Seznam nagrajencev nagradnega žrebanja

46. ŠUŠTARSKA NEDELJA - NAGRADNO ŽREBANJE PARKIRNIH KUPONOV
Komisija Turističnega društva Tržič je v ponedeljek, 2. septembra 2013, v
prostorih TD TRŽIČ izžrebala 46 nagrajencev 46. Šuštarske nedelje.
Nagrajenci so:
1. vikend z vozilom KIA – Nasmeh d.o.o., Kranj: Tadej Mencinger, Podnart
2. dan z vozilom KIA – Nasmeh d.o.o., Kranj :
Vesna Arnež, Ljubljana
3. dan z vozilom KIA – Nasmeh d.o.o., Kranj :
Meta Šuštar, Dol pri Ljubljani
4. praktična nagrada:
Ludvik Šantej, Velenje
5. praktična nagrada:
Simona Oberžan, Škofljica
6. praktična nagrada:
Zvonko Hudek, Vrhnika
7. praktična nagrada:
Jernej Pikel, Kisovec
8. praktična nagrada:
Anton Jamar, Bohinjska Bela
9. praktična nagrada:
Viktorija Kranjec, Brezje
10. praktična nagrada:
Pavel Rogelj, Kranj
11. praktična nagrada:
Majda Zupan, Tržič
12. praktična nagrada:
Mirjana Majdak, Izola
13. praktična nagrada:
Igor Logar, Zagorje
14. praktična nagrada:
Dušan Levstek, Loški Potok
15. praktična nagrada:
Andrej Klobčar, Novo Mesto
16. praktična nagrada:
Mojca Janež, Ljubljana
17. praktična nagrada:
Marija Pleško, Kranj
18. praktična nagrada:
Janez Praprotnik, Radovljica
19. praktična nagrada:
Anže Kovačič Bohinjska Bistrica
20. praktična nagrada:
Vojko Doberšek, Golnik
21. praktična nagrada
Ismet Čauševič, Kranj
22. praktična nagrada:
Janez Perič, Grosuplje
23. praktična nagrada:
Drago Kranjec, Bohinj
24. praktična nagrada:
Andrej Belec, Trbovlje
25. praktična nagrada:
Mirko Dolenc, Poljane
26. praktična nagrada:
Jaka Novak, Zgornje Gorje
27. praktična nagrada:
Štefan Hudobivnik, Cerklje
28. praktična nagrada:
Anton Roblek, Kranj
29. praktična nagrada:
Milena Hafner, Škofja Loka
30. praktična nagrada:
Zita Farkaš, Ljubljana
31. praktična nagrada:
Zlata Janc, Križe
32. praktična nagrada:
Slavko Krpič, Škofja Loka
33. praktična nagrada:
Majda Mayer, Kranj
34. praktična nagrada:
Marija Kočivnik, Vuzenica
35. praktična nagrada:
Iztok Šajn, Knežak
36. praktična nagrada:
37. praktična nagrada:
38. praktična nagrada:
39. praktična nagrada:
40. praktična nagrada:
41. praktična nagrada:
42. praktična nagrada:
43. praktična nagrada:
44. .praktična nagrada:
45. praktična nagrada:
46. praktična nagrada:
Jožica Starc, Ljubljana
Petra Repinc, Bled
Robert Jelenc, Podnart
David Čelesnik, Škocjan
Evijo Bon, Izola
Teja Zibler, Križe
Andrej Osterman, Žirovnica
Martina Kristan, Medvode
Ana Lucija Hočevar, Škocjan
Andrej Brečko, Radeče
Uroš Fajdiga, Komenda
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti do sredine meseca septembra.
Organizator
Trg svobode 18, 4290 Tržič
T: 04 59 24 730
E: [email protected]
http:// www.e-sustarskanedelja.si
http://www.trzic.info
https://www.facebook.com/turisticnodrustvo.trzic
Tržič, 2.9.2013