VABILO S PROGRAMOM

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
URAD RS ZA MEROSLOVJE
Tkalska ulica 15, 3000 Celje
Ministrstvo za gospodarski razvoj, Urad RS za meroslovje in Slovenska
odškodninska družba, d. d., (SOD) organizirata
POSVET PRSPO 2014
Predstavitev dobrih praks in koristi modela odličnosti EFQM
(the European Foundation for Quality Management)
ter prijava na javni razpis PRSPO 2014
Vabljeni na posvet, kjer bodo predstavljene najboljše prakse ocenjevanja in
delovanja po modelu odličnosti EFQM,
v sredo 4. 6. 2014 v dvorano Smelt,
Dunajska cesta 160, Ljubljana.
PROGRAM:
9.45 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.50
10.50 – 11.20
11.20 – 11.50
11.50 -12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.20
13.20 – 14.00
14.00 – 14.30
Sprejem udeležencev
Uvodni pozdrav
mag. Janko Burgar, Državni sekretar na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo
Matej Pirc, predsednik Slovenske odškodninske družbe, d. d.
dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje
»Skrivnost poslovne odličnosti pri uporabi modela EFQM v
podjetju Odelo Slovenija, d. o. o.«
Davorin Dobočnik, direktor podjetja, Odelo Slovenija, d. o. o.,
Prebold
»Pot odličnosti v podjetju TPV, d. d., Novo mesto po prejetju
nagrade PRSPO«
mag. Toni Petrič, direktor sistemov vodenja TPV, d. d., Novo
mesto in član razsodniške skupine PRSPO
Človeški potencial – prioriteta v doseganju poslovne odličnosti .
Mag. Karmen Gorišek, Prokuristka Racio razvoj, d. o. o., HRM
Consultant senior in ocenjevalka PRSPO
Odmor
»Izzivi in dobre prakse pri uporabi modela EFQM v javni upravi«
Mateja Sotler Štor, načelnica Upravne enote Novo mesto in
podpredsednica Odbora PRSPO
Zdenka Bajuk, ocenjevalka PRSPO
»Kultura odličnosti v podjetju Lotrič Meroslovje, d. o. o.«
Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o., Selca in
član Odbora PRSPO
»Predstavitev modela EFQM in javnega razpisa PRSPO 2014
ter priprava vloge za prijavo na razpis«
Mag. Dominika Rozoničnik in Loredana Leon, MGRT, Urad RS
za meroslovje
Okrogla miza z vsemi govorniki in zaključki posveta
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Udeležba na posvetu je brezplačna
Prijava je možna do zapolnitve prostih mest. Prijavite se lahko preko spletne
strani http://www.mirs.gov.si ali na E-naslov: [email protected] oz. T: 01244-2721 najkasneje do 30. maja 2014.
Kontakni osebi:
mag. Dominika Rozoničnik, [email protected], T: 01-244-2721,
M: 041-721-470 in
Franc Stanonik, [email protected], T: 01-244-2733
VABLJENI V DRUŽBO ODLIČNIH