IZJAVA S podpisom izjavljam, da je stanje otroka

Osnovna šola Toneta Pavčka
Vrtec Cepetavček
Postaja 1
8216 Mirna Peč
IZJAVA
S podpisom izjavljam, da je stanje otroka ___________________________,
rojenega _______________, po preboleli nalezljivi bolezni/okužbi z vidika trajanja
kužnosti glede na smernice Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
primerno za ponovno vključitev v vrtec (kar je potrdil tudi otrokov izbrani zdravnik).
Ustrezno označite: DA/NE
Ime in priimek starša:
Podpis starša:
__________________
____________________
Kraj in datum:
_________________
tel.: 07 / 3078-720  faks: 07 / 3078-018  matična št.: 5086256000  ID za DDV: SI57013357  TRR: 01370-6030670221
[email protected]  http://www.ostpavcka.si
Osnovna šola Toneta Pavčka
Vrtec Cepetavček
Postaja 1
8216 Mirna Peč
IZJAVA
S podpisom izjavljam, da je stanje otroka ___________________________,
rojenega _______________, po preboleli nalezljivi bolezni/okužbi z vidika trajanja
kužnosti glede na smernice Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije
primerno za ponovno vključitev v vrtec (kar je potrdil tudi otrokov izbrani zdravnik).
Ustrezno označite: DA/NE
Ime in priimek starša:
__________________
Podpis starša:
____________________
Kraj in datum:
_________________
tel.: 07 / 3078-720  faks: 07 / 3078-018  matična št.: 5086256000  ID za DDV: SI57013357  TRR: 01370-6030670221
[email protected]  http://www.ostpavcka.si