Šole - idejna skica

Šole - idejna skica
BREZŽIČNI URNI SISTEM
Radijsko vodenje
869MHz
Prenos signala: 200 metrov
telovadnica
hodniki, razredi in jedilnice
zvonec
sprejemnica, pisarne, zbornice
razsvetljava
računalniško omrežje
servisni prostor
dvorišče
prihodno
odhodna
kontrola
Prostor
Opis
Priporočamo
Matična ura s programom,
radijsko sinhronizirana
Kodiran čas – Radijska frekvenca
869MHz
230V napajanje
servisni prostor
računalniška podpora
Modularna matična ura
Brezžični prenos
NTP server za LAN in
WAN računalniško omrežje
230V napajanje
sprejemnica
pisarne
zbornice
LCD ura, minute, datum
Baterijsko napajanje
hodniki
razredi
jedilnica
LCD ura, minute
Baterijsko napajanje
dvorišče
Analogna ura
Odporna proti vremenu
Ure, minute, premer 40 cm
Baterijsko napajanje
telovadnica
zvonec
MIC Alfa
MTS IP Time server
or
Mic Sigma Mod
Style 7 Date
Style 5 Date
Cristalys Ellipse
C
Cristalys Date
Cristalys 7
B
Relejna kontrola
razsvetljave, ogrevanja in
prihodno odhodnega sistema
230V napajanje
Športni semaforji
Multi športen
Brezštevilčna tipkovnica
230V napajanje
or
Napajanje:
Profil 960 E
Style 12
B
Profil 940 E
1 ali 3 relejne kontrole
Notranji ali zunanji model
A
Regulator z 1 ali 3 releji
BT 6025
BT 6020
BT6030
A
Modul s 16 melodijami
230V napajanje
A 230 V električno napajanje
Style 5
Style 7
Profil 930 I
C
TM 20
TM 04
CA 15 zunanji
CA 15
A
4/20
CTC - MTS
A
B
daljinsko upravljanje
Alternativa
B
1,5V baterije
C
6/24V zelo nizko napajanje