GND_2014_01 - BTS Company

Orodje za zarezovanje
www.bts-company.com
BTS Company d.o.o. / Ljubljana T. 01 5841 400 / Maribor T: 02 4600 300
GNX dr`ala in plo{~ice za zarezovanje in odrezovanje
za razli~ne aplikacije - zarezovanje, odrezovanje
stabilna obdelava z zmanj{animi vibracijami
u~inkovita kontrola odrezka, 5 tipov lomilcev
{irine reza: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Dalj{a obstojnost
Pove~anje u~inkovitosti
Konkurent:
slaba kontrola odrezka
-> potreben je pomik po stopnjah
GND:
odli~na kontrola odrezka
-> pomik v enem prehodu
GND:
normalna obraba, stabilna obdelava
Konkurent:
lom rezalnega robu, vibracije
lom
normalna obraba
Materijal: X40CrMoV51(H13)
vc: 50m/min, f: 0,03 mm/vrt, emulzija
ploscica: GCMN4002 GG AC530U
Materijal: 25CrMo4/4130 (HB235-321)
vc: 90m/min, f: 0,1 mm/vrt, emulzija
ploscica: GCMN3002 GG AC530U
Konkurent
GND
Konkurent
pomik po stopnjah
120% ve~ja
u~inkovitost
obdelave
pomik v enem prehodu
GND
10 min - vibracije
20 min - lahko nadaljujemo
200%
dalj{a
`ivljenjska
doba
@ivlenjska doba
U~inkovitost obdelave
Dr`alo 2020-320
+ 5 plo{~ic GCM 3002 GG AC530U
+
set
Sumitomo ploscice
Ploscice GCM: lomilec GG, kvaliteta AC530U
Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.3.14, oz. do razprodaje zaloge.
89,-