EST LV LT SLO

LV
EST
LT
SLO
Ekspluatatsiooni - ja
montaažijuhend
Darbības un
uzstādīšanas instrukcijas
Veikimo ir montavimo
instrukcijos
Navodila za obratovanje
in montažo
Rõhurelee gaasi ja õhule
GW … A4, GW … A2
Rõhurelee
ÜB … A4, ÜB … A2
NB … A4, NB … A2
Rõhu kaksikrelee
GW … / … A4
Gāzes un gaisa spiediena slēdzis
GW … A4, GW … A2
Spiediena ierobežotājs
ÜB … A4, ÜB … A2
NB … A4, NB … A2
Dubultais spiediena slēdzis
GW … / … A4
Dujų ir oro slėgio relė
GW … A4, GW … A2
Slėgio ribojimo relė
ÜB … A4, ÜB … A2
NB … A4, NB … A2
Dviguba slėgio relė
GW … / … A4
Tlačno stikalo za zrak in pline
GW … A4, GW … A2
Tlaãni omejevalnik
ÜB … A4, ÜB … A2
NB … A4, NB … A2
Dvojno tlačno stikalo
GW … / … A4
Maksi. töörõhk
Maks. darba spiediens
Maks. darbo slėgis
Maksi. obratovalni tlak
°C
+70
0
-15
GW, NB, ÜB 3/10/50/150 A4/A2
pmax. = 500 mbar (50 kPa)
GW, NB, ÜB 500 A4/A2
pmax. = 600 mbar (60 kPa)
[mbar]
Rõhurelee paigaldamine/ Spiediena
slēdzis/Slėgio relė./ Tlačno stikalo
Tüüp/Tips/Tipas/tip
GW…A2, NB…A2, ÜB…A2
GW…A4, NB…A4, ÜB…A4
EN 1854
°C
+70
0
-15
normi järgi/ pēc./ pagal/ v skladu z
Ümbritseva keskkonna temperatuur
Apkārtējā temperatūra
Aplinkos temperatūra
Temperatura okolice
–15 °C … +70 °C
Õhu või gaasi temperatuur
Vides temperatūra
Terpės temperatūra
Temperatura medija
–15 °C … +70 °C
EN 1854
Reguleerimispiirkonnad
Spiediena diapazoni
Nustatymo diapazonaį
Območja nastavitve
100 – 500 mbar
50 – 500 mbar
30 – 150 mbar
5 – 150 mbar
2,5 – 50 mbar
1 – 10 mbar
0,4 – 3 mbar
~(AC) eff., min./mini 10 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 12 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V
°C
+80
0
-30
Gas Gaz
Seadme hoiustamise temperatuur
Uzglabāšanas temperatūra
Sandėliavimo temperatūra
Temperatura skladiščenja
–30 °C … +80 °C
Sari
Gāze
Šeima
Družina
1+2+3
1+2+3
1+2+3
1+2+3
[V]
Nominaalvool / Nominālā. strāva /
Nominali srovė / Nazivni tok
~(AC) 10 A
Hõbekontaktidega / Uz kontaktu/
Srovė kontaktuose / Preklopni tok
~(AC) eff., min./mini 20 mA,
~(AC) max./maxi. 6 A cos ϕ 1
~(AC) max./maxi. 3 A cos ϕ 0,6
=(DC) min./mini. 20 mA
=(DC) max./maxi. 1 A
[A]
EN 1854
IEC 529
Elektriohutusklass
Aizsardzības klase
Apsaugos laipsnis
Vrsta zaščite
IP 54 normi järgi/ pēc./ pagal/
v skladu z IEC 529 (EN 60529)
α
Paigaldamise asendid
/ Montāžas stāvokļi / Montavimo padėtis / Vgradna lega
Standardne montaažiasend
Standartinė montavimo padėtis
Standarta uzstādīšanas stāvoklis
Standardni montažni položaj
α
α
Horisontaalse montaaži korral lülitub surveregulaator umbes 0,5 mbar suuremale rõhule.
Horizontaliai įmontuota slėgio relė persijungia esant maždaug 0,5 mbar aukštesniam slėgiui.
Horizontālā stāvoklī spiediena kontroles ierīce ieslēdzas pie aptuveni 0,5 mbar augstāka spiediena.
Pri vodoravni montaži se senzor tlaka vključi v trenutku, ko se tlak zviša za približno 0,5 bar.
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
Horisontaalse pealtkäe montaaži korral lülitub surveregulaator umbes 0,5 mbar väiksemale rõhule.
Horizontaliai „žemyn galva“ įmontuota slėgio relė persijungia esant maždaug 0,5 mbar žemesniam slėgiui.
Horizontālā apgrieztā stāvoklī spiediena kontroles ierīce ieslēdzas pie aptuveni 0,5 mbar zemāka spiediena.
Pri vodoravni montaži nad glavo se senzor tlaka prižge v trenutku, ko tlak pade za približno 0,5 bar.
1…8
α
Vahepealse montaažiasendi korral lülitub surveregulaator seadistatud etteantud väärtusest maksimaalselt ± 0,5 mbar
hälbivale rõhule.
Tarpinėje padėtyje įmontuota slėgio relė persijungia, kai slėgis nuo nustatytosios vertės nukrypsta daugiausia ± 0,5 mbar.
Uzstādot zem leņķa, spiediena kontroles ierīce ieslēdzas pie spiediena, kas no iestatītās vērtības atšķiras maksimāli
par ± 0,5 mbar.
Pri montaži v vmesnem položaju se senzor tlaka vključi v trenutku ko se tlak spremeni za približno 0,5 barov od
nastavljene zahtevane vrednosti.
Rõhurelee mõõdud / Izmēri /
Matmenys / Vgradne Mere [mm]
GW, NB, ÜB … A4
Rõhurelee mõõdud / Izmēri /
Matmenys / Vgradne Mere [mm]
GW, NB, ÜB … A2
1
23
2
3
10,3
76
10
53,75 (LK 76)
72
Mittausistukka, integroitu ø 9
Målestuds, integreret ø 9
Mätnippel, integrerat ø 9
Målestuss, integrert ø 9
Tagasilülitamisnupp
Reset poga. Tips
Perstatymo mygtukas Tipas
Gumb za resetiranje
Typ NB … A2
Typ ÜB … A2
72
53,7 (LK 76)
2
Valinnainen/som
option/option/opsjon
Paineliitäntä G 1/4
Tryktilslutning G 1/4
Tryckanslutning G 1/4
Trykktilkopling G 1/4
2
38,4
59,4
18,5
Paineliitäntä G 1/4
Tryktilslutning G 1/4
Tryckanslutning G 1/4
Trykktilkopling G 1/4
43,8
72
Ø 2,5 x 9 syvä laitteen pistokkeelle DIN EN 175 301-803
Ø 2.5 x 9 dybt til apparatstikDIN EN 175 301-803
Ø 2,5 x 9 djup för instrumentkontakt DIN EN 175 301-803
Ø 2,5 x 9 dyp for apparatstøpsel DIN EN 175 301-803
Rõhuühendus
Fiksēšanas caurumi
Fiksavimo angos
Pritrdilne odprtine
10,5 x 2,25
G 1/4
•
Palautusnuppi
Reset-knap
Återställingsknapp
Tibakestillingsknapp
Typ NB … A4
21
4 X Ø 4,2
ruuveille M4 ISO 1207, 4762
til skruer M4 ISO 1207, 4762
för skruvar M4 ISO 1207, 4762
for skruer M4 ISO 1207, 4762
Made in Germany
SW
•
GW: M20 x 1,5 või pistikühendus DIN EN 175 301-803
GW: M20 x 1,5 vai kontakta pievienojums DIN EN 175 301-803
GW: M20 x 1,5 ar kamštinio tipo sujungimas dėl kabelio rozetės pagal DIN EN 175 301-803
GW: M20 x 1,5 ali vtični priključek za razvodno dozo v skladu z DIN EN 175 301-308
NB/ÜB PG 11: M20 x 1,5 või pistikühendus DIN EN 175 301-803
NB/ÜB PG 11: M20 x 1,5 vai kontakta pievienojums DIN EN 175 301-803
NB/ÜB PG 11: M20 x 1,5 ar kamštinio tipo sujungimas dėl kabelio rozetės pagal DIN EN 175 301-803
NB/ÜB PG 11: M20 x 1,5 ali vtični priključek za razvodno dozo v skladu z DIN EN 175 301-308
GW: M 20 x 1,5 tai pistoliitin kytkentäkotelolle DIN EN 175 301-803
GW: M 20 x 1,5 eller stiktilslutning til ledningsdåse iht. DIN EN 175 301-803
GW: M 20 x 1,5 eller insticksanslutning för ledningsdosa enligt DIN EN 175 301-803
GW: M 20 x 1,5 eller pluggtilkopling for ledningskontakt i.h.t. DIN EN 175 301-803
ÜB/NB: PG11 tai pistoliitin kytkentäkotelolle DIN EN 175 301-803
ÜB/NB: PG11 eller stiktilslutning til ledningsdåse iht. DIN EN 175 301-803
ÜB/NB: PG11 eller insticksanslutning för ledningsdosa enligt DIN EN 175 301-803
ÜB/NB: PG11 eller pluggtilkopling for ledningskontakt i.h.t. DIN EN 175 301-803
SW = võtme suurus
SW = attālums: skrūve - uzgrieznis
SW = rakto dydis
SW = velikost ključa
GW, NB, ÜB…A4 / GW, NB, ÜB…A4
Kaksikrelee kokkuühendamine
Montāžas komplekts: dubultais spiediena slēdzis
Dviguba slėgio relės montavimo komplektas
Montažni pribor za dvojno tlačno stikalo
Rõhurelee mõõdud / Izmēri / Matmenys /
Vgradne Mere [mm]
GW, NB, ÜB…A4 / GW, NB, ÜB…A4
Sisekuuskantkruvi M5 x 12, vastavalt ISO 4762 - le
M5 x 12 seškantu skrūve ISO 4762
M5 x 12 varžtas su lizdo galvute panašus į ISO 4762
Šestkotni inbus vijak M5 x 12, podoben ISO 4762
Avad 4 x ∅ 4,2 mm kruvide jaoks M4 ISO 1207, ISO 4762
M4 ISO 1207, ISO 4762 skrūvēm
Dėl M4 ISO 1207, ISO 4762 varžtų
Kuuskantmutter M5 ISO 10511
4 x ∅ 4,2 za vijake M4 ISO 1207, ISO 4762
M5 ISO 10511 sešk. uzgrieznis
M5 ISO 10511 šešiak.veržlė
Šestkotna matica M5 ISO 10511
Rõhuühendus G 1/4"
G1/4" spiediena pievienojums
G1/4" slėgio prijungimas
Tlačni priključek G 1/4"
Läbiv avaus M4 kruvide jaoks
M4 skrūvēm
Skersinė skylė dėl M4
Luknja za prehod za M4
•
Tellimisnumber
Pasūtījuma Nr.
Užsakymo Nr.
Kataloška številka
213 910
O-Ring ø 14,3 x 2,4
Kork G 1/4”
G1/4” skrūves korķis
G1/4” varžtinis kamštis
Zaporni vijak G 1/4”
SW21
G 1/4
G 1/4
O-Ring ø 14.3 x 2.4
Joint torique ø 14,3 x 2,4
O-Ring ø 14,3 x 2,4
Sechskantmutter M5 ISO 10511
M5 hex. nut, ISO 10511
Ecrou M5 ISO 10511
Vite esagonale M5 ISO 10511
152
G 1/4
G 1/4
18
Maks. pöördemoment / tööriistad
Maks. griezes moments / sistēmas piederumi
Maks. sukimo momentas / Pagalbiniai sistemos prietaisai
Maks. vrtilni moment /sistemski pribor
Releest mitte keerata!
Nelauzt iekārtu !
Mazgo nenaudokite kaip svirties !
Naprave ne uporabljajte kot
vzvoda.
M max.
Tmax.
M max.
G 1/4
Kaanekruvi maksimaalne pöördemoment
1,2 Nm
Maks. griezes moments skrūvēm
Maks. sukimo momentas dangtelio galvutės varžtams
Navor vijaka na ohišju
2,5 Nm 7 Nm
23
Kasutada ettenähtud tööriistu!
Lietot pareizus instrumentus!
Prašome naudoti tinkamus įrankius!
Uporabite primerno orodje!
M4
Vor Zusammenbau:
Schraube aus Meßstutzen entfernen.
Before assembly:
Remove the screw from the test nipple.
Avant assemblage :
retirer la vis de la prise de mesure
Prima dell’assemblaggio
togliere la vite dal raccordo per
misurazione
DN
Rp
8
1/4
Mmax.
35
[Nm] t ≤ 10 s
Tmax.
20
[Nm] t ≤ 10 s
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
19
[Nm]
Innensechskantschraube M5 x 12, ähnlich ISO 4762
M5 x 12 hex. socket bolt (ISO 4762)
Vis six-pans creux M5 x 12, similaire à ISO 4762
Vite esagonale interna M5 x 12, simile ISO 4762
O-rõnga 14,3 x 2,4
Blīve 14,3x2,4
Žiedas 14,3x2,4
Obročasto tesnilo 14.3 x 2,4
21
Sissemonteeritud mõõteotsik ∅ 9 mm
Integrēta mērīšanas sprausla ∅ 9
Antgalio išmata– vimas,integruotas ∅ 9
Integriran merilni nastavek ∅ 9
2…8
GW/ÜB/NB … A4
paigaldamine
Uzstādīšana
GW/ÜB/NB … A4
Montavimas
GW/ÜB/NB … A4
Vgradnja
GW/ÜB/NB … A4
1.Rõhu relee kruvitakse otse
toruotsikule väliskeermega R
1⁄4“ Joonis 1
2.Pärast paigaldamist teha
ühenduse tiheduse ja relee töö
kontroll
1.Uzskrūvēt spiediena slēdzi tieši
uz caurules ar R1/4 ārējo vītni.
(Zīm. 1).
2.Pēc uzstādīšanas veikt
noplūdes un darbības
pārbaudi.
1.Užsukite slėgio relę tiesiai ant
vamzdžio antgalio su R1/4
sriegiu. (Brėž. 1).
2.Po sumontavimo patikrinkite
sandarumą ir veikimą.
1.Tlačno stikalo vgradite
neposredno na cevni nastavek z
zunanjim navojem R 1/4 - slika 1
2.Po vgradnji preverite tesnjenje
in funkcionalnost.
Pārliecināties, ka spiediena
slēdzis ir uzstādīts vietā kur
nav vibrācijas (Zīm. 2).
Užtikrinkite, kad slėgio
relė būtų sumontuota kur
nėra vibracijos! žiūr. brėž. 2.
Rõhurelee on tundlik
vibratsiooni suhtes Joonis 2
1
2
Kasutada sobivat
tihendusvahendit!
Lietot attiecīgus
blīvēšanas līdzekļus!
Naudokite tinkamą
sandarinimo priemonę!
Uporabite ustrezno
tesnilo!
23
21
Tagavaraosad / Lisatarvikud
Rezerves daļas / Piederumi
Atsarginės dalys / Pagalb. prietaisai
Rezervni deli / pribor
Komplekt: seadme pistikud
Kontakdakšas komplekts G3, 3-pol +zem.
Įrankių komplektas: įrengimo kamščiai
Garnitura: vtikaãi
G3, 3-polni + E, NB/ÜB A2/A4
Tellimisnumber
Pasūtījuma Nr.
Užsakymo Nr.
Kataloška številka
227 644
Eeltakistiga huumlamp
Kvēlspuldze un sērijas pretestība
Lemputė su varža
Tlivka s preduporom
~ (AC) 220 V (50 x)
231 766
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
Eeltakistiga huumlamp
Kvēlspuldze un sērijas pretestība
Lemputė su varža
Tlivka s preduporom
~ (AC) 120 V (50 x)
3…8
! Bodite pozorni na
vgradnjo, izberite mesto,
kjer ni vibracij!
Signaallamp
Silnāllampa
Kontrolinė lempa
Signalna luã
24 V AC/DC (50 x)
Hall pistik GDMW
El. Spēka rozete 3-pol +zem. GDMW
El. prijungimo kištukas (pilkas GDMW)
Kabelska doza siva GDMW
3-polna + E
231 768
231 771
210 318
Tagavaraosad / Lisatarvikud
Rezerves daļas / Piederumi
Atsarginės dalys / Pagalb. prietaisai
Rezervni deli / pribor
Tellimisnumber
Pasūtījuma Nr.
Užsakymo Nr.
Kataloška številka
G 1/4 testnippel tihendusrõngaga
(5 x)
G 1/4 mērīšanas vietas nipelis ar
blīvgredzenu (5 x)
Uždarymo sraigtas G1/4
su sandarinimo žiedu (5 x)
Merilni nastavek G 1⁄4 s tesnilom
(5 x)
230 398
Keermestattud kork G 1/4
tihendusrõngaga (5 x)
Ieskrūvējams korķis Rp 1/4 ar
blīvi (5 x)
Uždarymo sraigtas G1/4
su sandarinimo žiedu (5 x)
Atsarginės dal
Zaporni čep G 1/4 (5 x)
230 396
Relee metallkate ühenduskomplekt
Metāla montāžas kronšteins
Pritvirtinimo kampas, metalinis
Pritrdilni kotnik, kovinski
230 288
kaksikrõhurelee ühenduskomplekt
Dubultais spiediena slēdzis:
montāžas komplekts sānu
savienošanai kopā.
Montavimo rinkinys: slėgio
Papildomo Jungiklis.
Vgradni komplet za dvojno tlačno
stikalo
213 910
Juurdemonteerimisvõimalused
Savietošanas iespējas
Pritvirtinimo galimybės
Možnosti prikljuãevanja
GW … A2
NB … A2
ÜB … A2
} ➨➨
MB-VEF … B01
DMV-D(LE) … /11
MB-D …
MB-Z …
FRI … /10
SV …
:
:
:
Survekontakt
O-rõnga äärikühendus rõhurelee
alumisel küljel.
Kinnitus
2 kruvi M4 x 20,ise kanalit tekitav.
Slėgio prijungimas
O–žiedo flanšinis sujungimas prie
slėgio relės apatinės pusės.
Pritvirtinimas
2 M4 x 20 varžtai, savisriegiai
Spiediena pievienojums
O–blīves atloku pievienojums
slēdža otrā pusē.
Stiprināšana
2 M4 x 20 pašgriezošās skrūves.
Tlaãni prikljuãek
Prirobniãni prikljuãek z O-obroãem
na notranji strani tlaãnega stikala.
Pritrditev
2 vijaka M4 x 20, samonasadna
Montaaži ühenduskomplektt GW…A2, NB…A2, ÜB…A2
Montāžas komplekts GW…A2, NB…A2, ÜB…A2
Montavimo įrankių komplektas GW…A2, NB…A2, ÜB…A2
Montažna garnitura GW...A2, NB...A2, ÜB...A2
Lisaadapter
Papildus adapteris
Papildomas adapteris
Dodatni adapter
Tellimisnr.
Pasūtījuma Nr.
Užsakymo Nr.
Kataloška številka
Seadmele / tüüp
Aprīkojuma / tipam
Dėl įrengimo / tipas
Za napravo / tip
Tingläbimõt
Nominālais diametrs
Nominalus diametras
Nazivne velikosti
Adapter pBr
Adapteris pBr
Adapteris pBr
Adapter pBr
214 975
MB-D …
MB-Z …
DMV- …
Rp 3/8 – Rp 2
Rp 3/8 – Rp 2
Rp 3/8 – Rp 2
Adapter keereühendusele (G 1/8)
Adapteris uz atloka ar vītni (G1/8)
Adapteris ant flanšo su sriegiu (G1/8)
Adapter na navojni prirobnici (G 1/8)
221 630
MB- …
DMV - …
SV …
Rp 3/8 – Rp 1 1/4
Rp 3/8 – Rp 2
G 1/4 ühendusega
ühenduskomplekt GW...A2 jaoks
Adaptera komplekts priekš
GW ... A2 ar G 1/4 pieslēgumu
Adapterių rinkinys dėl GW ... A2
pritaikymui su G 1/4 anga
Adapterska garnitura za GW ...
A2 s prikljuãkom G 1/4
222 982
DMV - …
MB- …
Rp 3/8 – Rp 2
Rp 1 – Rp 2
Montaaži ühenduskomplektt
Montāžas komplekts
Montavimo komplektas
Montažna garnitura
223 280
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
Tellimisnr.
Pasūtījuma Nr.
Užsakymo Nr.
Kataloška številka
223 280
4…8
Lülitusskeem
COM
Slēdžu
funkcionalitāte
Perjungimo funkcija
1 NC
3
Preklopna
funkcija
ÜB … A4/A2
Lülitusskeem
Slēdžu funkcionalitāte
Perjungimo funkcija
Preklopna funkcija
NB … A4/A2
GW: M20 x 1,5
NB/ÜB: PG11
Sisemised/Interns/Vidaus/Interno
Sisemised/Interns/Vidaus/Interno
p
Sisemised/Interns/Vidaus/Interno
N
1 NC
3 COM
2 NO
COM
3
1 NC
p
N
Ainult
Tikai
Tik
Samo
NB …
NB …
ÜB …
ÜB …
A4
A2
A4
A2
Maandus kohalike
eeskirjade järgi.
Sazemēšanu veikt pēc
pastāvošajiem noteikumiem.
Įžeminimas pagal vietines
taisykles!
Ozemljitev v skladu s
krajevnimi predpisi
Kontaktvõimsuse
suurendamiseks soovitatakse
DC-rakendusel kasutada
< 20 mA ja 24 V DC ( ehk
alalisvoolu ) elementi
Lai palielinātu pārslēgšanās
jaudas ieteicams izmantot RC
iekārtu strāvām < 20mA un
24V pielietojumiem.
Kad padidinti įjungimo
stabilumą, mes
rekomenduojame, kad jūs
panaudotumėte RC Filtrą
esant < 20mA ir 24V past.
verčių srovės.
3
N
2 NO
COM
p
Tõusva rõhu korral:
1 NC avaneb, 2 NO sulgub
Langeva rõhu korral:
1 NC sulgub, 2 NO avaneb
1 NC
p
N
N
Tööseisund
Režīms
Darbo būsena
Stanje obratovanja
Reset enne tööd
Atiestatīšana pirms ekspluatācijas!
Reset prieš eksploatacijà!
Resetiranje pred obratovanjem!
2 NO
COM
1 NC
3
1 NC
3
2 NO
3
1 NC
3
1 NC
p
COM
2 NO
COM
Tõusva rõhu korral:
2 NO sulgeb, 1 NC avab.
Huumlamp põleb, blokeeritud.
Tõusva rõhu korral:
2 NO avab, 1 NC sulgeb.
Huumlamp põleb, blokeeritud.
Spiedienam paaugstinoties:
1 NC atveras, 2 NO aizveras.
Spiedienam samazinoties:
1 NC aizveras, 2 NO atveras.
Spiedienam paaugstinoties:
2 NO aizveras, 1 NC atveras.
Mirdzizlādes spuldze deg,
aizvērts.
Spiedienam paaugstinoties:
2 NO atveras, 1 NC aizveras.
Mirdzizlādes spuldze deg,
aizvērts.
Kai slėgis kyla:
1 NC atsidaro, 2 NO užsidaro.
Kai slėgis krenta: 1 NC
užsidaro, 2 NO atsidaro.
Kai slėgis kyla:
2 NO užsidaro, 1 NC atsidaro.
Rusenančioji išlydžio lempa
užsidega, uždaryta
Kai slėgis kyla:
2 NO atsidaro, 11 NC užsidaro.
2
Rusenančioji
išlydžio lempa
NO
NC
užsidega, uždaryta. 3
Ob naraščajočem tlaku:
1 NC odpre 2 NO zapre
Ob padajočem tlaku
1 NC zapre 2 NO odpre
Ob naraščajočem tlaku:
2 NO zapira, 1 NC odpira.
Tlivka vkljuãena, zaprto.
COM
Ob naraščajočem
tlaku:
2 NO odpira, 1 NC zapira.
Tlivka vkljuãena, zaprto.
p
N
2 NO
COM
1 NC
3
p
N
1
DIN EN 175 301-803
2
NC
DIN EN 175 301-803
NO
3
p
N
1
Tööreziim
Ekspluat ãcija
Funkcionavimas
Obratovanje
(NC)
1
2
NO
NC
3
1
Tööreziim
Ekspluat ãcija
Funkcionavimas
Obratovanje
(NC)
3
1
Tööreziim
Ekspluat ãcija
Funkcionavimas
Obratovanje
(NC)
2
3
Null
Nulle
Nulis
Ničla
Faas
Fãze
Fazė
Faza
Tööreziim
Ekspluat ãcija
Funkcionavimas
Obratovanje
(NO)
2
3
Faas
Fãze
Fazė
Faza
Tööreziim
Ekspluat ãcija
Funkcionavimas
Obratovanje
(NO)
Null
Nulle
Nulis
Ničla
Tööreziim
Ekspluat ãcija
Funkcionavimas
Obratovanje
(NO)
1
2
3
Faas
Fãze
Fazė
Faza
1
2
3
Faas
Fãze
Fazė
Faza
1
Null
Nulle
Nulis
Ničla
Faas
Fãze
Fazė
Faza
COM
Null
Nulle
Nulis
Ničla
Faas
Fãze
Fazė
Faza
2
3
2
DIN EN 175 301-803
COM
Za povečanje preklopne
zmogljivosti priporočamo ob
DC aplikacijah ter < 20 mA in
24 V uporabo RC člena.
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
2 NO
COM
Lülitusskeem
Slēdžu funkcionalitāte
Perjungimo funkcija
Preklopna funkcija
GW … A4/A2
2 NO
5…8
2 NO
Elektriühendus
Elektriskie pievienojumi
Elektriniai sujungimai
Električna priključitev
IEC 730-1 (VDE 0631 T1)
Null
Nulle
Nulis
Ničla
Null
Nulle
Nulis
Ničla
Slėgio relės nustatymas
Naudodami tinkamą įrankį, pvz.,
atsuktuvą Nr.3 ar PZ 2, išmontuokite
gaubtą, Brėž. 1.
Kokkupuude elektrikontaktidega
pole välistatud ja on võimalik
pinge all olevate kontaktidega.
Čia nėra apsaugos dėl kontakto
su dalimis po įtampa. Yra galimas
kontaktas su dalimis kuriose yra įtampa.
GW...A4,GW...A2 seadistamine
Rõhurelee seadistamine toimub
reguleerskaala abil vastavalt
ettenähtud lubatud survelangudele,
joonis 2.
Jälgida põleti tootja juhendit!
Rõhurelee lülitub tõusva surve
juures: seadistamine skaala vasakul
piirväärtusel ↑■
Rõhurelee lülitub langeva surve juures:
seadistamine skaala
paremal piirväärtusel ■↓.
Nustatymas GW...A4, GW...A2
Slėgio relę nustatykite su nustatymo
ratuku, naudodami skalę, reikalingam
slėgiui Brėž. 2.
Vykdykite degiklio gamintojo
instrukcijas! Slėgio relė persijungia, kai
slėgis kyla.
Nustatykite prie kairės ribinės linijos ↑■.
Slėgio relė persijungia, kai slėgis krenta.
Nustatykite prie dešinės ribinės linijos ■↓.
Vėl sumontuokite gaubtą.
NB … A4, NB … A2 ja
ÜB … A4, ÜB … A2 seadistamine
Rõhurelee seadistamine vastavalt
ettenähtud rõhule toimb reguleerskaala
abil joonis 3.
Jälgida põletitootja juhendit!
NB … A4/A2: rõhurelee rakendub, kui
rõhk langeb seadepunktist allapoole.
ÜB … A4/A2: rõhurelee rakendub, kui
rõhk tõuseb seadepunktist kõrgemale
Nustatymas NB...A4, NB...A2
ÜB...A4, ÜB...A2
Slėgio relę nustatykite su nustatymo
ratuku, naudodami skalę, reikalingam
slėgiui Brėž. 3.
Vykdykite degiklio gamintojo instrukcijas!
NB...A4/A2: įsijungia ir užblokuoja, kada
nustatytas slėgio taškas yra pačioje apatinėje
nustatymo padėtyje.
ÜB...A4/A2: įsijungia ir užblokuoja, kada
nustatytas slėgio taškas yra viršijamas.
Spiediena iestatījuma ieregulēšana
Noskrūvēt priekšējo vāciņu, lietojot
skrūvgriezi Nr. 3 vai PZ 2. Zīm. 1.
Nastavitev tlačnega stikala
Odstranite pokrov s primernim orodjem, izvijač
številka3 ali PZ 2. Slika 1 Snemite pokrov.
Iekārtai nav aizsardzības pret
nejaušu pieskaršanos pie
strāvas kontaktiem. Kontakti ir brīvi
un nav nosegti.
! Zaščita pred dotikom z
napetostjo načeloma ni vedno
zagotovljena. Možnost stika z deli pod
napetostjo.
GW...A4,GW...A2 iestatīšana
Griezt iestatījuma skalu ar atzīmi
pret nepieciešamo pārslēgšanās
spiedienu. Zīm. 2.
Ieregulējumus veikt pēc degļa
ražotāja instrukcijām!
Spiediena slēdzis pārslēdzas
spiedienam palielinoties. Iestatīt pēc
kreisās atzīmes līnijas ↑■ .
Spiediena slēdzis pārslēdzas
spiedienam samazinoties. iestatīt pēc
labās atzīmes līnijas ■↓.
Uzskrūvēt vāciņu!
Nastavitev GW...A4,GW...A2
Tlačno stikalo nastavite z
nastavitvenim kolescem s skalo na
želeno raven tlaka. Slika 2.
Upoštevajte navodila proizvajalca
gorilca!
Tlačno stikalo se sproži ob
naraščajočem tlaku: Nastavitev na
skrajno levo oznako ↑■.
Tlačno stikalo se sproži ob padajočem
tlaku: Nastavitev na skrajno desno
oznako ■.↓
Pokrov znova vrnite na prvotno mesto!
NB...A4, NB...A2
ÜB...A4, ÜB...A2 iestatīšana
Griezt iestatījuma skalu ar atzīmi
pret nepieciešamo pārslēgšanās
spiedienu. Zīm. 3 .
Ieregulējumus veikt pēc degļa
ražotāja instrukcijām!
NB...A4/A2: Pārslēdzas un bloķējas
kad spiediens ir samazinājies par
iestatīto vērtību.
ÜB...A4/A2: Pārslēdzas un bloķējas
kad spiediens ir palielinājies par
iestatīto vērtību.
Nastavitev NB ... A4, NB ... A2
ÜB ... A4, ÜB ... A2
Nastavite tlaãno stikalo na nastavitvenem kolesu s skalo s na predpisano
tlaãno vrednost, Slika 3.
Upoštevajte navodila proizvajalca
gorilca!
NB ... A4/A2: vkljuãuje in zapira, ko
pade tlak pod nastavljeno tlaãno
referenãno vrednost.
ÜB ... A4/A2: vkljuãuje in zapira, ko
pade tlak pod nastavljeno tlaãno
referenãno vrednost.
1
2
3
Vabasta käsitsi
Manuāla atbloķēšana
Atidarymas rankiniu būdu
Roãno odpiranje
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
Rõhurelee seadistamine
Kate sobiva tööriistaga demonteerida,
kruvikeeraja No 3 või PZ 2, joonis 1.
Kate ära võtta.
6…8
Safety
first
O.K.
Rõhureleede paigaldamist
ja seadistamist tohib läbi
viia ainult erialapersonal.
Darbus ar gāzes iekārtām
veikt kvalificētam
peronālam.
Darbą su slėgio rele gali
atlikti tik specialistai.
S tlačnim stikalom
lahko dela le strokovno
usposobljena oseba.
Vältida kondensaadi
sattumist rõhureleesse.
Miinustemperatuuri
korral on jäätumise
tõttu võimalikud häired
rõhurelee töös.
Nepieļaut kondensāta
iekļūšanu iekārtā.
Iespējama iekārtas kļūdaina
darbība, ja tās atrašanās
vietā gaisa temperatūra
svārstās ap nulli, dēļ kā
iespējama apledošana.
Apsaugokite prietaisą
nuo kondensato patekimo
į jo vidų. Nukritus
temperatūrai žemiau nulio,
gali susidaryti ledas ir
prietaisas neveiks arba
veiks blogai.
V napravo ne sme
zaiti kondenzat. Pri
temperaturah pod ničlo
možne motnje / izpadi
zaradi zaledenitve.
Gaasitorustiku
tiheduskontrolli ajal
sulgeda kuulkraan
rõhurelee ees.
Cauruļvadu noplūdes
pārbaude: noslēgt ventili
pirms iekārtas.
Vamzdyno sandarumo
patikrinimas: uždarykite
rutulinį ventilį prieš slėgio
relę.
Preverite tesnjenje
napeljave: zaprite krogelno
pipo pred tlačnim stikalom
Pärast rõhurelee
paigaldamist teha
tiheduskontroll ja relee töö
kontroll.
Darba drošības nolūkos
veikt iekārtas blīvuma ar tā
darbības pārbaudi.
Pabaigę darbą su
slėgio rele, patikrinkite
sandarumą ir veikimą.
Po zaključku del na
tlačnem stikalu opravite
preizkus tesnjenja in
funkcijski preizkus
Mingil juhul pole lubatud
töid läbi viia rõhu all või
pingestatud gaasiseadmetega.
Vältida lahtist tuld.
Järgida üldtunnustatud
ohutusnõudeid.
Nestrādāt, ja ir padots
gāzes spiediens vai
ieslēgts spriegums.
Nestrādāt ar atklātu
liesmu.
Niekada neatlikite darbo,
jeigu neišjungta. Elektros
srovė ar neatjungtos
dujos. Saugokitės atviros
Liepsnos. Laikykitės
bendrų taisyklių.
Nikoli ne začnite z deli, če
je na napravo priključena
napetost. Izogibajte
se odprtega plamenu.
Upoštevajte krajevne
predpise.
Teenindusjuhendi
mittejärgimine võib
põhjustada materiaalseid
kahjustusi ja raskeid
tervisekahjustusi.
Izpildīt instrukcijā dotos
norādījumus lai nepakļautu
sevi un apkārtējos
briemām, kas var rasties
nepareizi strādājot ar
gāzes iekārtām.
Jeigu į šios instrukcijos
nesilaikoma, rezultate
galimi asmeniniai
sužeidimai ar turto
nuostoliai.
Ob neupoštevanju navodil
možnost telesnih poškodb
ali materialne škode.
Vältida ümbritsevas
keskkonnas silikoonõlisid
ja lenduvaid silikoonist
koostisosasid (siloksaane).
Võimalik vigane
funktsioneerimine / tõrge.
Izvairieties no silikona
eļļām un gaistošajām
silikona sastāvdaļām
(siloksāniem) apkārtējā
vidē.
Iespējams traucējums /
atteice.
Stenkitòs, kad aplinkoje
nebūtųsilikono aliejų
ir skystų silikono dalių
(siloksanų).
Gali netinkamai veikti ir
(arba) sugesti.
Ne uporabljajte silikonskih
olj in tekočih silikonskih
snovi (siloksanov) v okolju.
Obstaja nevarnost
napačnega delovanja /
okvare.
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
Kõik seadistused ja reguleerimise
väärtused
sooritatakse ainult katla
ja põleti tootja kasutamisjuhendi vastavuses.
7…8
Visus iestatījumus veikt
un iestatāmās vērtības
piemērot tikai saskaņā ar
katla/degļa ražotāja izstrādāto ekspluatācijas
instrukciju.
Visus reguliavimo ir parametrų verčių nustatymo darbus atlikite tik laikydamiesi katilo/ degiklio
gamintojo
parengtos
naudojimo instrukcijos.
Vse nastavitve in nastavitvene vrednosti izvajajte le v skladu z navodili
za uporabo proizvajalca
kotla/gorilnika.
LV
LT
Surveseadmete direktiivis
(PED) ja direktiivis
ehitiste energiatõhususe
kohta (EPBD) nõutakse
kütteseadmete
korrapärast kontrollimist,
et pikaajaliselt kindlustada
suur tõhusus ja
seega väiksem kahju
keskkonnale.
Peale seadme kasuliku
eluea lõppemist
tuleb välja vahetada
ohutusega seotud
koostisosad. Käesolev
soovitus kehtib vaid
kütteseadmetele ja
mitte soojustusprotsessi
seadmetele. DUNGS
soovitab vahetusi
teostada järgmise tabeli
alusel:
SLO
Lai ilgstoši nodrošinātu
augstu lietderības
koeficientu un līdz
ar to arī vismazāko
apkārtējās vides
piesārņojumu, Direktīva
par spiediena aparatūru
(PED) un Direktīva par
ēku kopējās enerģijas
lietderību (EPBD) nosaka
nepieciešamību regulāri
pārbaudīt apkures
iekārtas. Pēc lietošanas
termiņa izbeigšanās
drošības garantēšanai
ir jānomaina būtiskas
sastāvdaļas. Šis
ieteikums attiecas tikai
uz apkures iekārtām,
nevis uz termoprocesa
izmantošanu.
“DUNGS” iesaka
nomaiņu veikt saskaņā
ar tabulas datiem:
Ohutusega seotud koostisosad
Drošību garantējošās sastāvdaļas
Saugos komponentai
Varnostne komponente
Slėginės įrangos direktyva
(PED) ir Direktyva dėl
energetinio pastatų
naudingumo (EPBD)
reikalauja reguliariai
tikrinti šildymo įrenginius,
kad būtų užtikrintas
ilgalaikis aukštas
naudingumo koeficientas
ir mažiausias aplinkos
užterštumas. Pasibaigus
naudojimo laikui
saugos komponentus
būtina pakeisti. Ši
rekomendacija galioja
tik šildymo įrenginiams
ir negalioja terminiams
procesams. DUNGS
rekomenduoja keisti
detales pagal šią lentelę:
Direktive za tlačne naprave
(PED) in smernice o
popolnem izkoristku
energije v objektih (EPBD)
narekujejo redno izvajanje
kontrol (testiranj) grelnih
naprav z namenom, da
se zagotovi trajen in
popoln izkoristek energije
in minimalna stopnja
onesnaževanja bivanjskega
okolja. Vse komponente,
ki so pomembne za
varno delovanje naprave,
je potrebno zamenjati
takoj, ko poteče njihova
življenjska doba. To
priporočilo velja za grelne
naprave in aplikacije,
ki se uporabljajo za
termične procese.
DUNGS priporoča, kaj
vse morate zamenjati v
skladu s tabelo spodaj:
KASUTUSIGA
DUNGS soovitab vahetust vastavalt:
LIETOŠANAS TERMIŅŠ
“DUNGS” iesaka veikt nomaiņu, ņemot vērā
šādas lietas:
EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ
Detalės, kurias DUNGS rekomenduoja keisti:
ŽIVLJENJSKA DOBA
DUNGS priporoča zamenjavo, ko poteče:
Töötsüklitele
Komutācijas cikls
Operacijų ciklai
Stikalni ciklus
Ventiili kontrollsüsteem / Vārstu pārbaudes sistēmas
Vožtuvų patikros sistemos / Sistemi za preizkušanje ventilov
10 aastat/gadi/metų/let
250.000
Rõhuregulaator / Spiediena relejs / Slėgio kontrolės prietaisai / Senzor za kontrolo tlaka
10 aastat/gadi/metų/let
N/A
Leegi kontrollijaga küttesüsteem
Kurtuvju pārraugs ar degšanas kontroles releju
Uždegimo valdikliai su liepsnos apsauginiais įtaisais
Upravljanje sežiganja s testiranjem tlaka
10 aastat/gadi/metų/let
250.000
UV-leegiindikaator / UV – liesmas sensors
UV liepsnos jutikliai / UV-senzor plamenov
10.000 h
Töötunnid / Ekspluatācijas stundas/
Eksploatacijos valandos / Obratovalna ura
Gaasirõhu reguleerimisseadmed / Gāzes spiediena regulatori;
Dujų slėgio reguliavimo įtaisai / Naprave za reguliranje tlaka plina
15 aastat/gadi/metų/let
Gaasiventiil ventiili kontrollimissüsteemiga / Gāzes vārsts ar vārstu pārbaudes sistēmu
Dujų vožtuvai su vožtuvų patikros sistema / Plinski ventil s sistemom za kontrolo ventilov
Peale tuvastatud viga / Atbilstoši konstatētajai kļūdai.
Pastebėjus defektą / Glede na odkrito napako
Gaasiventiil ilma ventiili kontrollsüsteemita* / Gāzes vārsts bez vārstu pārbaudes sistēmas*
Dujų vožtuvai be vožtuvų patikros sistemos* / Plinski ventil brez sistema za kontrolo ventilov*
10 aastat/gadi/metų/let
250.000
Min. gaasirõhu regulaator / Min. gāzes spiediena relejs
Minimalaus dujų slėgio apsaugos įtaisai / Senzor za kontrolo minimalnega tlaka plina
10 aastat/gadi/metų/let
N/A
Ohutusventiil / Drošības nopūtes vārsts
Apsauginis prapūtimo vožtuvas / Varnostni izpustni ventil
10 aastat/gadi/metų/let
N/A
Gaasi-õhu ühendussüsteem / Gāzes-gaisa savienojuma sistēmas;
Dujų ir oro mišinių sistemos / Spojni sistemi plin - zrak
10 aastat/gadi/metų/let
N/A
* Gaasi perekonnad I, II, III / Gāzes šķiras I, II, III
Dujų kategorijos I, II, III / Skupine plinov I, II, III
N/A
N/A ei saa rakendada / nav izmantojams.
nenaudoti / se ne uporablja
Jätame endale õiguse uuendada tehnilisi lahendusi /Paturam tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus šajā instrukcijā./ Mes pasiliekame sau teisę
daryti pakeitimus techninių patobulinimų eigoje. / Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so namenjene tehnični izpopolnitvi naprav.
Būstinės ir gamyklos adresas
Centrālā iestāde un rūpnīca
Peakontorid ja tehas
Uprava in podjetje
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstraße 6-10
D-73660 Urbach,Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166
Pašto adresas
Pasta adrese
Postiaadress
Poštni naslov
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail [email protected]
Internet www.dungs.com
M/CD • Edition 02.10 • Nr. 246 562
EST
8…8