada per Gropada) venerdì 17 giugno
2011 dalle ore 20.30 alle 21.45
> possono partecipare gruppi da 3 a 7
Slavec
Padriče
- Padriciano 37 (TS)
concorrenti; i minori di 14 anni devono
Tel. 040 226879
essere accompagnati da un adulto
> la partenza del primo gruppo è prevista
alle ore 22.00
> il gruppo dovrà raggiungere a piedi e
di Cotic
con l’aiuto della cartina topografica i
Bojana
vari punti di controllo lungo i sentieri
circostanti (5 km) e risolvere prove
teorico -pratiche
> seguirà lo spuntino di mezzanotte
> la premiazione dei primi tre gruppi,
del primo gruppo femminile, del
Darko Malalan
Malalan
di
Darko Malalan & C. s.n.c.
concorrente più giovane e anziano si
Malalan di Darko Malalan & C. s.n.c.Via Nazionale 28 Opicina (Trieste) 34151 t Narod
terrà giovedì 23 giugno nella
piazza
t Narodna
t (GS
Via Nazionale 28 Opicina (Trieste) 34151 Tel.
ul. 28 Opctˇine
34151
+39.040211465
Fax(Trst)
+39.040211441
del paese in occasione delTel.tradizionale
t (GSM
t [email protected] t www
+39.040211465 t Fax +39.040211441
SLO 031.552744)
P. IVA
00588120329
P. IVA 00588120329 t [email protected] t www.malalan.com
falò di S. Giovanni
KMETIJA - AZIENDA AGRICOLA
! visto il limite massimo di 35 gruppi
partecipanti, è obbligatoria la
preiscrizione del gruppo via e-mail
entro giovedì 16 giugno
e-mail: [email protected]
info tel. 349 7386823 (ore serali)
Portate con voi una torcia,
le batterie di ricambio,
una penna, la bussola un
metro e... una bella dose
di coraggio!!!
Padriciano-Padriče, 193 - 34012 (TS)
Tel. 040 226445 - Cell. 3383204961
e-mail: [email protected]
Kmetija
Azienda agricola
VIDALI
Bazovica - Basovizza
grafica pubblicitaria . illustrazioni
grafično oblikovanje . ilustracije
Padriče.Padriciano 456 . [email protected]