Solarna pokrivala

Solarna pokrivala
Solarna pokrivala
O solarnih pokrivalih
Termopokrivalaplavajonapovršinivodeinpreprečujejoohlajanjevodeponoči.Kadaruporabljamododatnivirogrevanjaso
praktično nepogrešljiva. Na bazen jih nameščamo s pomočjo navijal, ki so lahko fiksna ali mobilna.
Solarnopokrivalotemnomodrebarve,UVstabilno,debeline400micterima0,37kg/m2.
Širina role je 4 ali 5m. Pokrivalo odrezano na poljubno širino in dolžino.
Šifra artikla : 56040/56042
Cena z ddv za m2 : 9,76 eur
SolarnopokrivaloAPOLLOimaspodnjostransrebrno,zgornjopamodro.JeUVstabilno,
debeline 400 mic ter ima 0,37kg/m2
Šifra artikla : 5519
Cena z ddv za m2 : 10,73 eur
SolarnopokrivaloMIDASimaspodnjostranzlato,debeline500micterima0,48kg/m2
Šifra artikla : 5517
Cena z ddv za m2 : 13,54 eur
SolarnopokrivaloPOLYWEAVAjemodrebarveinjeojačano.Primernotudizajavnebazene. Je UV stabilno, debeline 400 mic ter ima 0,52kg/m2
Šifra artikla : 5535
Cena z ddv za m2 : 15,49 eur
Pokrivalasodobavljivavpravokotnioblikiinjihnabazenuprirežetenaoblikobazena.Solarnopokrivalonesmebitiizpostavljeno sončni svetlobi kadar ni na vodni površini!
Stotinka d.o.o.
Kolodvorska ulica 25a
2310 Slovenska Bistrica
Tel: 00386-2-80-50-430
www.stotinka.si
[email protected]
Fax: 00386-2-80-50-436
Reg. na sodišču v Mariboru SRG: 94/06260.
Osnovni kapita: 20.239,30€, MŠ 5772788.
ID številka za DDV: SI35018291.
Slike so simbolne
TTR 04430-0000420706 pri Nova KBM d.d.
Podjetje zastopa: Darko Rojs, oec.
www.stotinka.s i
Pokrivalo je možno tudi zarobiti s posebnim trakom.
Cena robljenja za tekoči meter je 3,5EUR+DDV
* cene ne vsebujejo DDV