predmet učbenik delovni zvezek / vaje ostalo

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 1. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni ZVEZKE NAROČI ŠOLA
zvezek v 4 delih + koda za LILIBI;
(koda…2044) ROKUS-KLETT 37,60 €
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
Datum: 15. 5. 2014
Elektronsko gradivo: LILI IN BINE 1
(uporabljajo učitelji)
SPOZNAVANJE
OKOLJA
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
DZ za opismenjevanje
(koda…3157)
9,90 €
šablona (mala)
Šolski likovni blok (Muflon Radeče),
lonček
flomastri, suhe, vodene, voščene
barvice, plastelin, kolaž papir
(64 listni), škarje, lepilo (UHO-stic),
2 čopiča (tanek, debel)
2 svinčnika, radirka, šilček, beležka,
copati z gumijastim podplatom,
mapa z zavihki, nahrbtnik,športna
oprema, lonček za sok
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC: 1. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni ZVEZKE NAROČI ŠOLA
zvezek v 4 delih + koda za LILIBI;
(koda…2044) ROKUS-KLETT 37,60 €
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
Datum: 15. 5. 2014
Elektronsko gradivo: LILI IN BINE 1
(uporabljajo učitelji)
SPOZNAVANJE
OKOLJA
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
DZ za opismenjevanje
(koda…3157)
9,90 €
šablona (mala)
Šolski likovni blok (Muflon Radeče)
flomastri, suhe, vodene, voščene
barvice, plastelin, kolaž papir
(64 listni), škarje, lepilo (UHO-stic),
lik. majica
2 svinčnika, radirka, šilček, beležka,
copati z gumijastim podplatom,
mapa z zavihki, nahrbtnik,športna
oprema
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ŠENTLAMBERT: 1. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
2 svinčnika (HB), radirka, šilček,
LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni
šablona
(mala)
zvezek v 4 delih + koda za LILIBI;
(koda…2044) ROKUS-KLETT 37,60 €
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
Datum: 15. 5. 2014
Elektronsko gradivo: LILI IN BINE 1
(uporabljajo učitelji)
DZ za opismenjevanje
(koda…3157)
9,90 €
ZVEZKE NAROČIJO UČITELJICE
PRI ZALOŽBI ROKUS
SPOZNAVANJE
OKOLJA
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
Barvi listi (64 listni), šolski likovni
blok/Radeče Muflon, flomastri, lepilo
(UHO stic), škarje, suhe barvice
mapa ( s prozornimi srajčkami),
beležka, copati, vrečka za copate
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 2. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
SLOVENŠČINA
-M. Kordigel; LILI IN BINE 2 -BERILO;
berilo v 2. razredu; ROKUS KLETT,
2012
11,85 €
- M. Kramarič: LILI IN BINE 2 učbenik
za slovenščino v 2. raz.; ROKUS
KLETT, 2012
11,85 €
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
Nalivno pero, velik A4 črtni zvezek s
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
pomožnimi črtami
LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni
zvezek v 4 delih + koda LILIBI; ROKUSKLETT
40,00 €
DZ za opismenjevanje iz 1. razreda
N. Šefer: LILI IN BINE 2, učbenik za
spoznavanje okolja v 2. razredu;
ROKUS KLETT, 2012
11,85 €
Datum: 15. 5. 2014
2 svinčnika HB, rdeč kemični svinčnik,
mala šablona, 1 velik A4 karo zvezek
velik A4 brezčrtni zvezek
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
Voščenke, kolaž papir, flomastri, suhe
barvice Likovne pripomočke lahko
obdržite od lani, kar je uporabno!
škarjice, lepilo, copate z gumijastim
podplatom, športna oprema, likovna
majčka, mapa za liste, beležka
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC: 2. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
SLOVENŠČINA
-M. Kordigel; LILI IN BINE 2 -BERILO;
berilo v 2. razredu; ROKUS KLETT,
2012
11,85 €
- M. Kramarič: LILI IN BINE 2 učbenik
za slovenščino v 2. raz.; ROKUS
KLETT, 2012
11,85 €
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
Datum: 15. 5. 2014
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
Veliki črtani zvezek z vmesno črto
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
radirka, 2 svinčnika, rdeč kemični
LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni svinčnik, velik brezčrtni zvezek,
zvezek v 4 delih + koda LILIBI; ROKUS- nalivno pero
KLETT
40,00 €
velik karo zvezek (1cm x 1cm), mala
šablona
DZ za opismenjevanje iz 1. razreda
N. Šefer: LILI IN BINE 2, učbenik za
spoznavanje okolja v 2. razredu;
ROKUS KLETT, 2012
11,85 €
velik brezčrtni zvezek
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA UMETNOST
OSTALO
Likovne pripomočke lahko obdržite od
lani, kar je uporabno!
voščenke, čopiča (tanek, debel),
kolaž papir, plastelin, suhe barvice,
flomastri, lonček, vodene barvice
škarjice, UHU lepilo v stiku, copate,
športna oprema, likovna majčka,
beležka, lonček za sok, mapa z
elastiko
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ŠENTLAMBERT: 2. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
Datum: 15. 5. 2014
PREDMET
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
SLOVENŠČINA
-M. Kordigel; LILI IN BINE 2 -BERILO;
berilo v 2. razredu; ROKUS KLETT,
2012
11,85 €
- M. Kramarič: LILI IN BINE 2 učbenik
za slovenščino v 2. raz.; ROKUS
KLETT, 2012
11,85 €
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni
zvezek v 4 delih + koda LILIBI; ROKUSKLETT
40,00 €
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
OSTALO
ZVEZKE NAROČIJO UČITELJICE
V ZALOŽBI ROKUS
DZ za opismenjevanje iz 1. razreda
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2,
učbenik za spoznavanje okolja v 2.
razredu; ROKUS KLETT, 2012
11,85 €
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
Likovne pripomočke lahko obdržite od
lani, kar je uporabno!
Barvi listi (64 listni), šolski likovni
blok/Radeče Muflon, flomastri, lepilo
(Uho stic), škarje, suhe barvice
copati, mapa ( s prosojnimi
srajčkami), vrečka za copate
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 3. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
UČBENIK
M. Kordigel, I. Saksida:
- LILI IN BINE 3 - BERILO , berilo za
slovenščino v tretjem razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
M. Kramarič, M. Kern, M.Pipan:
- LILI IN BINE 3, učbenik za
slovenščino v tretjem razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
M. Rajšp, J. Žic:
LILI IN BINE 3, učbenik za
matematiko; ROKUS-KLETT, 2013
13,85 €
N. Grošelj, M. Ribič:
LILI IN BINE 3, učbenik za
spoznavanje okolja v tretjem razredu
osnovne šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
Datum: 15. 5. 2014
OSTALO
Veliki črtani zvezek z vmesno črto,
TAKO LAHKO A4 LATAJN II – 3
črte ( leva in desna LATAJN),
svinčnik, nalivno pero.
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 3, medpredmetni
delovni zvezek v 5 delih + koda
LILIBI; ROKUS-KLETT
49,00 €
Velik zvezek (karo 10x10mm),
šablona, rdeč kemični svinčnik.
Velik črtani zvezek
Mali črtani zvezek
Voščenke, kolaž papir, suhe
barvice, flomastri, risalni listi,
Muflon Radeče
Škarjice, lepilo, copate, lonček za
pijačo, športna oprema, likovna
majčka, beležka, mapa.
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC: 3. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
SLOVENŠČINA
M. Kordigel, I. Saksida:
- LILI IN BINE 3 - BERILO , berilo za
slovenščino v tretjem razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
M. Kramarič, M. Kern, M.Pipan:
- LILI IN BINE 3, učbenik za
slovenščino v tretjem razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
MATEMATIKA
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3,
učbenik za matematiko; ROKUSKLETT, 2013
13,85 €
SPOZNAVANJE
OKOLJA
N. Grošelj, M. Ribič:
LILI IN BINE 3, učbenik za
spoznavanje okolja v tretjem razredu
osnovne šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA
UMETNOST
OSTALO
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
Datum: 15. 5. 2014
OSTALO
Veliki črtani zvezek z vmesno črto,
TAKO LAHKO A4 LATAJN II – 3
črte ( leva in desna LATAJN),
svinčnik, nalivno pero.
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
LILI IN BINE 3, medpredmetni
Velik zvezek (karo 10x10mm),
šablona, rdeč kemični svinčnik.
delovni zvezek v 5 delih + koda
LILIBI; ROKUS-KLETT
49,00 €
Velik črtani zvezek
Mali črtani zvezek
Voščenke, kolaž papir, suhe
barvice, flomastri, šolski likovni
blok, Muflon Radeče
Škarjice, lepilo, copate, lonček za
pijačo, športna oprema, likovna
majčka, lonček za LVZ, beležka.
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ŠENTLAMBERT: 3. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
UČBENIK
M. Kordigel, I. Saksida:
- LILI IN BINE 3 - BERILO , berilo za
slovenščino v tretjem razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
M. Kramarič, M. Kern, M.Pipan:
- LILI IN BINE 3, učbenik za
slovenščino v tretjem razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
M. Rajšp, J. Žic:
LILI IN BINE 3, učbenik za
matematiko; ROKUS-KLETT, 2013
13,85 €
Datum: 15. 5. 2014
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
nalivno pero
M. Kramarič, M. Kern, et al.:
ZVEZKE NAROČIJO UČITELJICE
LILI IN BINE 3, medpredmetni delovni
PRI ZALOŽBI ROKUS
zvezek v 5 delih + koda LILIBI; ROKUSKLETT
velika šablona
49,00 €
N. Grošelj, M. Ribič:
LILI IN BINE 3, učbenik za
spoznavanje okolja v tretjem razredu
osnovne šole, ROKUS KLETT; 2013
13,85 €
GLASBENA
UMETNOST
LIKOVNA UMETNOST
OSTALO
kolaž papir (64 listni), suhe barvice,
flomastri, šolski likovni blok-MuflonRadeče (različni listi)
škarjice, lepilo, copate, mapa,
beležka,peresnica, vrečka za copate
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 4. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
SLOVENŠČINA
M. Blažič, ( e tal.): RADOVEDNIH PET: BERILO
4 berilo za slovenščino v 4. razredu ; ROKUS
KLETT, 2014
14,00 €
MATEMATIKA
NARAVOSLOVJE IN
TEHNIKA
V. Kokol Voljč, M. Dover Emeršič:
MATEMATIKA 4, učbenik za matematiko
v 4. razredu osnovne šole, MKZ 16,90 €
D.Karnel, B.Bajd: OD MRAVLJE DO
SONCA 1; učbenik, MODRIJAN (s
kodo…6386)
13,90 €
M.Umek, O.Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ
1; učbenik za 4. razred, MODRIJAN
(prenovljena s kodo …6294)
14,20 €
L.Stefanija, D.Verbič: TRA-RA-RA vsak
GLASBENA UMETNOST naj glasbo spozna; učbenik, DZS 18,50 €
T. Tacol, B. Tomšič Čerkez:
LIKOVNO IZRAŽANJE 4, učbenik za
LIKOVNA UMETNOST
likovno vzgojo v 4. razredu, DEBORA
14,00 €
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY STREET 1
New Edition, učbenik za angleščino v
ANGLEŠČINA
4. raz.redu; OUP,MKT ( s kodo …0976)
18,90 €
DRUŽBA
ŠPORT
OSTALO
Datum: 15. 5. 2014
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
1 velik črtani zvezek
1 velik karo zvezek (10x10 mm)
RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih
delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, 1 velik črtani zvezek
družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost; ROKUS KLET, 2014
56,00 €
1 velik črtani zvezek
1 velik notni zvezek, 1 velik črtani zvezek
Blok z risalnimi listi, tempera barve,
tanek, debel čopič, kolaž papir, lepilo,
škarje, suhe barvice
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY
STREET 1 New Edition , delovni zvezek za
1 mali črtani zvezek
angleščino v 4. raz.redu; OUP,MKT
( s kodo …1119)
14,40 €
športna oprema
velika šablona, urejena puščica, rdeč
kemični svinčnik, mapa, beležka,
geotrikotnik, šestilo, nalivno pero, copati
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC: 4. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
SLOVENŠČINA
M. Blažič, ( e tal.): RADOVEDNIH PET: BERILO
4 berilo za slovenščino v 4. razredu ; ROKUS
KLETT, 2014
14,00 €
MATEMATIKA
NARAVOSLOVJE IN
TEHNIKA
V. Kokol Voljč, M. Dover Emeršič:
MATEMATIKA 4, učbenik za matematiko
v 4. razredu osnovne šole, MKZ 16,90 €
D.Karnel, B.Bajd: OD MRAVLJE DO
SONCA 1; učbenik, MODRIJAN (s
kodo…6386)
13,90 €
M.Umek, O.Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ
1; učbenik za 4. razred, MODRIJAN
(prenovljena s kodo …6294)
14,20 €
L.Stefanija, D.Verbič: TRA-RA-RA vsak
GLASBENA UMETNOST naj glasbo spozna; učbenik, DZS 18,50 €
T. Tacol, B. Tomšič Čerkez:
LIKOVNO IZRAŽANJE 4, učbenik za
LIKOVNA UMETNOST
likovno vzgojo v 4. razredu, DEBORA
14,00 €
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY STREET 1
New Edition, učbenik za angleščino v
ANGLEŠČINA
4. raz.redu; OUP,MKT ( s kodo …0976)
18,90 €
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
OSTALO
2 velika črtasta zvezka
1 velik karo zvezek (10x10 mm)
1 velik brezčrtni zvezek (tanek)
RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih
delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko,
družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
1 velik črtani zvezek
umetnost; ROKUS KLET, 2014
56,00 €
DRUŽBA
ŠPORT
Datum: 15. 5. 2014
1 velik črtani zvezek
1 velik notni zvezek, 1 velik črtani zvezek
trije čopiči (tanek, srednji, debel), kolaž
papir, voščenke,škarje, suhe barvice, stara
srajca ali majica, lonček, škatla za likovne
potrebščine paleta
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY
STREET 1 New Edition , delovni zvezek za
angleščino v 4. raz.redu; OUP,MKT
( s kodo …1119)
14,40 €
1 mali črtani zvezek
Telovadne copate, nogavice, športna
oprema (hlače, majica), elastika za lase
2 veliki šabloni, urejena puščica, rdeč
kemični svinčnik, 2 mapi, beležka,
geotrikotnik, šestilo, nalivno pero, copati,
pogrinjek za malico
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ŠENTLAMBERT: 4. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
SLOVENŠČINA
M. Blažič, ( e tal.): RADOVEDNIH PET: BERILO
4 berilo za slovenščino v 4. razredu ; ROKUS
KLETT, 2014
14,00 €
1 mali črtani zvezek
MATEMATIKA
V. Kokol Voljč, M. Dover Emeršič:
MATEMATIKA 4, učbenik za matematiko
v 4. razredu osnovne šole, MKZ 16,90 €
1 velik karo zvezek (10x10 mm)
NARAVOSLOVJE IN
TEHNIKA
D.Karnel, B.Bajd: OD MRAVLJE DO
SONCA 1; učbenik, MODRIJAN (s
kodo…6386)
13,90 €
M.Umek, O.Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ
1; učbenik za 4. razred, MODRIJAN
(prenovljena s kodo …6294)
14,20 €
L.Stefanija, D.Verbič: TRA-RA-RA vsak
GLASBENA UMETNOST naj glasbo spozna; učbenik, DZS 18,50 €
T. Tacol, B. Tomšič Čerkez:
LIKOVNO IZRAŽANJE 4, učbenik za
LIKOVNA UMETNOST
likovno vzgojo v 4. razredu, DEBORA
14,00 €
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY STREET 1
New Edition, učbenik za angleščino v
ANGLEŠČINA
4. raz.redu; OUP,MKT ( s kodo …0976)
18,90 €
DRUŽBA
ŠPORT
OSTALO
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
Datum: 15. 5. 2014
OSTALO
RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih
delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, 1 velik črtani zvezek
družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost; ROKUS KLET, 2014
56,00 €
1 velik črtani zvezek
šolski likovni blok MUFLON RADEČE,
kolaž papir 64 listni, lepilo, škarje, suhe
barvice
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY
STREET 1 New Edition , delovni zvezek za
1 mali črtani zvezek
angleščino v 4. raz.redu; OUP,MKT
( s kodo …1119)
14,40 €
copati, vrečka za copate
velika šablona, urejena puščica, rdeč
kemični svinčnik, mapa, beležka,
geotrikotnik, šestilo, nalivno pero
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 5. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
SLOVENŠČINA
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
M. Golob, M. Kordigel, I. Saksida: NA
KRILIH BESED, berilo za 5. razred, MKZ
17,90 €
M.Bešter Turk: GRADIM SLOVENSKI JEZIK
5, samostojni del. zvezek za slov.jezik v 5.
razredu (2 dela), ROKUS (prenovljena…0149)
17,15 €
V. Kokol Voljč: MATEMATIKA 5, delovni
zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne
šole, MKZ (2 dela)
25,80 €
V. Kokol Voljč: MATEMATIKA 5, učbenik
za matematiko v 5. razredu osnovne šole,
MKZ
16,40 €
D.Karnel, B.Bajd: OD MRAVLJE DO
NARAVOSLOVJE IN
SONCA 2; učbenik, MODRIJAN
TEHNIKA
(s kodo…6393 )
13,90 €
M.Umek, O.Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ
2; učbenik za 5. raz., (prenova 2012);
DRUŽBA
14,20 €
MODRIJAN
M.Kovačič et al.: GLASBENO
GLASBENA UMETNOST POPOTOVANJE 5, učbenik za glasbeno
vzgojo v 5. razredu; DZS
15,80 €
T.Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 5; učbenik
LIKOVNA UMETNOST
14,00 €
za 5. razred, DEBORA
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY STREET S.Maidment, L.Roberts: HAPPY
2 New Edition , učbenik za angleščino v 5. STREET 2 New Edition, delovni zvezek za
ANGLEŠČINA
razredu, OUP,MKT
18,90 € angleščino v 5. razredu, OUP,MKT 14,40 €
MATEMATIKA
OSTALO
1 velik črtani zvezek (ne manj kot 60
listen)
1 velik karo zvezek (veliki kvadratki),
geotrikotnik, šestilo
1 velik črtani zvezek
1 velik črtani zvezek
notni zvezek (lahko lanski), 1 velik
črtani zvezek
svinčnik (B)
po dogovoru z učiteljico
1 mali črtani zvezek
telovadna oprema, copati z gumijastim
podplatom
ŠPORT
GOSPODINJSTVO
Datum: 15. 5. 2014
G.Torkar, P.Bratož Opaškar:
GOSPODINJSTVO 5, učbenik za 5. razred,
ROKUS (koda…3358)
15,60 €
OSTALO
1 velik črtani zvezek (40 listen)
pisalne potrebščine, suhe barvice,
flomastri, copati za v razred
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC: 5. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
SLOVENŠČINA
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
M. Golob, M. Kordigel, I. Saksida: NA
KRILIH BESED, berilo za 5. razred, MKZ
17,90 €
OSTALO
1 velik črtani zvezek
1 velik črtani zvezek
notni zvezek (lahko lanski), 1 velik
črtani zvezek
svinčnik (B)
po dogovoru z učiteljico
1 mali črtani zvezek
telovadna oprema, copati z gumijastim
podplatom
ŠPORT
GOSPODINJSTVO
OSTALO
M.Bešter Turk: GRADIM SLOVENSKI JEZIK
5, samostojni del. zvezek za slov.jezik v 5.
1 velik črtani zvezek
razredu (2 dela), ROKUS (prenovljena…0149)
17,15 €
V. Kokol Voljč: MATEMATIKA 5, delovni
1 velik karo zvezek (veliki kvadratki),
zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne
geotrikotnik, šestilo
šole, MKZ (2 dela)
25,80 €
V. Kokol Voljč: MATEMATIKA 5, učbenik
za matematiko v 5. razredu osnovne šole,
MKZ
16,40 €
D.Karnel, B.Bajd: OD MRAVLJE DO
NARAVOSLOVJE IN
SONCA 2; učbenik, MODRIJAN
TEHNIKA
(s kodo…6393 )
13,90 €
M.Umek, O.Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ
2; učbenik za 5. raz., (prenova 2012);
DRUŽBA
14,20 €
MODRIJAN
M.Kovačič et al.: GLASBENO
GLASBENA UMETNOST POPOTOVANJE 5, učbenik za glasbeno
vzgojo v 5. razredu; DZS
15,80 €
T.Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 5; učbenik
LIKOVNA UMETNOST
za 5. razred, DEBORA
14,00 €
S.Maidment, L.Roberts: HAPPY STREET S.Maidment, L.Roberts: HAPPY
2 New Edition , učbenik za angleščino v 5. STREET 2 New Edition, delovni zvezek za
ANGLEŠČINA
18,90 € angleščino v 5. razredu, OUP,MKT 14,40 €
razredu, OUP,MKT
MATEMATIKA
Datum: 15. 5. 2014
G.Torkar, P.Bratož Opaškar:
GOSPODINJSTVO 5, učbenik za 5. razred,
ROKUS, (koda…3358)
15,60 €
1 velik črtani zvezek (40 listen)
pisalne potrebščine, suhe barvice,
flomastri, copati za v razred
OPOMBA: Za nakup ostalih likovnih potrebščin se boste dogovorili z razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 6. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
SLOVENŠČINA
B.Golob: KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?
17,40 €
Berilo v 6. razred , MKZ
N.Cajhen et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK
6, samostojni delovni zvezek v 6. raz., (2 dela)
ROKUS, ( s kodo…1207)
17,15 €
ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
NARAVOSLOVJE
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
Datum: 15. 5. 2014
OSTALO
1 velik črtani zvezek (80 listni)
1 mali črtani zvezek (40 listni)
A.Gvardjančič, D. Marguč, J. Skela
A.Gvardjančič, D.Marguč, J.Skela: TOUCHSTONE 6,
TOUCHSTONE 6, učbenik, OBZORJA
1 velik črtani zvezek, 1 mapa
delovni zvezek, OBZORJA
16,00 €
(KUPITE SAMI!)
18,50 €
J.Berk, J.Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 6; učbenik za mat. 6 razred, ROKUS
1 velik karo zvezek (nizki karo s
16,30 €
svetlejšimi črtami), geotrikotnik, šestilo
T.Končan, V.Moderc: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 6, zbirka nalog, (2 dela);
18,80 €
A. Šorgo: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1
učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne
1 velik črtani zvezek (60 listni)
šole; DZS
15,90 €
J:Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA,
učbenik 6. razred, MODRIJAN (s kodo…5687)
11,70 €
J.Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA,
delovni zvezek za 6. razred, MODRIJAN
(prenov. s kodo…7086)
10,20 €
O.Janša Zorn, A.Kastelic: SPOZNAVAJMO
O.Janša Zorn, A.Kastelic: SPOZNAVAJMO
ZGODOVINO, učbenik za 6. razred, MODRIJAN
ZGODOVINO, delovni zvezek, MODRIJAN 8,90 €
10,70 €
1 velik črtani zvezek, ATLAS SVETA
(možna izposoja v šoli)
1 velik črtani zvezek
N.Kustec, C.Bevc: ČUDOVITI SVET GLASBE,
učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu, DZS
1 velik črtani zvezek (lahko lanski)
LIKOVNA UMETNOST
T.Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 6; učbenik za 6.
razred, DEBORA (s kodo…5114)
15,00 €
svinčnik (B)
po dogovoru z učiteljico
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
S.Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
6, učbenik, IZOTECH (koda…4842) 15,00 €
HB svinčnik, geotrikotnik, šestilo, radirka,
mapa s peresniki, 30 pisarniških listov
GOSPODINJSTVO
S.Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik,
ROKUS KLETT
15,60 €
zvezek A4
GLASBENA UMETNOST
15,50 €
ŠPORT
OPOMBA: Za nakup gradiv pri TIT se boste dogovorili na prvem roditeljskem sestanku
Knjižničarka: Jana Herman
telovadna oprema, copati z gumijastim
podplatom
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 7. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA kot izbirni
predmet
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
NARAVOSLOVJE
MATEMATIKA
GLASBENA UMETNOST
LIKOVNA UMETNOST
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA
Datum: 15. 5. 2014
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
M. Blažič et al.: NOVI SVET IZ BESED 7,
učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne
šole, ROKUS KLETT
17,60 €
L.King Videtič, J.Skela: TOUCHSTONE 7,
učbenik; TANGRAM (KUPITE SAMI!) 19,00 €
G. Motta: MAGNET 1, učbenik za nemščino,
ROKUS KLETT (KUPITE SAMI!)
16,60 €
M.Bešter et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7;
samostojni del.zvezek 7 (2 dela), ROKUS KLETT
(s kodo…9428)
17,15 €
L.King Videtič, J.Skela: TOUCHSTONE 7, del.
zvezek; TANGRAM
14,00 €
J.Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN
AZIJE, geografija za 7. razred, MODRIJAN
J.Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE,
geografija za 7. razred, delovni zvezek, MODRIJAN
13,90 €
1 velik črtani zvezek (100 listni) s trdimi
platnicami,
1 mali črtani zvezek (40 listni)
Zvezek po dogovoru z učiteljico
G. Motta: MAGNET 1, delovni zvezek za nemščino,
ROKUS KLETT
15,80 €
11,50 €
J.Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST
J.Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM
7, delovni zvezek 7; ROKUS KLETT (koda…9091)
PRETEKLOST 7, učbenik 7,ROKUS KLETT
( koda…9107)
18,85 €
14,45 €
A. Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: AKTIVNO V
NARAVOSLOVJE 2, učbenik za naravoslovje v
7. razredu osnovne šole, DZS
15,90 €
J.Berk, J.Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 7; učbenik za mat. 7, ROKUS 15,30 €
T.Končan, V.Moderc: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 7, zbirka nalog, (2 dela);
18,80 €
N.Kustec: GLASBA SKOZI ČAS 7, OD
ZAČETKOV DO BAROKA, učbenik, DZS
19,50 €
T.Tacol, Č.Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 7,
učbenik za 7. razred; DEBORA
15,00 €
1 velik črtani zvezek, Atlas sveta (možna
izposoja v šoli)
1 velik črtani zvezek
1 velik črtani zvezek (80 listni)
1 velik zvezek (mali karo svetlejše črte),
geotrikotnik, šestilo
1 velik črtani zvezek (lahko lanski)
svinčnik (B)
Po dogovoru z učiteljico
S.Fošnarič, J.Virtič, D.Slukan: TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 7; učbenik za 7. raz., IZOTECH
HB svinčnik, geotrikotnik, šestilo, radirka,
mapa s peresniki, 30 pisarniških listov
13,50 €
M. Čepič et al.: DRŽAVLJANSKA IN
DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7,
učbenik, i2 ( kodo…8690)
12,90 €
OSTALO
J. Justin: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA
VZGOJA TER ETIKA 7, del. zvezek za 7. raz., i2 (s 1 mali črtani zvezek (60 listni)
kodo…8737)
10,92 €
OPOMBA: Za nakup gradiv pri TIT se boste dogovorili na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 8. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
UČBENIK
Datum: 15. 5. 2014
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
M.Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo
za 8. razred, MKZ
17,90 €
M.Bešter et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8 –
samostojni del. zvezek 8. razred, ROKUS
SLOVENŠČINA
( prenovljena …0187)
17,15 €
L.King Videtič, J.Skela: TOUCHSTONE 8, delovni
J.Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik, TANGRAM
ANGLEŠČINA
(KUPITE SAMI!)
19,00 € zvezek, TANGRAM
14,00 €
G. Motta: MAGNET 2, učbenik za nemščino,
G. Motta: MAGNET 2, delovni zvezek za nemščino,
NEMŠČINA
ROKUS KLETT (KUPITE SAMI!)
16,60 € ROKUS KLETT
15,80 €
K. Kolenc Kolnik et al.: GEOGRAFIJA AFRIKE IN K. Kolenc Kolnik et al.: GEOGRAFIJA AFRIKE IN
GEOGRAFIJA
NOVEGA SVETA, učbenik za 8. razred
NOVEGA SVETA, DZ za 8. razred , MODRIJAN
MODRIJAN (2011)
13,90 € leto potrditve: 2011
11,50 €
A. Mirjanić e tal.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8- A. Mirjanić e tal.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8ZGODOVINA
2. izdaja; učbenik za 8. razred; ROKUS KLETT
2. izdaja; delovni zvezek za 8. razred; ROKUS
(…0095)
17,25 € KLETT (…0101)
14,45 €
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO,
BIOLOGIJA
za 8. razred; DZS
16,00 € DZ za 8. razred; DZS
10,00 €
A. Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO
A. Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO
KEMIJA
MOLEKULE, učbenik za kemijo v 8. razredu
MOLEKULE, delovni zvezek za kemijo v 8. razredu
osnovne šole, JUTRO (koda…6564)
12,00€ osnovne šole, JUTRO (koda…6571)
11,00 €
B.Beznec: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8.
B.Beznec: MOJA PRVA FIZIKA 1, del. zvezek za
FIZIKA
razred, MODRIJAN (prenovljeno s kodo…6331)
8. razred, MODRIJAN (prenovljena s kodo… 6348)
15,90 €
13,90 €
J.Berk, J.Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 8; učbenik, ROKUS KLETT, 2012
MATEMATIKA
(koda…2242)
15,30 €
T.Končan, V.Moderc: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 8, zbirka nalog, (2 dela);
18,80 €
B.Oblak: GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU,
GLASBENA UMETNOST
učbenik, DZS
15,80 €
T.Tacol, Č.Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 8,
LIKOVNA UMETNOST
učbenik za 8. razred, DEBORA
15,00 €
TEHNIKA IN
S.Fošnarič e tal.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, OPOMBA: Za nakup gradiv pri TIT se boste
TEHNOLOGIJA
učbenik 8; IZOTECH
13,50 € dogovorili na prvem roditeljskem sestanku
J. Justin: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA
DOMOVINSKA IN
S. Hribar et al.: DRŽAVLJANSKA IN
KULTURA TER ETIKA 8, del. zvezek za 8. raz., i2,
DRŽAVLJANSKA
DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA 8,
KULTURA IN ETIKA
učbenik, i2, 2013 (koda…8775)
12,90 € (koda…8744)
10,92 €
OPOMBA: Za nakup gradiv pri TIT se boste dogovorili na prvem roditeljskem sestanku.
Knjižničarka: Jana Herman
OSTALO
1 velik črtani zvezek (80 listni)
Zvezek po dogovoru z učiteljico
Zvezek
1 velik zvezek (60 listen)
ATLAS SVETA, MKZ (možna izposoja v
šoli)
1 velik črtani zvezek
1 velik črtani zvezek
PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, DZS
1 velik zvezek
1 velik zvezek (5x5 mm) mali karo svetlejše
črte, geotrikotnik, šestilo
1 velik črtani zvezek (lahko lanski)
svinčnik (B)
HB svinčnik, geotrikotnik, šestilo, radirka,
mapa s peresniki, 30 pisarniških listov
1 mali zvezek (60 listni)-lahko lanski
Ravnatelj: Bronislav Urbanija
OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, ZAGORJE: 9. razred
SEZNAM UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN za šolsko leto 2014/15
PREDMET
SLOVENŠČINA
NEMŠČINA
ANGLEŠČINA
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
BIOLOGIJA
Datum: 15. 5. 2014
UČBENIK
DELOVNI ZVEZEK / VAJE
OSTALO
N.Cajhen, et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9,
M.Honzak: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED,
1 velik črtani zvezek (80 listni)
samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS,
berilo za 9. razred, MKZ
17,90 €
(prenovljen s kodo…1238)
17,15 €
G. Motta: MAGNET 3 učbenik za nemščino,
G. Motta: MAGNET 3, delovni zvezek za nemščino,
Zvezek
ROKUS KLETT (KUPITE SAMI!)
16,60 € ROKUS KLETT
15,80 €
J.Skela, E. Marendič: TOUCHSTONE 9,
J.Skela, E. Marendič: TOUCHSTONE 9: delovni
učbenik, TANGRAM ( v učbeniškem skladu)
Zvezek po dogovoru z učiteljico
zvezek, TANGRAM
14,00 €
18,00 €
J.Senegačnik, B.Drobnjak: GEOGRAFIJA
J.Senegačnik, B.Drobnjak: GEOGRAFIJA
1 velik črtani zvezek (60 listni),
SLOVENIJE, učbenik za 9. razred; MODRIJAN
SLOVENIJE, delovni zvezek, MODRIJAN
zemljevid Slovenije
(koda…6270 )
14,30 € (koda…6287)
10,90 €
avtor: J. Razpotnik, D. Snoj:
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM
RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, delovni zvezek
PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino
za zgodovino, prenova 2013, ROKUS-KLETT
1 velik črtani zvezek
PRENOVA 2013; ROKUS-KLETT,
17,75 €
14,85 €
M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET,
učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole,
DZS
16,00 €
1 velik črtani zvezek (40 listni)
KEMIJA
A. Smrdu: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE
DO MAKROMOLEKULE, učbenik; JUTRO
12,90 €
FIZIKA
B.Beznec: MOJA PRVA FIZIKA 2, Fizika za 9.
razred; učbenik, MODRIJAN
15,90 €
MATEMATIKA
J.Berk, J.Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 9, učbenik, ROKUS KLETT, 2013
(koda…2952)
15,75 €
T.Končan, V.Moderc: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 9, zbirka nalog, (2 dela);
18,80 €
1 velik zvezek mali karo svetlejše črte,,
geotrikotnik, šestilo
GLASBENA UMETNOST
B.Oblak: GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik,
DZS
18,50 €
1 velik črtani zvezek (lahko lanski)
T.Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik za 9.
razred, DEBORA
15,00 €
svinčnik (B)
po dogovoru z učiteljico
LIKOVNA UMETNOST
Knjižničarka: Jana Herman
A. Smrdu: SVET KEMIJE 9, OD MOLEKULE DO
MAKROMOLEKULE, delovni zvezek; JUTRO
11,90 €
B.Beznec: MOJA PRVA FIZIKA 2, Fizika za
9. razred, delovni zvezek, MODRIJAN (prenova
2012) (koda… 6362 )
13,90 €
1 velik črtani zvezek
Periodni sistem,DZS
1 velik zvezek
Ravnatelj: Bronislav Urbanija