izobraževalne organizacije, s katerimi smo v letu 2009 sodelovali

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE IN PODJETJA,
S KATERIMI SODELUJEMO V LETU 2014
ŠT.
IME ORGANIZACIJE
KRAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Agora d.o.o.
Andragoški center Republike Slovenije
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Andragoško društvo Slovenije
Asterix - Prevajanje, poučevanje, Irena Hribar s.p.
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Baltazar marketing Blaž Branc s.p.
Biotehniški center Naklo
Biotehniški center Naklo, Srednja šola
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Središče za
izobraževanje odraslih
Biotehniški izobraževalni center, Višja šola
Britanska mednarodna šola v Ljubljani
Carinska uprava RS, Generalni carinski urad
CDI Univerzum Ljubljana
Center RS za poklicno izobraževanje
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
CMEPIUS
Comland d.o.o.
DOBA
Dream Masaže, Jasna Hočevar, masaže in refleksoterapije, s.p.
Društvo Anbot Piran
Društvo za zdrav osebnostni razvoj Radovljica
Društvo Zreli vedež Ptuj
Državni izpitni center
Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola
ERUDIO Izobraževalni center
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Gimnazija in trgovska akademija Velikovec
Glotta Nova d.o.o.
Gorenje I.P.C., d.o.o.
Gorenjski muzej
Govorim slovensko, izobraževanje in lektoriranje, Jernej
Ključevšek s. p.
Gozd Ljubljana d.d.
ICRA Idrija d.o.o. - Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija
Ljubljana
Ljubljana
Velenje
Ljubljana
Brežice
Kranj
Jesenice
Naklo
Naklo
Ljubljana
Ljubljana
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Draga
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Maribor
Piran
Radovljica
Ptuj
Ljubljana
Celje
Ljubljana
Kamnik
Celovec, Avstrija
Ljubljana
Velenje
Kranj
Maribor
Ljubljana
Idrija
Izobraževalne ustanove in podjetja, s katerimi sodelujemo v letu 2014
2 od 4
ŠT.
IME ORGANIZACIJE
KRAJ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
II. Osnovna šola Žalec
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Izobraževalni center Piramida Maribor
Izobraževalni zavod Znanje
Izobraževanje in svetovanje Darja Sušnik, s.p.
IZUM-Institut informacijskih znanosti
Javni zavod - Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Javni zavod za kulturo in turizem Grad Snežnik
Jerebika, izobraževalne in svetovalne storitve, Nataša Škofic
Kranjc s.p.
Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Kosovelova knjižnica Sežana
Krka, d.d., Novo mesto
KUMI - Nataša Čebulj s.p.
Ljudska univerza Ajdovščina
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Kranj
Ljudska univerza Krško
Ljudska univerza Lendava,
Zavod za izobraževanje odraslih in mladine
Ljudska univerza Murska Sobota
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Ormož
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Rogaška Slatina
Ljudska univerza Šentjur
Ljudska univerza Škofja Loka
Matična knjižnica Kamnik
Mediko d.o.o.
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Melbes d.o.o.
Mestna knjižnica Izola
Mestna knjižnica Ljubljana
Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Inšpektorat RS za delo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Miška d.o.o.
Mitra, d.o.o., Ljubljana
Žalec
Litija
Maribor
Grosuplje
Medvode
Maribor
Radeče
Ljubljana
Stari trg pri Ložu
Šenčur
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Šmarje pri Jelšah
Sežana
Novo mesto
Ljubljana
Ajdovščina
Celje
Jesenice
Koper
Kranj
Krško
Lendava
Murska Sobota
Nova Gorica
Ormož
Ptuj
Radovljica
Rogaška Slatina
Šentjur
Škofja Loka
Kamnik
Višnja gora
Ljubljana
Nova Gorica
Izola
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Izobraževalne ustanove in podjetja, s katerimi sodelujemo v letu 2014
3 od 4
ŠT.
IME ORGANIZACIJE
KRAJ
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Mladinski center Nova Gorica
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
NaPoK d.o.o.
Nuklearna elektrarna Krško
Osnovna šola Brinje Grosuplje
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Osnovna šola Majde Vrhovnik
Osnovna šola Trbovlje
Osnovna šola Žiri
Posoški razvojni center
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
ROSSANA, d.o.o.
Slovenska filantropija
Smeri, d.o.o.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Srednja ekonomska šola Celje
Srednja ekonomska šola Maribor
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Srednja trgovska šola Ljubljana
Srednja trgovska šola Maribor
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Maribor
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne
106.
107.
108.
109.
Šolski center Velenje
Tangens, d.o.o.
Tehniški šolski center Kranj
UNESCO klub Cerklje
Nova Gorica
Slovenj Gradec
Celje
Krško
Grosuplje
Piran
Ljubljana
Trbovlje
Žiri
Kobarid
Šentjur
Novo mesto
Logatec
Ljubljana
Ravne na
Koroškem
Celje
Maribor
Postojna
Ljubljana
Ajdovščina
Ljubljana
Maribor
Ljubljana
Celje
Celje
Kranj
Maribor
Nova Gorica
Ravne na
Koroškem
Velenje
Ljubljana
Kranj
Cerklje na
Gorenjskem
Ljubljana
Ljubljana
110. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
111. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
112. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
113. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
114. UPI Ljudska univerza Žalec
115. Varstveno delovni center SAŠA, Velenje
116. Veris d.o.o.
Ljubljana
Ljubljana
Žalec
Velenje
Ljubljana
Izobraževalne ustanove in podjetja, s katerimi sodelujemo v letu 2014
4 od 4
ŠT.
IME ORGANIZACIJE
KRAJ
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
Viharnica, Mateja Mahnič s.p.
WIT B d.o.o.
Zasavska ljudska univerza Trbovlje
Zavod Nefiks
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje, OS Ljubljana
Zavod Ypsilon
Zavod za gozdove Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije, KE Radeče
Zavod za gozdove Slovenije, KE Železniki
Zavod za izobraževanje delavcev
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod za mednarodno kulturo Luna
Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna
ZOBNA VILA, dentalni studio, d.o.o.
Zveza ljudskih univerz Slovenije
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Ljubljana
Komenda
Trbovlje
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Radeče
Železniki
Ljubljana
Črnomelj
Ljubljana
Postojna
Celje
Ljubljana
Ljubljana