14.11.2013 v Laubachu 27.11.2013 v Laubachu

Seminarji za stranke
Seminar A 05.-06.11.2013 v Laubachu
Seminar B 13.-14.11.2013 v Laubachu
Hidravlična vpenjalna tehnika za obdelovance
Izdelava, zagon in vzdrževanje hidravličnih
vpenjalnih sistemov
Udeleženci: mojstri, tehniki, konstruktorji s področja
obratnih sredstev
Cilj
Predstavitev hidravlične vpenjalne tehnike in uporabe hidravličnih
elementov, agregatov in opreme pri konstrukcijah naprav in uporabi
v proizvodnji.
Udeleženci lahko pridobljene izkušnje, nasvete in praktične primere neposredno uporabijo in uresničijo!
Udeleženci: kvalificirani delavci, mojstri s področja gradnje
naprav in vzdrževanja
Cilj
Posredovanje znanja o strokovni montaži, zagonu in vzdrževanju hidravličnih vpenjalnih in proizvodnih naprav. Udeleženci prejmejo navodila o pravilnih postopkih pri morebitnih motnjah.
Posebej velik poudarek namenjamo praktičnim nalogam!
Vsebina
● Uvod v vpenjalno hidravliko
● Delovanje hidravličnih vpenjalnih elementov
● Razlaga shem in hidravličnih stikalnih načrtov
● Zgradba in delovanje hidravličnih ventilov
● Generatorji tlaka, vpenjalni agregati
● Dovod tlačnega olja do vpenjalnih sistemov
● Montaža, zagon in vzdrževanje hidravličnih naprav
● Obdelovalne sile, sile vpenjanja, deformacije
● Vpenjanje z malo deformacije ter pravilno oblikovanje
obdelovancev
● Sistemi za hitro menjavo vpenjalnih naprav, priprav,
palet in obdelovancev
● Standardne naprave
● Uporabna vpenjalna hidravlika
Vsebina
● Osnove o spojkah, cevnih napeljavah in priključkih
● Montaža in menjava tesnil pri blok cilindrih in zasučnih
vpenjalih
● Montaža spojk in cevi
● Postavitev hidravličnih stikalnih načrtov in komponent
v hidravličnih sistemih
● Izdelava hidravličnih krmilnih sistemov po stikalnem načrtu
● Zagon in vzdrževanje hidravličnih agregatov
● Uporaba v vpenjalni hidravliki
● Delovanje izbranih izdelkov ROEMHELD
Seminar M 27.11.2013 v Laubachu
Načrtovanje ročnih montažnih naprav
Udeleženci: obratovodje, proizvodni tehnologi, vodje proizvodnje,
načrtovalci montaže in izdelave
Cilj
Pobude in informacije za oblikovanje in optimiranje montaže znotraj
proizvodnega procesa.
– Racionalizacija – kakovost – ergonomija –
Vsebina
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Potenciali racionalizacije v montažni tehniki
Osnove, analize dejavnosti, ocene
Uporaba komponent in montažnih naprav
Vrste, oblike, ergonomija, varnost
Dvižne naprave za višinsko nastavitev
Komponente za obračanje, vrtenje, nagibanje
Spajanje z vtiskovanjem
Kontrola vtisne sile
Pravilna montaža
Demontaža in recikliranje
Informacije o seminarjih
Udeležba na seminarjih je brezplačna, poleg tega tudi kosilo, pijača in dokumenti.
Stroške prihoda in prenočišča prevzame udeleženec sam.
Aktualni termini za seminarje: www.roemheld.de.
Kraj seminarjev
Römheld GmbH
Römheldstraße 1-5
35321 Laubach
Opis poti najdete na spletni
strani www.roemheld.de
Prijava
– po telefaksu s prijavnico na zadnji
strani
– po elektronski pošti: [email protected]
ali [email protected]
Ostale informacije
Pri vprašanjih se obrnite na:
gospo Petra Breyer
oddelek za marketing
tel. +49 (0)6405/89-254
faks +49 (0)6405/89-252
e-naslov: [email protected]
ali na:
g. Rajko Dobnik
tel.: +386 2 618 26 46
faks.: +386 2 618 26 46
e-naslov: [email protected]
Römheld GmbH
Frau Petra Breyer
Marketing
Postfach 12 53
35317 Laubach
Številka faksa:
06405/89-252
Prijava za seminarje
Seminar A
Hidravlična vpenjalna tehnika za obdelovance
Seminar B
Izdelava, zagon in vzdrževanje hidravličnih vpenjalnih sistemov
Seminar M
Načrtovanje ročnih montažnih naprav
Ime, priimek
Dejavnost
❐ Rezervacija sobe
Seminar
A
B
M
________________________ _________________
❐
❐
❐ ________________
________________________ _________________
❐
❐
❐ ________________
________________________ _________________
❐
❐
❐ ________________
________________________ _________________
❐
❐
❐ ________________
Prihod: avtomobil
❐
vlak
❐
Datum prihoda/odhoda
Prosimo prekrižajte
Pristojni za vprašanja
Podjetje
_______________________________________
Priimek
_________________________________________
_______________________________________
Ime
_________________________________________
_______________________________________
Telefon
_________________________________________
Poštna številka/kraj ________________________________
Faks
_________________________________________
Država
E-naslov
_________________________________________
Ulica
_______________________________________