int ambulanta ajdov Novo.pdf

ZAVOD APOLON
Internistična ambulanta v
AJDOVŠČINI
Zdravstveni Dom Ajdovščina - Tovarniška cesta 3, Ajdovščina
v tretji medetaži v prostorih dispanzerja medicine dela prometa in športa
Vsak četrti torek v mesecu, nefrološka ambulanta z ultrazvočno diagnostiko in vsak četrti četrtek v
mesecu revmatološka ambulanta,
na napotnico osebnega zdravnika ali samoplačniško !
Ambulanto obiskujejo naslednji zdravniki:
Alijana Trošt Rupnik dr. med. spec. int. nefrolog
Dimitrij Klančič dr. med. spec. int. nefrolog
Primarij Nataša Fikfak dr. med. spec. int. revmatolog
naročanje :
vsak ponedeljek, sreda in petek med 09h in 11h
na telefon: 08-2051645
ali mail : [email protected]
info na www.dializakobarid.si
Zavod Apolon,Trg svobode 4, Kobarid 5222, tel; 05-3891406, fax: 05-3891407, mail: [email protected] T.r.r.
SI56 0510 0801 3232 538 D.Št.:10773258 , matična št: 1574604, Registracija pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
št.vložka:1/04224/00