VLAKNOCEMENTN VLAKNOCEMENTNA RAVNA KRITINA

VLAKNOCEMENTNA
VLAKNOCEMENTNA RAVNA
RAVNA KRITINA
Enojno pokrivanje - 400
400 x 400
400 mm
ESAL d.o.o.
Anhovo 9
SI - 5210 Deskle
tel.:
tel.: (0)5 392 16
16 11
aks:
ffaks
aks: (0)5 392 16 58
58
www.esal.si
[email protected]
VLAKNOCEMENTNA RAVNA
RAVNA KRITINA
RAVNE STREŠNE PLOŠČE 400 X 400 mm
ENOJNO POKRIVANJE
Stran 2/5
Enojno pokrivanje 400
400 x 400
400 mm
Ravne strešne plošče so izdelane iz okolju prijaznega vlaknocementnega materiala. Njihova kakovost ustreza
zahtevam slovenskega in evropskega standarda SIST EN 492.
Enojno pokrivanje z ravno kritino 400 x 400 mm je zaradi oblike plošč in načina polaganja zelo gospodarno.
Čeprav govorimo o enojnem pokrivanju, je skoraj polovica strešne površine pokrita dvakrat. Kljub temu, da
kritina s poudarjenimi poševnimi linijami deluje dokaj razgibano, dosežemo z njo umirjen in eleganten videz
strehe.
Naklon strehe
Preklop plošč
°
≥ 18
mm
120
Masa plošč*
kg/m2
15
Poraba plošč
oz. kljuk*
pcs/ m2
10,4
Dolžina kljuk
mm
125
Razdalja med
letvami
mm
190
* na površinsko enoto strehe
Z enojnim pokrivanjem lahko pokrivamo strehe s strešnim naklonom nad 18°, pri čemer je pri strešnem
naklonu do 25° obvezna izvedba spodnje strehe. Izvedba spodnje strehe se priporoča tudi pri ostalih strešnih
naklonih kot dodatno zaščito pred vdorom pršiča ali dežja z vetrom.
Enojno pokrivanje s ploščami velikosti 400 x 400 mm je primerno za območja, kjer je predvidena snežna
obtežba do 3,6 kN/m2.
Plošče polagamo na letve dimenzij minimalno 30 x 50 mm ali 24 x 48 mm. Razdalja med letvami znaša 190
mm. Plošče pritrjujemo s strešnimi kljukami dolžine 125 mm, le ob robovih strehe ali na izpostavljenih mestih
(kap, čelo, greben,…) pa jih dodatno pritrdimo z dvema lepenkarjema 2,5/35 mm. Običajno so kljuke
pocinkane, po naročilu pa je možna tudi dobava kljuk iz nerjavnega materiala.
Polaganje plošč bo strokovno pravilno in uspešno, če pred pričetkom del na strehi označimo predvideno lego
plošč z vrvičnim zarisom.
VLAKNOCEMENTNA RAVNA KRITINA
RAVNE STREŠNE PLOŠČE 400 X 400 mm
ENOJNO POKRIVANJE
Stran 3/5
Vodoravni vrvični zaris
Vodoravni vrvični zaris se ujema z zgornjim robom
letev. Razmik med vodoravnimi vrvičnimi zarisi je 190
mm ± 3 mm.
Ob kapu montiramo najprej vrsto začetnih plošč
dimenzij 310 x 500 mm. Potrebujemo 2 kosa
začetnih plošč na meter tekoči kapu. Začetne plošče
pritrdimo z dvema lepenkarjema 2,5/35 mm.
Višina začetne plošče
Vzdolžni preklop
ghgh
Previs plošč ob kapu naj bo 10 mm. Ob kapu
montiramo tudi odkapno pločevino. Da izenačimo
nagib plošč na strešnini, prvo vrsto plošč ob kapu
podložimo z letvico debeline 5 mm.
Kapna deska
Odkapna pločevina
Čelo
50
Čelo zaključimo s pločevino. Pazimo, da odrezane
plošče ob čelu niso ožje od 100 mm.
20
15
VLAKNOCEMENTNA RAVNA KRITINA
RAVNE STREŠNE PLOŠČE 400 X 400 mm
ENOJNO POKRIVANJE
Stran 4/5
Žlota
Plošče naj prekrivajo pločevino za 80 – 100 mm. Zgornji vogal plošče ob žloti poševno odrežemo.
Snegolovi
V krajih s snežno obtežbo do 1,5 kN/m2 lahko
montiramo na ravno kritino 400 x 400 mm pri
enojnem pokrivanju točkovne snegolove, ki jih
enostavno zataknemo za strešne kljuke. Potrebujemo
10,4 kosa snegolova na m2 strešnine. Pri večji
obtežbi s snegom prevzamemo del snežne obtežbe z
linijskimi snegolovi.
Vertikalni vrvični zaris
Vertikalni vrvični zaris označimo na razmiku od 763,5 mm (3 x 254,5 mm) do 765 mm (3 x 255 mm). Širina
plošče je 500 mm. Med dvema ploščama je razmik od 9 do 10 mm, da lahko zabijemo kljuko.
VLAKNOCEMENTNA RAVNA KRITINA
RAVNE STREŠNE PLOŠČE 400 X 400 mm
ENOJNO POKRIVANJE
Stran 5/5
Polaganje plošč
10
Vertikalni vrvični zaris
5
Zgornji rob plošč naj bo 15 mm pod zgornjim robom
letev. Kljuke vedno zabijemo 5 mm pod zgornjim
robom plošče, da enakomerno nalegajo na ploščo.
Oblika kljuke zagotavlja, da je lega plošče fiksna.
Sleme in greben lahko pokrijemo s polkrožnimi slemenjaki 450 x 200 mm ali z ravnimi slemenskimi ploščami
400 x 300 x 208 mm.
Zračeno sleme pokrito s polkrožnim slemenjakom
Polkrožni slemenjaki so oblikovani na način, da je v slemenu omogočeno zračenje. Zaradi večje varnosti pred
vdorom dežja ali snega z vetrom priporočamo izvedbo spodnje strehe. Zračeno sleme ni primerno za območja
z velikimi količinami snežnih padavin.
Slemenjake polagamo v smeri proti glavni smeri vetrov. Polkrožne slemenjake pritrjujemo v slemensko letev s
strešnimi kljukami dolžine 125 mm in dvema žebljema. Potrebujemo 2,9 kos slemenjakov na 1 m slemena.
Sleme pričnemo pokrivati z začetnim, zaključimo pa s končnim slemenjakom. Začetni oziroma zaključni
slemenjak pritrdimo z vijakom s tesnilom. Dolžina slemenjaka je 450 mm, vidna dolžina je 360 ± 10 mm,
preklop je od 100 do 80 mm.
20
Pri zračenem slemenu moramo na obeh straneh
slemenske letve zagotoviti 20 mm širok pas za
zračenje. Da dosežemo zadosten preklop slemenjaka
na strešini, naj bo kritina položena do zgornjega roba
letev, slemenska letev pa naj ne bo debelejša od 30
mm.
ESAL d.o.o.
Anhovo 9
SI - 5210 Deskle
tel.: (0
(0)5 392 16 11
faks:
aks: (0)5 392 16 58
www.esal.si
www.esal.si
[email protected]