Banka Sparkasse d. d. se je odločila za Astec

Banka Sparkasse d. d.
se je odločila za Astec
Izvedba zunanjega
varnostnega pregleda
informacijskega sistema
Astec prednosti
▲ Izkušeni certificirani
strokovnjaki
o GIAC – Web Application
Penetration Tester
Certificate
o SANS - Network Penetration
Testing and Ethical Hacking
Certificate
o SANS – GIAC Stay Sharp:
Defeating Rogue Acess
Points
▲ Številne reference
▲ Bogate izkušnje pri
svetovanju in uvedbi
standarda ISO/IEC
27001:2005
Pridobitve varnostnega
pregleda
Predstavitev Banke Sparkasse d. d.
Banka Sparkasse d. d. na slovenskem trgu deluje pod sloganom "drugačna
banka", saj se z individualnim pristopom ter široko paleto privlačnih in
konkurenčnih bančnih storitev prilagaja potrebam svojih strank.
Poslovne zahteve
Poslovna vodila za izvedbo varnostnega pregleda so zagotavljanje skladnosti z
zakonskimi predpisi, izpolnjevanje zahtev revizorjev Banke Slovenije in ocena
stanja informacijske varnosti.
Zunanji varnostni pregled IS Banke Sparkasse
Varnostni inženir IT, Uroš Štefe
»Za varnostni pregled IS Banke Sparkasse smo se odločili zaradi želje po
pridobitvi neodvisnega mnenje o varnosti IS. V banki smo namenili veliko časa
za določitev ciljev varnostnega pregleda, pri čemer je bil velik poudarek na
izbiri primernega izvajalca.
Glavni kriterij za izbor je bilo ustrezno izkazano visoko strokovno znanje in
izkušnje z referenčnimi pregledi iz bančnega sektorja. Odločili smo se za
podjetje Astec, ki je po našem mnenju med vodilnimi izvajalci varnostnih
pregledov najvišjega zahtevnostnega nivoja ter rešitev na področju
informacijske varnosti.«
▲ Pridobitev informacije o
stopnji varnosti
▲ Odkritje in odprava varnostnih
napak v izvorni kodi
▲ Informacija o področjih, kjer je
potrebno vpeljati dodatne
varnostne mehanizme
▲ Pridobitev dodatnih sredstev
za povečanje informacijske
varnosti
▲ Vpogled v varnost e-banke
Aplikacije za elektronsko bančništvo preverjajo
SANS certificirani strokovnjaki
»V banki Banka Sparkasse d.d. smo so odločili preveriti tudi tveganje
socialnega inženiringa, predvsem glede pridobitev pomembnih informacij od
zaposlenih ter pridobitev fizičnega (nepooblaščenega) dostopa, kar so
strokovnjaki podjetja Astec izvedli zelo kakovostno in inovativno,« je še
poudaril Uroš Štefe.
Druge sorodne rešitve s
področja informacijske
varnosti
▲ ARAT – orodje za izvedbo
ocene tveganja
»Izvedli smo celovit pregled informacijske infrastrukture s poudarkom na
aplikacijski varnosti, saj so spletne bančne aplikacije glavni cilj sodobnih
hekerskih napadov,« je povedal Marko Šmid, tehnični direktor podjetja Astec
d. o. o. in vodja skupine za izvajanje varnostnih pregledov.
▲ ART – aplikacija za
upravljanje korektivnih in
preventivnih ukrepov
▲ Upravljanje varnostnih
dogodkov (SIEM)
▲ Upravljanje identitet (IDM)
▲ Vpeljava varnostne politike
▲ Apollo – orodje za popis in
grafični prikaz
informacijskih tokov med
aplikacijami
Astec izvaja tudi metode socialnega inženiringa
»Rezultati so bili nad pričakovanji. Strokovnjaki podjetja Astec d.o.o. so
pripravili strokovno predstavitev rezultatov, predvsem pa so nam predstavili
predlog tehničnih izboljšav in predlaganih ukrepov, kar nam bo res v veliko
pomoč,« je po zaključku projekta poudarila ga. Suzana Jenko, vodja sektorja
IT in organizacije v Banki Sparkasse d.d.
Podjetje Astec je na slovenskem trgu vodilno neodvisno svetovalno in storitveno podjetje na
področju komunikacijskih in informacijskih sistemov. Izvajamo storitve na področju
informacijske varnosti, nadzora in upravljanja, storitve v okolju lokalnih in transportnih
omrežij, podpornega centra in izobraževanja ter pri tem sodelujemo z vodilnimi IT podjetji.
Vodilo naših rešitev je poslovna in tehnična učinkovitost ter tesna integriranost v obstoječo
informacijsko infrastrukturo.