3-potni mešalni in razdelilni ventili

3-potni mešalni in razdelilni ventili
Normni list
4037
Izdaja 0607
Ø33
Vgradne mere mm
a
G
H
c
35
Hub 8
Ø8
G
L
Naročilna
številka
Dimenzija
G
a
c
L
H
1 4037 15
1/2
G3/4 B
50
32
100
117
4
4
1 4037 20
3/4
G1 B
50
33
100
118
3
6,3
1 4037 25
1
G1 1/2 B
55
36
110
126
2
10
1 4037 32
1 1/4
G2 B
60
38
120
133
1,5
16
1 4037 40
1 1/2
G2 1/4 B
70
48
130
153
1
25
1 4037 50
2
G2 3/4 B
75
54
150
164
0,8
40
4037
Δ p max kvs [m3/h]
3- potni ventil s cilindričnim zunanjim navojem po ISO 228/1, razred B plosko tesneč,
cevne priključke je treba naročiti ločeno. Vreteno iz legiranega jekla, ventilski stožec iz
medenine, s steklenimi vlakni ojačenim tesnilnim obročem iz teflona. Tesnilna puša iz
medenine z EPDM- O- obročem, ohišje iz medenine cc 754 S ojačane medenine CR.
Izvedba
Uporaba mešalnega ventila 4037 nudi v primerjavi z običajno vgrajenimi mešalniki to
prednost, da ni nobenih tesnilnih robov in se zaradi tega ne izrabijo in ne morejo postati
netesni. Količina vode zaradi puščanja ostane kljub dolgoletni uporabi na nizkem
nivoju.
maks. obratovalna temp.
maks. obratovalni tlak
-15 ...+ 130 °C
16 bar / 130 °C do DN 32
16 bar / 110 °C DN 40, DN 50
Obratovalni podatki
Pri temperaturah < 0 °C priporočamo uporabo ogrevanja tesnilnih puš,
pri temperaturah > 100 °C uporabo temperaturnega adapterja.
Karakteristika ventila: linearna
Stopnja puščanja
(tip.)
regulacijska veja
primešalna veja
< 0,02 % od vrednosti kvs
1 % od vrednosti kvs
Dopustna je uporaba etilenglikola v mešalnem razmerju 15-45 vol.%.
Sestava vode po ÖNORM H 5195 in VDI 2035.
Za stalno regulacijo hladne vode, tople vode ali zraka kot mešalni ali razdelilni ventil.
Skupaj z ventilskimi pogoni kot nastavitvena priprava z nastavljivo karakteristiko (linearno ali
enakoodstotno).
Področje uporabe
Kot nastavitveni organ ga lahko montiramo v poljubni legi, vendar ne v viseči. Preprečiti je treba vdor
kondenzata, kapalne vode itd. v pogon.
Sestavljanje ventila in pogona je možno brez uravnave, pogon se po priključku napetosti na ventilski
hod in omejila sam naravna.
V primeru tehničnih izboljšav si
pridržujemo pravico do sprememb.
HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.:+386 (1) 896 2 102, Fax: +386 (1) 896 2 140
e-mail: [email protected], www.herz.si
1
Ventile vgrajujemo v cevne sisteme z uporabo običajnih trgovskih navojnih spojev s ploskimi tesnili,
ustrezno namenu uporabe (mešalni ali razdelilni ventil). Preprečiti je treba vdor nečistoč v ventile.
Če je povlečen zatič ventilskega vretena, je veja A – AB zaprta. Pri vgradnji je treba upoštevati smer
pretoka. Označena je na ohišju s puščico.
Uporaba kot mešalni ventil
Uporaba kot razdelilni ventil
Karakteristike v kombinaciji s pogonom 1 7712 11
(Slika kaže za primerjavo tudi kvadratno karakteristiko)
Vgradnja
Napotki za vgradnjo
Karakteristike
Linearno ventilsko
karakteristiko lahko z uporabo
pogona 1 7712 11 z
vgrajenimi stikali DIP
spremenimo.
Možni sta:
- linearna karakteristika
- enakoodstotna karakteristika
Hub, Course, hod
1 7712 11 HERZ - ventilski pogon z nastavitvenim regulatorjem 24 V, krmilni signal 0-10 V
1 7712 50 HERZ - ventilski pogon za 3 potne-ventile 230 V, sila nastavitve 500 N
1 7712 51
1 7712 80
1 7796 03
1 7793 23
1 7793 24
1 7793 01
1 7793 00
1 9102 40
HERZ - ventilski pogon za 3 potne-ventile 24 V, sila nastavitve 500 N
HERZ - ventilski pogon za 3 potne-ventile 230 V, sila nastavitve 800 N
HERZ - varnostni transformator 230 V/24 V, 50 Hz, 50 VA
HERZ - elektronski regulator ogrevanja s obnašanjem PI, 110-230 V
HERZ - elektronski regulator ogrevanja s obnašanjem PI, 24 V
HERZ - zunanjetemperaturno tipalo za regulator ogrevanja
HERZ - naležno tipalo za regulator ogrevanja
HERZ - ročni pogon k 4037
Pri uporabi kot razdelilni ventil priporočamo pogon s silo nastavitve 800 N.
2
Pribor
4037
DN
Priključek železne cevi
z zunanjim navojem
Spajkani priključek
za cev d
Varjeni priključek
za cev d
15
1 6220 21
1/2
1 6236 11
1 6236 21
15
18
1 6240 01
1/2
20
1 6220 12
3/4
1 6236 02
1 6236 12
1 6236 22
15
18
22
1 6240 02
3/4
25
1 6220 64
1 1/4
1 6236 64
35
1 6240 64
5/4
32
1 6220 74
1 1/4
1 6236 74
35
1 6240 74
5/4
40
1 6220 75
1 1/2
1 6236 75
42
1 6240 75
1 1/2
50
1 6220 76
2
1 6236 76
54
1 6240 76
2
Pribor
Navojni spoji
Vsak cevni priključek je sestavljen iz matice, cevnega nastavka in tesnila.
Pri uporabi kot prehodni regulacijski ventil so na voljo kape za zapiranje srednjega odvoda.
DN 15
DN 20
DN 25
1 8525 02
P 1328 03
1 8525 64
DN 32
DN 40
DN 50
1 8525 74
1 8525 75
1 8525 76
1 7761 xx razdelilni ventili CALIS-RD, DN 15 - DN 32 za termični pogon
Nadaljnji proizvodi
1 7762 xx tripotni mešalni in razdelilni ventil, DN 10 - DN 20 za termični pogon
1 7766 xx mešalni ventil za dvig temperature povratka, DN 25 in DN 32 z vgrajenim termostatom
ne potrebuje zveznega pogona.
Primer uporabe:
3
Primer projektiranja:
Primarno
Sekundarno
Tpri / Vpri
Tsek / Vsek
(d)
(a)
(b)
(a)
Primarna črpalka vedno z Bypass-om
(c)
Bypass ventil če je ΔT > 30 K
Δp Bypass-a = Δp tripotnega ventila (dej.)
(d)
Δp STRÖMAX = 3 [kPa]
(b)
Projektiranje mešalnega ventila: postopek
(c)
1) Δp teor. = 3 [kPa]
.
V .
2) k =
100√Δpteor.
vteo.
3) Izbira ventila po tabeli (kv-dej < kv-teor.)
4) Izračun dejanske tlačne izgube
5) Δp
stv.
=
(
.
V
100 . Kvdej
)
2
Povezava moč/količina vode:
.
V=
3600.P
c . ΔT
V
P
C
T
kv
p
količina vode [kg/h]
moč [KW]
spec. toplota, pri vodi 4,19 [kJ/kg K]
temperaturna razlika [K]
ventilska karakteristika [m3/h]
tlačna izguba [kPa]
=
=
=
=
=
=
HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.:+386 (1) 896 2 102, Fax: +386 (1) 896 2 140
e-mail: [email protected], www.herz.si
4
Printed by Belloprint Ltd.
[email protected]
Vse v tem dokumentu navedene informacije ustrezajo obstoječim informacijam v času tiskanja in služijo zgolj za informacijo. V primeru
tehničnih izboljšav si pridržujemo pravico do sprememb. Slike je razumeti kot simbolne prikaze in zato lahko optično odstopajo od dejanskih
proizvodov. Možna barvna odstopanja so tiskarsko-tehnično pogojena. Možna so odstopanja od proizvodov, specifična za posamezne
dežele. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih specifikacij in funkcij. Pri vprašanjih se obrnite na najbližjo podružnico HERZ.