Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Slovenija, Hrvaška, BiH, Makedonija, Albanija
ZADEVA: Podaljšanja roka uporabe FFS
Spoštovani,
Kot smo vas nazadnje obvestili v dopisu, z dne 12. 2. 2013,
fitofarmacevtskim sredstvom (FFS) ne bomo več podaljševali roka
uporabe. Ker se je v prejšnjem letu nabralo kar nekaj dopisov z zahtevo
za podaljšanja roka uporabe FFS, smo se odločili, da naredimo izjemo in
opravimo analizo za FFS iz tabele na zadnji strani dopisa.
Za podaljšanje posameznega FFS je potrebna analiza le-tega, kar lahko
traja do meseca dni. Načeloma bomo z analizami končali v tem mesecu,
tako da lahko podaljšanja za določena FFS pričakujete v drugi polovici
februarja.
V bodoče se bomo striktno držali dogovora o nepodaljšanju roka uporabe
FFS. O morebitnih izjemah vas bomo obveščali preko naše spletne strani
www.bayercropscience.si. Prosimo, da sledite sporočilom na naši spletni
strani, v izogib morebitnim nevšečnostim.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.
S spoštovanjem,
Tina Modic, Registracije
Bayer d.o.o., Bayer CropScience
Ljubljana, 11. 2. 2014
Bayer d. o. o.
Bayer CropScience
Bravničarjeva 13
1001 Ljubljana
Tel.: +3861 5814 448
Fax: +3861 5814 447
[email protected]
www.bayercropscience.si
Registrsko sodišče:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. registrskega vložka:
1/474/00
Osnovni kapital:
4.633.858,00 EUR
Seznam FFS, ki so bili poslani v analizo:
PRIPRAVEK
Šarža
ADENGO SC465
EV56003913
GRODYL WG75
EFKE001914
HUSSAR OD400
EFIT000441
MELODY DUO WG66,8
EV37000436
MELODY DUO WG66,8
EV37000093
MERLIN WG75
EV54001231
MERLIN FLEXX SC480
EV54001231
PLATEEN WG41,5
SID102D104
SEKATOR OD375
EFIT000408
SEKATOR OD375
EFIT000418
(VERITA) PROFILER WG71,04
EV36002557
(VERITA) PROFILER WG71,04
EV36002537
(VERITA) PROFILER WG71,04
EV36002536
Stran 2 od 2