Drugo obvestilo - 9. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah

9. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah
12. november 2014
Sokolski dom, Škofja Loka
Drugo obvestilo
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega,
zahvaljujem se Vam za napovedano udeležbo na 9. konferenci fizikov v osnovnih raziskavah, ki
bo 12. novembra 2014 v Sokolskem domu v Škofji Loki. Srečanje organizira Fakulteta za
matematiko in fiziko s podporo Inštituta Jožef Stefan.
Namen konference je nadaljevati redna srečanja slovenskih fizikov, ki delujejo na različnih področjih
osnovnih raziskav. V okviru srečanja želimo predstaviti predvsem raziskovalno delo uspešnih
raziskovalcev mlajše generacije, ki so opravili doktorsko delo v zadnjem obdobju ali so tik pred
doktoratom, kakor tudi raziskovalce, ki so v preteklih dveh letih prejeli nagrade ali priznanja. Poleg
tega želimo na srečanju predstaviti dosežke na različnih področjih fizike, zato poskušamo pritegniti k
sodelovanju vse skupine in laboratorije v Sloveniji.
Zaradi omejene dolžine srečanja smo žal vsako leto prisiljeni narediti izbiro med prijavami za
predavanja, tako da je marsikatero odlično delo, ki bi zaslužilo predstavitev s predavanjem,
predstavljeno v obliki plakata. Pri izbiri predavanj programski odbor upošteva programsko
raznolikost srečanja, kvaliteto predlogov in tudi dogovor, da se posameznemu avtorju lahko dodeli
predavanje na vsakem drugem srečanju.
Želimo Vam prijeten dan v Škofji Loki.
Za organizatorje srečanja:
Miha Škarabot
Konferenčni razpored
8.00
odhod avtobusov izpred stavbe FMF, Jadranska 19, registracija na avtobusu
8.30-9.00
registracija udeležencev v Sokolskem domu
9.00-9.05
pozdravni nagovor
9.05-10.25
predavanja
10.25-10.55
premor (kava, čaj, pecivo, sadje)
10.55-12.15
predavanja
12.15-14.00
kosilo (gostilni Kašča in Starman)
14.00-15.40
predavanja
15.40-16.00
premor (kava, čaj, pecivo)
16.00-17.00
predavanja
17.00-19.00
ogled plakatov
19.10
odhod avtobusa s študenti v Ljubljano
19.10-21.00
večerja (gostilna Kašča)
po 21.00
predviden odhod avtobusa v Ljubljano
Navodila za predavatelje
Predavanja bodo potekala v Kristalni dvorani Sokolskega doma. Predavateljem bo na voljo
računalnik s projektorjem in brezžični mikrofon. Predavatelje prosimo, da se strogo držijo
predvidene dolžine predavanj pri čemer naj predvidijo 2 do 5-minutno diskusijo z vprašanji
poslušalcev.
Navodila za predstavitev plakatov
Predstavitev plakatov bo v vhodni dvorani Sokolskega doma. Plakate prilepite na stene dvorane na
označenih mestih. Številka Vašega plakata je navedena v tabeli na koncu tega obvestila, zabeležena
pa bo tudi v zborniku srečanja, ki ga boste prejeli ob registraciji na dan srečanja. Velikost plakata je
standardna, to je 0.9 m širine in 1.2 m višine. V primeru izjem se posvetujte z organizatorji. Prosimo,
da plakate pripravite v slovenskem jeziku.
Prostor za namestitev plakatov bo pripravljen že navsezgodaj na dan srečanja, zato vas prosimo, da
plakate namestite že takoj ob prihodu ali med kosilom. Za ogled plakatov je predviden čas med
17.00 in 19.00.
Navodila za registracijo udeležencev
Pisarna za registracijo udeležencev bo nameščena v preddverju dvorane in bo vidno označena.
Registracija bo možna v času od 8.30-9.00 in v času odmorov ter deloma kosila. Za tiste, ki boste
uporabili konferenčni avtobus, bo registracija potekala kar na avtobusu. Ob registraciji bo vsak
udeleženec prejel priponko in izbral menija konferenčnega kosila in večerje.
Konferenčni program
Na konferenci bodo predstavljena vabljena predavanja:






A. Gomboc, "Opazovanja najmočnejših eksplozij v vesolju z optičnimi teleskopi"
J. Kamenik, "Izvor mase: Od temne snovi na velikem hadronskem trkalniku do Higgsovega
bozona v zgodnjem vesolju"
A. Mertelj, "Feromagnetne tekočekristalne suspenzije"
S. Čopar, "Topološka mehka snov"
J. Bonča, "Neravnovesna dinamika koreliranih elektronskih sistemov"
T. Prosen, "Točne rešitve kvantnih transportnih problemov daleč od ravnovesja in novi
ohranitveni zakoni"
Prejeli smo 20 predlogov za predavanja. Zaradi omejenega razpoložljivega časa je programski odbor
izmed prispelih predlogov izbral 11 predavanj:











D. Fabjan, "Sunjajev-Zeldovičev učinek v kozmoloških simulacijah jat galaksij"
M. Nemevšek, "Masivni nevtrini in trkalniki"
M. Ravnik, "Fluidika, fotonika in topološke strukture v kompleksnih nematskih tekočinah"
I. Urbančič, "O meritvah korelacij molekularnega gibanja in konformacijske entropije"
R. Žitko, "Majoranovi fermioni v trdni snovi"
I. Vaskivskyi, "Ultrafast Switching to a Stable Hidden Quantum State in an Electronic
Crystal"
M. Pregelj, "Vztrajna spinska dinamika v amplitudno moduliranih osnovnih magnetnih
stanjih"
R. Bohinc, "Dinamika disociacije kloriranih ogljikovodikov po resonančni vzbuditvi
Cl(1s)→σ* z rentgensko svetlobo"
G. Žerovnik, "Uporaba eksperimenta upočasnjevanja nevtronov v svincu za validacijo
jedrskih podatkov"
M. Gosak, "S teorijo kompleksnih mrež do razkritja modularne narave sincicija celic beta v
trebušni slinavki miši"
J. Zavadlav, "Simulacija atomističnega proteina v vodi MARTINI z metodo adaptivne
resolucije"
V okviru predstavitve plakatov bodo raziskovalci predstavili okoli 40 plakatov iz različnih področij
fizike. Srečanja se bodo udeležili tudi številni ostali raziskovalci.
Konference se bo udeležilo tudi približno 50 študentov višjih letnikov fizike na FMF, tako da
pričakujemo skupaj 135 udeležencev.
Plačilo kotizacije
Naj Vas spomnimo da je denarni prispevek za udeležbo 90.00 EUR (vključuje DDV) in je obvezen
za vse udeležence. Če še niste uredili te obveznosti, nakažite prispevek Fakulteti za matematiko in
fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 01100-6030708962, z imenom udeleženca v pripisu
in sklicem 00 817102, najkasneje do 31. oktobra 2014. Prispevek omogoča udeležbo na konferenci,
kosilu, večerji in konferenčni zbornik. Na sami konferenci ne bo možno plačati kotizacije, za
izstavitev računa prosimo kontaktirajte gospo Martino Lebar ([email protected]).
Avtobusni prevoz
Zagotovljen je brezplačen avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana - Škofja Loka - Ljubljana za tiste
udeležence, ki so to navedli v konferenčni prijavi. Odhod avtobusa iz Ljubljane točno ob 8.00
izpred stavbe FMF na Jadranski 19. Povratek iz Škofje Loke bo po 21h.
Programski odbor:
Janez Bonča, Gvido Bratina, Martin Čopič, Janez Dolinšek, Svjetlana Fajfer, Alojz Kodre, Peter
Križan, Samo Kralj, Dragan Mihailović, Marko Mikuž, Igor Muševič, Rudolf Podgornik, Peter
Prelovšek, Tomaž Prosen, Marko Zgonik, Tomaž Zwitter, Primož Ziherl, Nedjeljka Žagar, Matjaž
Žitnik, Slobodan Žumer
Organizacijski odbor:
Miha Škarabot, Natan Osterman, Primož Ziherl
Informacije o konferenci:
Informacije o konferenci lahko dobite od članov organizacijskega odbora.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vse informacije dobite tudi na spletni strani
http://konfor.fmf.uni-lj.si
Program 9. konference fizikov v osnovnih raziskavah
9.00-9.05
Pozdravni nagovor
10.10-10.25
Moderator: Boštjan Golob
A. Gomboc, “Opazovanja najmočnejših eksplozij v vesolju z optičnimi teleskopi “
D. Fabjan, “Sunjajev-Zeldovičev učinek v kozmoloških simulacijah jat galaksij“
J. Kamenik, “Izvor mase: Od temne snovi na velikem hadronskem trkalniku do
Higgsovega bozona v zgodnjem vesolju “
M. Nemevšek, “Masivni nevtrini in trkalniki“
10.25-10.55
Premor, kava, čaj, pecivo, sadje
9.05-9.30
9.30-9.45
9.45-10.10
10.55-11.20
11.20-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-14.00
14.00-14.25
14.25-14.40
14.40-15.05
15.05-15.25
15.25-15.40
15.40-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-19.00
Moderator: Mojca Čepič
A. Mertelj, “Feromagnetne tekočekristalne suspenzije“
S. Čopar, “Topološka mehka snov“
M. Ravnik, “Fluidika, fotonika in topološke strukture v kompleksnih nematskih
tekočinah“
I. Urbančič, “O meritvah korelacij molekularnega gibanja in konformacijske
entropije“
Kosilo
Moderator: Peter Prelovšek
J. Bonča, “Neravnovesna dinamika koreliranih elektronskih sistemov“
R. Žitko, “Majoranovi fermioni v trdni snovi“
T. Prosen, “Točne rešitve kvantnih transportnih problemov daleč od ravnovesja in
novi ohranitveni zakoni“
I. Vaskivskyi, “Ultrafast Switching to a Stable Hidden Quantum State in an
Electronic Crystal“
M. Pregelj, “Vztrajna spinska dinamika v amplitudno moduliranih osnovnih
magnetnih stanjih“
Premor, kava, čaj
Moderator: Igor Muševič
R. Bohinc, “Dinamika disociacije kloriranih ogljikovodikov po resonančni vzbuditvi
Cl(1s)→σ* z rentgensko svetlobo”
G. Žerovnik, “Uporaba eksperimenta upočasnjevanja nevtronov v svincu za
validacijo jedrskih podatkov“
M. Gosak, “S teorijo kompleksnih mrež do razkritja modularne narave sincicija celic
beta v trebušni slinavki miši“
J. Zavadlav, “Simulacija atomističnega proteina v vodi MARTINI z metodo
adaptivne resolucije“
Ogled plakatov
Seznam plakatov
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
Nataša Adžić
Jure Aplinc
Jure Beričič
Jyoti Prakash Biswal
Miloš Borovšak
Berislav Buča
Jože Buh
Fenomenologija elektrostatičnih interakcij v fiziki proteinov
Nematska mikrofluidika v kompleksnih mikro-kanalih
Meritev posplošenih polarizirnosti protona z virtualnim comptonskim sipanjem
Study of double ccbar production in e+e- annihilation @ Belle experiment
Topotaktične transformacije molibdenovega oksida Mo4O11
Točno rešljiva statistika tokov v odprtih spinskih sistemih
Preiskava superprevodnih molibden nitridnih nanožic
Vpliv strukturnih sprememb na električno inducirane lastnosti relaksorskih polimernih
Goran Casar
sistemov
Luka Cmok
Magnetno orientirani tekočekristalni elastomeri
Miha Čančula
Modulacija vektorskih svetlobnih snopov na tekočekristalnih defektnih linijah
Aljaž Čufar
Določanje položaja plazme v tokamaku na osnovi detekcije nevtronov
Matematično modeliranje vpliva nesteroidnih antirevmatikov na aspirinsko intoleranco
Andrej Dobovišek
astme
Andreja Eršte
Stabilen dielektrični odziv v relaksorskih tankih plasteh K0.5Na0.5NbO3-SrTiO3
Raziskave osnovnega stanja spinske tekočine novega kvantnega kagome antiferomagneta
Matjaž Gomilšek
ZnCu3(OH)6SO4 na lokalnem nivoju
Robert Hauko
Absorpcijski spektri v območju robu K elementov skupine 3p v molekulah hidridov
Andreja Jelen
Uporabnost različnih vrst rezultatov vrstične elektronske mikroskopije (SEM) v fiziki
Urška Jelerčič
Linearne membranske strukture
Študij večelektronskih vzbuditev v okolici absorpcijskega roba K v Kr z rentgensko
Matjaž Kavčič
emisijsko spektroskopijo
Jan Kogoj
Večstopenjska dinamika nastanka spinsko-mrežnega polarona
Žiga Kos
Nematske celice s površinskimi vzorci sidranja
Matej Krajnc
Teoretični model epitelijskih tkiv
Ambrož Kregar
Kubitne transformacije stanj dvoelektronske kvante pike v prisotnosti Rashbove sklopitve
Marta Lavrič
Elastokalorični odziv v nematskem tekočekristalnem elastomeru
Marta Lavrič
Vpliv anizotropnih nanodelcev na stabilizacijo modrih faz
Zala Lenarčič
Rekombinacija nabitih delcev v vzbujenem Mottovem izolatorju
Luka Leskovec
Simulacija X(3872) v kromodinamiki na mreži
Aleksej Majkić
Optične lastnosti galijevega nitrida in aluminijevega nitrida v teraherčnem območju
Tara Nanut
Študija radiativnih razpadov D^0 -> V gamma
Jure Novak
Ultrahitra lokalizacija nosilcev naboja v pseudoreži v kupratnih superprevodnikih
Jure Oder
Simulacije nastanka in pospeševanja čepa kapljevine v horizontalni cevi
Žiga Osolin
Spinske resonance v modelu Kondove mreže
Egon Pavlica
Graphene-induced Enhancement of N-type Mobility in Perylenediimide Thin Films
Analiza kemijskega stanja lahkih elementov z meritvijo PIXE spektrov z visoko energijsko
Marko Petric
ločljivostjo
Anna Pogrebna
Bottleneck relaxation dynamics in photoexcited iron pnictide superconductor
Maja Poklinek Čančula Predlog merjenja medplastnih interakcij v antiferoelektričnih tekočih kristalih
Aleksandar Popadić Večskalne simulacije vodnega toka vzdolž objektov velikostnega reda nanometra
Nejc Rosenstein
»Doppler-free« spektroskopija cezijevih atomov
Luka Snoj
Monte Carlo transport nevtronov in fotonov v fuzijskih in fisijskih reaktorjih
Vasja Susič
Minimalni modeli v teorijah poenotenja z grupo E6
Daniel Svenšek
Hidrodinamsko posredovani preklop domen v nematiku - pripravljen za eksperiment
Žiga Štancar
Računska analiza meritev profila moči v reaktorju TRIGA
Elvedin Tahirović
Characterization of the Hamamatsu MPPC S11834 as Photon Sensor for RICH
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
Matej Tekavčič
Uroš Tkalec
Tinkara Troha
Zvonko Trontelj
Iztok Urbančič
Maruša Vitek
Anže Založnik
Primož Ziherl
Matjaž Žitnik
Simulacija poplavnih valov v raztrganem toku vode in zraka v navpični cevi
Mikrofluidika nematskih mezofaz
Linearna in nelinearna optična karakterizacija AlGaN valovodov za integrirano optiko
Magnetne meritve in modelska študija antiferomagneta KFeF4
Razločevanje soobstoja molekularnih konformacij pod optično krajevno ločljivostjo
STED v tekočih kristalih
Zadrževanje devterija v poškodovanem volframu
Mozaični kvazikristali
Visokoločljiva večfotonska spektrometrija z laserjem na proste elektrone