Zgibanka za starše – enota TAČEK

DEJAVNOSTI IN PRAZNOVANJA V LETU 2013/14
JESEN:
praznovanje prihoda jeseni;
dejavnosti ob tednu otroka;
jesenski izlet;
Kostanjev piknik;
ura pravljic, obisk knjižnice;
VRTEC TAČEK
Zgornji Hotič 32
DODATNI PROGRAMI:
(delno ali v celoti plačljivi)
abonmajske predstave (3x);
tel. 8989-052
[email protected]
prilagajanje na vodo;
obisk Kekčeve dežele;
obisk Lutkovnega gledališča.
obisk gasilskega doma
tradicionalni slovenski zajtrk.
ZIMA:
veseli december;
gledališka predstava;
novoletna čajanka, pohod z baklami,
obisk dedka Mraza;
srečanje in prireditev s POŠ in KS;
pustni Živ žav, igre na snegu.
POMLAD:
športni dnevi, izleti v naravo;
obisk policistov;
predstava RK;
obisk medicinske sestre;
športne igre;
prireditev ob materinskem dnevu.
CELOLETNI PROJEKTI:
praznovanje rojstnih dni;
Pasavček;
portfolio (osebne mape);
Mali sonček (športni program);
bralna značka;
Tačkovi izleti;
Zdravje v vrtcu;
eko vrtec;
gozdni vrtec;
Modri Jan;
Cici Vesela šola;
«Mala šola«;
tematski dopoldnevi.
»Srečni otroci žive
med resničnostjo in fantazijo
in po neskončni sinjini hite
za neizpolnjeno čarovnijo.«
(T. Pavček)
vrtčevsko leto 2013/14
KDO MI JE DAL IME?
KDO BOGATI ŽIVLJENJE V VRTCU?
DAN V VRTCU
Vrtec Taček ima ime po junaku –
radovednemu Tačku, ki s svojo
vedoželjnostjo bogati vsakodnevno
življenje otrok in odraslih.
Ustanovljen je bil leta 2001 in je ena od
ZVEZDICE (1-4 let)
5.30 – 8.00
vzgojiteljica, vodja enote:
prihod otrok v vrtec,
MOJCA Grošelj Radulovič
igra in druge dejavnosti
pomočnica vzgojiteljice:
ŽIVA Pohar
sedmih enot vrtca Litija, ki ima sedež na
zajtrk
Bevkovi ulici 1 v Litiji.
SONČKI (2-6let)
Ravnateljica:Liljana Plaskan
tel.: 8962-532
svetovalna služba
specialna pedagoginja: Ana Vavtar
logopedinja: Tjaša Polutnik
vzgojiteljica:
8.30 – 11.30
TANJA Rozina
aktivnosti v igralnici in na prostem
pomočnica vzgojiteljice:
MATEJA Novljan
tel.: 8962–538
pedagoginja: Katja Hrastar Belšak
Z znanjem, toplino in sodelovanjem do
srečnih otrok in kvalitetnega vrtca.
gospodinja, čistilka:Mari Zaman
umirjene dejavnosti, malica
hišnik:MLADEN Pušić
14.30 - 16.00
igra po želji otrok
v igralnici in na prostem
SODELOVANJE S STARŠI:
uvajanje novincev z enim od staršev;
individualne pogovorne urice;
PREDNOSTNE NALOGE:
11.30 – 14.30
kosilo, počitek,
[email protected]
VIZIJA VRTCA LITIJA:
8.00- 8.30
roditeljski sestanki;
spodbujanje opismenjevanja
sodelovanje v Svetu staršev in Svetu
gibanje za zdravje
zavoda;
izvedbeni kurikul v naravi
izobraževanja za starše;
Poslovni čas:
5.30 – 16.00
V mesecu JULIJU bo vrtec ZAPRT.